Search result for

mied

(1114 entries)
(0.144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mied-, *mied*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mied มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mied*)
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
commitment (n ) พันธสัญญา
equanimity (n ) อุเบกขา
militia (n ) กลุ่มติดอาวุธ

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
dios miooh my god

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Etomidatea short acting intravenous anaesthetic agent used for the induction of general anaesthesia and for sedation for short procedures such as reduction of dislocated joints, tracheal intubation and cardioversion. It was discovered at Janssen Pharmaceutica in 1964 and it was introduced as an intravenous agent in 1972 in Europe and in 1983 in United States.

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
go the extra mile (idioms ) To go above and beyond the call of duty, to do more than is expected or asked of you, or to give extra effort in what you're doing, to make sure your job is done perfectly.
KMITL (abbrev ) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
KMITNB (abbrev ) King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
See also: R. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
milk of human kindness (phrase ) Care and compassion for others
Mithril (n uniq ) A fictional metal from J. R. R. Tolkien's Middle-earth fantasy writings. It is described as silvery and stronger than steel but much lighter in weight.
semipermeable (adj ) (of a membrane) selectively permeable

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง
hypocalcemia (n ) ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หมายถึง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติประมาณ 8.5 - 10.5 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร.) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบได้ทั้งในทารกและผู้ใหญ่
macrocytic anemia[แมค'ระไซทฺ อะนี' เมีย)] (n ) โลหิตจาง ประเภท เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดพัฒนาไม่สมบูรณ์
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป
rumor mill (n ) กระบวนการแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงออกไป

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
levure chimique (n ) baking power
See also: R. ผงฟู

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
vervoermiddel (n ) ยานพาหนะ ทางบก เช่น รถมอเตอร์ไชย์

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
小米椒[xiǎo mǐ jiāo] (n ) พริกขี้หนู
清明[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ] เทศกาลเช็งเม้ง หรือ การไหว้บรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
doremi(n) ดู dorami
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, S. sociable,
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
assimilate(vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.
homie(n) เพื่อนบ้าน, คนในละแวกเดียวกัน เช่น It was time to ask one of my homies which way to go. We asked a homie, and he pointed up to the hill, and we were off. , S. neighbour,
milling(adj) (คน) จำนวนมหาศาล เช่น Do you imply that in the dark, amid yelling, bottle throwing and insults, while faced with thousands of milling people, the police could sort out the four groups and could then apply the appropriate kinds of restraint? You must be dreaming., When he was 24 and 25 so many songs came to him that he began to write everywhere-in cars, trains, and in backstage rooms with milling people.
smitten(adj slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate. , S. in love,
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
make up one's mind(vt ) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
academiaโรงเรียน มหาวิทยาลัย
administration [administration ] administration
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
AEC (ASEAN Economic Community)[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน] (n abbrev org ) Association of Southeast Asian Nations Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Ambiguity (polysemie, polysemy, polysemic) (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
antimicrobial (adj) ยาต้านจุลชีพ
See also: S. antibiotical,
armillary sphere (n uniq ) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
armillary sphere (n ) วงแหวนจำลองตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
atomicity (n ) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
Ballistic missileขีปนาวุธทิ้งตัว
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
cataclysmic (adj ) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n ) แก้วเซรามิค
chemical products เคมีภัณฑ์
commission agent (n) ตัวแทนค้าต่าง
commissionerข้าหลวง
Commissioner of Oath (n phrase ) เจ้าพนักงานผู้รับคำสาบาน, ผู้มีอำนาจจัดให้มีคำสาบาน
commissioning (n ) การทดสอบการใช้งานของระบบ
computer terminal (n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง
copromising (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
Cosmic Consciousness (jargon ) จักรวาลพิชาน เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอในปี 1901 กล่าวถึง "ความตระหนักรู้แจ้งในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไป"
cough mixture (n ) ยาแก้ไอ
Council of Ministers"คณะมนตรีบริหาร" เป็นชื่อเรียกรัฐบาลระดับแคว้น รัฐ หรือภูมิภาค คำนี้ปรากฎในบางประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ หัวหน้าคณะมนตรีบริหารมักมีชื่อตำแหน่งว่า "มุขมนตรี"
criminal investigation department (n ) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม
See also: S. C.I.D.,
cumin (n ) ยี่หร่า
customize (vt ) ทำตามความต้องการของเจ้าของหรือผู้ซื้อ
cyamid (n) เหาปลาวาฬ ปรสิตชนิดหนึ่งที่พบนปลาวาฬ
damit (adv ) ครั้นแล้ว,ดังนั้น,หลังจากนั้น,และแล้ว
denominate (vi ) กำหนดในรูปหน่วยค่าเงิน เช่น บาทต่อลิตร
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
discrimination (n) การเลือกปฏิบัติ
See also: S. bias,
Diskriminanzanalyse {f}การวิเคราะห์จำแนกประเภท
dominantเด่นกว่า
Dominican (n ) ลัทธิโดมินิกัน
Dominion (รัฐศาสตร์ ) รัฐอธิราช เป็นประเทศเอกราชซึ่งยอมรับกษัตริย์สหราชอาณาจักรเป็นประมุขแห่งรัฐ
Don't mind (slang) ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจ
See also: A. attend,
dynamic (adj ) จลนวิสัย
See also: A. static,
dynamicจรวิสัย
See also: A. static,
dynamic (adj ) พลวัต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mi    [N] เสียงดนตรีตัวที่สามของขั้นบันไดเสียง
mic    [ABBR] คำย่อของ microphone
mid    [ADJ] ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. middle, mean
mid    [PRF] ตรงกลาง, Syn. among, amidst
mid    [PRF] กลาง, See also: ตรงกลาง, จุดกลาง
mim    [N] น้ำคัดหลั่งจากอวัยวะสืบพันธุ์ปลา
min    [ABBR] คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s), See also: น้อยที่สุด
mis    [PRF] ผิด, See also: ไม่ดี, เลว
mis    [PRF] ไม่สบาย, See also: โชคไม่ดี
mix    [VI] ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix    [VT] ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix    [VT] ทำให้รวมตัวกัน, Syn. unite, join, link, Ant. separate
mix    [VI] พบปะผู้คน, See also: เข้าสังคม, เข้าสมาคม, Syn. get along, Ant. avoid, ignore
mix    [N] ของผสม, See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง, Syn. mixture, ingredient
mix    [N] การผสมกัน, See also: การรวมกัน, การปนกัน, Syn. combination, mixture, Ant. separation
amid    [PREP] ท่ามกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. among, in the midst of
demi    [PRF] ครึ่ง
emir    [N] ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ, See also: ประมุข, ผู้นำในประเทศอิสลามบางประเทศ
emit    [VT] ปล่อยออกมา, See also: ส่งออกมา, Syn. discharge, give forth, sent out
hemi    [PRF] ครึ่ง
Miao    [N] แม้ว
mica    [N] แร่ไมกา (ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า)
mice    [N] คำนามพหูพจน์ของ mouse, See also: หนู
MIDI    [N] คำย่อจาก Musical Instrument Digital Interface
mien    [N] ลักษณะท่าทาง, See also: ท่าที, สีหน้า, Syn. appearance, look, carriage, manner
miff    [VI] รุกราน, See also: ระราน, ทำให้เคือง, Syn. provoke, offend
miff    [VT] รุกราน, See also: ระราน, ทำให้เคือง, Syn. provoke, offend
mike    [N] ไมโครโฟน (คำไม่เป็นทางการ), See also: เครื่องกระจายเสียง, Syn. loudspeaker, speaker, mike
mild    [ADJ] (โทษ) เบา, See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก, Syn. light
mild    [ADJ] (อากาศ) อบอุ่น, See also: (อากาศ) ไม่หนาวจัด, ไม่รุนแรง, Syn. tropical, peaceful, calm
mild    [ADJ] อ่อนโยน, See also: สุภาพ, ถ่อมตัว, Syn. easygoing
mild    [ADJ] อ่อนนุ่ม, See also: นุ่มนวล, เบาบาง
mild    [ADJ] (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน, See also: (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด, Syn. hot
mile    [N] ไมล์ (เป็นหน่วยวัดความยาว), See also: ระยะทางที่นับเป็นไมล์
milk    [N] น้ำนม, See also: นม, Syn. whey, sap
milk    [VT] รีดนม, Syn. drain, sap, squeeze
milk    [VT] รีดไถ, See also: ปอกลอก, หลอกเอาประโยชน์, Syn. overcharge, extort, fleece, Ant. undercharge
mill    [N] โรงงานผลิตสินค้า, See also: โรงสี, Syn. plant, millhouse
mill    [N] เครื่องโม่, See also: เครื่องบด, Syn. grinder, grater, quern
mill    [VT] บด, See also: โม่, สี, Syn. granulize, crumble
mill    [VI] ทำขอบให้เป็นหยักหรือร่องที่มีขนาดสม่ำเสมอ เช่น ขอบเงินเหรียญ
mill    [VT] ตี
mill    [VT] คน
mime    [N] การแสดงโดยไม่ใช้คำพูด, See also: ละครใบ้, Syn. pantomime
mime    [VI] แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด, See also: แสดงละครใบ้
mime    [VT] แสดงล้อเลียน, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic, imitate
mime    [N] นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด, See also: คนแสดงละครใบ้, Syn. mime artist
mime    [N] นักแสดงล้อเลียน, Syn. mimic
mime    [N] ตัวตลก, See also: นักแสดงละครตลก, Syn. jester, comedian, clown
mind    [N] จิตใจ, See also: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด, Syn. soul, spirit, intellect, thought

