ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ope

   
174 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ope-, *ope*
Possible hiragana form: おぺ
English-Thai: Longdo Dictionary
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
syncope(n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OPEC[N] กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน, See also: (คำย่อของ Organization of Petroleum Exporting Countries)
open[ADJ] ที่เปิดอยู่, Syn. unclosed, Ant. closed
open[ADJ] ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, Syn. frank, candid, Ant. insincere, wily
open[ADJ] ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ, Syn. public, free, Ant. hidden, concealed
open[ADJ] เปิดโล่ง, See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น, Syn. clear, Ant. blocked
open[ADJ] ที่ถกเถียงกันได้, Syn. arguable, unresolved, moot
open[ADJ] ว่าง, Syn. available, vacant, Ant. filled, occupied
open[VT] เปิดออก, See also: อ้า, เผยอ, แง้ม, Syn. unlock, uncover, Ant. close, shut
open[VI] เปิดออก, See also: อ้า, เผยอ, แง้ม, Syn. unlock, uncover, Ant. close
open[VT] เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ, Syn. inaugurate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opec(โอ'เพค) Organization of Petroleum Exporting Countries
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
open airn. กลางแจ้ง,ที่โล่ง
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
open secretn. ความลับที่รู้กันทั่วไป
open sesamen. วิธีการยอมเยี่ยมที่ได้ผล,คาถาที่ใช้เปิดประตูถ้ำโจรในนิยายอาหรับเรื่องAli Baba
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว
open-air(โอ'เพิน แอร์) adj. กลางแจ้ง,ที่โล่ง
open-book(โอ'เพินบุค) adj. เปิดหนังสือได้
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent

English-Thai: Nontri Dictionary
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
open(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย
opener(n) ผู้เปิด,ที่เปิด,สิ่งแรก
opening(n) ที่ว่าง,ช่อง,รู,การเปิด,ลู่ทาง,โอกาส
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก
opera(n) ละครโอเปรา,อุปรากร
operatic(adj) เหมือนละครโอเปรา,เกี่ยวกับอุปรากร
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด
operative(adj) ปฏิบัติ,ก่อผล,ทำการ,มีผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (โอเปก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
open accountบัญชีเปิดสินเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open arc weldingการเชื่อมอาร์กเปิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
open ballบอลเปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
open bidการประมูลแบบเปิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open birth intervalช่วงห่างเปิดการเกิดบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
open biteรอยกรดกัดทะลุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open biteภาวะสบเปิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
open bundleมัดท่อลำเลียงเปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
open captionคำบรรยายภาพแบบเปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OPEC Basket Priceราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง, ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง ได้แก่ 1) Saharan Blend ของอัลจีเรีย 2) Minas ของอินโดนีเซีย 3) Bonny Light ของไนจีเรีย 4) Arabian Light ของซาอุดิอาระเบีย 5) Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรส 6) Venezuela's Tia Juana Light ของเวเนซูเอลา 7) Isthmys ของเม็กซิโก เป็นตัวกำหนดราคา
1. Algeria's Saharah Blend 2. Indonesia's Minas, Nigerai's 3. Bonny Light 4. Saudi Arabia's Arab Light 5.Dubai's Fateh 6. Venezuela's Tia Juana Light 7. Mexico's Isthmus (a non-OPEC crude oil) [ปิโตรเลี่ยม]
Open accessการเข้าถึงแบบเสรี

ในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง

Open Access (OA) หมายถึง เอกสารวิชาการแบบดิจิทัล ที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรี (ฟรี)

ประเภทของ Open Access

1. Open Access Publishing หรือเรียกว่าเป็นถนนสีทอง (Gold OA) ที่นำสู่ OA หมายถึง วารสารที่เปิดให้เข้าถึงบทความในเล่มอย่างอิสระทันทีที่ส่งตีพิมพ์

2. Open Access Self-Archiving หรือ เรียกว่าเป็นถนนสีเขียว (Green OA) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์ในวารสารของสำนักพิมพ์ทั่วไป แต่ผู้เขียนมีสิทธินำบทความมาจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของตนเอง หรือ คลังความรู้องค์กร (Institutional Repository) เพื่อนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตต่อได้

ลักษณะของ OA

1. Truly OA หมายถึง ให้ใช้บทความออนไลน์ได้ฟรีทันทีที่พิมพ์ ให้ผู้เขียนบทความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้เผยแพร่บทความออนไลน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

