Search result for

ones

(85 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ones-, *ones*, one
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oneself[PRON] ตนเอง, See also: ตัวเอง, ตัวของตัวเอง, Syn. one's self

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self
austronesia(ออสโทรนี'เซีย) n. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลางและใต้
austronesian(ออสโทรนิ'เซียน) adj. เกี่ยวกับหมู่เกาะและภาษา Austronesta; Malayo- Polynesian. -n. Malayo-Polynesian
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
baronessn. ภรรยาบารอน,ท่านบารอนที่เป็นหญิง
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
cantonese(แคน'เทินนีส) n. ภาษากวางตุ้ง,ชาวกวางจาว,ชาวกวางตุ้ง,ภาษากวางจาว
chersonese(เคอ'ซะนีซ) n. คาบสมุทร
crossbones(ครอส'โบนซ) n.,pl. กระดูกที่ไขว้กันเป็นเครื่องหมายแสดงความตาย
deaconess(ดี'คะนิส) n. ผู้ช่วยแม่

English-Thai: Nontri Dictionary
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
baroness(n) ภรรยาท่านบารอน
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
honest(adj) ซื่อสัตย์,ด้วยน้ำใสใจจริง, เถรตรง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง
lonesome(adj) เปลี่ยวใจ,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง,เปล่าเปลี่ยว
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't ever remember which ones she actually marriedฉันหละจำไม่ได้จริงๆว่าเธอแต่งกับคนไหน Chuck in Real Life (2008)
Lies hurt the ones you love!ฉันต่างหากที่โกหก ช็อตฉันสิ! Committed (2008)
Well, they're not the only ones that are good at concealing information.รึ.. เราไม่ใช่เพียงกลุ่มหนึ่งซึ่งเก่งเรื่องการปกปิดตัวตน Odyssey (2008)
Anybody else think these marks resemble the ones made by an E-34?คิดไม่ว่าเครื่องหมายพวกนี้ เป็นการฝีมือของ E - 34 Dead Space: Downfall (2008)
And losing loved ones.คุยกันเกี่ยวกับความตาย และการสูญเสียคนรัก Not Cancer (2008)
They're the ones you hook up with.พวกเขาเป็นคน คุณมีเพศสัมพันธ์ Adverse Events (2008)
I need to look at All the ones you've sold recently.ผมต้องการดูรูปทั้งหมดที่คุณขายไม่ได้ Adverse Events (2008)
Where are the ones you didn't sell?คุณเก็บพวกมันไว้ที่ไหน Adverse Events (2008)
- Not the only ones.- คงไม่ได้ประทับใจทุกคนหรอกนะ Valiant (2008)
There's no way they're gonna be able to hold Kanen off. Men aren't the only ones who can fight.แมธธิว ข้าอยากให้เจ้าอยู่ฝ่ายโจมตี The Moment of Truth (2008)
Meek-looking ones are bigger pervertsว่าไงละท่าน ถึงขนาดตะลึงเชียวเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
What are you going to do about the slow ones?แล้วคุณคิดจะทำยังงัยกับพวกที่ยังช้าอยู่? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onesOne should do one's homework by oneself.
onesShe took off her old shoes and put on the new ones.
onesI returned the books I borrowed from the library, and I borrowed some new ones.
onesThis ring is expensive. Show me some cheap ones.
onesOdd numbers alternate with even ones.
onesTo know oneself is very difficult.
onesThese girls are more charming than the ones I met yesterday.
onesOne must take good care of oneself.
onesWe keep three cats, a black one and two white ones.
onesI replaced the broken cups with new ones.
onesOne should take care of oneself.
onesReplace the old tires with new ones.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเรา[PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
ตัวเอง[PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเอง[PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเรา[PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
เจ้าตัว[N] oneself, See also: referred person, person concerned, Example: หมอบอกเขาว่าไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่เจ้าตัวยังรู้สึกไม่สบายอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ตัวของผู้ที่ถูกอ้างถึง
ตน[N] oneself, See also: self, Syn. ตัว, ตนเอง, Example: คนทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ, Count unit: ตน
ตนเอง[PRON] oneself, See also: self, Syn. ตัวเอง, Example: คนเราต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force

CMU English Pronouncing Dictionary
ONES    W AH1 N Z
ONES'    W AH1 N Z
ONESELF    W AH2 N S EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ones    (n) (w uh1 n z)
oneself    (prp) (w uh1 n s e1 l f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einerkomplement {n}ones complement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones) [Add to Longdo]
非ゼロ復帰1記録[ひぜろふっき1きろく, hizerofukki 1 kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]
非ゼロ復帰マーク記録[ひぜろふっきマークきろく, hizerofukki ma-ku kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ones \Ones\ ([=o]ns), adv.
     Once. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top