ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mixtes

   
218 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixtes-, *mixtes*, mixte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mixtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mixtes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mixture[ N] การผสม, See also: การรวมกัน, การปนเปกัน, ความหลากหลาย, Syn. commixture, blend, fusion, variety, Ant. sameness, homogeneity
mixture[ N] ส่วนผสม, See also: ของผสม, สารผสม, Syn. concoction, compound
admixture[N] ส่วนผสม, Syn. ingredient
commixture[N] การผสม, Syn. mixture
intermixture[N] การผสมเข้าด้วยกัน, See also: การคลุกเคล้า, การทำให้ปนเปกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
intermixture(n) การผสมผเส,การปนเป
mixture(n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lean mixtureไอดีบาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lean mixtureไอดีบาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rich mixtureไอดีหนา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rich mixtureไอดีหนา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical mixtureการผสานสีทางตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admixture๑. การเพิ่มผสม๒. สิ่งเพิ่มผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air-fuel mixture; fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-fuel mixture; fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistura; mixtureยาร่วม, ยาผสม, ยาน้ำผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixtionการรวมทรัพย์หลายเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixture; misturaยาร่วม, ยาผสม, ยาน้ำผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixture; air-fuel mixture; fuel mixtureไอดี, สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mixtureสารผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixture; air-fuel mixture; fuel mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel mixture; air-fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel mixture; air-fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle-mixture screw; idling-mixture screw; volume-control screwสกรูปรับไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idling-mixture screw; idle-mixture screw; volume-control screwสกรูปรับไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle mixtureไอดีเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idle mixtureไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
volume-control screw; idle-mixture screw; idling-mixture screwสกรูปรับไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermit mixtureสารผสมเทอร์มิต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anti-knock and anti-knock mixturesส่วนผสมป้องกันการน้อก [TU Subject Heading]
Asphalt emulsion mixturesสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Bordeaux mixtureสารผสมบอร์โด [TU Subject Heading]
Mixtureไอดี สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน]
Bordomixtureบอร์โดมิกเจอร์ [การแพทย์]
Brown Mixtureยาแก้ไอน้ำดำ,ยาแก้ไอน้ำดำ [การแพทย์]
Burns and Scalds Mixtureยารักษาแผลน้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Cardamon Mixture, Compoundยาขับลม [การแพทย์]
Eutectic Mixtureตัวยาที่เป็นของแข็งผสมกันเกิดเป็นของเหลวเยิ้ม,สารผสมที่กลายเป็นของเหลว [การแพทย์]
admixturesadmixtures, สารผสมเพิ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mixtureสารผสม, สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่โดยที่สารเหล่านี้ยังมีสมบัติเหมือนเดิมและสามารถแยกออกจากกันได้โดยวิธีง่าย ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