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Permian Periodยุคเพอร์เมียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
particeps criminis (L.)ผู้มีส่วนทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parasitemia; parasitaemiaภาวะเลือดมีปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary migrantผู้ย้ายถิ่นครั้งแรก, ผู้ย้ายถิ่นนำ (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary migrationการย้ายถิ่นครั้งแรก, การย้ายถิ่นนำ (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plumicomeติ่งแหลมมีขน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pro rata premiumเบี้ยประกันภัยที่แบ่งชำระเป็นงวด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prodromic; premonitory; prodromal; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromous; premonitory; prodromal; prodromic-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Islamismอุดมการณ์รวมกลุ่มอิสลาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentosemia; pentosaemiaเลือดมีเพนโทส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panoramic methodวิธีปริทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyospermiaน้ำอสุจิมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the mitral valveลิ้นไมทรัลปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmia; parophthalmia; periophthalmitisเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmic; peribulbar-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmitis; parophthalmia; periophthalmiaเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, intermenstrual; pain, middleอาการปวดช่วงว่างระดู, อาการปวดเหตุตกไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, middle; pain, intermenstrualอาการปวดช่วงว่างระดู, อาการปวดเหตุตกไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial limitationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกินส่วนจำกัด (ที่กำหนดไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, intermediate; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, middle; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance; prominence; promontorium; promontoryส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympathomimetic; cholinergic๑. -เลียนพาราซิมพาเทติก๒. สารเลียนพาราซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomise; parathyroidectomizeตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomize; parathyroidectomiseตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parts per million (ppm)ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
public mischiefการทำให้เสียหายแก่ประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive pole; positive terminalขั้วบวก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planigraphy; laminagraphy; laminography; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharmaceutical chemistry; pharmacochemistryเคมีเภสัช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinaemia; proteinemiaภาวะเลือดมีโปรตีนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitaemia; parasitemiaภาวะเลือดมีปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraosmia; parosmiaการรู้กลิ่นผิดธรรมดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicectomised; phrenicectomized-ตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicectomized; phrenicectomised-ตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
programming๑. การเขียนโปรแกรม๒. การสร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmingการวางกำหนดการ, การวางแผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data miningดาต้าไมนิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Microficheไมโครฟิช [เทคโนโลยีการศึกษา]
Microcardไมโครคาร์ด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Terminalเทอร์มินัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Academic libraryห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Data miningดาต้าไมนิง

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ กระบวนการจัดการกับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

การทําเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการทําเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

วิวัฒนาการของการทำเหมืองข้อมูล

- 1960 Data Collection คือ การนําข้อมูลมาจัดเก็บอย่างเหมาะสมในอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือและป้องกันการสูญหายได้เป็นอย่างดี

- 1980 Data Access คือ การนําข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างความสัมพันธ์ต่อกันในข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนําไปวิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ

- 1990 Data Warehouse & Decision Support คือ การรวบรวมข้อมูลมาจัดเก็บลงไปในฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยครอบคลุมทุกด้านขององค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

- 2000 Data Mining คือ การนําข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยการสร้างแบบจําลองและความสัมพันธ์ทางสถิติ

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

- Data Cleaning เป็นขั้นตอนสำหรับการคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป

- Data Integration เป็นขั้นตอนการรวมข้อมูลที่มีหลายแหล่งให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน

- Data Selection เป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์จากแหล่งที่บันทึกไว้

- Data Transformation เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

- Data Mining เป็นขั้นตอนการค้นหารูปแบบที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่

- Pattern Evaluation เป็นขั้นตอนการประเมินรูปแบบที่ได้จากการทำเหมืองข้อมูล

- Knowledge Representation เป็นขั้นตอนการนำเสนอความรู้ที่ค้นพบ โดยใช้เทคนิคในการนำเสนอเพื่อให้เข้าใจ

แหล่งข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ได้แก่ Database, Data Warehouse, World Wide Web และ Other Info Repositories

ส่วนประกอบในการทำเหมืองข้อมูล

- Database หรือ Data Warehouse Server ทำหน้าที่นำเข้าข้อมูลตามคำขอของผู้ใช้

- Knowledge Base ได้แก่ ความรู้เฉพาะด้านในงานที่ทำจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น หรือประเมินความน่าสนใจของรูปแบบผลลัพธ์ที่ได้

- Data Mining Engine เป็นส่วนประกอบหลักประกอบด้วยโมดูลที่รับผิดชอบงานทำเหมืองข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่ การหากฎความสัมพันธ์ การจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม

- Pattern Evaluation Module ทำงานร่วมกับ Data Mining Engine โดยใช้มาตรวัดความน่าสนใจในการกลั่นกรองรูปแบบผลลัทธ์ที่ได้ เพื่อให้การค้นหามุ่งเน้นเฉพาะรูปแบบที่น่าสนใจ

- Graphic User Interface ส่วนติดต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบการทำเหมืองข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุงานทำเหมืองข้อมูลที่ต้องการทำ ดูข้อมูลหรือโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ประเมินผลลัพธ์ที่ได้

ประเภทข้อมูลที่ใช้ทำเหมืองข้อมูล

- Relational Database เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของตาราง โดยในแต่ละตารางจะประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดสามารถแสดงได้โดย Entity Relationship Model

- Data Warehouses เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาเก็บไว้ในรูปแบบเดียวกันและรวบรวมไว้ในที่ๆ เดียวกัน

- Transactional Database ประกอบด้วยข้อมูลที่แต่ละทรานเเซกชันแทนด้วยเหตุการณ์ในขณะใดขณะหนึ่ง เช่น ใบเสร็จรับเงิน จะเก็บข้อมูลในรูปชื่อลูกค้าและรายการสินค้าที่ลูกค้ารายซื้อ

- Advanced Database เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอื่นๆ เช่น ข้อมูลแบบ Object-Oriented ข้อมูลที่เป็น Text File ข้อมูลมัลติมีเดีย ข้อมูลในรูปของ Web

งานของ Data Mining ในทางปฏิบัติจริงจะประสบความสำเร็จกับงานบางกลุ่มเท่านั้น ไม่มีเทคนิคหรือเครื่องมือเพียงชนิดเดียวของ Data Mining ที่เหมาะสมกับงานทุกชนิด งานในแต่ละชนิดก็จะมีเทคนิคของ Data Mining ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของงาน

บรรณานุกรม

อดุลย์ ยิ้มงาม. การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining). Aavailable at : http://compcenter.bu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=172. Accessed July 25, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administrationการบริหารงานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administratorผู้บริหารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microcardไมโครคาร์ด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microficheไมโครฟิช [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microfilmไมโครฟิล์ม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า ไมโครฟิล์ม ว่าหมายถึง ฟิล์มถ่ายรูปขนาดเล็กมากใช้สำหรับถ่ายบันทึกภาพของสิ่งต่างๆ ให้มีขนาดย่อส่วนลงมากๆ เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาไว้ และสามารถนำมาฉายเป็นภาพนิ่งขนาดขยายบนจอได้ [1]

ไมโครฟิล์ม จัดเป็นวัสดุย่อส่วนเป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์ประเภทหนึ่ง โดยเกิดจากการถ่ายภาพย่อส่วนของสิ่งพิมพ์ต้นฉบับลงบนแผ่นฟิล์มหรือกระดาษทึบแสงให้มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องอาศัยเครื่องอ่านเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า Microfilm reader ห้องสมุดนิยมนำมาจัดเก็บ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือหายาก เอกสารจดหมายเหตุ เป็นต้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และการสงวนรักษาเอกสารต้นฉบับสำคัญและหายาก

ลักษณะของไมโครฟิล์ม มีลักษณะเป็นฟิล์มโปร่งใส เนื้อละเอียด โดยรูปแบบของไมโครฟิล์ม ได้แก่

1. ฟิล์มม้วน (roll film) เป็นรูปแบบที่เก่าแก่และใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากบรรจุการจัดเก็บสารสนเทศได้เป็นจำนวนมากๆ ขนาดมาตรฐานทั่วไป 8 มม. 16 มม. 35 มม. มีความยาว 100 ฟุต ทั้งนี้ไมโครฟิล์ม 1 ม้วน สามารถบรรจุภาพได้ 207-269 กรอบภาพหรือมากกว่า ขึ้นกับอัตราการย่อของเครื่อง โดยขนาด 16 มม. นิยมใช้บันทึกข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีความต่อเนื่อง ขณะที่ ขนาด 35 มม. นิยมใช้บันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่

2. ไมโครฟิช (microfiche) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งมีลักษณะโปร่งใสขนาด 3*5 นิ้ว หรือ 4*6 นิ้ว บันทึกเป็นแถวๆ จึงสามารถค้นคืนสารสนเทศได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

3. แจ็กเก็ต (jacket) มีขนาดเดียวกับไมโครฟิชแต่มีช่องสำหรับสอดฟิล์มที่ถ่ายย่อส่วนแล้วบรรจุเป็นแถว คล้ายซองเก็บฟิล์มขนาด 35 มม.ในปัจจุบัน

แม้ว่าปัจจุบันมีบางมุมมองที่คิดเห็นว่า ไมโครฟิล์ม เป็นวัสดุที่ตกยุค ไม่ทันสมัย เนื่องจากต้องมีเครื่องอ่าน และเครื่องพิมพ์เฉพาะ ทำให้ไม่สะดวกเท่าที่ควรนักสำหรับผู้ใช้งาน แต่ไมโครฟิล์ม ก็มีข้อดีที่น่าสนใจ เช่น ฟิล์มหนึ่งม้วนสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมาก และราคาของฟิล์มที่ถูก อีกทั้งการคัดลอกก็สามารถทำได้รวดเร็ว ที่สำคัญคืออายุของการเก็บรักษาที่นาน

<b>Mi</b>crofilm
ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างเครื่องถ่ายและเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 889.

