หรือคุณหมายถึง noüs?
Search result for

noues

(816 entries)
(0.2077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noues-, *noues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา noues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *noues*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
nounโอกาส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
International Marketing CoE Organizational AnnouncementInternational Marketing CoE Organizational Announcement
Luminous Flux (n) ฟลักซ์ของการส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ลูเมน
luminous paint[ลูมิแนนซ์ เพนท์] (n ) สีเรืองแสง
nougat (n ) ตังเมใส่ถั่ว
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name ) โรคปอดชนิดหนึ่ง
pronounpronoun
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noun    [N] นาม, See also: คำนาม, Syn. nominal, substantive
nous    [N] ความฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: การมีสามัญสำนึก, การมีสติปัญญา, Syn. common sense
snout    [SL] ยาสูบ (คำที่ใช้ในคุก)
snout    [N] จมูกและปากของสัตว์ (เช่น หมู), Syn. nozzle, nose
snout    [N] จมูกคน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. nose
snout    [N] ส่วนที่ยื่นออกไปด้านหน้า
enough    [N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
enough    [ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough    [ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
enough    [INT] พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!
genous    [SUF] ทำให้เป็น
honour    [N] เกียรติยศ, See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
nougat    [N] ขนมหวานกรอบแข็ง
nought    [N] ศูนย์, See also: การไม่มีอะไร, Syn. zero, naught
nought    [ADJ] ซึ่งเป็นศูนย์
nounal    [ADJ] เกี่ยวกับคำนาม
venous    [ADJ] เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ, See also: เกี่ยวกับเส้นเลือดดำ
vinous    [ADJ] ที่มีสีแดงแบบเหล้าองุ่น, Syn. vinaceous, reddish
burnout    [N] อาการเหนื่อยล้าหรือป่วยหนัก
enounce    [VT] แถลงอย่างเป็นทางการ (คำทางการ), See also: ประกาศอย่างเป็นทางการ
enounce    [VT] พูดออกเสียงอย่างถูกต้องและชัดเจน, Syn. articulate, pronounce, state
heinous    [ADJ] เลวร้าย, See also: ชั่วร้าย, Syn. atrocious, monstrous, wicked
nourish    [VT] เลี้ยงดู, See also: บำรุงเลี้ยง, Syn. feed, supply, sustain, Ant. starve
ominous    [ADJ] ที่เป็นลางร้าย, See also: ที่เป็นลางบอกเหตุ, Syn. foreboding, threatening
pronoun    [N] คำสรรพนาม, See also: คำแทนนาม, Syn. reciprocal
ruinous    [ADJ] ย่อยยับ, See also: ล่มจม, พินาศ, Syn. pernicious, calamitous, disastrous
turnout    [N] การชุมนุม
turnout    [N] ผลิตภัณฑ์, See also: ผลิตผล
announce    [VI] ทำหน้าที่เป็นโฆษก
announce    [VT] บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
announce    [VT] ป่าวประกาศ, See also: ประกาศ, Syn. declare, proclaim
denounce    [VT] บอกเลิก (คำทางการ), See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
denounce    [VT] ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
luminous    [ADJ] เข้าใจง่าย, See also: แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Syn. understandable, perspicuous, lucid, clear, Ant. obscure
luminous    [ADJ] เปล่งแสง, See also: ปล่อยแสง, สะท้อนแสง, กระจายแสง, Syn. radiating, shinning
luminous    [ADJ] สว่าง, See also: ช่วงโชติ, Syn. illuminated, well-lighted, Ant. dark
luminous    [ADJ] หลักแหลม, See also: เฉียบแหลม, ฉลาดมาก, Syn. bright, intelligent, Ant. stupid
mutinous    [ADJ] ซึ่งแสดงการขัดขืน, See also: ซึ่งควบคุมได้ยาก, Syn. insubordinate, riotous
numinous    [ADJ] ซึ่งเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระเจ้า (คำทางการ), Syn. mysterious
ravenous    [ADJ] ซึ่งตะกละมาก, See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด, Syn. bloodthirsty, starving
renounce    [VT] ละทิ้ง, See also: เลิก, สละ, Syn. abnegate, give up, relinquish
renounce    [VT] ปฎิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny, reject
renounce    [VT] ตัดขาด
resinous    [ADJ] ซึ่งเป็นเรซิน, Syn. gummy, lacquered
announcer    [N] ผู้ประกาศ, See also: โฆษก, Syn. program announcer, broadcaster
cavernous    [ADJ] ที่เป็นโพรงใหญ่และมืด, Syn. sunken, concave, deep-set
demeanour    [N] กรรม, See also: ลักษณะภายนอก, ท่าทาง, บุคลิกลักษณะ, อากัปกิริยา, Syn. behavior, deportment manner
dishonour    [N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Syn. shame, infamy, Ant. grace, honor
dishonour    [VT] ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอาย, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
glutinous    [ADJ] เหนียว, See also: เหมือนกาว, Syn. mucus, vicid

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polygynousที่มีภรรยาหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
PDH (plesiochronous digital hierarchy)พีดีเอช (ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบเกือบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perigynousรอบรังไข่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petrogenousเกิดจากหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinogenous-ให้เพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, urogenousกรวยไตอักเสบเหตุปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, intravenousการทำไพอีโลแกรมวิธีฉีดเข้าหลอดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, excretion] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritogenous-ทำให้เกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenous; pyretogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatogenous; pancreatogenic-เกิดจากตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenous; pyrogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, haematogenous; pyelitis, hematogenousกรวยไตอักเสบเหตุเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, hematogenous; pyelitis, haematogenousกรวยไตอักเสบเหตุเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plesiochronousเกือบประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plesiochronousเกือบประสานเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plesiochronous digital hierarchy (PDH)ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบเกือบประสานเวลา (พีดีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
