ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offres

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offres-, *offres*, offre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา offres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *offres*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phyllanthus geoffrayiผักหวานบ้าน (ฟีลแลนทัส จีออฟฟรายี) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
right offringขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Goffredo, didn't I tell you she was a little beauty?"Goffredo, ไม่มีฉันบอก you she คือความสวยงามเล็กน้อย?" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"She is a rare little jewel", replied Goffredo"ที่เธอคือเครื่องเพชรเล็กน้อยหายาก",\ Nreplied Goffredo Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Take this seal to Geoffrey of Monmouth, the court genealogist.เอาตรานี่ไปให้เจฟฟรี่แห่งมอนเม้าท์ ผู้สอบสายวงศ์ตระกูล Lancelot (2008)
GEOFFREY'S? YOUR REGULAR TABLE?ที่เจฟฟรี่นะคะ โต๊ะเดิมนะคะ Valley Girls (2009)
And if you don't know what it is, it's geoffrey fieger.บางอย่างกำลังเกิดขึ้นที่นี่นะครับ ทุกท่าน... You Don't Know Jack (2010)
It's the acerbic tongue of geoffrey fieger'sเค้าเป็นพวกเหยียดผิวและเป็นจอมโกหก เพราะีฝปากที่ดุดันของเจฟฟรี่ย์ ไฟย์เกอร์นี่เอง... You Don't Know Jack (2010)
He trounced his demoatic opponent. Geoffrey fieger has to feel somewhat humiliated today....ในการเป็นผู้ว่าการรัฐมิชิแกนเป็นสมัยที่ 3 เค้ามีชัยเหนือคู่แข่งจากพรรคเดโมแครต You Don't Know Jack (2010)
The voters of michigan have pretty resoundingly said, "geoffrey, we might hire you if we had a legal case,...และผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในมิชิแกน ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า... You Don't Know Jack (2010)
The times says, "Geoffrey McShawจากอดีตถึงปัจจุบัน " เจฟ แม็คชอว์ Consumed (2010)
Do you think Joffrey will like me?แม่คิดว่าจอฟฟรีย์จะชอบข้าไหม Winter Is Coming (2011)
You've got to go. They'll kill you for what you did to Joffrey.เจ้าต้องไปนะ พวกเขาต้องฆ่าเจ้าแน่ที่เจ้าทำร้ายจอฟฟรีย์ The Kingsroad (2011)
Joffrey will bear these scars for the rest of his life.จอฟฟรีย์ ต้องอยู่กับแผลเป็นนี้ ไปตลอดชีวิตเขานะ The Kingsroad (2011)
We are all praying for prince Joffrey's full recovery.เราภาวนาให้ เจ้าชายจอฟฟรีย์หายโดยไว Lord Snow (2011)
The Hound, the Queen and the King and Joffrey and Sansa.เดอะ ฮาว์น ราชินี และกษัตริย์ด้วย จอฟรีย์กับซานซ่า Lord Snow (2011)
Sansa will be married to Joffrey's someday.ซานซ่าจะต้องแต่งงาน กับจอฟฟรีย์สักวันหนึ่ง Lord Snow (2011)
At least it was, until the tournament on Prince Joffrey's last nameday.อย่างน้อยก็เคยเป็น จนกระทั่งการแข่งขัน ในวันเกิดของเจ้าชายจอฟฟรีย์ Lord Snow (2011)
- Joffrey does.- จอฟฟรีย์เกลียดข้า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I suppose the throne would pass to Prince Joffrey's little brother.ข้าว่าบัลลังก์คงต้องเป็น ของน้องชายของเจ้าชายจอฟฟรีย์ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Joffrey is a monster.จอฟฟรีย์เป็นปีศาจ The Wolf and the Lion (2011)
- What about Joffrey?- แล้วจอฟฟรีย์เล่า A Golden Crown (2011)
I'm supposed to marry Prince Joffrey.ข้าต้องแต่งงานกับจอฟฟรีย์ A Golden Crown (2011)
"Joffrey Baratheon..."จอฟฟรีย์ บาราธอร์น... A Golden Crown (2011)
What? I'm supposed to marry Prince Joffrey.อะไรนะ ข้าต้องแต่งงาน กับเจ้าชายจอฟฟรีย์ You Win or You Die (2011)
