หรือคุณหมายถึง noür?
Search result for

nouer

(10 entries)
(0.0578 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nouer-, *nouer*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān tittø) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk) FR: détacher ; dénouer
ขมวด[v.] (khamūat) EN: knot ; hitch ; twist   FR: nouer ; resserrer
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot   FR: nouer un chignon
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; bind ; tie   FR: ceindre ; nouer ; entourer
คลายตัว[v.] (khlāitūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax   FR: se dénouer
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie; fasten ; wrap   FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot   FR: attacher ; nouer ; lier ; amarrer
ผูกแขน[v. exp.] (phūk khaēn) EN: tie the arm   FR: nouer autour du bras

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  nouer [nue]
     tie on
     bind; connect; join; tie; tie up
     knot
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top