photogenic; photogenous๑. -เหตุแสง๒. -เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ phosphorescent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, venousความดันเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudocartilaginousคล้ายกระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatogenic; pancreatogenous-เกิดจากตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmonous abscessฝีไฟลามทุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentagynous๑. มีเกสรเพศเมียห้าอัน๒. มีห้าคาร์เพล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proterogynousโพรเทอโรจินัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photogenous; photogenic๑. -เหตุแสง๒. -เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ phosphorescent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary cartilaginous joint; synchondrosisข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patroclinous-รับจากพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebothrombosis; thrombosis, venousภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pronouncementคำแถลง, คำชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phlebectomy; resection, venous; venectomyการตัดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebo- sclerosis; sclerosis, venousภาวะหลอดเลือดดำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protogynousโพรโทจินัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyogenous-เหตุหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment for honourการใช้เงินเพื่อแก้หน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phytogenous-เกิดจากพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phleboclysis; injection, intravenous; intravenationการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebogenous-เกิดในหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, fibrinousเยื่อหุ้มปอดอักเสบใยเหนียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low-volatile bituminous coalถ่านหินบิทูมินัสสารระเหยต่ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lateral runoutระยะส่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
longimanous-มือยาวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lanuginousมีขนแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lactigenous๑. -สร้างน้ำนม๒. -หลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ lactiferous; lactigerous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lysigenousมีช่องจากเซลล์สลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
luminous-เปล่งแสง, -มีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
luminousเรืองรอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhinitis, gangrenousเยื่อจมูกอักเสบเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, membranousเยื่อจมูกอักเสบมีเยื่อติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, cavernousการหายใจเสียงทุ้มเหตุโพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinogenous-เกิดในจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pronouncing dictionaryพจนานุกรมคำอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Asynchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Asynchronousไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Injections, Intravenousการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Asynchronous circuitsวงจรอะซิงโครนัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indigenous cropผักพื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisonous plantพืชมีพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การสื่อสารข้อมูลแบบซินโครนัสที่มีลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์]
Anesthesia, Intravenousการระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ [TU Subject Heading]
Art nouveauนวศิลป์ [TU Subject Heading]
Art nouveau (Architecture) นวศิลป์ (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Arteriovenous fistulaแผลชอนทะลุหลอดเลือดแดงและดำ [TU Subject Heading]
Arthropoda, Poisonousสัตว์ขาปล้องมีพิษ [TU Subject Heading]
Asynchronous circuitsวงจรอะชิงโครนัส [TU Subject Heading]
Asynchronous transfer modeการถ่ายโอนข้อมูลแบบอะซิงโคนัส [TU Subject Heading]
Bituminous coalถ่านหินบิทูมินัส [TU Subject Heading]
Catheterization, Central venousการใช้สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Electric motors, Synchronousมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [TU Subject Heading]
Indigenous peoplesชนพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Indigenous peoples in literatureชนพื้นเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Infusions, Intravenousการให้สารละลายทางหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Asynchronousอสมวาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Asynchronousอะซิงโครนัส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousสมวาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousซิงโครนัส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Manganous sulphateแมงกานัสซัลเฟต [TU Subject Heading]
Mushrooms, Poisonousเห็ดมีพิษ [TU Subject Heading]
Norodom Sihanouk, Prince, 1922-นโรดม สีหนุ, พระเจ้า, ค.ศ. 1922- [TU Subject Heading]
Nounคำนาม [TU Subject Heading]
Noun phraseนามวลี [TU Subject Heading]
Poisonous animalsสัตว์มีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous fishesปลามีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous plantsพืชมีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous snakesงูพิษ [TU Subject Heading]
Pronounสรรพนาม [TU Subject Heading]
Radio announcingการประกาศทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Synchronous data transmission systemsระบบส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การส่งข้อมูลแบบลำดับชั้นดิจิทัลซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Television announcingการประกาศทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Venous insufficiencyภาวะเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดดำไม่เพียงพอ [TU Subject Heading]
Venous thrombosisภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [TU Subject Heading]
Poisonous Waste ของเสียเป็นพิษ
ของเสียที่มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ทั้งทาง ตรงและ ทางอ้อม [สิ่งแวดล้อม]
Autochthonous คนดั้งเดิม
ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Subbituminous Coal ถ่านหินซับบิทูมินัส
ถ่านหินชนิดหนึ่ง สีดำ อยู่ระหว่างลิกไนต์กับถ่านหินบิทูมินัส บางแห่ง เรียกว่า ลิกไนต์สีดำ แตกต่างจากลิกไนต์เพราะมีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า แต่ความชื้นน้อยกว่า เมื่อเผาจะให้ค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 8,300-13,000 บีทียูต่อปอนด์ [สิ่งแวดล้อม]
Bituminous Coal ถ่านหินบิทูมินัส
ถ่านหินชนิดหนึ่ง อยู่ระหว่างถ่านหินซับบิทูมินัสกับแอนทราไซต์ มี สารระเหิดประกอบอยู่ในเนื้อตั้งแต่ร้อยละ 15-20 สีน้ำตาลถึงดำ เมื่อเผาให้ควันมาก [สิ่งแวดล้อม]
Indigenous Effects ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่
การทำเหมืองแร่บางประเภทที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ แร่ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส โครเมียม เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากการสะสมของธาตุต่าง ๆ เกินเกณฑ์มาตรฐาน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nou"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."
nou"Do you eat more?" "No, I had enough."
nouYou could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.
nouIs one thousand yen enough?
nouAre there enough chairs to seat 12 people?
nouThey have announced their engagement.
nouBecause a new commodity is announced, it is in good supply every three months.
nouIt has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.
nouFive thousand yen is enough to buy this dictionary.
nouGE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.
nouThat kind of behaviour affects your honour.
nouI have had quite enough of his jokes.