"Joffrey Baratheon, golden-haired.""จอฟฟรีย์ บาราธอร์น ผมสีทอง" You Win or You Die (2011)
"to serve as Lord Regent and Protector of the Realm upon my death, to rule in my stead until my son Joffrey comes of age."Ѻ˹繼Ҫ м黡ͧԹᴹ ͧ¡õ¢ͧ 黡᷹ͧ You Win or You Die (2011)
King Joffrey?กษัตริย์จอฟฟรีย์งั้นหรือ You Win or You Die (2011)
We must get Joffrey away fro his mother and into our custody.เราต้องพรากตัวจอฟฟรีย์จากแม่ แลให้อยู่ในปกครองของเรา You Win or You Die (2011)
Joffrey and Tommen are Jaime Lannister's bastards.จอฟฟรีย์และทอมเมน เป็นลูกนอกสมรส ของเจมี่ เลนนิสเตอร์ You Win or You Die (2011)
You would be wise to deny it to him and to make sure Joffrey succeeds.จะฉลาดกว่าหากท่าน ปฎิเสธไม่ให้บัลลังก์เขา และยกให้จอฟฟรีย์ ครองราชย์ต่อแทน You Win or You Die (2011)
Release the Imp. Wed your daughter to Joffrey.ปล่อยตัวเดอะ อิมพ์และให้ลูกสาว ท่านสมรสกับจอฟฟรีย์เสีย You Win or You Die (2011)
And if Joffrey seems likely to cause problems when he comes into his throne, we simply reveal his little secret and seat Lord Renly there instead.และถ้าจอฟฟรีย์สร้างปัญหา เมื่อขึ้นครองบัลลังก์ เราก็เผยความลับของเขาเสีย You Win or You Die (2011)
Lord Stark, King Joffrey and the Queen Regent request your presence in the Throne Room.ลอร์ดสตาร์ค กษัตริย์จอฟฟรีย์ และราชินีผู้สำเร็จราชการ เรียกท่านเข้าพบ ที่ห้องโถงขอรับ You Win or You Die (2011)
Joffrey of Houses Baratheon and Lannister, the first of his name,จอฟฟรีย์ที่หนึ่งแห่ง ตระกูลบาราธอร์น และเลนนิสเตอร์ You Win or You Die (2011)
- Still engaged to Joffrey.-ยังคงหมั้นอยู่กับจอฟฟรี่ย์ The Pointy End (2011)
What madness led you to tell the Queen you had learned the truth about Joffrey's birth?ท่านเป็นบ้าอะไร\ ถึงไปบอกราชินี ว่าท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับ\ ชาติกำเนิดจอฟฟรี่ย์ The Pointy End (2011)
They say he conspired with Robert's brothers to deny the throne to Prince Joffrey.ว่ากันว่า เขาสมคบคิดกับ\ พวกน้องชายโรเบิร์ต เพื่อถอดเจ้าชายจอฟฟรี่ย์\ ออกจากบัลลังก์ The Pointy End (2011)
King Robert's body was still warm when Lord Eddard began plotting to steal Joffrey's rightful throne.ร่างของกษัตริย์โรเบิร์ต\ ยังคงอุ่นอยู่เลย ตอนที่ลอร์ดเอ็ดดาร์ดวางแผนพยายาม\ ช่วงชิงสิทธิในราชบัลลังก์จอฟฟรี่ย์ The Pointy End (2011)
He knows how much I love Joffrey. He wouldn't.ท่านรู้ดีว่าข้ารักจอฟฟรี่ย์ \ ท่านไม่ทำหรอก The Pointy End (2011)
Tell him to come to King's Landing and swear his fealty to Joffrey.บอกเขาให้มาที่คิงส์แลนดิ้ง \ และถวายความจงรักภักดีแก่จอฟฟรี่ย์ The Pointy End (2011)
Joffrey puts my father in chains, now he wants his ass kissed?จอฟฟรี่ย์ตีตรวนท่านพ่อข้า \ แล้วยังจะให้ข้าไปจูบก้นมันอีกหรือ The Pointy End (2011)
If I go to King's Landing and bend my knee to Joffrey...ถ้าข้่่่าไปยังคิงส์แลนดิ้ง คุกเข่าลงแก่จอฟฟรี่ย์ The Pointy End (2011)
Robert Baratheon is dead. Joffrey rules in King's Landing.โรเบิร์ต บาราเธออน ตายแล้ว จอฟฟรี่ย์ปกครองคิงส์แลนดิ้งอยู่ The Pointy End (2011)
Lastly, in these times of treason and turmoil, it is the view of the Council that the life and safety of King Joffrey be of paramount importance.สุดท้าย ในช่วงเวลาความชุลมุนวุ่นวายและการก่อกบฎนี้ สภามีมติเห็นชอบ The Pointy End (2011)
You cannot mean to hold to Joffrey, My Lord.ท่านจะภักดีต่อจอฟฟรีย์ไม่ได้ Fire and Blood (2011)