freezing mixtureของผสมเยือกแข็ง, สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วได้ของผสมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C  เช่น น้ำแข็งผสมเกลือแกง จะมีอุหณภูมิ -20°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gold Silver Mixtureของผสมระหว่างทองคำกับเงิน [การแพทย์]
Kaolin Mixtureยาน้ำเคาลิน [การแพทย์]
Mixtureของผสม, มิกซ์เจอร์, สารผสม, ยาผสม, ส่วนผสม [การแพทย์]
Mixture, Final Reactionส่วนผสมน้ำยาในปฏิกิริยาขั้นสุดท้าย [การแพทย์]
Mixture, Freeze-Driedผงแห้ง [การแพทย์]
Mixture, Freezingของผสมเยือกแข็ง [การแพทย์]
Mixture, Homogeneousของผสมเอกพันธ์ [การแพทย์]
Mixture, Intimateผสมกันกลมกลืน [การแพทย์]
Mixture, Negativeส่วนผสมชนิดลบ [การแพทย์]
Mixture, Neutralส่วนผสมชนิดเป็นกลาง [การแพทย์]
Mixture, Positiveส่วนผสมชนิดบวก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cough mixture (n ) ยาแก้ไอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trim, mixture. Wash, soap, rinse, spin.การทรงตัว ผสมกัน ซัก สบู่ ล้าง ปั่น Airplane! (1980)
Thin your mixture, add CO2.บางส่วนผสมของคุณ เพิ่ม ซีโอ2 2010: The Year We Make Contact (1984)
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี Ghost in the Shell (1995)
Unfortunately, the mixture isn't right yet.แย่จัง ส่วนผสมยังไม่ได้เลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The timer sets the road flare, which then lights the chemical mixture inside the canister.เครื่องตั้งเวลาได้จุดไฟ ที่หลังจากนั้นมันก็จุดสารเคมี/Nที่ผสมกันอยู่ในกล่อง ง่าย ๆ Compulsion (2005)
We'll have an upscale mixture of V.I.P.'s, celebs... and record industry insiders.เราจะมีพวกแขก วี.ไอ.พี, ดารา และคนในวงการเพลง Just My Luck (2006)
the heat exchange in oil mixture flows.การถ่ายเทความร้อน\ ในการไหลของน้ำมัน Pilot (2008)
First,I used a silicone adhesive mixture to fill and mold the stab wounds.ตอนแรก ฉันใช้ซิลิโคนผสมให้เหนียว แล้วเติมเพื่อพิมพ์แบบการแทงลงในบาดแผล Cheating Death (2008)
And was met by a mixture of bafflement and smirks by most of your staff, until David Hodges took pity on me and informed me that Hank was your dogและได้พบกับความงุนงงและการยิ้มเยาะ\ ที่ได้จากเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของคุณ จนกระทั่งเดวิด ฮอดจ์ สงสารฉัน แล้วบอกฉันว่าแฮงค์เป็นสุนัขของคุณ Art Imitates Life (2008)
A mixture of chlorofluoro carbons, nitrogen and a bit of free on my boy.ส่วนผสมระหว่างคลอโรฟลูโรคาร์บอน ไนโตรเจน Pathology (2008)
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ Home (2009)
There's an industry term for that. It's a mixture of faux and homey - faumey.มีคำเรียกสำหรับเรื่องแบบนั้น เป็นคำผสมระหว่าง หลอกลวง กับ บริการที่อบอุ่น เรียกว่า อุ่นหลอกๆ Up in the Air (2009)
Yo, anybody home? Hello? Tonight, you will receive the ultimate mixture of cutlery tonight in the steel knock out.โย่ว มีใครอยู่ในบ้านไหม โย่ว มีคนอื่นอยู่ในบ้านไหม Peekaboo (2009)
UH, A MIXTURE OF AGES AND GENDERS.ลูกพี่ลูกน้องจากเมืองใกล้ ๆ ที่มาเยี่ยม House on Fire (2009)
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in, uh, this fracture of the skull.ผมเจอหลักฐาน ของผสมเนื้อเดียว ของน้ำมันและแว๊กที่มัน ไม่ทำให้เกิดการติดขั้ว ของไฮโดรคาร์บอน ใน เออ ในรอยของ หัวกระโหลก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
A mixture of egg and honey, that was to be washed away by the rain.ส่วนผสมคือไขกับน้ำผึ้ง ถูกออกแบบให้ละลายด้วยน้ำฝน Sherlock Holmes (2009)
Oh, it's just some herbal mixture.ออ,มันก็แค่ผสมสมุนไพรบางอย่าง A Few Good Men (2010)
Now, first, dust the cherries with sugar, then spray them with a mixture of rum and bitters.เริ่มด้วยป่นผงเชอร์รี่ให้เข้ากับน้ำตาล จากนั้นโรยลงในส่วนผสมระหว่างรัมกับเบียร์ The Apology Insufficiency (2010)