[2] วรพจน์ นวลสกุล. เทคโนโลยีไมโครฟิล์ม เทคโนโลยีออปติกและมัลติมีเดีย. http://www.lib.ubu.ac.th/techno/Down%20Load/bod_013.doc (สืบค้นเมื่อ 27 พ.ค. 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Microfilm readerเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Military libraryห้องสมุดทหาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Terminalเทอร์มินัล, เครื่องปลายทาง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliominingการทำเหมืองข้อมูลบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Halophilic microorganismsแบคทีเรียชอบเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computational fluid dynamicsกลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food contaminationการปนเปื้อนในอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic volumeปริมาตรอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microorganismsจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial ecologyภูมินิเวศน์จุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Micro-electro-mechnical systemsระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Protiomicsโปรติโอมิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glucosamineกลูโคซามีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microelectromechanical systemsระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
web-based administrationการบริหารจัดการผ่านเว็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microelectronicไมโครอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Micro-Electro-Mechanical Systems MEMs, เครื่องกลจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microorganismsจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ergonomicsการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายต่อการใช้งานของมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Precipitation (Chemistry)การตกตะกอน (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial sensitivity testsการทดสอบความไวของจุลชีพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microwaveไมโครเวฟ หรือ คลื่นไมโครเวฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemical synthesis in solutionการสังเคราะห์ทางเคมีในสารละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrochemical synthesisการสังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mirageมิราจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductorสารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน เช่น ซิลิคอน เจอเมเนียม เทลลูเนียมเป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nonlinear programmingการโปรแกรมไม่เชิงเส้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste minimizationการลดปริมาณของเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astronomical photometryการวัดแสงทางดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrochemical analysisการวิเคราะห์ทางเคมีำไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miGeorge does not mix much; he likes to keep to himself.
miAdmission to the show is $5.
miJoe excels his older brother at swimming.
miJoan is as charming as her sister.
miThe shopping center is a mile further down the road.
miThe shopping center is a mile further down the road.
miI can't imagine John coming on time.
miIt is not that Johnson's claim is groundless but that it is misleading.
miMr Johnson suddenly changed his mind and signed the contract.
miPlease remind me to call John at mine.
miJohn's mother looks so young that she is often mistaken for his elder sister.
miJohn, who is the youngest in a family of seven, is the apple of his parent's eye.
miJohn will be here in five minutes.
miJohn was making mistakes all the time.
miProbably John will pass the examination.
miJohn is familiar with the business.
miJohn wanted to be completely independent of his family.
miJohn puts his career before his family.
miJohn is likely to make a mistake.
miJohn should be here any minute now.
miJohn is a good friend of mine.
miJohn passed the examination.
miJohn can't keep his family.
miJohn represented his class in the swimming match.
miJohn belongs to the swimming club.
miJohn is careless. He makes many mistakes.
miJohn is admitted to be a fool.
miJohn has hardly ever gone to bed before midnight.
miJohn is in the habit of staying up until midnight.
miJohn talked his friends into helping the poor family.
miIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.
miIn Singapore, one way to punish a criminal is to whip him or her.
miIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them.
miCindy dozed off in the middle of her graduation exercises.
miVisitors to Switzerland admire the Alps.
miSusan has promised her mother that she will call her to let her know that they have arrived safely.
miSusie has a nice smile.
miI'm coming at once.
miSusie sat up until midnight, when she heard a strange noise.
miOne of my suitcases is missing.
miOne of my suitcases is missing.
miI missed the school bus!
miI'll be there in a minute.
miI'll put your call through in a minute.
miYou will soon adjust to living in a dormitory.
miWe must make up our minds, and that at once.
miYes, she'll be with you in a minute.
miStart at once, or you will miss the bus.
miYou can not miss it.
miYou can't miss it.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
academical(แอคคะเด็ม' มิเคิล) = academic
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
achromic(อะโคร' มิค) adj. ไร้สี, ไร้สารสี, Syn. achromous
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
adamic(แอด' ดะมิค) adj. เกี่ยวกับอาดัม., Syn. Adamical
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,
admix(แอดมิคซฺ') vt.,vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with)
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
adynamic(แอดดิแนม' มิค, เอไคแนม' มิค) adj. ไร้กำลัง, อ่อนแรง (lacking strength)
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
agamic(อะแดม' มิค) adj. ไร้เพศ, เกิดขึ้นโดยไม่มีการร่วมเพศ., Syn. agamous
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
alabamine(แอล' ละแบมมิน) n., chem. astaine; มีสัญลักษณ์ Ab (astatine)
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admit(vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ
admix(vt) ผสม,คลุกเคล้า,เติม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า
aluminium(n) อลูมิเนียม
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
anemia(n) โรคโลหิตจาง
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
astronomical(adj) เกี่ยวกับดาราศาสตร์
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
atomic(adj) เล็กมาก,เกี่ยวกับปรมาณู
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ    [N] automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
ครอบครัวเดี่ยว    [N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความใกล้ชิด    [N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความหลากหลาย    [N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความอบอุ่น    [N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ภีรุกชาติ    [ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
