หรือคุณหมายถึง öuf?
Search result for

oeuf

(14 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oeuf-, *oeuf*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You will write the recipes for oeufs mollets.คงจะไม่พอใจนักถ้าฉันไมได้เข้าสอบ ให้คุณเขียนส่วนผสม for oeufs mollets. Julie & Julia (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
ฉลู[n.] (chalū) EN: Year of the Ox   FR: année du boeuf [f]
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood   FR: couver des oeufs
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
ฟอง[n.] (føng) EN: [classifier : poultry eggs]   FR: [classificateur : oeufs de volaille]
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
แกงกะหรี่เนื้อ[xp] (kaēng karī neūa) EN: beef curry   FR: boeuf au curry
ไข่[n.] (khai) EN: egg ; roe   FR: oeuf [m]
ไข่แดง[n.] (khaidaēng) EN: egg yolk ; yolk   FR: jaune d'oeuf [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  oeuf
  oeuf	(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top