nouWhat do announcers do?
nouThe announcer spoke English.
nouThe announcer can talk rapidly.
nouThe reason for your failure is that you did not try hard enough.
nouI cannot thank you enough.
nouI cannot thank you enough.
nouI cannot thank you enough.
nouI can't thank you enough.
nouHow do you pronounce your name?
nouI cannot thank you enough for your kindness.
nouI cannot thank you enough for your kindness.
nouI cannot thank you enough for your kindness.
nouI cannot thank you enough for your kindness.
nouI've had enough of your boasts.
nouI can't thank you enough for your kindness.
nouHow do you pronounce your last name?
nouHow do you pronounce your name?
nouYou are old enough to make your own living.
nouYou are old enough to be independent of your parents.
nouThe mother of that child is an announcer.
nouAs I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.
nouMany a mother spoils her sons by not being strict enough.
nouAmericans are frank enough to say what they think.
nouI have time enough and to spare.
nouThank you, I've had enough.
nouAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
nouAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
nouNo, thank you. I've had enough.
nouAn Englishman would not pronounce it like that.
nouI cannot thank you enough.
nouNo matter how much you might think you like curry, three days/nights in a row is (more than) enough.
nouWell.....My house isn't big enough.
nouThe air-conditioner isn't taking in enough air.
nouNow that I have enough money, I can get that camera.
nouHad I had enough money, I would have bought that computer.
nouIf I had enough money, I could buy this book.
nouMoving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.
nouAll the money put together still won't be enough.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
acinous(แอส' ซินัส) adj. รูปเหมือนพวงองุ่น (consisting of acini)
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
adnoun(แอค' นาวน) คุณศัพท์เป็นคำนาม
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
aluminous(อะลู' มินัส) adj. ประกอบด้วยหรือมีคุณลักษณะของอะลูมินัม -aluminosity n.
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
anourous(อะโน' รัส) adj. ไร้หาง (anurous)
autogenous(ออทอจ'จินัส) adj. เกิดขึ้นเอง, เกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย (self-generated)
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
brownoutn. การดับไฟบางส่วนของตัวเมือง,ภาวะไฟตก
burnous(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
cacophonousadj. มีเสียงแหบหรือห้าว,ซึ่งออกเสียงไม่ประสานกัน, Syn. cacophonic
cartilaginousadj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อน
cavernousadj. มีถ้ำมาก,กลวง,เป็นโพรง,ผุมาก,มีรูมาก
commmon nounn. สามานยนาม
concrete nounn. นามที่เป็นรูปธรรม
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย,ตอนจบ
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate
farraginous(ฟะแรจ' จะนัส) adj. ผสมผสาน
field of honourn. สนามรบ,สนามแข่งชัน
fortitudinous(ฟอร์ทิทิว'ดิเนิส) adj. อดทน,แข็งแกร่ง,ทรหด,กล้าหาญ
fuliginousadj. เป็นขี้เขม่า,เหมือนเขม่าไฟ,เป็นสีขี้เขม่า.
fulminousadj. เกี่ยวกับฟ้าร้องและฟ้าแลบ
glutinous(กลู'ทะนัส) adj. เกี่ยวกับการ,คล้ายกาว,เหนียว., See also: glutinousness,glutinosity n., Syn. sticky
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
guard of honourn. ทหารกองเกียรติยศ
haematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
hematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
heterochronousadj. ซึ่งมาจากต่างแดน
heterogynousadj. ซึ่งมีเพศตัวเมีย 2 ชนิด ชนิดหนึ่งสืบพันธุ์ อีกชนิดหนึ่งสืบพันธุ์ไม่ได้ (เช่นมด)
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honourariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honourary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honouree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
BITUMINOUS bituminous coal(n) ถ่านหิน
cavernous(adj) เหมือนถ้ำ,เป็นโพรง
COUNT count noun(n) สามานยนาม
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
dishonour(vt) ทำให้เสื่อมเกียรติ,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ขายหน้า
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ
exogenous(adj) ซึ่งเกิดจากภายนอก
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
honour(vt) ปูนบำเหน็จ,ติดยศ,ให้เกียรตินิยม
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน
leguminous(adj) จำพวกถั่วฝักยาว
luminous(adj) เรืองแสง,โชติช่วง,สว่างไสว,เรืองนาม
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด
mispronounce(vi) ออกเสียงผิด
monotonous(adj) น่าเบื่อ,ซ้ำซาก
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
multitudinous(adj) มากมาย,มาก,หลากหลาย
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
nitrogenous(adj) ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน
nought(adv) ศูนย์,ไม่มีอะไร,เปล่าประโยชน์
noun(n) คำนาม
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
nourishment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,การบำรุงกำลัง,การหล่อเลี้ยง
ominous(adj) เป็นลางไม่ดี,เป็นลางสังหรณ์
poisonous(adj) เป็นพิษ,เป็นอันตราย,ร้ายแรง
pronoun(n) คำสรรพนาม
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
PROPER proper noun(n) วิสามานยนาม
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ
resinous(adj) เป็นยาง
ruinous(adj) ซึ่งล่มจม,ซึ่งทำลาย,ซึ่งย่อยยับ,ซึ่งพินาศ
snout(n) นอแรด,จมูกสัตว์,พวย,ปลายกระบอกฉีด,งวงช้าง
