Search result for

nafés

(3 entries)
(0.325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nafés-, *nafés*, nafé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nafés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nafés*)
CMU English Pronouncing Dictionary
SHANAFELT    SH AE1 N AH0 F EH2 L T
LINAFELTER    L IH1 N AH0 F EH2 L T ER0
LINAFELTER    L AY1 N AH0 F EH2 L T ER0

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

naf és ( EH1 S)

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
naifs, nags, Na's, naff, nays, nabs, nans, naps, oafs, nae's, nay's, Nam's, Nan's, Nap's, Nat's, Raf's, nan's, oaf's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Napfs, NFS, nass

Similar FRENCH words suggested by aspell:
nafés, naïfs, NFS, nafé, naos, nefs, nifs, nais, n'as

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top