Just as a perfect chocolate soufflé relies on a precise mixture of ingredients baked at a specific temperature for an exact time, so our universe looks the way it does because of a precise balance between four fundamental forces.ฉันจะต้องโชโคเลทสูฟเลแลต และรฉลาเต้ เช่นเดียวกับช็อคโกแลต ที่สมบูรณ์แบบสูฟเล ขึ้นอยู่กับส่วนผสม ที่แม่นยำของส่วนผสม Is There a Creator? (2010)
A mixture of all the crap you can squeeze out of a troll.มันมีส่วนผสมของอาจมทั้งหลาย ที่ได้มาพวกโทรลล์ Trollhunter (2010)
To her the mixture of magical and Muggle blood is not an abomination, but something, to be encouraged.สำหรับมันแล้วการผสมผสานเรื่องผู้วิเศษกับมักเกิ้ลนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกียจชัง ... แต่เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนยิ่ง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
This should create a clear, beautiful mixture with a natural scent.ควรจะเกิดของผสมที่ใสและสวยงาม ที่มีกลิ่นธรรมชาติ Sense Memory (2011)
The mixtures from subjects 1 through 4 were flawed, but subject 5 is more fearful.ส่วนผสมจากผู้รับการทดลอง ที่หนึ่งถึงที่สี่มีข้อบกพร่อง แต่ผู้รับการทดลองที่ห้า มีความกลัวมากกว่า Sense Memory (2011)
It's a complicated mixture of many harmonics, okay?มันเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของการ ประสานกันเป็นจำนวนมากโอเค? Is There an Edge to the Universe? (2011)
So, the full sound that we can listen to is a mixture of all these harmonics.ดังนั้นเสียงเต็มรูปแบบที่เราสามารถ รับฟัง เป็นส่วนผสมของเสียงดนตรีทั้งหมด เหล่านี้ Is There an Edge to the Universe? (2011)
It's a mixture of rice, hamburger, couple fried eggs and gravy.แฮมเบอร์เกอร์ ไข่ดาว ราดเกรวี่ Ka Hakaka Maika'i (2011)
They call it the Room of Tears, named for the sublime mixture of joy and sorrow that he must contemplate at this moment.พวกเขาเรียกห้องนั้นว่า ห้องแห่งน้ำตา เป็นชื่อมาจากการผสมผสานชั้นเลิศ ของความสุขและความทุกข์ ที่ท่านจะได้รับ ณ ช่วงเวลานี้ Spooky Little Girl (2011)
Look, this is just speculation, but unlike a chemical or fission explosion, fusion reactions release about four billion times more energy than the hydrogen oxygen mixture that powers the main engines of the Space Shuttle and 100 times more than the fusion reactionsดูเหมือนนี่เป็นเพียงการคาดดารณ์ แต่ไม่ชอบ เคมี หรือ ระเบิดฟิชชั่นเลย ฟิวชั่น เป็นการปล่อยพลังงานมากกว่า 4 พันล้านต่อครั้ง Fast Times (2012)
Dr. Hodgins says it's a mixture of toluene, hexane and methyl ethyl ketone.ด็อกเตอร์ฮ็อดจิ้นบอกว่า ส่วนประกอบของโทลูน,เฮ็กเซน และเมธริล. เอธริล คีโทน The Partners in the Divorce (2012)
Trace amounts of steroids, and a mixture of homeopathic herbs and spices.มีร่องรอยของสเตียรอยด์จำนวนหนึ่ง และมีส่วนผสมของยาหลอก สมุนไพรและเครื่องเทศ Big Feet (2012)
It's usually imported from China. Was it a 0.5% mixture?ปกติจะนำเข้ามาจากจีน มันมีส่วนผสม 0.5% รึเปล่า The Good Earth (2012)
That... that mixture. I can go back to graduation day if I drink it, right?ฉันไม่แค่รู้ว่าถ้านายกลับไปจะสามารถแก้อะไรได้รึเปล่า Operation Proposal (2012)
No, we're a chemical mixture that makes chaos.ไม่ พวกเราคือการผสมทางเคมีที่สร้างความยุ่งเหยิง The Avengers (2012)
I like the mixture of the stylish interior with the gas efficiency.ผมชอบส่วนผสมของการตกแต่งภายในที่ทันสมัย ก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It's like a cow and a giraffe mixture...มันเป็นเหมือนกับวัวและยียาฟผสมกัน Tracks (2013)
- A highly concentrated mixture of hardwoods, shredded newspaper, and pig poop... perfect for growing mushrooms and other fungi.- ส่วนผสมอย่างเข้มข้นของ ไม้เนื้อแข็ง เศษหนังสือพิมพ์ และขี้หมู เหมาะสมสุดๆสำหรับการเพาะเห็ด หรือเชื้อราตัวอื่น Amuse-Bouche (2013)
