Search result for

morn

(110 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morn-, *morn*
English-Thai: Longdo Dictionary
morning(n.) ตอนเช้า
morning glory(n) ผักบุ้ง
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morn[N] เวลาเช้า (ทางวรรณคดี), See also: รุ่งอรุณ, รุ่งเช้า, Syn. morning, a.m.
morning[N] ตอนเช้า, See also: เช้า, เวลาเช้า, รุ่งเช้า, Syn. morn, forenoon
morning[N] ระยะแรกเริ่ม, See also: ส่วนเริ่มต้น
morning[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า, See also: เกี่ยวกับเวลาเช้า
mornings[ADV] ทุกเช้า, Syn. in the mornings, every morning
morning room[N] ห้องสำหรับนั่งตอนเช้า
morning star[N] ดาวศุกร์
morning wood[SL] การตั้งขึ้นของอวัยวะเพศชายตอนตื่นนอน
morning after[N] อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning dress[N] เสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างเป็นทางการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morn(มอร์น) n. เวลาเช้า, Syn. simpleton
morning(มอร์'นิง) n.,adj. ตอนเช้า,ระยะแรกเริ่ม, Syn. dawn
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
morning sicknessอาการคลื่นเหียนอยากอาเจียน, Syn. nausea
morning starดาวประกายพรึก,ดาวศุกร์, Syn. Venus
morning-glory(มอร์'นิง กลอ'รี) n. พืชที่มีดอกเป็นรูปกรวยจำพวกหนึ่ง pl. morning-glories
mornings(มอร์'นิงซฺ) adv. ในระหว่างตอนเช้าเป็นประจำ
yesterdaymorning(เยส'เทอเดมอร์น'นิง) n. เมื่อเช้าวานนี้ adv. เมื่อเช้าวานนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
morning sickness; nausea gravidarumอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
morning coatชุดพิธีการกลางวัน " ที่มีลักษณะเป็นเสื้อสูทกางยาวสีดำ กางเกงลาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ผ้าผูกคอ (necktie) สีเทาเงิน สีขาว หรือลายดำ-ขาว มีหมวกและถุงมือ ใช้สำหรับงานที่เป็นพิธีทางการสำคัญ เช่น การ เข้าเฝ้าฯ ถวายสาส์น พิธีศพ หรือพิธีสมรสในตอนเที่ยงหรือบ่าย " [การทูต]
morning glory spillwaymorning glory spillway, ทางระบายน้ำล้นปากแตร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Morning Sicknessการแพ้ท้องธรรมดา, แพ้ท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morning.อรุณสวัสดิ์ Never Been Marcused (2008)
Good morning.สวัสดี Haunted (2009)
This morning.เมื่อเช้านี้ Excited and Scared (2010)
From early morn 'til nightจากยามเช้าต้นคืน til Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good morning, Mr. Jaeckel.อรุณสวัสดิ์ คุณแจ๊คเคิล The Great Dictator (1940)
Perhaps you're right. Not such a good morning after all.บางทีคุณอาจถูก มันอาจเป็นฟ้าหลังฝน The Great Dictator (1940)
- I'll be back in the morning.ฉันจะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
- Be back in the morning.จะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
I've been crying all morning because I thought I'd never see you again.ฉันร้องไห้ตลอดเช้า เพราะคิดว่าจะไม่ได้เห็นคุณอีก Rebecca (1940)
But a cable came this morning announcing that my daughter is engaged to be married.เเต่ฉันเพิ่งได้รับโทรเลขเมื่อเช้า เเจ้งว่าลูกสาวหมั้นแล้วเตรียมจะเเต่งงาน Rebecca (1940)
- Good morning.- อรุณสวัสดิ์ครับ Rebecca (1940)
- Good morning.- อรุณสวัสดิ์ค่ะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mornThe skies promise better weather in the morning.
mornShe studied English in the morning.
mornWhether permitting, we'll leave tomorrow morning.
mornThere happened to be a train accident early that morning.
mornShe has a shower every morning.
mornBe sure to call me up tomorrow morning.
mornThe graduation ceremony took place on the morning of the first of March.
mornIt was been raining since early morning.
mornShe left home early in the morning for fear that she would miss the first train.
mornThe next morning I woke to see the fruit trees in bloom underneath my window.
mornThe man lent me two books this morning.
mornYou look on top of the world every morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารเช้า[N] breakfast, See also: morning meal, Syn. ข้าวเช้า, Ant. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น, Example: อาหารเช้าควรรับประทานในระหว่าง 7-8 น., Thai definition: อาหารมื้อแรกของวัน
เพรางาย[N] dawn, See also: morning, Syn. เช้า, ตอนเช้า, Thai definition: เวลาเช้า
ผักบุ้ง[N] morning glory, See also: Ipomoea aquatica, Syn. ผักทอดยอด, บุ้ง, Example: น้องสาวกำลังเด็ดผักบุ้งของหล่อนอยู่ริมบึง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้
ตอนเช้า[N] morning, See also: early morning, Syn. เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า, Ant. ตอนดึก, Example: ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที, Thai definition: เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง
ตรู่[ADJ] very early, See also: morning, Syn. เวลาสาง, ยามฟ้าสาง, ยามเช้ามืด, Example: แม่ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ทุกวัน, Thai definition: เวลาที่พระอาทิตย์เริ่มจะโผล่พ้นขอบฟ้า, เวลาสางๆ ที่แสงเงินแสงทองขึ้น
ทอดยอด[N] morning glory, Syn. ผักบุ้ง, ผักทอดยอด, Count unit: ต้น, Notes: (ราชา)
ประกายพรึก[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง, Example: ตอนใกล้รุ่งจะมองเห็นดาวประกายพรึกส่องแสงบนท้องฟ้า, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำ เรียกว่า ดาวประจำเมือง
เช้า[N] morning, See also: forenoon, Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: เช้าของทุกวันเด็กบ้านนี้จะตักบาตรก่อนไปโรงเรียน
ดาวรุ่ง[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์, Example: เราจะมองเห็นดาวรุ่งตอนเช้ามืด, Count unit: ดวง
ยามเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise, Syn. เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง, Ant. ค่ำ, พลบค่ำ, Example: แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อรุณสวัสดิ์[n. exp.] (arun sawat) EN: good morning   
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
เช้า ๆ[n. exp.] (chāo-chāo) EN: early in the morning   FR: de bon matin
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้านี้[n. exp.] (chāo nī) EN: this morning   FR: ce matin ; aujourd'hui matin
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bāi yen) EN: morning, afternoon and night   
เช้าวันนี้ [X] (chāo wannī) EN: this morning   
เช้าวานนี้[X] (chāo wānnī) EN: yesterday morning   

