Search result for

osent

(58 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -osent-, *osent*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา osent มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *osent*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Mark Rosenthal. 48."มาร์ก โรเซนทาว. The No-Brainer (2009)
Rosentoldmemycase was thrown out three weeks ago.โรเซ่นบอกว่าคดีของฉัน ถูกส่งตัวเข้าคุกหลายอาทิตย์ที่แล้ว Albification (2009)
Devon Rosenthal.เดวอน โรเซนเทล Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I'm not going to use Rosenthal.ผมไม่ได้จะใช้โรเซนธาล. The Iceman (2012)
Rosenthal steals half a mil in cocaine, then shoots the couriers.ขโมยโรเซนธาล ครึ่งล้านบาทในโคเคน แล้วยิงสาร. The Iceman (2012)
I understand you got this relationship with Rosenthal.ผมเข้าใจดีว่าคุณมีน ความสัมพันธ์กับโรเซนธาล. The Iceman (2012)
Leo, you're asking me to kill Rosenthal?สิงห์, คุณถามผมว่า จะฆ่าโรเซนธาล? The Iceman (2012)
Yes, he asked me about Rosenthal, if I'd seen him lately and I said not in a while!ใช่เขาถามว่า ฉันเกี่ยวกับโรเซนธาล ถ้า d ผมเห็นเขาเมื่อเร็ว ๆ น ฉันพูดไม่ได้อยู่ในขณะที่! The Iceman (2012)
Rosenthal's my best friend.โรเซนธาลเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน. The Iceman (2012)
After what I've been through with Rosenthal?หลังจากสิ่งที่ฉันได้รับ ผ่านกับโรเซนธาล? The Iceman (2012)
It's probably Mrs. Rosenthal from next door.สงสัยจะเป็น Mrs. Rosenthal ห้องข้างๆ The Lady Killer (2012)
That has got to be Mrs. Rosenthal.นั่นต้องเป็น Mrs. Rosenthal แน่นอนเลย The Lady Killer (2012)
I will be lucky to pass, much less be chosent.ฉันคงจะโชคดีที่ได้ผ่าน จากคนที่ถูกเลือกจำนวนไม่กี่คน A Whiff of Sulfur (2013)
I love you, Rosenthal.Ich liebe dich, Rosenthal. The Great Muppet Caper (1981)
Please. The name is Rosenthal.Bitte nenn mich Rosenthal. The Great Muppet Caper (1981)
Oh, I've missed you so...Du hast mir so gefehlt, Rosenthal. The Great Muppet Caper (1981)
Trouser pockets.Hosentaschen! Gorky Park (1983)
- Fits in the small of the back.- Passt in die hintere Hosentasche. The Survivors (1983)
Yes, sir. Quite a lοt.Ich habe ihn in meine Hosentasche gesteckt und vergessen, ihn wegzuwerfen. Part 3 (1984)
Hope you're not carrying this formula around in your pocket.Ich hoffe, Sie tragen Sie nicht in der Hosentasche herum. (PERRINE LACHT) Charity Begins at Home (1984)
But because of this guy's normal variation, I got excited and all the sudden I didn't know whether I was looking at the precentral vein or one of the internal cerebro veins or the Vein of Galen or the Basilar vein of Rosenthal, so one my own me at this point I was ready to sayAber wegen der normalen Abweichung wusste ich nicht, ob es die präzentrale, die innere oder die Galen-Vene ist. Oder die Rosenthalsche Basilarvene, also dachte ich: "Finger weg!" The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
And you sir, at five you have an appointment with Dona Olympia Chavez at the lake, the Lake of the Nimbus.Sie haben um 17:00 Uhr ein Treffen mit Donna Olympia Chavez am See. Der Seerosenteich. Non c'è due senza quattro (1984)
The only thing sexier on wheels than Scotty was a Ferrari in those days, and then it was a toss-up.Das Einzige, was damals noch heißer auf Rädern war, war ein Ferrari, eine Losentscheidung. The Monster: Part 1 (1985)
These days, money comes from all kind of places.Mein Geld kommt aus meiner Hosentasche. Back in the World (1985)
Gentlemen, turn out your pockets.Gentlemen, Ihre Hosentaschen. Clue (1985)
Gentlemen, turn out your pockets.Gentlemen, Ihre Hosentaschen. Clue (1985)
Quadriceps, left - bag of nuts.Hosentasche, links vorne - Tüte mit Nüssen. The Man with One Red Shoe (1985)
Reach in my pocket. There's a lighter there. We could burn through the ropes.Wenn Sie in meine Hosentasche fassen, da ist ein Feuerzeug drin. Water (1985)
SHE DID ALL THAT, TOO.Der Strumpfhosentyp? Jump (1986)
