Search result for

nafé

(3 entries)
(0.3724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nafé-, *nafé*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nafé มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nafé*)
CMU English Pronouncing Dictionary
SHANAFELT    SH AE1 N AH0 F EH2 L T
LINAFELTER    L IH1 N AH0 F EH2 L T ER0
LINAFELTER    L AY1 N AH0 F EH2 L T ER0

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

naf é

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
naff, naif, NF, NSF, nag, Na, AF, nae, nah, nay, Nam, Nan, Nap, Nat, RAF, Raf, nab, nan, nap, oaf, Na's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Napf, RAF, nah, nagen, Hafen, Namen, nahen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
nafé, naïf, na, nef, nif, paf, n'a, n'as, n'ai

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top