2. Delay OA หมายถึง ให้ใช้บทความออนไลน์ได้ฟรี เฉพาะฉบับย้อนหลัง (Free back issues) หลังจากตีพิมพ์ไปแล้ว

3. Dual-mode OA หมายถึง วารสารชื่อเดียวกัน มีทั้ง Print Subscription และ OA Edition

4. Hybrid OA หมายถึง ภายในวารสารฉบับเดียวกัน มีทั้งบทความ OA และ Non-OA

5. Partial OA หมายถึง OA เฉพาะบางบทความ (มักเป็นการโฆษณาของสำนักพิมพ์)

6. Low-income OA หมายถึง OA เฉพาะประเทศในกลุ่ม Low-income economies โดยให้บริการวารสารผ่านโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น Hinari, AGORA

บรรณานุกรม

รุจเรขา อัศวิษณุ. แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access). การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ Journal Link, 24 สิงหาคม 2550, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่. (2551). แหล่งสารสนเทศวิชาการที่เข้าถึงได้แบบเปิด : Open Access (OA) Resources. สารเนคเทค, 15(175), 49-56.

พรพรรณ บุญยะทิม. (2551). วิกฤติวารสารวิชาการ (The Journals / Serials Crisis). สารเนคเทค, 15(177), 63-67. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]
Open Archives Initiativeโครงการริเริ่มคลังสาระถาวรด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด
Open Archives Initiative (OAI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งและได้การสนับสนุนจาก Andrew W. Mellon Foundation, the Coalition for Networked Information, the Digital Library Federation, และจาก National Science Foundation

OAI พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสำหรับการทำงานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก OAI เสนอกลไกสำหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารได้

ผลงานหลักของ OAI คือ กรอบทำงานในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาจากแหล่งสารสนเทศ (repository) หลายๆ แหล่งและโปรโตคอลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่รู้จักกันในนาม OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

OAI-PMH จึงเป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และนำออกเพื่อการเก็บเกี่ยว (Harvesting) ตัวให้บริการคำค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคำค้นส่วนกลาง) เพื่อให้มีการสืบค้นข้ามแหล่งเก็บนี้ได้ ดังรูป

OAI-PMH

รายการอ้างอิง

Open Archives Initiative. http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php. Accessed 29-08-2012.

Rajashekar, T.B. IS 206 - Information and Knowledge Organization. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/topic-14.htm. Accessed: 29-08-2012