synchronous(adj) พร้อมกัน,ตรงกัน,ได้จังหวะ
treasonous(adj) เป็นกบฏ,หักหลัง,ขายชาติ
tyrannous(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
undernourished(adj) ได้อาหารไม่พอเพียง,ได้อาหารน้อย,ขาดอาหาร
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาฉีด    [N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
ประกาศตัว    [V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
หล่อเลี้ยง    [V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
หล่อเลี้ยง    [V] provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai definition: ยังชีพไว้
แจ้งให้ทราบ [V] inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
ประกาศรับ    [V] announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
ยาอันตราย    [N] poison, See also: hard drug, poisonous drug, toxicant, toxic, toxic substance, Example: ยาที่มีส่วนผสมของพีพีเอถือว่าเป็นยาอันตราย ที่ควรเพิกถอนออกจากตลาด, Thai definition: ยาที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน    [N] folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ
ศรี    [N] honour, See also: glory, fame, renown
ศักดิ์ศรี    [N] honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
สรรพนาม    [N] pronoun
ส่วนเกิน    [ADV] more than enough
ข้อมูลขนาดใหญ่    [N] a large amount of information, See also: voluminous information, Example: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก
ขาดสภาพคล่อง    [V] be illiquid, See also: not having enough currency, Example: ในภาวะที่ประเทศไทยขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่มีเม็ดเงินในประเทศ รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก, Thai definition: มีจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย
คำลักษณะนาม    [N] noun classifier, Syn. ลักษณนาม, Example: คำว่า ท่าน เป็นได้ทั้งคำสรรพนามบุรุษที่สอง คำสรรพนามบุรุษที่สาม หรือคำลักษณนามก็ได้, Thai definition: คำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ
เส้น [CLAS] numerative noun of road, long thing, Syn. สาย, Example: ถนนบางเส้นก็ยาว บางเส้นก็สั้น แต่ไปถึงที่เดียวกันช้าหรือเร็วเท่านั้น, Thai definition: ลักษณะนามของสิ่งที่มีลักษณะยาว เป็นแถว เป็นแนว
ใบ [CLAS] numerative noun for tree leaves, fruit, container, document, etc., Example: แม่ซื้อโอ่งใหม่มา 3 ใบเพื่อรองน้ำไว้สำรองใช้, Thai definition: ลักษณนามสำหรับใช้เรียกผลไม้ ภาชนะ เครื่องใช้บางอย่าง หรือแผ่นเอกสาร เช่น มะม่วง 2 ใบ
เสก [V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
เอ่ย [V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
อย่างเพียงพอ    [ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
แหลก [ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ย่อม    [ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
ข้าวนึ่ง    [N] sticky rice, See also: glutinous rice, parboiled rice, Syn. ข้าวเหนียว, Example: เมื่อพวกคุณลงมือคดข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับน้ำพริก ผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที
แถลงการณ์ [V] state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
นามานุประโยค    [N] noun clause, Thai definition: อนุประโยคที่ทำหน้าที่คล้ายกับนาม อาจเป็นประธาน กรรม หรือขยายก็ได้
เบิก [V] announce, See also: bring, introduce, Syn. นำเข้าเฝ้า, Example: เจ้าหน้าที่ราชสำนักเบิกทูตเข้าเฝ้า
ผิดสำแดง    [V] take poisonous food, See also: suffer from acute food poisoning, be poisonous to, Example: อาการป่วยอาจเกิดจากการผิดสำแดงจากการกินอาหารทำให้ไข้กำเริบ, Thai definition: รับประทานอาหารแสลงไข้, ทำให้โรคกำเริบ
โพลง [ADV] brightly, See also: glaringly, luminously, ablaze, Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง, Example: พวกเราช่วยกันเก็บหาไม้ฟืนมาสุมให้ไฟลุกโพลง
ลำ    [CLAS] numerative noun for long slender tapering objects, Example: กรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือน้ำมันเถื่อนในฝั่งทะเลอันดามันได้ถึง 7 ลำ, Thai definition: ลักษณนามเรียกเรือ หรือสิ่งที่เป็นท่อนยาว
ศูนย์    [N] naught, See also: nothing, nought, nil, emptiness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีน่ะ มันเริ่มต้นมาจากศูนย์เท่านั้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์    [N] zero, See also: nought, nil, cipher, Syn. ตัวเลข 0, Example: ในเลขฐานสิบ เราจะมีตัวเลขจาก 0 ถึง 9 ซึ่งมีค่าจากศูนย์ถึงเก้าโดยที่ค่าของตัวเลขถัดไปคือค่าสิบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมุหนาม    [N] collective noun, Syn. คำสมุหนาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่บอกลักษณะของคน สัตว์ และสิ่งของที่รวมกันเป็นหมวด เป็นหมู่ เป็นพวก, Notes: (ไวยากรณ์)
สรรพนาม    [N] pronoun, Syn. คำสรรพนาม, Example: การใช้สรรพนามเป็นเรื่องสำคัญในภาษาไทย ควรใช้ให้ถูกกาลเทศะ, Count unit: คำ, Thai definition: คำแทนชื่อ, Notes: (ไวยากรณ์)
เสด็จ [N] personal pronoun for the king or royal personages, See also: His/Her Highness, Example: คุณทวดอาศัยอยู่ในวังเสด็จพระองค์ชายใหญ่มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
องค์    [N] numerative noun for kings, princes, princesses, priests, images of Buddha, gods, palaces, pagodas, Example: พ่อแกรู้จักนับถือพระชั้นผู้ใหญ่ในวัดบวรฯ หลายองค์, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และสิ่งที่เคารพบูชาในทางศาสนาบางอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนุบาล    [V] take care of, See also: rear, nourish, look after, tend, Syn. เลี้ยง, ระวัง, รักษา, Example: คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาหารการกิน    [N] food, See also: nutrition, diet, nutriment, nourishment, Syn. อาหาร, ของกิน, Example: พวกที่อยู่ในเมืองมีสภาพร่างกายแตกต่างจากพวกชาวนา เพราะอาหารการกินแตกต่างกัน, Count unit: ชนิด, อย่าง
