Search result for

moiling

(105 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moiling-, *moiling*, moil
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moiling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moiling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moil[N] งานเหนื่อยยาก, See also: งานหนัก
moiler[N] ผู้ทำงานเหนื่อยยาก
turmoil[N] ความสับสนอลหม่าน, See also: ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล, Syn. tumult,agitaiton,unrest,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotional Turmoilความวุ่นวายทางอารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The ship is still in turmoil We're home freeยานนี่กำลังวุ่นวายอยู่ เราจะหนีออกไป Cloak of Darkness (2008)
It was from this turmoil that a hero would ariseสถานะการณ์สร้างวีระบุรุษ Three Kingdoms (2008)
During today's turmoil, you called me by my first name, didn't you?เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นในวันนี้ ต่อจากนี้ไปเราจะเรียกกันด้วยชื่อจริง โอเคนะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
And while Flynn's loyalists hope for his imminent return, there is perhaps no one who wishes it to happen more than young Sam Flynn, now in the care of his grandparents, and heir to an empire in turmoil.ขณะกลุ่มผู้ภักดี ภาวนาให้เขากลับมาในเร็ววัน ผู้ที่หวังอย่างที่สุดก็คือลูกชายของเขา แซม ฟลินน์ ทายาทกิจการยักษ์ใหญ่ ที่อยู่ในความดูแลของปู่กับย่า TRON: Legacy (2010)
I’m sure that is the subject of much turmoil in that pretty little head of yours.และฉันก็แน่ใจว่านั่นคงเป็นเรื่อง ที่ให้เกิดความปั่นป่วนอยู่ใน สมองน้อยๆ ของเธอ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I’m sure that is the subject of much turmoil in that pretty little head of yours.ฉันแน่ใจได้เลยว่าเป็นประเด็น ที่สร้างความปั่นป่วนได้มาก ในหัวน้อยๆ ของคุณ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
You're at war with yourself, the turmoil is overwhelming.กับตัวคุณเอง ความสับสนกำลังเพิ่มขึ้น Supergirl (2010)
Oh. Well, so the emotional turmoil that's been keeping me from achieving REM sleep was entirely unjustified?งั้นไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องกลุ้มอกกลุ้มใจ The Spaghetti Catalyst (2010)
Right now GooYa Nation is in such a turmoil.ตอนนี้คูยากำลังวุ่นวาย Kim Soo Ro (2010)
After all the turmoil, your father looked for the bastard child, but... that was after he died.หลังจากเรื่องวุ่น ๆ พ่อของลูกก็หาเด็กคนนั้นแต่ว่า.. นั้นมันหลังจากที่เขาตายแล้ว Episode #1.16 (2010)
The world will be in turmoilจะทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟ The Lost Bladesman (2011)
The world will surely be in turmoilแผ่นดินได้ลุกเป็นไฟจริง ๆ แน่ The Lost Bladesman (2011)
I've always found the treats you prepare for my visits are a reliable indicator of your level of spiritual turmoil.ฉันสังเกตมานานแล้วว่าเวลาเธอปรนนิบัติฉันยิ่งดี เธอยิ่งมีความรู้สึกผิดในใจมากเท่านั้น Searching (2011)
Lastly, in these times of treason and turmoil, it is the view of the Council that the life and safety of King Joffrey be of paramount importance.สุดท้าย ในช่วงเวลาความชุลมุนวุ่นวายและการก่อกบฎนี้ สภามีมติเห็นชอบ The Pointy End (2011)
Her emotional turmoil appears to be manifesting in the geographic patternความแปรปรวนทางอารมณ์ของเธอถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทางกายภาพจากรูปแบบการใช้ชีวิตของเธอ. Hanley Waters (2011)
Cutting off the turmoil that I feed on!ตัดความขัดแย้งออก ฉันจะได้ดูดพลังไม่ได้ Flesh and Blood (2012)
- If anything, a Maester's duties become more urgent in times of war and turmoil.- หากสิ่งที่ หน้าที่ที่ปรึกษาของ กลายเป็นเร่งด่วนมาก ในช่วงเวลาของสงคราม และความวุ่นวาย Blackwater (2012)
The turmoil in the middle east, the crises in Europe, the Arab spring...ความวุ่นวายในตะวันออกกลาง, วิกฤตการณ์ในยุโรป, การปฏิวัติประชาธิปไตยในอาหรับ Cat and Mouse (2012)
Currencies across the globe are crashing in this stunning financial meltdown that experts say may be the delayed reaction to the turmoil that has gripped the world's economies in recent months.เงินสกุลต่างๆทั่วโลกมีความไม่แน่นอน เป็นวิกฤติทางการเงินที่น่าประหลาดใจ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจเป็นผลกระทบ A New Hope (2012)