งามสง่า    [ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
นมข้นหวาน    [N] sweetened condensed milk, Syn. นมข้น, Thai definition: นมข้นและหวานจัด ทำจากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วใส่น้ำตาล
นมยูเอชที    [N] UHT-treated milk, See also: ultra-high temperature-treated milk, Thai definition: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
น่าหัวเราะ    [ADJ] funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
ประจำใจ    [V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
ประเทืองปัญญา    [V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
ประพฤติมิชอบ    [V] misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
ฝึกสมอง    [V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
พระบรมราชานุญาต    [N] royal permission, Example: พระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้พระสารประเสริฐ คิดชื่อบุตรธิดาหรือนามสกุลถวาย เพื่อพระราชทานแก่เจ้านาย, Thai definition: การอนุญาตของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้ตรวจ    [N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ    [N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้บริหารงาน    [N] executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้บริหารประเทศ    [N] government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
ผู้ผิด    [N] mistaken person, See also: a person in error, Syn. คนผิด, Ant. คนถูก, ผู้ถูก, Example: ปัจจุบันนี้ตำรวจจับตัวผู้ผิดได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนการที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก, Count unit: คน, Thai definition: คนที่กระทำไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้
ผู้สมัครสอบ    [N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
ผู้อนุมัติ    [N] one who approves, See also: one who grants permission, Syn. คนอนุมัติ, Ant. ผู้ขออนุมัติ, Example: รัฐบาลไทยเป็นผู้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์ก เพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เห็นชอบให้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้
พระบรมวงศานุวงศ์    [N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
ภายในใจ    [N] at heart, See also: inside (one) in one's mind, Syn. ในใจ, Example: ยามเธอท้อ ทรมานภายในใจ ให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่ข้างเธอ
มลพิษ    [N] pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลภาวะ    [N] contamination, See also: pollution, Syn. มลพิษ, Example: การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่นและไอเสียก็ตาม, Thai definition: ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัธยมต้น    [N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มิลลิกรัม    [N] milligram, Syn. มก., Example: ร่างกายต้องการสังกะสีจากอาหารเพียงวันละ 10-15 มิลลิกรัม, Thai definition: ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม, Notes: (ฝรั่งเศส)
มิลลิเมตร    [N] millimeter, Syn. มม., Example: จังหวัดตราดมีฝนรวมทั้งปี เฉลี่ยประมาณ 4,450 มิลลิเมตร, Thai definition: ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
ระคน    [V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
รอยยิ้ม    [N] smile, Ant. รอยหม่นหมอง, Example: ผมรู้อยู่เต็มอกว่า รอยยิ้มของเขานั้นเป็นยิ้มจอมปลอม, Thai definition: ใบหน้าที่แสดงอาการยิ้มแย้ม
ย้ายถิ่น    [V] migrate, See also: emigrate, move, Syn. ย้ายที่อยู่, ย้ายถิ่นที่อยู่, Example: ผู้คนนับหมื่นๆ พากันย้ายถิ่นมาอยู่ในเมืองหลวง เพื่อแสวงหาวิถีทางใหม่ในการทำมาหากิน, Thai definition: เปลี่ยนที่อยู่
รับคำ    [V] promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
รับผิด    [V] admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ลดลาวาศอก    [V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ล้มกระดาน    [V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างบาง    [V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
วิบากกรรม    [N] misery from bad deeds, See also: unjust deed, Syn. กรรมหนัก, Example: กิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้น, Thai definition: ความลำบากทุกข์ยากจากผลกรรมที่ทำไว้
ศัพท์บัญญัติ    [N] terminology, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กำหนดให้ใช้จากคำที่แปลมาจากภาษาอื่น
วงการทหาร    [N] military, Syn. แวดวงทหาร, Example: นายทหารคนนี้กระทำตัวเป็นรอยด่างของวงการทหาร สมควรได้รับการลงโทษ, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เป็นทหาร
วงการเศรษฐกิจ    [N] economic sector, Syn. แวดวงเศรษฐกิจ, Example: เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
วัยผู้ใหญ่    [N] adult age, See also: middle age, Ant. วัยเด็ก, วัยเยาว์, Example: ความต้องการไขมันในวัยผู้ใหญ่จะลดลงแต่ต้องการแคลเซียมมากขึ้น, Count unit: วัย, Thai definition: วัยที่มีอายุมากเกินช่วงหนุ่มสาวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงชรา
สถาบันครอบครัว    [N] family unit, Example: โมเสสกล่าวไว้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์, Count unit: สถาบัน
เจียมตน [V] humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
เปิดรับ [V] admit, Example: รัฐได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่โดยเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยเมื่อต้นดือนกันยายนที่ผ่านมา, Thai definition: เริ่มดำเนินงาน
หักลบ    [V] deduct, See also: subtract, minus, Example: รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตจะถูกหักลบรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือเป็นทุนอาหารกลางวันแก่เด็กยากไร้
อ่อนไหว    [ADJ] blown, See also: bland, mild, Syn. หวั่นไหว, Example: ปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่นคือด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและมักพะวักพะวงเรื่องสังคมและกลุ่มเพื่อนมาก, Thai definition: มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
อ่านใจ    [V] read one's mind, Example: เธออ่านใจเขาออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่, Thai definition: ดูรู้, มองออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
ไอ[n.] (ai) EN: miasma   FR: miasmes [mpl]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง[n. prop.] (Aleksāndoē Flēming) EN: Alexander Fleming   FR: Alexander Fleming
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อลูมินัม[n.] (alūminam) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
อะลูมิเนียม = อลูมิเนียม[n.] (alūminīem) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
อาเมียงส์[n. prop.] (Āmīeng) EN: Amiens   FR: Amiens
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; power   
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān pokkhrøng) EN: administrative power   
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อ่านใจ[v.] (ānjai) EN: read one's mind   
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อันเป็น[n.] (anpen) EN: accident ; mishap   
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-