CMU English Pronouncing Dictionary
MORNA    M AO1 R N AH0
MORNEAU    M ER0 N OW1
MORNING    M AO1 R N IH0 NG
MORNINGS    M AO1 R N IH0 NG Z
MORNEAULT    M ER0 N OW1
MORNING'S    M AO1 R N IH0 NG Z
MORNINGSTAR    M AO1 R N IH0 NG S T AA2 R
MORNINGSTAR'S    M AO1 R N IH0 NG S T AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morn    (n) (m oo1 n)
morns    (n) (m oo1 n z)
morning    (n) (m oo1 n i ng)
mornings    (n) (m oo1 n i ng z)
morning-room    (n) - (m oo1 n i ng - r uu m)
morning-glory    (n) - (m oo2 n i ng - g l oo1 r ii)
morning-rooms    (n) - (m oo1 n i ng - r uu m z)
morning-glories    (n) - (m oo2 n i ng - g l oo1 r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上午[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ˇ, ] morning, #840 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] morning, #1,450 [Add to Longdo]
晨报[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Morning Post (newspaper); Aamulehti (Finnish newspaper), #4,221 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] morning; dawn; daybreak, #4,333 [Add to Longdo]
早晚[zǎo wǎn, ㄗㄠˇ ㄨㄢˇ, ] morning and evening; sooner or later, #8,024 [Add to Longdo]
晨练[chén liàn, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] morning exercise, #24,376 [Add to Longdo]
早市[zǎo shì, ㄗㄠˇ ㄕˋ, ] morning market, #31,530 [Add to Longdo]
朝夕[zhāo xī, ㄓㄠ ㄒㄧ, ] morning and night; all the time, #34,778 [Add to Longdo]
早操[zǎo cāo, ㄗㄠˇ ㄘㄠ, ] morning exercises (physical exercises commonly performed en masse at schools and workplaces in East Asian countries), #41,094 [Add to Longdo]
晨星[chén xīng, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄥ, ] morning stars, #42,343 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mornellregenpfeifer {m} [ornith.](Eurasian) Dotterel (Charadrius morinellus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おは[, oha] (int) (abbr) (See お早う) Good morning!; Hi! [Add to Longdo]
おはよっす[, ohayossu] (exp) (See お早う) G'morning; Hi! [Add to Longdo]
お早う(P);御早う[おはよう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from お早く) (See お早うございます,早い) Good morning; (P) [Add to Longdo]
お早うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P) [Add to Longdo]
グーテンモルゲン[, gu-tenmorugen] (exp) good morning (ger [Add to Longdo]
グッドモーニング[, guddomo-ningu] (exp) good morning [Add to Longdo]
グッモーニン[, gutsumo-nin] (int) (See お早う) G'morning; Good morning [Add to Longdo]
モーニング[, mo-ningu] (n) morning; (P) [Add to Longdo]
モーニングアフター[, mo-ninguafuta-] (n) morning after [Add to Longdo]
モーニングアフターピル[, mo-ninguafuta-piru] (n) morning-after pill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morn \Morn\ (m[^o]rn), n. [OE. morwen, morgen, AS. morgen; akin
   to D. morgen, OS. morgan, G. morgen, Icel. morginn, morgunn,
   Sw. morgon, Dan. morgen, Goth. ma['u]rgins. Cf. {Morrow},
   {Morning}.]
   The first part of the day; the morning; -- used chiefly in
   poetry.
   [1913 Webster]
 
      From morn
      To noon he fell, from noon to dewy eve. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morn
   n 1: the time period between dawn and noon; "I spent the morning
      running errands" [syn: {morning}, {morn}, {morning time},
      {forenoon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top