A lot of the turmoil in the world today is instigated by their agents.ความสับสนอลหม่านมากมาย ในโลกใบนี้ ที่ถูกปลุกปั่น โดยพวกนักการเมือง Bad Teeth (2012)
Well, needless to say, a man in my position will always be subjected to scandal and turmoil.คงไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากนักว่า คนในตำแหน่งแบบผม มักตกเป็นเป้าหมายการโจมตี และข่าวนินทาโคมลอยอยู่เสมอๆ Identity (2013)
We ask the Warrior to give us courage in these days of strife and turmoil.เราขอให้เทพนักรบมอบความกล้าหาญ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและโกลาหลนี้ Breaker of Chains (2014)
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Your brain is in turmoil!สมองแกช่างสับสนยิ่งนัก Street Fighter Alpha (1999)
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด... Millennium Actress (2001)
Our gaping night takes forever ...and get bogged, a 100 days long night, filled with cold and turmoil.- ค่ำคืนของเรา ช่างยาวนานเหลือเกิน และเราติดอยู่ใน ร้อยวัน แห่งคืนอันยาวนาน เต็มไปด้วยความหนาวเย็น และ ยุ่งยาก March of the Penguins (2005)
It's the dreaded moment of their first turmoil.เวลาแห่งความกังวล กัยการเริ่มต้นอันแสนยาก ของพวกเขา March of the Penguins (2005)
But a growing religious turmoil was gripping Rome.เมื่อความขัดแย้งทางศาสนาในกรุงโรมรุนแรง The Da Vinci Code (2006)
Now, the sea - bear with me - the sea in this context has been interpreted as representing politics - the sea which eternally rages with conflict, with turmoil, with revolution.ทีนี้มาดู, ทะเล ในเรื่องนี้ เป็นการกับการเมือง ทะเลอันที่ไม่รู้จบและยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น The Omen (2006)
We've been through a lot of turmoil And made a lot of difficult choices,เราผ่านความยุ่งยากมากมาย และต้องตัดสินใจเรื่องยากลำบาก Chapter Six 'The Line' (2007)
Tremoille is correct.Tremoille hat Recht. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
My dear Tremoille, I'm not even king yet.Mein lieber Tremoille, ich bin noch nicht mal Kônig. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
My lord Tremoille is right.Mylord Tremoille hat Recht. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
-Let Moilanen and Leinonen accompany him.-Laß Moilanen und Leinonen mitgehen. Ambush (1999)
"Moilih Ta" is still very rough and we've got a 40-minute... program to have ready by Labor Day.Moilih Ta ist immer noch holprig und bis zum Labor Day muss ein 40-minütiges Programm stehen. In the Bedroom (2001)
Fertile bastards!Anna SLYU, Alexandr SAMOILENKO Alexei MAKLAKOV Day Watch (2006)
The name's Moilanen...Wir heißen Moilanen. Kimmo. Beyond (2010)
- This is Moilanen, she's new.Das ist Moilanen, sie ist neu dabei. Beyond (2010)
- We're here to see Aili Moilanen.- Wir suchen Aili Moilanen. Ich war doch drin, das ist sie nicht. Beyond (2010)
Nice suit, Moilanen...Schicker Badeanzug, Moilanen. Beyond (2010)
Get serious, Moilanen!Gib alles, Moilanen, zum Teufel. Beyond (2010)
- You damn pig!Moilanen, du blöder Mistkerl. Beyond (2010)
Looks like it will be Leena Moilanen or Carolina Cassel...Die Favoritinnen Leena Moilanen und Carolina Cassel übernehmen die Führung. Beyond (2010)
But here comes Moilanen, what an exciting race!Aber jetzt holt Moilanen auf. Was für ein spannendes Rennen. Beyond (2010)
This year's Junior Champion is Leena Moilanen from YSK.Die diesjährige Juniorenmeisterin ist Leena Moilanen vom YSK, gefolgt von Carolina Cassel. Beyond (2010)
Good job, Moilanen!Moilanen, das hast du gut gemacht. Beyond (2010)
Kimmo Moilanen.- Kimmo Moilanen. Beyond (2010)
Also starring Yevgeny SAMOILOV, Nonna MORDYUKOVAIm Film wirkten mit: Jewgenij SAMOILOW, Nonna MORDJUKOWA, They Fought for Their Country (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moilThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอลเวง[N] tumult, See also: turmoil, uproar, chaos, confusion, Syn. ความสับสนวุ่นวาย, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ
ลุกเป็นไฟ[V] burst into flame, See also: be in turmoil, Example: เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังลุกเป็นไฟอยู่ในขณะนี้ได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลก, Thai definition: สังคมเดือดร้อนวุ่นวาย, Notes: (สำนวน)