So, the particulate matter you found in the guard's skull wound turned out to be a mixture of gold paint and wood flakes.งั้น อนุภาค ที่คุณพบในแผลกะโหลกศีรษะของยาม ที่เปิดออกมาเป็นส่วนผสมของสีทองและเกล็ดไม้ The Shot in the Dark (2013)
It almost looks like a mixture of several I recognize, but they're all from different cultures.พาอลิซซาเบธเข้ามา! อลิซซาเบธ,ฉันดีใจที่คุณตัดสินใจ ทำเรื่องนี้ Pilot (2013)
Meth amphetamine mixtures.เป็นเมธแอมเฟตามีนแบบผสม Brothers Hotchner (2013)
A mixture of citrus juice and vinegar.ด้วยส่วนผสมของน้ำส้มไซทรัสและน้ำส้มสายชู In the Blood (2013)
And, yeah, it's a mixture of both, we're happy and sad that we got third.และ ใช่ มันเป็นความรู้สึกสองอย่างผสมกัน เราทั้งดีใจและเสียใจ ที่เราได้อันดับสาม Free to Play (2014)
Newton discovered that some light, or white light, is a mixture of all the colors of the rainbow.นิวตันค้นพบว่าแสง บางส่วนหรือแสงสีขาว เป็นส่วนผสมของสีทั้งหมดของรุ้ง Hiding in the Light (2014)
A mixture of fabrication and rumour.- ไม่จริง - แม้แต่นิดเดียว Office Christmas Party (2016)
The mixture must be strong to put the creature to sleep.ส่วนผสมต้องเข้มข้น ถึงจะทำให้อสูรร้ายหลับได้ The Great Wall (2016)
It's the perfect mixture of music and visuals.เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของภาพและเสียง Sing Street (2016)
Make it really strong.Dass du das Zeug ja gut mixtTaxi, Trailer and Corrida (1958)
It's... a mixture used by a tribe of cannibals in the Melanesian Islands.Es ist die Mixtur eines Kannibalenstamms auf den Melanesischen Inseln. Teacher's Pet (1958)
- and you make a good martini.- und du mixt einen guten Martini. Teacher's Pet (1958)
Who mixes the cocktails?Wer mixt die Cocktails? Ihre Frau? Some Like It Hot (1959)
I kept a lookout for icebergs, I sorted your shells and mixed your cocktails, and I wiped the steam off your glasses.Ich hielt nach Eisbergen Ausschau, sortierte Muscheln, mixte Cocktails und wischte dir deine beschlagene Brille ab. Some Like It Hot (1959)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mixtAir is a mixture of several gases.
mixtStir the mixture until it foams, then set it aside.
mixtAir is a mixture of various gases.
mixtThe mixture of these substances is dangerous.
mixtMixture of the three primary colors creates black.
mixtAir is a mixture of gases that we cannot see.
mixtAir is a mixture of gases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนผสม[N] component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม
บุหงารำไป[N] mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze, See also: flower sachet, Syn. บุหงา, Example: ฉันชอบซื้อบุหงารำไปมาไว้ที่ห้องน้ำ มันช่วยดับกลิ่นได้ดี, Thai definition: ดอกไม้ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ, Notes: (ชวา)
บุหงา[N] flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed), Syn. บุหงารำไป, Example: ฉันไปช่วยเพื่อนทำบุหงาขายอยู่พักหนึ่งตอนที่ตามพ่อไปราชการ, Thai definition: ดอกไม้ชนิดต่างๆ มี มะลิ กระดังงา กุหลาบเป็นต้น ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ
ของผสม[N] blend, See also: compound, fusion, mixture, composition, Example: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว
จับฉ่าย[N] mixture of vegetables, See also: hotch-potch, Syn. แกงจับฉ่าย, Example: จับฉ่ายนั้นควรต้มไว้ทิ้งไว้ 2-3 วันจะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Thai definition: ชื่อแกงจืดอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลายๆ อย่าง, Notes: (จีน)
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: mixture of vegetables   
การผสม[n.] (kān phasom) FR: mélange [m] ; mixture [f]
คละ[n.] (khla) EN: mixture   FR: assortiment [m] ; mélange [m]
