ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opfern

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opfern-, *opfern*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
opfern | opfernd | geopfert | er/sie opfert | ich/er/sie opferte | er/sie hat/hatte geopfertto sacrifice | sacrificing | sacrificed | he/she sacrifices | I/he/she sacrificed | he/she has/had sacrificed [Add to Longdo]
opfern; zum Opfer bringen | opfernd | geopfert | er/sie opfert | ich/er/sie opferte | er/sie hat/hatte geopfertto immolate | immolating | immolated | he/she immolates | I/he/she immolated | he/she has/had immolated [Add to Longdo]
opferndsacrificial [Add to Longdo]
opfernd {adv}sacrificially [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  opfern /ɔpfrn/
   immolate; to sacrifice; victimize

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top