เรือน [CLAS] numerative noun for clocks, watches, Example: แหล่งข่าวระบุว่า เขามีนาฬิกาโบราณฝังเพชรกว่า 10 เรือน, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกนาฬิกา
ลูก    [CLAS] numerative noun for fruits, mountain ranges, etc., Example: ฝรั่ง 1 ก.ก. จะมีประมาณ 3 ลูก, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่ลูกไม้ หรือสิ่งที่มีรูปกลมๆ หรือยาวๆ
เล่ม [CLAS] numerative noun for books, knives, swords, etc, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นจะบรรจุรายการหนังสือได้มากว่าหนึ่งล้านเล่ม, Thai definition: ลักษณนามสำหรับเรียกสิ่งของบางชนิดที่มีลักษณะยาวเรียวอย่างมีด หอก พาย เข็ม หรือใช้เป็นลักษณะนามของหนังสือ
สละ    [V] sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
สามัญนาม    [N] common noun, Syn. สามานยนาม, คำสามานยนาม, คำสามมัญนาม, Ant. วิสามานยนาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่เป็นชื่อทั่วไปของคน สัตว์ และสิ่งของ
หิวจัด    [V] be very hungry, See also: be starving, be ravenous, be famished, Syn. หิวมาก, Example: ผมหิวจัดจนกินไก่ได้ทั้งตัว
เหนียวหนึบ [ADJ] sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
ออกเสียง    [V] pronounce, See also: voice, sound, Syn. เปล่งเสียง, Example: ครูภาษาไทยสอนเด็กให้รัวลิ้นไว้เพื่อหัดออกเสียง ร
อัปยศอดสู    [V] disgrace, See also: lose fame, lose face, humiliate, embarrass, dishonour, Syn. อับอายขายหน้า, เสื่อมเสีย, Example: เขาต้องอัปยศอดสูเพราะพฤติกรรมคอรัปชั่นได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะชน, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอายขายหน้า
มอด    [N] weevil, See also: snout beetle, Example: ตู้เสื้อผ้าที่บ้านของฉันโดนมอดกินจนเกือบหมด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดในหลายวงศ์ที่เจาะกินเข้าไปในวัสดุต่างๆ ทำให้เกิดเป็นรูพรุนทั่วไปกับทั้งมีวัสดุผสมมูลขับถ่ายออกมาเป็นขุยเป็นเม็ดเล็กๆ เรียก ขี้มอด ส่วนใหญ่เป็นแมลงปีกแข็ง
แท่ง [CLAS] numerative noun for bars, ingots, pencils, Example: หนูน้อยถือไอศครีม 2 แท่งไว้ในมือ, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่มีลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
บ้ายศ    [V] be crazy for the rank, See also: be infatuated with honour, Syn. เห่อยศ, บ้ายศบ้าตำแหน่ง
แช่งด่า [V] curse, See also: damn, execrate, denounce, anathematize, Syn. สาปแช่ง, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านพากันแช่งด่าโจรที่ขโมยพระของวัดไปขาย, Thai definition: กล่าวคำหยาบด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บำรุงกำลัง[v. exp.] (bamrung kamlang) EN: nourish   
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บ้านเรา[n. exp.] (bān rao) FR: chez nous
บอกข่าว[x.] (bøk khāo) EN: report news   FR: annoncer la nouvelle
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บุรุษสรรพนาม[n. exp.] (burut sapphanām) EN: personal pronoun   FR: pronom personnel [m]
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān tittø) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
โฉมใหม่[n. exp.] (chōm mai) EN: new look   FR: nouveau look [m]
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reūangsan) EN: anthology of short stories   FR: recueil de nouvelles [m]
ดังที่ทราบกัน[xp] (dangthī sap kan) FR: comme nous le savons ; comme chacun sait
เด็กแดง[n. exp.] (dek daēng) EN: new born baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กเกิดใหม่[n. exp.] (dek koēt mai) EN: newborn baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กทารก[n.] (dek thārok) EN: infant   FR: bébé [m] ; nourrisson [m] ; enfant en bas âge [m]
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod   FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams   
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
NOUN    N AW1 N
SNOUT    S N AW1 T
INOUE    IH2 N OW1 EY0
KNOUS    N AO1 S
NOUVEL    N UW1 V AH0 L
NOURSE    N AO1 R S
LANOUE    L AE1 N UW0 EY2
KNOUSE    N AW1 S
ENOUGH    IY0 N AH1 F
KNOUFF    N OW1 F
JOANOU    JH OW1 N UW2
INOUYE    IH2 N UW1 EY0
ENOUGH    AH0 N AH1 F
RENOUF    R AH0 N UW1 F
VENOUS    V IY1 N AH0 S
VANOUS    V AE1 N AH0 S
BANOUN    B AH0 N UW1 N
REDNOUR    R EH0 D N UH1 R
RUINOUS    R UW1 AH0 N AH0 S
TURNOUT    T ER1 N AW2 T
GAINOUS    G EY1 N AH0 S
KANOUSE    K AA0 N OW0 UW1 S EY0
OMINOUS    AA1 M AH0 N AH0 S
GIGNOUX    G IH2 N UW1
NOUVEAU    N UW2 V OW1
PRONOUN    P R OW1 N AW0 N
HEINOUS    HH EY1 N AH0 S
NOURISH    N ER1 IH0 SH
BURNOUT    B ER1 N AW2 T
JANOUSEK    Y AH0 N UW1 S EH0 K
TURNOUTS    T ER1 N AW2 T S
PRONOUNS    P R OW1 N AW0 N Z
RITENOUR    R AY1 T AH0 N AW0 R
RIDENOUR    R IH1 D AH0 N UH0 R
SNOUFFER    S N OW1 F ER0
SIHANOUK    S IY1 AH0 N UH2 K
NOUVELLE    N UW2 V EH1 L
RITENOUR    R IH1 T AH0 N AW0 R
BROWNOUT    B R AW1 N AW2 T
RENOUNCE    R IH2 N AW1 N S
MUTINOUS    M Y UW1 T AH0 N AH0 S
RAVENOUS    R AE1 V AH0 N AH0 S
LUMINOUS    L UW1 M AH0 N AH0 S
ANNOUNCE    AH0 N AW1 N S
ENOUGH'S    AH0 N AH1 F S
ENOUGH'S    IY0 N AH1 F S
COHENOUR    K AH0 HH EH1 N ER0
GOCHNOUR    G AH2 SH N UH1 R
DENOUNCE    D AH0 N AW1 N S
POISONOUS    P OY1 Z AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noun    (n) (n au1 n)
nous    (n) (n au1 s)
knout    (n) (n au1 t)
nouns    (n) (n au1 n z)
snout    (n) (s n au1 t)
enough    (n) (i1 n uh1 f)
honour    (v) (o1 n @ r)
knouts    (n) (n au1 t s)
nougat    (n) (n uu1 g aa)