กองทุนผสม[n. exp.] (køngthun phasom) EN: mixed fund   FR: fonds mixte [m]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner   FR: clé plate mixte [f]
สหศึกษา[n. exp.] (sahaseuksā) EN: coeducation ; co-ed   FR: enseignement mixte [m]
สารผสม[n.] (sānphasom) EN: mixture   FR: mélange [m] ; mixture [f]
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน[n. exp.] (sētthakit baēp phasomphasān) EN: mixed economy   FR: économie mixte [f]
ยาเส้น[n.] (yāsen) EN: pipe tobacco smoking mixture   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXTE    M IH1 K S T
MIXTER    M IH1 K S T ER0
MIXTURE    M IH1 K S CH ER0
MIXTURES    M IH1 K S CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixture    (n) mˈɪkstʃər (m i1 k s ch @ r)
mixtures    (n) mˈɪkstʃəz (m i1 k s ch @ z)
admixture    (n) ˈædmˈɪkstʃər (a1 d m i1 k s ch @ r)
admixtures    (n) ˈædmˈɪkstʃəz (a1 d m i1 k s ch @ z)
intermixture    (n) ˌɪntəmˈɪkstʃər (i2 n t @ m i1 k s ch @ r)
intermixtures    (n) ˌɪntəmˈɪkstʃəz (i2 n t @ m i1 k s ch @ z)
heather-mixture    (n) hˈɛðə-mɪkstʃər (h e1 dh @ - m i k s ch @ r)
smoking-mixture    (n) smˈoukɪŋ-mɪkstʃər (s m ou1 k i ng - m i k s ch @ r)
freezing-mixture    (n) frˈiːzɪŋ-mɪkstʃər (f r ii1 z i ng - m i k s ch @ r)
freezing-mixture    (n) frˈiːzɪŋ-mɪkstʃəz (f r ii1 z i ng - m i k s ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
融合[róng hé, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ, ] a mixture; an amalgam; fusion; welding together; be in harmony with (nature); harmonize with; fit in, #4,200 [Add to Longdo]
合成[hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic, #4,918 [Add to Longdo]
混合物[hùn hé wù, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, ] mixture, #26,718 [Add to Longdo]
搀合[chān hé, ㄔㄢ ㄏㄜˊ, / ] to mix together; mixture; blend [Add to Longdo]
止咳糖浆[zhǐ ké táng jiāng, ㄓˇ ㄎㄜˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] cough suppresant syrup; cough mixture [Add to Longdo]
波尔多液[bō ěr duō yè, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄝˋ, / ] Bordeaux mixture [Add to Longdo]
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] tactical mixture of chemical agents [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beimengung {f}; Beimischung {f}; Zusatzstoff {m} | Beimengungen {pl}; Beimischungen {pl}; Zusatzstoffe {pl}admixture | admixtures [Add to Longdo]
Fettheit {f} (eines Gemisches)richness (of mixture) [Add to Longdo]
Gasmischung {f}mixture of gases [Add to Longdo]
Gebräu {n}; Mischung {f}mixture [Add to Longdo]
Gemisch {n}; Mixtur {f}mixture [Add to Longdo]
Kältemischung {f} | Kältemischungen {pl}freezing mixture | freezing mixtures [Add to Longdo]
Mischung {f}; Vermischung {f}intermixture [Add to Longdo]
Mischung {f}; Gemenge {n}mixture [Add to Longdo]
Mischverhältnis {n}mixture ratio [Add to Longdo]
Öl {n} | ohne Öl | Öl ablassenoil | unoiled | to discharge oil; to discharge oily mixture [Add to Longdo]
Rassenmischung {f}racial mixture [Add to Longdo]
Rührteig {m}; Teig {m}batter; sponge mixture [Add to Longdo]
Sand-Kies-Gemisch {n}sand-gravel-mixture [Add to Longdo]
Standgas {n} (beim Auto)idling mixture (supply) [Add to Longdo]
Teemischung {f}mixture of teas [Add to Longdo]
Vermischung {f}blending; mixture; immixture [Add to Longdo]
mixt neuremixes [Add to Longdo]
mixte neuremixed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc. [Add to Longdo]
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing [Add to Longdo]
ボルドー液[ボルドーえき, borudo-eki] (n) Bordeaux mixture [Add to Longdo]
マサラ;マサラー[, masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking) [Add to Longdo]
ミクスチュア[, mikusuchua] (n) mixture [Add to Longdo]