ความระส่ำระสาย[N] disorganization, See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray, Syn. ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย, Example: การวางมือของหัวหน้าพรรคสร้างความระส่ำระสายให้กับบรรดาลูกพรรค
อลเวง[V] be chaotic, See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, อลวน, Example: ในเวลานั้นทางด้านการเมืองกำลังอลเวงเป็นอันมาก, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ
ป่วนปั่น[V] be frantic, See also: be in turmoil, Syn. อลวน, สับสน, วุ่นวาย, ปั่นป่วน, Example: เหตุการณ์ฟ้าผ่าลงต้นปาล์มในกรมประชาสงเคราะห์ ทำให้คนในกรมป่วนปั่น วุ่นวายทั้งกรม, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปกติ
ความไม่มีระเบียบ[N] disorder, See also: confusion, riot, turmoil, chaos, jumble, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความสงบ, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย
ป่วนปั่น[V] be frantic, See also: be in turmoil, Syn. อลวน, สับสน, วุ่นวาย, ปั่นป่วน, Example: เหตุการณ์ฟ้าผ่าลงต้นปาล์มในกรมประชาสงเคราะห์ ทำให้คนในกรมป่วนปั่น วุ่นวายทั้งกรม, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil   FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil   FR: s'emporter
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil   FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer
วุ่น[adj.] (wun) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting   FR: affairé

CMU English Pronouncing Dictionary
TURMOIL    T ER1 M OY2 L
MOILANEN    M OY1 L AH0 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moil    (v) (m oi1 l)
moils    (v) (m oi1 l z)
moiled    (v) (m oi1 l d)
moiling    (v) (m oi1 l i ng)
turmoil    (n) (t @@1 m oi l)
turmoils    (n) (t @@1 m oi l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufruhr {m}turmoil [Add to Longdo]
Getümmel {n}turmoil [Add to Longdo]
Kampfgewühl {n}turmoil of battle [Add to Longdo]
rackerte sich abmoiled [Add to Longdo]
rackert sich abmoils [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
狂瀾怒涛[きょうらんどとう, kyourandotou] (n) maelstrom; the state of affairs being in great turmoil [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
騒動[そうどう, soudou] (n,vs) strife; riot; rebellion; turmoil; (P) [Add to Longdo]
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc [Add to Longdo]
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
物情騒然[ぶつじょうそうぜん, butsujousouzen] (adj-t,adv-to) unrest prevailing; turmoil reigning [Add to Longdo]
粒々辛苦;粒粒辛苦[りゅうりゅうしんく, ryuuryuushinku] (n,vs) toil and moil; working assiduously for; tireless hard work; painstaking labor (labour) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵荒马乱[bīng huāng mǎ luàn, ㄅㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] turmoil and chaos of war [Add to Longdo]
动乱[dòng luàn, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] turmoil; upheaval; unrest [Add to Longdo]
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion [Add to Longdo]
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion; also written 動盪|动荡 [Add to Longdo]
心烦意乱[xīn fán yì luàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄢˊ ㄧˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] lit. heart distracted, thoughts in turmoil (成语 saw); distraught with anxiety [Add to Longdo]
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; agitation; turmoil [Add to Longdo]
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, ] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention [Add to Longdo]
变乱[biàn luàn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] turmoil; social upheaval [Add to Longdo]
身处[shēn chǔ, ㄕㄣ ㄔㄨˇ, / ] in (some place); to be in (adversity, a difficult situation, danger, turmoil etc); to find oneself in; placed in; surrounded by [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moil \Moil\, v. t. [imp. & p. p. {Moiled}; p. pr. & vb. n.
   {Moiling}.] [OE. moillen to wet, OF. moillier, muillier, F.
   mouller, fr. (assumed) LL. molliare, fr. L. mollis soft. See
   {Mollify}.]
   To daub; to make dirty; to soil; to defile.
   [1913 Webster]
 
      Thou . . . doest thy mind in dirty pleasures moil.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top