nought    (n) (n oo1 t)
snouts    (n) (s n au1 t s)
venous    (j) (v ii1 n @ s)
vinous    (j) (v ai1 n @ s)
nouveau    (n) (m uu v ou1)
heinous    (j) (h ei1 n @ s)
honours    (v) (o1 n @ z)
nougats    (n) (n uu1 g aa z)
noughts    (n) (n oo1 t s)
nourish    (v) (n uh1 r i sh)
ominous    (j) (o1 m i n @ s)
pronoun    (n) (p r ou1 n au n)
ruinous    (j) (r uu1 i n @ s)
nouvelle    (n) (n uu v e1 l)
announce    (v) (@1 n au1 n s)
burnouse    (n) (b @@1 n uu1 s)
denounce    (v) (d i1 n au1 n s)
honoured    (v) (o1 n @ d)
luminous    (j) (l uu1 m i n @ s)
mutinous    (j) (m y uu1 t i n @ s)
numinous    (j) (n y uu1 m i n @ s)
pronouns    (n) (p r ou1 n au n z)
ravenous    (j) (r a1 v @ n @ s)
renounce    (v) (r i1 n au1 n s)
resinous    (j) (r e1 z i n @ s)
McDonough    (n) (m @ k d o1 n @@)
announced    (v) (@1 n au1 n s t)
announcer    (n) (@1 n au1 n s @ r)
announces    (v) (@1 n au1 n s i z)
burnouses    (n) (b @@1 n uu1 s i z)
cavernous    (j) (k a1 v @ n @ s)
cretinous    (j) (k r e1 t i n @ s)
demeanour    (n) (d i1 m ii1 n @ r)
denounced    (v) (d i1 n au1 n s t)
denounces    (v) (d i1 n au1 n s i z)
dishonour    (v) (d i1 s o1 n @ r)
erogenous    (j) (i1 r o1 jh @ n @ s)
glutinous    (j) (g l uu1 t i n @ s)
heinously    (a) (h ei1 n @ s l ii)
honouring    (v) (o1 n @ r i ng)
nourished    (v) (n uh1 r i sh t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
機能[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน
可能[かのう, kanou] (adj) เป็นไปได้
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ
天皇[てんのう, tennou] (n) พระจักรพรรดิ
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
昨日[きのう, kinou] (n) เมื่อวาน, See also: S. 昨日(さくじつ),
可能性[かのうせい, kanousei] (n) ความเป็นไปได้, โอกาสที่จะเกิด
農業[のうぎょう, nougyou] (n) เกษครกรรม
能力[のうりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ
芸能人[げいのうじん, geinoujin] (n) นักแสดง
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
農務省[のうむしょう, noumushou] (n) กระทรวงเกษตร
農地[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
濃度[のうど, noudo] (n) ความเข้มข้น
生態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
胆嚢[たんのう, tannou] (n) ถุงน้ำดี
性能[せいのう, seinou] (n) สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม
濃淡[のうたん, noutan] (n) แสงเงา เชด (ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องภาพ)
その内[そのうち, sonouchi] (adv ) สุดท้ายนี้
納品[のうひん, nouhin] (n ) การส่งสินค้า
ノート[のうと, nouto, nouto , nouto] (n ) สมุด, สมุดบันทึก
きのう[きのう, kinou, kinou , kinou] (n adv ) เมื่อวาน
能天気[のうてんき, noutenki] (adj ) คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
納税申告[のうぜいしんこく, nouzeishinkoku] เงินคืนภาษี
納税[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี
消化機能[しょうかきのう, shoukakinou] (n adv ) ระบบการย่อยอาหาร
放射能汚染[ほうしゃのうおせん, houshanouosen] การเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
熱核反応[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction
脳髄膜[のうずいまく, nouzuimaku] (n ) เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง , See also: R. meninges
放射能[ほうしゃのう, houshanou] (n ) กัมมันตภาพรังสี , See also: R. radioactivity
小脳[しょうのう, shounou] (n ) ซีรีเบลลั่ม - สมองส่วนล่าง , See also: R. cerebellum
大脳[だいのう, dainou] (n ) ซีรีบลัม - สมองใหญ่ , See also: R. cerebrum
足の裏[あしのうら, ashinoura] (n ) ฝ่าเท้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
機能[きのう, kinou] Thai: ฟังก์ชัน
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
可能[かのう, kanou] Thai: เป็นไปได้ English: possible (an)
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill
足りる[たりる, tariru] Thai: มีพอแล้ว English: to be enough
頭脳[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head
頭脳[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plattplatitudinous [Add to Longdo]
platt {adv}platitudinously [Add to Longdo]
pseudomembranös {adj}pseudomembranous [Add to Longdo]
rabenschwarzcaracinous [Add to Longdo]
rebellisch; aufrührerisch; meuternd {adj}mutinous [Add to Longdo]
rebellisch; aufrührerisch; meuternd {adv}mutinously [Add to Longdo]
ruchlosheinous [Add to Longdo]
ruchlos {adv}heinously [Add to Longdo]
rüsselförmig {adj}snoutlike [Add to Longdo]
schändlich {adv}villainously [Add to Longdo]
schleimig {adj} [bot.]mucilaginous [Add to Longdo]
schönpulchritudinous [Add to Longdo]
schwindelndvertiginous [Add to Longdo]
schwindelnd {adv}vertiginously [Add to Longdo]
sonderbarerweiseoddly enough [Add to Longdo]
stickstoffhaltignitrogenous [Add to Longdo]
synchron; taktgesteuert; gleichzeitig {adj}synchronous [Add to Longdo]
synchron {adv}synchronously [Add to Longdo]
tief {adv}cavernously [Add to Longdo]
tyrannischtyrannous [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannously [Add to Longdo]
übeltönendcacophonous [Add to Longdo]
übereinstimmendunisonous [Add to Longdo]
übergenugmore than enough [Add to Longdo]
umfangreich {adj}voluminous [Add to Longdo]
umfangreich {adv}voluminously [Add to Longdo]
unangekündigt; unangemeldet {adj}unannounced [Add to Longdo]
unaussprechlich; unaussprechbar {adj}unpronounceable [Add to Longdo]
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable [Add to Longdo]
ungeehrtunhonoured [Add to Longdo]
ungeehrt {adv}unhonouredly [Add to Longdo]
ungesättigt {adj} [chem.] | einfach ungesättigt | mehrfach ungesättigtunsaturated | monounsaturated | polyunsaturated [Add to Longdo]
unheilverkündend {adj}ominous [Add to Longdo]
