ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mite

M AY1 T   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mite-, *mite*
Possible hiragana form: みて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mite[N] ตัวเห็บ, See also: ตัวไร, แมลงหกขาตัวเล็กๆ จำพวก Acarina, Syn. parasite, bug, tick
mite[N] เด็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, สัตว์ขนาดเล็กๆ, สิ่งของขนาดเล็ก
mite[N] เงินจำนวนเล็กน้อย
miter[N] หมวกที่พระใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mite(ไมทฺ) n. แมลงหกขาเช่น เล็น,ไร,เห็ด,เห็บ,เงินจำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,เหรียญที่มีค่าน้อยมาก. adv. เล้กน้อย,ค่อนข้าง
miter(ไม'เทอะ) n. หมวกพระคาทอลิกชั้นbishopมีลักษณะกลมและสูง,หมวกพระชั้นสูงของยิว
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
anti-semite(แอนทีเซม' ไมท) n. ผู้ต่อต้านยิว. -anti-Semitic (al) adj. -anti-Semitism n.
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
istamite(อิส'ละไมทฺ) n. ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม, Syn. Muslim
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน

English-Thai: Nontri Dictionary
mite(n) ของเล็กๆ,ลูกหนู,เล็น,ไร
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
dynamite(vt) ระเบิด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
stalagmite(n) หินงอก
termite(n) ปลวก
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
miter elbowท่อเลี้ยวหักฉาก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mite Infestationsไร, การติดเชื้อ; โรคเกิดจากไร [การแพทย์]
Mite-Borneนำด้วยตัวไร [การแพทย์]
mitering gatemitering gate, บานประตูเรือสัญจร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mitesไร [TU Subject Heading]
Mitesไร, ตัวไร, พวกไร, ไรฝุ่น [การแพทย์]
Mites, Chiggerไรชิกเกอร์ [การแพทย์]
Mites, Houseไรฝุ่น [การแพทย์]
Mites, House Dustไรฝุ่น, ไรฝุ่น, ไรในบ้าน [การแพทย์]
Mites, House Flyไรแมลงวัน [การแพทย์]
Mites, House Mouseไรหนูหริ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Out of my face! - For one small miteไปให้พ้นหน้าฉัน! James and the Giant Peach (1996)
- One small mite- สำหรับหนูตัวน้อย James and the Giant Peach (1996)
Miten puolustamme Jerusalemia ilman ritareita?ใต้เท้า, ใต้เท้า. เราจะปกป้องเยรูซาเล็มได้อย่างไร โดยไม่มีอัศวิน ? Kingdom of Heaven (2005)
Ja jollei Jumala rakastaisi sinua, - miten olisit pystynyt kaikkeen tekemääsi?แล้วถ้าพระเจ้าไม่รักท่าน, ท่านทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร ? Kingdom of Heaven (2005)
Miyazaki Aoi as Satonaka Shizuru ~ ~ [Was the sight of love I have seen] (atashi ga miteta koishii sugata)มิยาซากิ เอโออิ - เป็น - ซาโตนากะ ชิซูรุ [เป็นสัญญาณของความรักที่ฉันมองเห็น] (atashi ga miteta koishii sugata) Heavenly Forest (2006)
With no water, forever looks to be arriving a mite too soon.ไม่ใช่อาทิตย์ขึ้นเหรอ เกินขอบงั้นเหรอ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Nemurenu yoru nekaeri wo utsu tsukanoma no yume wo mite ita Daichi Mao Takenaka Naotoทาเคนากะ นาโอโตะ Eiga: Kurosagi (2008)
People forget that. Latex, dust mites.หลายคนลืมไป กาว ฝุ่นละออง Blink (2010)
Getting a mite too godly for his collar.เห็นเป็นสุนัขที่เชื่อง ที่เขาใส่ปลอกคอให้ Oiled (2010)
That's a mite unfriendly,นั่นดูไม่เป็นมิตรเลย The Devil You Know (2010)
Here's a summons and a complaint, both of which Mr. Murphy ignored, and multiple filings with the health department, including mold, mildew, dust mites, vermin...และนี่คนที่เห็นด้วยและคำบ่น ทั้งสองอย่างคุณเมอร์ฟี ไม่เคยสนใจ และยังมีคำประกาศเตือน อีกมากมายจากกรมอนา่มัย The Beginning in the End (2010)
A dust mite?ตัวไรฝุ่น? The Boy with the Answer (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
ชีปะขาว[X] (chīpakhāo) EN: moth ; nunmoth   FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MITE    M AY1 T
MITEK    M AY1 T EH2 K
MITEL    M AY1 T EH2 L
MITER    M AY1 T ER0
MITES    M AY1 T S
MITERING    M AY1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mite    (n) mˈaɪt (m ai1 t)
mites    (n) mˈaɪts (m ai1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角曲尺[jiǎo qū chǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩ ㄔˇ, ] miter square (tool to measure angles) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miteigentümer {m}part owner [Add to Longdo]
Miterbe {n} | Miterben {pl}coheir | coheirs [Add to Longdo]
Miterfinder {m}; Miterfinderin {f}co-inventor; joint inventor [Add to Longdo]
Mitesser {m} | Mitesser {pl}blackhead | blackheads [Add to Longdo]
Scherflein {n} | sein Scherflein zu etw. beitragenmite | to make one's little contributions to sth. [Add to Longdo]
miteinandertogether [Add to Longdo]
miteinanderwith each other [Add to Longdo]
miteinander verbindento interlink [Add to Longdo]
mitessen; (Mahlzeit) essen; (Mahlzeit) teilento partake (of) [Add to Longdo]
miteinander rangelnto skirmish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
アミティ[, amitei] (n) amity [Add to Longdo]
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism [Add to Longdo]
イミテーション;イミテイション[, imite-shon ; imiteishon] (n) imitation [Add to Longdo]
エラム語[エラムご, eramu go] (n) Elamite (language) [Add to Longdo]
クロム鉄鉱[クロムてっこう, kuromu tekkou] (n) chromite [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[, sa-bisupurimiteibu] (n) {comp} service primitive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
プリミティブ[ぷりみていぶ, purimiteibu] primitive [Add to Longdo]
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未定[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mite \Mite\ (m[imac]t), n. [AS. m[imac]te mite (in sense 1);
   akin to LG. mite, D. mijt, G. miete, OHG. m[imac]za; cf.
   Goth. maitan to cut.]
   1. (Zool.) A minute arachnid, of the order {Acarina}, of
    which there are many species; as, the dust mite, cheese
    mite, sugar mite, harvest mite, three-toed spider mite,
    etc. See {Acarina}.
    [1913 Webster]
 
   2. [D. mijt; prob. the same word.] A small coin formerly
    circulated in England, rated at about a third of a
    farthing. The name is also applied to a small coin used in
    Palestine in the time of Christ.
    [1913 Webster]
 
       Two mites, which make a farthing.   --Mark xii.
                          49.
    [1913 Webster]
 
   3. A small weight; one twentieth of a grain.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything very small; a minute object; a very little
    quantity or particle.
    [1913 Webster]
 
       For in effect they be not worth a myte. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mite
   n 1: a slight but appreciable amount; "this dish could use a
      touch of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite},
      {pinch}, {jot}, {speck}, {soupcon}]
   2: any of numerous very small to minute arachnids often
     infesting animals or plants or stored foods

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 mite /mit/ 
  moth

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 mite
  gentle; mild

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top