Search result for

nit

(131 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nit-, *nit*.
English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ
Manchester United(uniq ) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nitpickทำให้เป็นอันตรายอย่างแรงสูง
nitpickทำให้เป็นอันตรายอย่างแรงสูง
nitpicking (n) สิ่งที่เป็นอันตรายอย่างแรงสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nit    [N] ไข่เหา
nit    [N] คนโง่, Syn. nitwit, moron, idiot, Ant. genius
niter    [N] ดินประสิว
nitre    [N] ดินประสิว
nitwit    [N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
nitrate    [N] สารประกอบไนโตรเจน
nitrite    [N] สาร nitrate
nitrogen    [N] ไนโตรเจน, See also: ก๊าซไนโตรเจน
nit-picker    [N] คนชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ในงานคนอื่น
nit-picker    [SL] คนช่างวิพากษ์วิจารณ์, See also: คนช่างติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nitไข่เหา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nitric Acid (HNO10) กรดดินประสิว
ใช้ในการผลิตปุ๋ย ammonium nitrate และวัตถุระเบิด ใช้กัดโลหะ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน และเป็นตัวให้ออกซิเจนได้ดีและให้ควันพิษของไนโตรเจนออกไซด์ กรดไนตริกยังเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารที่เป็น reducing agent เช่น แอลกอฮอล์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Nitric oxideไนตริกออกไซด์ [TU Subject Heading]
Nitric oxide donorsยาในกลุ่มไนเตรท [TU Subject Heading]
Nitrificationไนตริฟิเคชั่น [TU Subject Heading]
Nitrification ไนตริฟิเคชัน
การเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนไปเป็นไนไตรท์ และไนเตรท โดยแบคทีเรีย หรือปฏิกิริยาของสารใดสารหนึ่งกับกรดไนตริก [สิ่งแวดล้อม]
Nitrification inhibittorsไนตริฟิเคชันอินฮิบิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
nitrifying bacteriaไนตริไฟอิงแบคทีเรีย, แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยการออกซิไดส์อนุมูลแอมโมเนียให้เป็นสารประกอบไนไตรต์หรือไนเตรต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nitrile rubber or Acrylonitrile butadieneยางไนไทรล์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโคพอลิเมอร์ของอะไค รโลไนไทรล์และบิวทาไดอีน ประกอบด้วยอะไครโลไนไทรล์ตั้งแต่ร้อยละ 18-51 ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ยางไนไทรล์เป็นยางที่มีความเป็นขั้วสูงมีสมบัติเด่น คือ ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อความร้อนและต้านทานต่อการขัดถูได้ดี จึงนิยมนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน เช่น ปะเก็นน้ำมัน ยางโอริง ยางซีล ยางเชื่อมข้อต่อ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Nitrogenไนโตรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitrogenไนโตรเจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nitThe air we breathe consists of oxygen and nitrogen.
nitAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
nitHe is a genius at nitpicking.
nitHe is really a nitpicker.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
niter(ไน'เทอะ) n. โพแทสเซียมไนเตรต
nitrate(ไน'เทรท) n. ไนเตรต
nitric(ไน'ทริค) adj. ประกอบด้วยไนโตรเจน
nitrite(ไน'ไทรท) n. เกลือหรือเอสเตอร์ของnitrous acid
nitrogen(ไน'โทรเจน) n. ไนโตรเจน;N
nitty-gritty(นิท'ทิ กริฟ'ที) n. ประเด็นหรือจุดสำคัญของปัญหา
nitwit(นิท'วิท) n. คนโง่,คนไม่เต็มเต็ง
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
niter(n) ดินประสิว
nitrate(n) กรดดินประสิว
nitric(adj) เกี่ยวกับก๊าซไนโตรเจน,เกี่ยวกับดินประสิว
nitrogen(n) ก๊าซไนโตรเจน
nitrogenous(adj) ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
ammonite(n) หอยโข่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ๋ยไนโตรเจน    [N] nitrogen fertilizer, Example: หลังจากการตัดหรือปล่อยโคแทะเล็มหญ้า 1-2 ครั้งควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรีย เพื่อบำรุงใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health   FR: hygiène [f] ; santé [f]
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อันดับความสว่าง[n.] (andap khwām sawāng) EN: magnitude   FR: magnitude [f]
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
อัตราส่วนยูนิแทรี[n. exp.] (attrāsuan yūnithaērī) EN: unitary ratio   