unheilvollominous [Add to Longdo]
unterernährt {adj}malnourished [Add to Longdo]
unterernährt; schlecht ernährt {adj}undernourished [Add to Longdo]
untersynchrone Kaskade {f}sub-synchronous converter cascade [Add to Longdo]
uranhaltig {adj}uranous [Add to Longdo]
venös {adj} [anat.]venous; vein-related [Add to Longdo]
venös {adv}venously [Add to Longdo]
verderblichruinous [Add to Longdo]
verderblich {adv}ruinously [Add to Longdo]
verkündetannounces [Add to Longdo]
verlaust {adj}; voller Ungezieferverminous [Add to Longdo]
voller Ungezieferverminously [Add to Longdo]
verlaust {adv}verminously [Add to Longdo]
(offiziell) verlautbarento announce (officially); to state [Add to Longdo]
verlautento announce [Add to Longdo]
vernünftigerweise etw. tunto be sensible enough to do sth. [Add to Longdo]
verräterisch {adj}treasonous [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nouvell (n name uniq) ใหม่
nouvell (n adj slang name) ใหม่
nouvelle (n) ใหม่

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
あのう(P);あの(P);あのー[, anou (P); ano (P); ano-] (int) say; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
がかる[, gakaru] (suf) (See 時代がかる,赤がかる) (after a noun, used as a godan verb) inclining to; leaning to [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation) [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun [Add to Longdo]
なう[, nau] (suf,v5u) (See 荷う,伴う) (after a noun, etc.) to do ... [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
のうのう[, nounou] (adv-to) (id) (on-mim) careless; carefree [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
ばむ[, bamu] (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
もし可能ならば[もしかのうならば, moshikanounaraba] (exp) if possible [Add to Longdo]
もち米;糯米;餅米[もちごめ, mochigome] (n) glutinous rice [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やか[, yaka] (suf,adj-na) (See しめやか,華やか) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ... [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
上口[shàng kǒu, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ, ] to be able to read aloud fluently; to be suitable (easy enough) for reading aloud [Add to Longdo]
不吉[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, ] unlucky; inauspicious; ominous [Add to Longdo]
不吉利[bù jí lì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] ominous [Add to Longdo]
不够[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate [Add to Longdo]
不祥[bù xiáng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˊ, ] ominous; inauspicious [Add to Longdo]
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should [Add to Longdo]
中毒性[zhòng dú xìng, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, ] poisonous; toxic [Add to Longdo]
事先通知[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, ] preliminary notification; to announce in advance [Add to Longdo]
亚砷[yà shēn, ㄧㄚˋ ㄕㄣ, / ] arsenous [Add to Longdo]
亚砷酸[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, / ] arsenous acid [Add to Longdo]
人称代词[rén chēng dài cí, ㄖㄣˊ ㄔㄥ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] personal pronoun: I 我, you 你, she 她, they 他們|他们, we two 咱們|咱们 etc [Add to Longdo]
人给家足[rén jǐ jiā zú, ㄖㄣˊ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, / ] lit. each household provided for, enough for the individual (成语 saw); comfortably off [Add to Longdo]
代名词[dài míng cí, ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] pronoun [Add to Longdo]
代词[dài cí, ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] pronoun [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] traditionally used as phonetic for ga; also pronounced ga1 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] multitudinous; powerful [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, / ] to declare; to announce; to spread; to make known; spread; (cotton) cloth [Add to Longdo]
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, / ] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] difficult to pronounce [Add to Longdo]
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth) [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] (meaning unclear); to renounce; to abandon [Add to Longdo]
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns [Add to Longdo]
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, ] plenty; sufficient; enough [Add to Longdo]
光气[guāng qì, ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] phosgene COCl2, a poisonous gas; carbonyl chloride [Add to Longdo]
内生的[nèi shēng de, ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄜ˙, / ] endogenous [Add to Longdo]
公布[gōng bù, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] to announce; to make public; to publish [Add to Longdo]
公判[gōng pàn, ㄍㄨㄥ ㄆㄢˋ, ] public opinion; public announcement of verdict at a trial [Add to Longdo]
公告[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] post; announcement [Add to Longdo]
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique [Add to Longdo]
公开指责[gōng kāi zhǐ zé, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce [Add to Longdo]
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] ominous; inauspicious; famine; crop failure [Add to Longdo]
出炉[chū lú, ㄔㄨ ㄌㄨˊ, / ] to take out of the furnace; fresh out of the oven; fig. newly announced; recently made available [Add to Longdo]