CMU English Pronouncing Dictionary
MI    M IY1
AMI    AA1 M IY0
MIA    M IY1 AH0
MIB    M IH1 B
MIC    M IH1 K
MID    M IH1 D
MIG    M IH1 G
MIL    M IH1 L
MIM    M IH1 M
MIN    M IH1 N
MIR    M IH1 R
MIS    M IH1 S
MIT    EH1 M AY1 T IY1
MIT    M IH1 T
MIX    M IH1 K S
AMID    AH0 M IH1 D
AMIE    AE1 M IY0
AMIN    AA0 M IY1 N
AMIR    AH0 M IH1 R
AMIR    AA0 M IH1 R
AMIS    AE1 M IH2 S
AMIT    AA2 M IY1 T
DEMI    D EH1 M IY0
EMIG    EH1 M IH0 G
EMIL    EH0 M IY1 L
EMIR    EH0 M IH1 R
EMIR    EY0 M IH1 R
EMIT    EH0 M IH1 T
EMMI    EH1 M IY0
FUMI    F UW1 M IY0
FUMI    F Y UW1 M IY0
GUMI    G UW1 M IY0
HUMI    HH Y UW1 M IY0
IMIG    IH1 M IH0 G
JAMI    JH EY1 M IY0
JIMI    JH IH1 M IY0
KOMI    K OW1 M IY0
MICA    M AY1 K AH0
MICE    M AY1 S
MICH    M IH1 CH
MICK    M IH1 K
MIDI    M IY1 D IY0
MIEN    M IY1 N
MIER    M AY1 ER0
MIES    M AY1 Z
MIGS    M IH1 G Z
MIHM    M IH1 M
MIHN    M IH1 N
MIKA    M IY1 K AH0
MIKE    M AY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mi    (n) (m ii1)
MI5    (n) (e2 m ai2 f ai1 v)
MI6    (n) (e2 m ai2 s i1 k s)
mid    (j) (m i d)
min    (n) (m ii1 n)
mix    (v) (m i1 k s)
Minh    (n) (m i1 n)
Mimi    (n) (m ii1 m ii)
Mick    (n) (m i1 k)
Mike    (n) (m ai1 k)
Miss    (n) (m i1 s)
amid    (in) (@1 m i1 d)
amir    (n) (@1 m i@1 r)
emir    (n) (e1 m i@1 r)
emit    (v) (i1 m i1 t)
mica    (n) (m ai1 k @)
mice    (n) (m ai1 s)
mien    (n) (m ii1 n)
mike    (n) (m ai1 k)
mild    (j) (m ai1 l d)
mile    (n) (m ai1 l)
milk    (v) (m i1 l k)
mill    (v) (m i1 l)
milt    (n) (m i1 l t)
mime    (v) (m ai1 m)
mind    (v) (m ai1 n d)
mine    (v) (m ai n)
mink    (n) (m i1 ng k)
mint    (v) (m i1 n t)
minx    (n) (m i1 ng k s)
mire    (v) (m ai1 @ r)
miry    (j) (m ai1 @ r ii)
misc    (n) (m i1 s k)
miss    (v) (m i1 s)
mist    (v) (m i1 s t)
mite    (n) (m ai1 t)
mitt    (n) (m i1 t)
omit    (v) (@1 m i1 t)
Milos    (n) (m ai1 l ou s)
Jamil    (n) (jh a m ii1 l)
Emily    (n) (e1 m l ii)
Izmir    (n) (i1 z m i@1 r)
Mamie    (n) (m ei1 m ii)
Miami    (n) (m ai1 a1 m ii)
Milan    (n) (m i1 l a1 n)
Miles    (n) (m ai1 l z)
Milly    (n) (m i1 l ii)
Minsk    (n) (m i1 n s k)
Naomi    (n) (n ei1 @ m ii)
Tamil    (n) (t a1 m i l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
片道[かたみち, katamichi] (n) ทางเดียว(one-way)
組合[くみあい, kumiai] (n) กลุ่ม,สมาคม
組み立て[くみたて, kumitate] (n) การประกอบชิ้นส่วน
ミイラ[みいら, miira] (n) มัมมี่
好み[このみ, konomi] (n) ความชอบ
秘密[ひみつ, himitsu] (n) ความลับ
[みな, mina] (n) ทุกๆ คน
上半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
[かみ, kami] (n) พระเจ้า
[かみ, kami] (n) กระดาษ
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
手紙[てがみ, tegami] (n) จดหมาย
[かみ, kami] (n) เส้นผม
意味[いみ, imi] (n) ความหมาย
踏切[ふみきり, fumikiri] (n) จุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนน
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบไม้ซึ่งเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองหรือแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, See also: S. 紅葉(こうよう),
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบของต้นเมเปิล
望み[のぞみ, nozomi] (n) ความหวัง
のぞみ[のぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินคันเซ็นสายโตไกโดและซันโย (วิ่งระหว่างโตเกียว-โอซะกะ-ฟุคุโอกะ)
未来[みらい, mirai] (n) อนาคต
未満[みまん, miman] (n) ไม่เต็ม ไม่ครบ เช่น 14歳未満 แปลว่า อายุไม่ครบ 14 ปี
民間人[みんかんじん, minkanjin] (n) เอกชน
冬眠[とうみん, toumin] (vt) จำศีลในฤดูหนาว
身代金[みのしろきん, minoshirokin] (n) เงินค่าไถ่
三つ[みっつ, mittsu] (n) สามชิ้น/อย่าง
三日[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน
蜜柑[みかん, mikan] (n) ส้ม
国民[こくみん, kokumin] (n) ประชาชน,ประชากร
味噌汁[みそしる, misoshiru] (n) ซุปมิโซ ของญี่ปุ่น
[みずうみ, mizuumi] (n) ทะเลสาบ
お見舞い[おみまい, omimai] (n) การไปเยี่ยมคนป่วย
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)
[きみ, kimi] (pron.) สรรพนามบุรุษที่ 2
[かがみ, kagami] (n) กระจก
[みなと, minato] (n) ท่าเรือ
[みどり, midori] (adj) สีเขียว
短い[みじかい, mijikai] (adj) สั้น
花見[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน
[ごみ, gomi] (n) ขยะ
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมายว่า ขอบคุณ เวลาที่คนอื่นต้องลำบากทำอะไรให้เรา
朝鮮人民共和国[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)
[かすみ, kasumi] (n) หมอก
労働組合[ろうどうくみあい, roudoukumiai] (n) สหภาพแรงงาน
労働組合員[ろうどうくみあいいん, roudoukumiaiin] (n) สมาชิกสหภาพแรงงาน
組み付け[くみつけ, kumitsuke] (vt) ประกอบชิ้นส่วน
赤身[あかみ, akami] (n) เนื้อไม่ติดมัน
食み出す[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา
賞味期限[しゅうみきげん, shuumikigen] (n) วันหมดอายุ, See also: S. Expiry Date,
[はさみ, hasami] (n) กรรไกร
[すみ, sumi] (suffix) วลีที่ลงท้ายด้วย 済 จะมีความหมายว่า ทำเสร็จแล้ว หรือเรียบร้อยแล้ว เช่น 予約済(よやくすみ) แปลว่า จองไว้แล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
歪み[ゆがみ, yugami] (n) บิดเบี้ยว, โย้เย้
さみしい[さみしい, samishii] (adj) เหงา โดดเดี่ยว มีความหมายเช่นเดียวกับ , See also: S. 寂しい,
帰り道[かえりみち, kaerimichi] (n) ขากลับ, เที่ยวกลับ , See also: S. 帰路、復路, A. 往路,
人口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
人口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
お土産[おみやげ, omiyage] (n) ของฝาก
緩み[ゆるみ, yurumi] หลวม ไม่แน่น คลายออก นิ่มยวบ แย้มรุ่น รุนแรงหรือเข้มงวดน้อยลง
ลองดู[~てみる, shou ki,ni,(maru),] (vt) ลอง...ดู
[すみ, sumi] (n) มุมด้านใน , See also: S. 角,
民主党[みんしゅとう, minshutou] (n) พรรคประชาธิปัตย์
住民[じゅうみん, juumin] (n) ชาวเมือง,คนในพื้นที่,คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 住人, R. 住人
見積もり[みつもり, mitsumori] (n) การเสนอราคา
民主改革評議会[みんしゅかいかくひょうぎかい, minshukaikakuhyougikai] (n) คณะปฏิรูปการปกครอง
水溜り[みずたまり, mizutamari] (n) น้ำขังตามพื้นถนน
水上[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ
踏み切り[ふみきり, fumikiri] (n) ทางข้ามทางรถไฟ