Joffrey saw to that when h decided to remove Ned Stark's head.จอฟฟรีย์ดูแลให้เราเรียบร้อย ตอนเขาตัดสินใจตัดหัวเน็ด สตาร์ค Fire and Blood (2011)
I'm gonna find my brother and put a sword through King Joffrey's throat.หาตัวพี่น้องข้า แลเสียบดาบให้ทะลุ คอกษัตริย์จอฟฟรีย์ Fire and Blood (2011)
King Joffrey, may the Gods bless his reign.ราชาจ็อฟฟรี ขอพระเจ้าคุ้มครอง Fire and Blood (2011)
Tell the Queen you will confess your vile treason, tell your son to lay down his sword and proclaim Joffrey as the true heir.บอกราชินีว่าท่านจะ ยอมสารภาพการทรยศทื่หยาบช้านี้เสีย บอกลูกชายท่านให้ วางดาบ และประกาศว่าจอฟฟรีย์ คือทายาทที่แท้จริง Baelor (2011)
Joffrey's King now, which makes your boy and his corpses-to-be nothing but rebels, it seems to me.จอฟฟรีย์เป็นกษัตริย์แล้ว นั่นทำให้ลูกชายเจ้า และร่างที่จะกลายเป็นซากศพของเขา เป็นเพียงกบฎ Baelor (2011)
That should get young Joffrey's attention.สิ่งนั่นน่าจะกระตุ้น ความสนใจของเด็กจอฟฟรีย์ Baelor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender   FR: soumission (à un appel d'offres)
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
ให้พร[v. exp.] (hai phøn) EN: bless   FR: bénir ; offrir ses voeux
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge   FR: être gratuit ; offrir gratuitement
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบเล็ก[n. exp.] (hīp lek) FR: coffret [m]
กำนัล[v.] (kamnan) EN: present ; give   FR: offrir
กำปั่น[n.] (kampan) EN: coffer ; strong-box ; safe   FR: coffre-fort [m]
การเรียกประมูลราคา[n. exp.] (kān rīek pramūn rākhā) EN: invitation to tender ; invitation to bid   FR: appel d'offres [m]
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering   FR: offrande [f]
คำเสนอ[n. exp.] (kham sanōe) EN: proposal ; offer   FR: offre [f]
ของบริจาค[n.] (khøng børijāk) EN: alms   FR: offrande [f]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket   FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f]
กฎของอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot khøng uppasong lae uppathān) EN: law of supply and demand   FR: loi de l'offre et de la demande [f]
กฎอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot uppasong lae uppathān) EN: law of supply and demand   FR: loi de l'offre et de la demande [f]
กฎอุปทาน[n. exp.] (kot uppathān) EN: law of supply   FR: loi de l'offre [f]
ลัง[n.] (lang) EN: box ; case ; casket ; crate ; chest   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; casier [m] ; cageot [m]
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray   FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi sī sū khwan) EN: wrist-binding ceremony   FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
เปิดโอกาส[v. exp.] (poēt ōkāt) EN: give an opportunity ; offer an opportunity ; give a chance ; open the way   FR: donner sa chance ; offrir une opportunité
ประเคน[v. exp.] (prakhēn) EN: proffer an offering to a buddhist monk   FR: offrir à un bonze
ประเคนอาหาร[v. exp.] (prakhēn āhān) EN: giving a food offering to a monk   FR: offrir de la nourriture à un bonze
ประมูล[v.] (pramūn) EN: tender ; bid ; bid at an auction   FR: soumissionner ; faire une offre ; enchérir
ประสาท[v.] (prasāt) EN: give ; bestow ; confer   FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
รหัสตู้นิรภัย[n. prop.] (rahat tūniraphai) EN: combination of a safe   FR: combinaison de coffre [f]