别字[bié zì, ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, / ] mispronounced or wrongly written character [Add to Longdo]
努瓦克肖特[nǔ wǎ kè xiào tè, ㄋㄨˇ ㄨㄚˇ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄜˋ, ] Nouakchott (capital of Mauritania) [Add to Longdo]
勇于[yǒng yú, ㄩㄥˇ ㄩˊ, / ] to dare to; to be brave enough to [Add to Longdo]
勉强[miǎn qiǎng, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˇ, / ] to do with difficulty; to force sb to do sth; reluctant; barely enough [Add to Longdo]
动物性名词[dòng wù xìng míng cí, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] animate noun [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task) [Add to Longdo]
卑南族[Bēi nán zú, ㄅㄟ ㄋㄢˊ ㄗㄨˊ, ] puyume, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
印第安[Yìn dì ān, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ, ] (American) Indian; native American; indigenous peoples of the Americas [Add to Longdo]
原住民[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] indigenous peoples; aborigine [Add to Longdo]
原住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] original inhabitant; indigenous people [Add to Longdo]
原地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, ] former place; indigenous; local [Add to Longdo]
反身代词[fǎn shēn dài cí, ㄈㄢˇ ㄕㄣ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] reflexive pronoun [Add to Longdo]
可读音性[kě dú yīn xìng, ㄎㄜˇ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] pronounceability [Add to Longdo]
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package [Add to Longdo]
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area [Add to Longdo]
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function [Add to Longdo]
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] bootable diskette [Add to Longdo]
ブート不可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette [Add to Longdo]
プログラミング可能[プログラミングかのう, puroguramingu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラム可能[プログラムかのう, puroguramu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ヘルプ機能[ヘルプきのう, herupu kinou] help function [Add to Longdo]
ベルヌーイ[べるぬーい, berunu-i] Bernoulli [Add to Longdo]
ページング可能[ページングかのう, pe-jingu kanou] pageable (an) [Add to Longdo]
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
メッセージ格納[メッセージかくのう, messe-ji kakunou] Message Store, MS [Add to Longdo]
メッセージ格納域[メッセージかくのういき, messe-ji kakunouiki] message storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不可能[ふかのう, fukanou] unmoeglich [Add to Longdo]
低能[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
反応[はんのう, hannou] Reaktion [Add to Longdo]
可能[かのう, kanou] Moeglichkeit [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] Moeglichkeit [Add to Longdo]
土のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
天皇[てんのう, tennou] der_(japanische)_Kaiser [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
奉納[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]
悩殺[のうさつ, nousatsu] bezaubern, betoeren [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
技能[ぎのう, ginou] Geschicklichkeit, Faehigkeit [Add to Longdo]
放射能[ほうしゃのう, houshanou] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
整う[ととのう, totonou] geordnet_sein, vorbereitet_sein [Add to Longdo]
本能[ほんのう, honnou] Trieb, Instinkt [Add to Longdo]
核反応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] Atomreaktor, Kernreaktor [Add to Longdo]
機能[きのう, kinou] Funktion [Add to Longdo]
洗脳[せんのう, sennou] Gehirnwaesche [Add to Longdo]
滞納[たいのう, tainou] mit_der_Zahlung_im_Rueckstand_sein [Add to Longdo]
濃厚[のうこう, noukou] Dicke, Dichte, Staerke [Add to Longdo]
濃度[のうど, noudo] Dichte, Konzentration [Add to Longdo]
濃淡[のうたん, noutan] Schattierung, Abschattung [Add to Longdo]
濃紺[のうこん, noukon] dunkelblau [Add to Longdo]
濃霧[のうむ, noumu] dichter_Nebel [Add to Longdo]
煩悩[ぼんのう, bonnou] irdische_Wuensche, sinnliche_Begierde [Add to Longdo]
物憂い[ものうい, monoui] matt, erschoepft, gleichgueltig [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] mustergueltiger_Landwirt [Add to Longdo]
納棺[のうかん, noukan] Leiche_in_den_Sarg_legen [Add to Longdo]
納税[のうぜい, nouzei] Steuerzahlung [Add to Longdo]
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]
能力[のうりょく, nouryoku] Faehigkeit, Talent [Add to Longdo]
能吏[のうり, nouri] tuechtiger_Beamter [Add to Longdo]
能楽堂[のうがくどう, nougakudou] No-Theater [Add to Longdo]
能率[のうりつ, nouritsu] Leistungsfaehigkeit [Add to Longdo]
能筆[のうひつ, nouhitsu] Kalligraphie, Schoenschreiben [Add to Longdo]
能面[のうめん, noumen] No-Maske [Add to Longdo]
[のう, nou] GEHIRN [Add to Longdo]
脳下垂体[のうかすいたい, noukasuitai] Hirnanhang [Add to Longdo]
脳卒中[のうそっちゅう, nousocchuu] Schlaganfall [Add to Longdo]
脳炎[のうえん, nouen] Gehirnentzuendung, Enzephalitis [Add to Longdo]
脳細胞[のうさいぼう, nousaibou] Gehirnzelle [Add to Longdo]
脳髄[のうずい, nouzui] Gehirn [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] Qual, Schmerzen, Leiden [Add to Longdo]
調う[ととのう, totonou] vorbereitet_sein, in_Ordnung_sein [Add to Longdo]
[のう, nou] Landwirtschaft [Add to Longdo]
農奴[のうど, noudo] Leibeigener [Add to Longdo]
農家[のうか, nouka] Bauernhaus, Bauernhof, Bauer [Add to Longdo]
農村[のうそん, nouson] Bauerndorf, Dorf [Add to Longdo]
農業[のうぎょう, nougyou] Landwirtschaft [Add to Longdo]
農民[のうみん, noumin] Bauer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top