Rajashekar, T.B. Metadata and Interoperability. 2003. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/raja-interoperability.ppt. Accessed. 29-08-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Open biteภาวะฟันสบเปิด [TU Subject Heading]
Open Burning กองแล้วเผา
เป็นการกำจัดขยะโดยกองแล้วเผาในพื้นที่โล่ง ซึ่งเป็นวิธีกำจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล [สิ่งแวดล้อม]
open channelopen channel, ทางน้ำเปิด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
open circulatory systemระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด, ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิดที่เลือดไม่ได้ไหลเวียนอยู่เฉพาะในหลอดเลือดเท่านั้น แต่จะไหลเวียนอยู่ระหว่างหลอดเลือด และโพรงเนื้อเยื่อภายในลำตัว  เช่น แมลงต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Open Coasts บริเวณชายฝั่งทะเล
บริเวณซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลของน้ำจืดและระบบ นิเวศทะเลสาบน้ำเค็ม เช่นเดียวกับบริเวณปากแม่น้ำ ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลประกอบด้วย พื้นที่ชุ่มน้ำหลายประเภทรวมทั้งหาดโคลน (mud flat) และป่าชายเลน แม้ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งสองนี้จะมีพัฒนาการสูงกว่าในบริเวณปากแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Open Diplomacyคือการทูตแบบเปิดเผย อดีตประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลที่สนับสนุนและเผยแพร่วิธีการทูตแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่ หวังจะให้ชุมชนนานาชาติพร้อมใจกันสนับสนุนการทูตนี้เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1918 วูดโรว์ วิลสัน ได้ประกาศให้โลกทราบนโยบายของท่าน 14 ข้อ ข้อหนึ่งในจำนวนนั้นท่านปรารถนาว่า ในอนาคตประเทศต่าง ๆ ควรจะทำความตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพอย่างเปิดเผย และต่อไปไม่ควรจะมีการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศแบบลับเฉพาะอย่างใดทั้ง สิ้นแม้ว่าโดยทั่วไปจะเห็นพ้องด้วยกับนโยบายข้อแรกของ วูดโรว์ วิลสัน คือ ความตกลงหรือสนธิสัญญาใด ๆ เมื่อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยให้โลกทราบ แต่สำหรับข้องสองคือการเจรจาในระหว่างทำสนธิสัญญาให้กระทำกันอย่างเปิดเผย นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเห็นว่าลำพังการเจรจานั้น โดยสารัตถะสำคัญแล้วควรจะถือเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จการเจรจา ทั้งนี้ เซอร์เดวิด เคลลี่ อดีตนักการทูตอังกฤษเคยให้ทรรศนะว่า การทูตแบบเปิดเผยนั้นเป็นถ้อยคำที่ขัดกันในตัว คือหากกระทำกันอย่างเปิดเผยเสียแล้วก็ไม่ใช่การทูตเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติว่า ?1. สนธิสัญญาทุกฉบับ และความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใด ๆ แห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคี ภายหลังที่กฎบัตรปัจจุบันได้ใช้บังคับ จักต้องจดทะเบียนไว้กับสำนักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจักได้พิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานนี้ 2. ภาคีแห่งสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่าใด ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งข้อนี้ ไม่อาจยกเอาสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้น ๆ ขึ้นกล่าวอ้างต่อองค์กรใด ๆ ของสหประชาชาติ? [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
open account[โอเพิ่น อะเค้านทฺ] (n ) ซื้อขายแบบเงินเชื่อ
openoffice.org (uniq) ชุดซอฟต์แวร์เพื่อสำนักงาน เรียกทับศัพท์ว่า "โอเพนออฟฟิศ" เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานภาษาไทย และ สามารถทดแทนชุดซอฟต์แวร์เพือสำนักงานอื่นๆ ได้ เช่นสามารถเปิดไฟล์ที่นามสกุล .doc, .xls ได้
Image:
operation (n vi vt adj adv conj abbrev name org ) ผ่าตัด
operation of law (n ) ผลบังคัีบแห่งกฎหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Open!เปิด Prey (2007)
Open it!เปิดสิ! Episode #1.5 (2008)
(door opening)Gasp (2009)
Open it!เปิด! The Case of Itaewon Homicide (2009)
DOOR OPENSThe Secret Sharer (2011)
Open it up.เปิดมันเลย The Hour of Death (2012)
-The door is open. -The chimney's smoking.ประตูเปิด การสูบบุหรี่ของ ปล่องไฟ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It will open in 25 feet.เมื่อถึง 25 ฟิตมันจะกางออก The Great Dictator (1940)
Open the door.เปิดประตู The Great Dictator (1940)
Open in the name of Hynkel!ในนามของ เฮนเคิลเปิดประตู The Great Dictator (1940)
No, the open. The border's that way.ไม่ มันน่าสงสัย เราจะไปที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
I forgot to open the window.ฉันลืมที่จะเปิดหน้าต่าง Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opeAbility to operate a computer is critical for this job.
opeA door must be either shut or open.
opeA girl opened the door in answer to my knock.
opeA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
opeAllow us to describe our products and our business operations.
opeAll that was left was the opening.
opeAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
opeAlthough there was no wind blowing, the door opened of itself.
opeAnd open your textbook to page 10.
opeA new branch will be opened in Chicago next month.
opeA new shopping mall opened on the edge of town.
opeAn eyelid opens wide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้ปฏิบัติการ[N] executor, See also: operator, implementor, Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ, Count unit: คน
ลืมตา[V] open eyes, Ant. หลับตา, Example: ครั้นผมลืมตาแล้วมองออกไปข้างนอกจึงรู้ว่ามันเป็นความจริง, Thai definition: เปิดเปลือกตาขึ้นมา
โล่งแจ้ง[ADJ] clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai definition: ไม่มีหลังคาคุม
โอเปค[N] Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
เปิดม่าน[V] open the curtain, See also: start, begin, Syn. เริ่มต้น, Ant. ปิดม่าน, Example: เวทีการประกวดหนุ่ม-สาวแพรวปี 2000 เปิดม่านแล้ว หลังจากห่างหายไป 2 ปี, Thai definition: เริ่มที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เปิดใจกว้าง[V] open-mind, Example: ผู้หญิงยุคใหม่ควรเปิดใจกว้างเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ, Thai definition: ยอมรับสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
มหาวิทยาลัยเปิด[N] Open University, Ant. มหาวิทยาลัยปิด, Example: เขาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดเพราะไม่มีเวลาที่จะไปเข้าห้องเรียน, Count unit: มหาวิทยาลัย, Thai definition: มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเปิด[N] Open University, Thai definition: มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง
โรย[V] unroll, See also: open, extend, Syn. คลี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk chan poēt) EN: open-ended class interval   
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open the mouth   FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs

CMU English Pronouncing Dictionary
OPEC    OW1 P EH2 K
OPEL    OW1 P AH0 L
OPEN    OW1 P AH0 N
OPENS    OW1 P AH0 N Z
OPERE    OW0 P EH1 R
OPERA    AA1 P R AH0
OPENER    OW1 P AH0 N ER0
OPENED    OW1 P AH0 N D
OPEL'S    OW1 P AH0 L Z
OPENLY    OW1 P AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Opel    (n) ˈoupəl (ou1 p @ l)
OPEC    (n) ˈoupɛk (ou1 p e k)
open    (v) ˈoupən (ou1 p @ n)
opens    (v) ˈoupənz (ou1 p @ n z)
opera    (n) ˈɒpərə (o1 p @ r @)
opera    (n) ˈɒprə (o1 p r @)
opened    (v) ˈoupənd (ou1 p @ n d)
opener    (n) ˈoupənər (ou1 p @ n @ r)
openly    (a) ˈoupənliː (ou1 p @ n l ii)
operas    (n) ˈɒprəz (o1 p r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] operation; action; to move; mobile, #807 [Add to Longdo]
开口[kāi kǒu, ㄎㄞ ㄎㄡˇ, / ] open one's mouth; start to talk, #4,743 [Add to Longdo]
开业[kāi yè, ㄎㄞ ㄧㄝˋ, / ] open (for business), #6,030 [Add to Longdo]
开幕式[kāi mù shì, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄕˋ, / ] opening ceremony, #6,164 [Add to Longdo]
开门[kāi mén, ㄎㄞ ㄇㄣˊ, / ] open (the) door, #6,468 [Add to Longdo]
开办[kāi bàn, ㄎㄞ ㄅㄢˋ, / ] open; start (a business etc); set up, #7,161 [Add to Longdo]
操作系统[cāo zuò xì tǒng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system, #7,254 [Add to Longdo]
通车[tōng chē, ㄊㄨㄥ ㄔㄜ, / ] open to traffic, #7,950 [Add to Longdo]
开到[kāi dào, ㄎㄞ ㄉㄠˋ, / ] open till..., #10,501 [Add to Longdo]
开张[kāi zhāng, ㄎㄞ ㄓㄤ, / ] open a business; first transaction of a business day, #10,628 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operationsraum {m}operating room [Add to Longdo]
Operationssaal {m}operating theatre [Br.]; operating room [Am.] [Add to Longdo]
Operationsteil {m}operation part [Add to Longdo]
Operationsverstärker {m}; OP-Verstärker {m} [electr.]operational amplifier; op-amp [Add to Longdo]
Oper {f} [mus.] | Opern {pl} | komische Operopera | operas | comic opera [Add to Longdo]
Operand {m} | Operanden {pl}operand | operands [Add to Longdo]
Operandenteil {m}operand part [Add to Longdo]
Operation {f}; Arbeitsgang {m}; Verfahren {n} | angeschlossene Operationoperation | connected operation [Add to Longdo]
Operationsbasis {f}base of operations [Add to Longdo]
Operationslinie {f} | Operationslinien {pl}baseline | baselines [Add to Longdo]
Operationsnarbe {f}postoperative scar [Add to Longdo]
Operationsradius {m}operation radius; range [Add to Longdo]
Operationsverstärker {m}computing amplifier [Add to Longdo]
Operationsteil {m}operations code [Add to Longdo]
Operationstisch {m}operating table [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
OS[オーエス, o-esu] (n) {comp} operating system; OS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手術[しゅじゅつ, shujutsu] Operation [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]
歌劇[かげき, kageki] Oper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ope \Ope\, a.
   Open. [Poetic] --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      On Sunday heaven's gate stands ope.   --Herbert.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ope \Ope\, v. t. & i.
   To open. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      Wilt thou not ope thy heart to know
      What rainbows teach and sunsets show?  --Emerson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top