Search result for

nana

(44 entries)
(0.1232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nana-, *nana*
Possible hiragana form: なな
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ananas(อะนา' นัส) n. สับปะรด
banana(บะแนน'นะ) n. กล้วย,พืชกล้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
banana(n) กล้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My nana, my dog mookie, named by nana.นานา หมาของของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
Nana can't survive without it.ยายคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดมัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Nana, do you know where you're going?ยาย รู้รึเปล่าว่าเรากำลังเดินไปไหนกันน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Nana, slow down.คุณยาย ทำช้าๆหน่อยสิครับ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Want to get detained at the Guadalajara Airport when you're coming back from visiting your nana?หลังจากเยี่ยมคุณย่าที่เม็กซิโกเหรอ Blow Out (2008)
Your first communion... even nana's funeral.การพาลูกมาที่นี่... แม้กระทั่งงานศพของนานา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
No, I will not let that woman defile nana's lace.ไม่ ฉันไม่ยอยให้ยัยนั่นมาทำลูกไม้ลายฉลุนั่นเละหรอก Home Is the Place (2009)
Just like I pretended to like nana.เหมือนที่ฉันแกล้งทำว่าชอบยัยนาน่า Home Is the Place (2009)
Wears creepy brooches like the kind My nana was buried in.ชอบใส่เข็มกลัดประหลาดๆ เหมือนยายฉันที่ตายไปแล้ว Vitamin D (2009)
Puck found his nana connie's old recipe.พัคเจอสูตรเก่าของคุณยาย คนชอบกันมากเลย Wheels (2009)
Puck: This isn't nana connie's old recipe. She couldn't cook at all.นี่ไม่ใช่สูตรของคุณยาย ท่านไม่ทำอาหารด้วยซ้ำ Wheels (2009)
Nana-san!น้านานะ! Summer Wars (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบกล้วย[n. exp.] (bai klūay) EN: banana leaf   
ใบตอง[n. exp.] (baitøng) EN: banana leaf   FR: feuille de bananier [f]
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūay) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre   FR: corde en fibre de bananier [f]
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed fish curry in banana leaves ; seafood steamed in banana leaves   
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves   
ห่อหมกหมู[n. exp.] (hømok mū) EN: steamed pork curry in banana leaves   
ห่อหมกปลา[n. exp.] (hømok plā) EN: steamed fish curry in banana leaves   FR: curry de poisson [m]
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
เจก [n.] (jēk) EN: banana ; cultivated banana   
ขนมกล้วยบวชชี[n. exp.] (khanom klūay būatchī) EN: banana in coconut milk   

CMU English Pronouncing Dictionary
NANA    N AE1 N AH0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
七つ[ななつ, nanatsu] (n) เจ็ดชิ้น/อย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[, sokettosannanamaru] (n) {comp} Socket 370 [Add to Longdo]
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash) [Add to Longdo]
ハナナガスズメダイ[, hananagasuzumedai] (n) blunt snout gregory (Stegastes lividus) [Add to Longdo]
バナナ[, banana] (n) banana; (P) [Add to Longdo]
バナナの皮[バナナのかわ, banana nokawa] (n) banana peel [Add to Longdo]
バナナ共和国[バナナきょうわこく, banana kyouwakoku] (n) banana republic [Add to Longdo]
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娜娜[Nà nà, ㄋㄚˋ ㄋㄚˋ, ] Nana (novel) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
ピーナナ[ぴーなな, pi-nana] P7 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斜め[ななめ, naname] schraeg_abfallend, geneigt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nana \Na"na\, n. [prob. from babytalk.]
   Grandmother.
   [PJC]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 NANA
  //
 
   [Usenet] The newsgroups news.admin.net-abuse.*, devoted to fighting {spam}
   and network abuse. Each individual newsgroup is often referred to by adding
   a letter to NANA. For example, NANAU would refer to
   news.admin.net-abuse.usenet.
 
   When spam began to be a serious problem around 1995, and a loose network of
   anti-spammers formed to combat it, spammers immediately accused them of
   being the {backbone cabal}, or the Cabal reborn. Though this was not true,
   spam-fighters ironically accepted the label and the tag line ?There is No
   Cabal? reappeared (later, and now commonly, abbreviated to ?TINC?).
   Nowadays ?the Cabal? is generally understood to refer to the NANA regulars.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top