- Yeah, it sure did.Ich muss ihn durch das Loch in meiner Hosentasche verloren haben. Close Encounters of the Heavenly Kind (1986)
There's a knife in my pocket.Greif mal in meine Hosentasche. Eagles (1986)
Do you always put your left hand in your pocket, Mr. Valentine?Stecken Sie Ihre linke Hand immer in die Hosentasche, Mr. Valentine? All the World's a Stage (1986)
- By drawing lots.Durch Losentscheid. The Bishops Gambit (1986)
And above all... suspenders.Und vor allem mit Hosenträgern! Manon of the Spring (1986)
You won't forget to take your hands out of your pockets?Du darfst nicht vergessen, die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen. Slaughter High (1986)
Too late. We're going through with this.Willies Onkel Ned fällt unangenehm auf, als ihm die Hosenträger reißen. Isn't It Romantic? (1987)
She just sat there with her hands in her pockets, staring at the floor.Sie saß bloß da, die Hände in den Hosentaschen, starrte auf den Boden. For Whom the Bell Tolls (1987)
Let them get mad, pat the ring in your pocket, make the mark of the "Z."Lass sie sich aufregen und tätschel den Ring in der Hosentasche... und mach das Zeichen für "Z". For Whom the Bell Tolls (1987)
I know the place like the back of my...Ich kenne den Dschungel so gut wie meine Hosentasche. Eastern Condors (1987)
All right, i've got rose, jasmine, Or mint.Also, willst du Rosentee, Jasmintee oder Pfefferminztee? Opera (1987)
Rose bearers!Rosenträger! Coming to America (1988)
Akeem, what happened to the rose bearers?Wo sind die Rosenträgerinnen? Coming to America (1988)
Why does my father wear "I love Señorita Mosley" suspenders?Warum trägt mein Vater "I love Señorita Mosley" -Hosenträger? El Problema Grande de D.J. (1989)
Try and keep your hands out of your pockets. And for pity's sake, act like you're interested in what the man's saying.Nehmen Sie die Hände aus den Hosentaschen und bitte, tun Sie wenigstens so, als würde Sie die Sache interessieren. Brainwashed (1989)
'Topes win! Two in a row!Die Hosenträger und was er mit den Daumen macht... lassen ihn wie einen Hinterwäldler aussehen. Dancin' Homer (1990)
Your belt sander, which is very powerful and perfect for the rough sanding. and your orbital, or vibrating sander. which is smaller and perfect for putting in your pocket.Die Schmirgelschleifmaschine, perfekt für grobe Vorarbeit, und den so genannten Schwingschleifer, der kleiner ist und perfekt in die Hosentasche passt. Reach Out and Teach Someone (1991)
Never, ever put electrical devices in your pants.Elektronische Geräte gehören nicht in die Hosentasche. Reach Out and Teach Someone (1991)
Here's Charlie, facing' the fire, and there's George, hiding' in big daddy's pocket.Hier ist Charlie, er stellt sich der Sache, dort ist George, der sich in Papas Hosentasche versteckt. Scent of a Woman (1992)
Well, you could stop swinging your buttocks like a common trollop your wedding ring hidden in your pants with that roll of socks.Du könntest aufhören, wie ein Flittchen mit dem Arsch zu wackeln... und deinen Ehering in der Hosentasche zu verstecken... mit dieser Rolle aus Socken. Every Bundy Has a Birthday (1992)
I've found some ways to put back the homeless section of the Works Bill.Ich habe Vorschläge, wie wir den Obdachlosenteil... der Bauvorlage retten können. Dave (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosentgeld {n} | Arbeitslosenunterstützungen {pl}unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Hosentasche {f} | Hosentaschen {pl}(trouser) pocket | trouser pockets [Add to Longdo]
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.] [Add to Longdo]
Hosenträgergurt {m}shoulder belt; shoulder harness [Add to Longdo]
Hosenträgerklipp {m}braces clip [Add to Longdo]
Los {n} | Lose {pl} | durch das Los; durch Losentscheid | auslosenlot | lots | by lot | to cast lots [Add to Longdo]
Rosentaube {f} [ornith.]Pink Pigeon [Add to Longdo]
Rosentrogon {m} [ornith.]Hispaniolan Trogon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top