CMU English Pronouncing Dictionary
NIT    N IH1 T
NITA    N IY1 T AH0
NITE    N AY1 T
NITZ    N IH1 T S
NITZA    N IH1 T Z AH0
NITSA    N IH1 T S AH0
NITTA    N IH1 T AH0
NITTA    N IY1 T AH0
NITTO    N IH1 T OW0
NITTY    N IH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nit    (n) (n i1 t)
nits    (n) (n i1 t s)
nitre    (n) (n ai1 t @ r)
nitric    (j) (n ai1 t r i k)
nitwit    (n) (n i1 t w i t)
nitrate    (n) (n ai1 t r ei t)
nitrous    (j) (n ai1 t r @ s)
nitwits    (n) (n i1 t w i t s)
nitrates    (n) (n ai1 t r ei t s)
nitrogen    (n) (n ai1 t r @ jh @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
について[について, nitsuite] (vi) เกี่ยวกับ เช่น ぎじゅつ についてเกี่ยวกับเทคโนโลยี
日当手当[にっとうてあて, nittouteate] (n) เบี้ยเลี้ยงรายวัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht
Schnittblume(n) |die, pl. Schnittblumen| ดอกไม้ที่ตัดแล้ว (ส่วนใหญ่เพื่อขาย)
Knitterfalten(n) รอยกางเกงหรือผ้ายับ, See also: Related: Falte
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
im Schnittโดยเฉลี่ย เช่น 80 km/h im Schnitt fahren
Schnitzel(n ) |das, pl. Schnitzel| หมูชุบแป้งทอด เช่น Die Mensa bietet einfach das beste Preis-Leistungsverhältnis. Mindestens vier verschiedene Gerichte bieten die Mensen täglich an, frische Salate runden das Angebot ab und auch die Vegetarier werden nicht vergessen. Ausserdem kommen die Leute hier schon in der Früh an und wollen Steak oder Schnitzel.

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一氧化氮[yī yǎng huà dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitric oxide [Add to Longdo]
二氧化氮[èr yǎng huà dàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitrogen dioxide [Add to Longdo]
亚硝酸[yà xiāo suān, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ, / ] nitrous acid [Add to Longdo]
亚硝酸盐[yà xiāo suān yán, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] nitrite [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] nitrogen N, atomic number 7 [Add to Longdo]
氮气[dàn qì, ㄉㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] nitrogen [Add to Longdo]
氮氧化物[dàn yǎng huà wù, ㄉㄢˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] nitrogen oxide [Add to Longdo]
氮芥气[dàn jiè qì, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] nitrogen mustard [Add to Longdo]
硝化甘油[xiāo huà gān yóu, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄢ ㄧㄡˊ, ] nitroglycerine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
イニシエータ[いにしえーた, inishie-ta] initiator [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新田郡[にったぐん, nittagun] Landkreis Nitta (in der Praefektur Gunma) [Add to Longdo]
日程[にってい, nittei] Tagesordnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nit \Nit\ (n[i^]t), n. [AS. hnitu; akin to D. neet, G. niss,
   OHG. niz; cf. Gr. koni`s, koni`dos, Icel. gnit, Sw. gnet,
   Dan. gnid, Russ. & Pol. gnida, Bohem. hnida, W. nedd.]
   (Zool.)
   The egg of a louse or other small insect.
   [1913 Webster]
 
   {Nit grass} (Bot.), a pretty annual European grass
    ({Gastridium lendigerum}), with small spikelets somewhat
    resembling a nit. It is also found in California and
    Chile.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nit
   n 1: a luminance unit equal to 1 candle per square meter
      measured perpendicular to the rays from the source
   2: egg or young of an insect parasitic on mammals especially a
     sucking louse; often attached to a hair or item of clothing

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NIT
     Network Information Tabel (DVB)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top