ルー[, ru-] (n) (1) roux (mixture of butter and flour used to make sauces) (fre [Add to Longdo]
一緒くた[いっしょくた, isshokuta] (adj-na,n) medley; heterogenous mixture [Add to Longdo]
沖漬け;沖漬[おきづけ, okiduke] (n) fish sliced open and soaked in a mixture of vinegar, sake, and salt [Add to Longdo]
加法混色[かほうこんしょく, kahoukonshoku] (n) additive mixture of colors; additive mixture of colours [Add to Longdo]
雅俗混交;雅俗混淆[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language) [Add to Longdo]
寒剤[かんざい, kanzai] (n) freezing mixture; refrigerant [Add to Longdo]
虚実混交;虚実混淆[きょじつこんこう, kyojitsukonkou] (n) mishmash of truth and untruth; mixture of fiction and fact [Add to Longdo]
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]
薫き物;薫物[たきもの, takimono] (n) mixture of frangrant woods, etc. used for making incense [Add to Longdo]
減法混色[げんぽうこんしょく, genpoukonshoku] (n) {comp} subtractive mixture colors [Add to Longdo]
五目[ごもく, gomoku] (n) (1) mixture of ingredients (originally five); (2) (abbr) (See 五目飯・ごもくめし,五目鮨・ごもくずし,五目そば・ごもくそば) mixture of minced vegetables, fish, and meat, mixed in a starch (rice, noodles); (3) (abbr) (See 五目並べ) gomoku (game); five in a row; go-bang [Add to Longdo]
交錯[こうさく, kousaku] (n,vs) mixture; blending; complication; (P) [Add to Longdo]
高麗餠[こうらいもち;これもち, kouraimochi ; koremochi] (n) var. of mochi made from a mixture of rice flour and sweet bean paste (famous product of Kagoshima) [Add to Longdo]
合わせ酢;合せ酢[あわせず, awasezu] (n) mixture of vinegar and some other flavouring (i.e. soy sauce, sugar, etc.) [Add to Longdo]
混じり気[まじりけ, majirike] (n) a dash of (something); impurity; mixture [Add to Longdo]
混じり物[まじりもの, majirimono] (n) mixture; impurity; adulteration [Add to Longdo]
混ぜ物[まぜもの, mazemono] (n) mixture; adulteration; (P) [Add to Longdo]
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning) [Add to Longdo]
混合[こんごう, kongou] (n,vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P) [Add to Longdo]
混合火薬[こんごうかやく, kongoukayaku] (n) explosive mixture [Add to Longdo]
混合物[こんごうぶつ, kongoubutsu] (n) mixture; amalgam [Add to Longdo]
混在[こんざい, konzai] (n,vs) mixture [Add to Longdo]
混成物[こんせいぶつ, konseibutsu] (n) mixture; compound; hybrid [Add to Longdo]
混和[こんわ, konwa] (n,vs) mixture; mingling [Add to Longdo]
混和物[こんわぶつ, konwabutsu] (n) mixture [Add to Longdo]
七竈;七竃[ななかまど;ナナカマド, nanakamado ; nanakamado] (n) (uk) Japanese rowan (species of mountain ash, Sorbus commixta) [Add to Longdo]
小倉餡[おぐらあん, oguraan] (n) sweet adzuki bean paste made of a mixture of mashed and whole beans [Add to Longdo]
神仏混淆[しんぶつこんこう, shinbutsukonkou] (n) mixture (synthesis) of Buddhism and Shintoism [Add to Longdo]
単離[たんり, tanri] (n,vs) isolation (e.g. of a particular chemical substance within a mixture) [Add to Longdo]
中華丼[ちゅうかどん, chuukadon] (n) bowl of rice with a chop-suey-like mixture on it [Add to Longdo]
調合剤[ちょうごうざい, chougouzai] (n) mixture; preparation [Add to Longdo]
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P) [Add to Longdo]
配合[はいごう, haigou] (n,vs,adj-no) combination; arrangement; distribution; mixture; match; harmony [Add to Longdo]
味塩[あじしお, ajishio] (n) salt and MSG mixture [Add to Longdo]
蜜豆[みつまめ, mitsumame] (n) {food} mixture of boiled beans, jelly cubes, fruit pieces and molasses [Add to Longdo]
有る事無い事;ある事ない事;あること無いこと;有ること無いこと[あることないこと, arukotonaikoto] (exp) mixture of fact and fiction; half-truths [Add to Longdo]
夾雑物[きょうざつぶつ, kyouzatsubutsu] (n) foreign element; impurity; admixture [Add to Longdo]
[みぞれ, mizore] (n) (1) sleet (mixture of snow and rain); (2) shaved ice topped with honey [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top