รับใช้[v.] (rapchai) EN: serve ; give service to ; be in service of ; offer one's service   FR: servir ; offrir ses services ; être au service de
สักการะบูชา[v.] (sakkārabūchā) EN: worship (with offerings) ; pay homage (with offerings)   FR: vénérer par des offrandes
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire
สังเวย[v.] (sangwoēi) EN: offer sacrifice to spirits ; make a votive offering to spirits ; propitiate by sacrifice or offerings   FR: faire une offrande
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest   FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
สินค้าราคาพิเศษ[n. exp.] (sinkhā rākhā phisēt) EN: special offer   FR: offre spéciale [f] ; promotion [f]
สู้ราคา[v. exp.] (sū rākhā) EN: be able to compete   FR: faire une offre de prix
ทำทาน[v. exp.] (tham thān) EN: donate ; give alms   FR: faire une offrande
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity   FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]
ถวาย[v.] (thawāi) EN: offer (solemnly) ; dedicate ; present   FR: offrir (solennellement) ; offrir aux bonzes
ที่เก็บของท้ายรถ[n.] (thī kep khøng thāi rot) EN: trunk   FR: coffre (de véhicule) [m]
ตู้นิรภัย[n.] (tūniraphai) EN: safe ; strong box   FR: coffre-fort [m] ; coffre [m]
ตู้เซฟ[n. exp.] (tū-sēp = tū-sēf) EN: safe   FR: coffre-fort [m] ; coffre [m]
อวย[v.] (ūay) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself   FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter
อุปสงค์และอุปทาน[n.] (uppasong lae uppathān) EN: supply and demand   FR: l'offre et la demande ; offre et demande [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOFFREY    JH AO1 F R IY0
GEOFFREY    JH EH1 F R IY0
GEOFFROY    JH IY1 AH0 F R OY0
GOFFREDO    G OW0 F R EY1 D OW0
JOFFRION    Y OW0 F R IY0 AO1 N
LOFFREDO    L OW0 F R EY1 D OW0
GEOFFRION    JH IY2 AA1 F R IY0 AH0 N
GEOFFREY'S    JH EH1 F R IY0 Z
STOFFREGEN    S T AA1 F R IH0 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Geoffrey    (n) ʤˈɛfriː (jh e1 f r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霞飞[Xiá fēi, ㄒㄧㄚˊ ㄈㄟ, / ] Joseph Joffre (1852-1931), leading French general at the start of World War One, #74,395 [Add to Longdo]
杰弗里乔叟[Jié fú lǐ Qiáo sǒu, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄠˊ ㄙㄡˇ, / ] Geoffrey Chaucer (English author) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geländewagen {m}; Offroader {m}sport utility vehicle (SUV) [Add to Longdo]
Leuchtstoffröhre {f}fluorescent tube [Add to Longdo]
Rohstoffreserve {f} | Rohstoffreserven {pl}reserve of raw materials | reserves of raw materials [Add to Longdo]
Sprengstoffräumkommando {n}bomb disposal unit [Add to Longdo]
Stoffrest {m}remnant [Add to Longdo]
Upwelling {n}; nährstoffreiche Aufwärtsströmung aus der Tiefseeupwelling; nutrient-rich upward current from the deep sea [Add to Longdo]
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin {m}; Boto; Inia; Bufeo; Tonina; Rosa-Delfin {m}; Rosa-Flussdelfin {m} [zool.]Amazon river dolphin; Boto; Bufeo; Tonina; pink river dolphin (Inia geoffrensis) [Add to Longdo]
Kunststoffrad {n}plastic wheel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひつ, hitsu] (Numeralklassifikator fuer Tiere und Stoffrollen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top