様見ろ[さまみろ, samamiro] (phrase) สมน้ำหน้า
孤児[みなしご, minashigo] (n) เด็กกำพร้า
宵積み[よいづみ, yoizumi] (n) การนำสินค้าขึ้นรถในตอนเย็นเพื่อขนส่งในตอนเช้า goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
宵の明星[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) ดาวศุกร์ ดาวประกายพฤกษ์ ดาวรุ่ง
人見知り[ひとみしり, hitomishiri] การเข้ากับคนแปลกหน้าได้ยาก
民法[みんぽう, minpou] กฎหมายแพ่ง
隅々[すみずみ, sumizumi] ทุกซอกทุกมุม, ทุกแง่มุม
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก
意味[いみ, imi] (n) ความหมาย (คำศัพท์,คำพูด)
公民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
公民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
[つぼみ, tsubomi] (n) ดอกไม้ตูม ดอกไม้ืที่กำลังจะบาน คนที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่
三日月[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
ミニ[みに, mini] (n slang) <ミニスカート>มินิสเกิร์ต เล็ก mini
機密[きみつ, kimitsu] (n) ความลับ (มักใช้เกี่ยวกับเรื่อง ความลับ หรือ ข้อมูลสำคัญ ภายในบริษัท หรือ องค์กร)
泥濘[ぬかるみ, nukarumi] (n vt) คราบ, รอยเปื้อน
水色[みずいろ, mizuiro] สีฟ้า
溝落ち[みぞおち, mizoochi] (n) การตกร่อง
雨水溝[うすいみぞ, usuimizo] (n) ร่องน้ำ ทางน้ำ ท่อน้ำ
淫ら[みだら, midara] ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
密度[みつど, mitsudo] (n) ความหนาแน่น
賞味期限[しょうみきげん, shoumikigen] (n) วันหมดอายุ
緩み[ゆるみ, yurumi] หย่อนยาน ผ่อน คลายตัว
見直し[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน
ミニアチュア[みにあちゅあ, miniachua] จิ๋ว จำลองขนาดเล็ก
重み付け[おもみづけ, omomizuke] (n) ความสำคัญ , See also: S. ่ี重要性,
溶け込み[とけこみ, tokekomi] แนวซึมลึก
誤組み[ごぐみ, gogumi] (n) ประกอบผิดพลาด
[みなみ, minami] ืทางใต้ , ทิศใต้ , See also: S. south,
さみしい[さみしい, samishii] (adj) ในบางกรณี จะแปลว่า คิดถึง ได้เช่นกัน
黄ばみ[きばみ, kibami] (n) สีเหลืองอ่อน
スミアー[すみあー, sumia] ใส่ร้าย
意味範[いみはん, imihan] (n) ขอบเขตของความหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
許す[ゆるす, yurusu] Thai: อนุญาต English: to permit
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
[みせ, mise] Thai: ร้านค้า English: store
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้เต็ม
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้สำเร็จ
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
遣い[つかい, tsukai] Thai: ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทำ English: mission (vs)
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
夢見る[ゆめみる, yumemiru] Thai: ฝัน English: to dream (of)
犯す[おかす, okasu] Thai: ก่อ(อาชญากรรม) English: to commit
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing
組み方[くみかた, kumikata] Thai: วิธีประกบ
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Thai: กระทรวงการคลัง English: finance ministry
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
[びょう, byou] Thai: วินาที English: second (.016 min)
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองพลาด English: to miss
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
飛ばす[とばす, tobasu] Thai: ละเว้นไป English: to omit
特命[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
微笑む[ほほえむ, hohoemu] Thai: ยิ้ม English: to smile
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
省く[はぶく, habuku] Thai: งดเว้น English: to omit
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate
刻む[きざむ, kizamu] Thai: สับ English: to mince
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Thai: วันหยุดภาคฤดูร้อนเดือนสิงหาคม English: summer vacation
見送る[みおくる, miokuru] Thai: ไปส่ง(ที่สนามบิน) English: to see off
見送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell
見送る[みおくる, miokuru] Thai: ผัดผ่อนไปก่อน English: to let pass
満ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full
満ちる[みちる, michiru] Thai: น้ำนองเต็มตลิ่ง English: to rise (tide)
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire
磨く[みがく, migaku] Thai: ขัดเงา English: to polish
磨く[みがく, migaku] Thai: แปรง
小道[こみち, komichi] Thai: ซอยเล็ก ๆ
小道[こみち, komichi] Thai: ตรอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Minute(n) |die, pl. Minuten| นาที
Minuten(n) |pl.|, See also: die Minute
Mio.คำย่อของ Million
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
Mitglied(n) |das, pl. Mitglieder| สมาชิก
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Mittel(n) |das, pl. Mittel| วิธีการ, เครื่องมือ
Mittel(n) |das, pl. Mittel| สารทางเคมี
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
damitด้วยสิ่งนั้น
damitเพื่อที่จะ
michฉัน (รูปกรรมตรง), See also: ich
mindestensอย่างน้อยที่สุด
mirฉัน (รูปกรรมรอง), See also: ich
mitด้วย (คล้าย with ในภาษาอังกฤษ)
mittlerweileในระหว่างนี้, ในระหว่างนั้น
zumindestอย่างน้อย
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
Kaugummi(n) |der| หมากฝรั่ง
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด
Milch(n) |die| นม
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
Zeit nehmen mit etw.(phrase) ให้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit nehmen mit jm.(phrase) ให้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
sich treffen mit jm.(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบ พบปะกับคนใดคนหนึ่ง
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
mit Ausnahme vonยกเว้นสำหรับ
sich schminken(vt) |schminkte sich, hat sich geschminkt| แต่งหน้า (ตัวเอง)
jmdn. schminken(vt) |schminkte jmdn., hat jmdn. geschminkt| แต่งหน้า (ให้คนใดคนหนึ่ง)
sich mit etw. beschäftigen(vt) ยุ่งอยู่กับ เช่น Ich beschäftige mich mit Französisch.
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
Milchzahn(n) |der, pl. Milchzähne| ฟันน้ำนม
sich verstehen mit (+D)(vt) เข้าใจกันดีกับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เช่น Je länger desto besser verstehe ich mich mit ihm.
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete
blammieren(vt) |blammierte, hat blammiert| ทำให้อับอาย, ทำให้เสื่่อมเสีย
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| ส่วนน้อย
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
Dominante {f} (vt ) มีอำนาจเหนือ,ครอบงำ
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Ho Chi Minh (uniq ) โฮจิมินห์
Mine (n) ลูกระเบิดชนิดหนึ่งทถูกี่ใช้ใต้น้ำ หรือในดิน
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
Vollmantelgeschoss {n} [mil.] (n ) เจาะเกราะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morast {m}; Sumpf {m} | Moraste {pl}; Sümpfe {pl}mire | mires [Add to Longdo]
Mord {m} | Morde {pl}homicide | homicides [Add to Longdo]
Mordrausch {m}homicidal rage; homicidal fury [Add to Longdo]
Morgen {m}; Vormittag {m} | am Morgen | am Vormittag | am späten Vormittag | wunderschöner, glücklicher Morgenmorning | in the morning | in mid morning | in the late morning | jingle-jangle morning [Am.] [Add to Longdo]
Motorantrieb {m} | mit Motorantriebmotor drive | motot driven; power driven [Add to Longdo]
Motorsteuerung {f}engine timing [Add to Longdo]
Mückenschutz {m}; Mückenschutzmittel {n}mosquito repellent [Add to Longdo]
Mühe {f} | Mühen {pl}; Schwierigkeiten {pl} | Mühe machen | jdm. Mühe machen; jdm. zur Last fallen | sich die Mühe machen | sich große Mühe geben | sich die größte Mühe geben | trotz aller Mühe | mit Mühe und Not | nach des Tages Mühentrouble | troubles | to give trouble | to be a trouble to sb. | to take the trouble | to take great pains | to try hard | in spite of every effort | just barely; with pain and misery | after the day's exertion [Add to Longdo]
Mühle {f}; Fabrik {m} | Mühlen {pl}mill | mills [Add to Longdo]
Mühlenbauer {m}millwright [Add to Longdo]
Mühlstein {m} | Mühlsteine {pl}millstone | millstones [Add to Longdo]
mit Mühlsteinen gemahlenstone-ground [Add to Longdo]
Mühlteich {m}millpond [Add to Longdo]
Mülleimer mit Schwingdeckelswingbin [Add to Longdo]
Müller {m}; Müllerin {f} | Müller {pl}miller | millers [Add to Longdo]
Münzanstalt {f}; Müzprägeanstalt {f}; Münzstätte {f}; Münze {f}mint [Add to Longdo]
Münzen {pl}mintage [Add to Longdo]
jdm. mit gleicher Münze heimzahlen [übtr.]to pay someone back in kind [Add to Longdo]
Mulch {m} | mit Mulch bedeckenmulch | to mulch [Add to Longdo]
Multikulti {n}multicultural mix [Add to Longdo]
Multimillionär {m}multimillionaire [Add to Longdo]
Multiplex mit Spread-Spectrum-Technik [techn.]multiplexing with spread spectrum technology [Add to Longdo]
Multiplikator {m}; Verbreiter {m}disseminator [Add to Longdo]
Multiplikatoreffekt {m}; Multiplikatorwirkung {f}disseminator effect [Add to Longdo]
Multiprogrammbetrieb {m} [comp.]multiprogramming [Add to Longdo]
Mumie {f}mummy [Add to Longdo]
Mumifizierung {f} | Mumifizierungen {pl}mummification | mummifications [Add to Longdo]
Münster {n} | Münster {pl}minster; cathedral | minsters; cathedrals [Add to Longdo]
Muschelhaufen {m}shell midden [Add to Longdo]
Musikantentum {n}minstrelsy [Add to Longdo]
(mit) Muße {f}(at) leisure [Add to Longdo]
Musterung {f} [mil.]medical examination; physical [Add to Longdo]
Musterungsbescheid {m}summons to attend one's medical examination [Add to Longdo]
Mut {m}gaminess [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f}mom; momma; mommy [Am.] [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f} | Muttis {pl}; Mamas {pl}; Mamis {pl}mum; mummy [Br.] | mommies [Add to Longdo]
Muttermilch {f}mother's milk [Add to Longdo]
Nachahmen {n}; Nachahmung {f}; Nachäffen {n} | Nachahmungen {pl}mimicry | mimicries [Add to Longdo]
Nachahmung {f} | Nachahmungen {pl}imitation | imitations [Add to Longdo]
Nachahmung {f}; Imitation {f}impersonation [Add to Longdo]
Nachdruck {m} | mit allem Nachdruckemphasis | with every emphasis [Add to Longdo]
Nachlassverwalter anstelle eines Testamentsvollstreckersadministrator cum testamento annexo [Add to Longdo]
Nachlassverwalter zur Einziehung von Auslandsvermögenadministrator ad colligendum [Add to Longdo]
Nachlassverwalter zur Fortführung eines Rechtsstreitsadministrator ad litem [Add to Longdo]
Nachlassverwalterin {f}administratrix [Add to Longdo]
Nachlassverwaltung {f}administration of estates [Add to Longdo]
Nachmacherei {f}imitativeness [Add to Longdo]
Nachmieter {m} | einen Nachmieter suchennext tenant | to look for someone to take over the flat [Add to Longdo]
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon [Add to Longdo]
Nachmittagstee {m}cream tea [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
dix mille(numéro) หนึ่งหมื่น, 10000, สิบพัน
mille(numéro) หนึ่งพัน, 1000
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:
chemin de fer(n) n.m. ทางรถไฟ
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง
cheminée(n) n.f. เตาผิง, ปล่องไฟ
Image:
chemin(n) n.m. เส้นทาง
Image:
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
proximi(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.
chimie(n) |f| สาขาเคมี, วิชาเคมี
matière première(n) |f| วัตถุดิบ
minutieux(adj) ละเอียด พิถีพิถัน, See also: minutieuse
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, See also: S. moitié ,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
in nomine domine (phrase) ในนามของพระเจ้า
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์
mirliton (n ) ฟักแม้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
AD;A.D.[エーディー, e-dei-] (n) AD (Anno Domini) [Add to Longdo]
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
一亿[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 亿 / ] 1 00 million [Add to Longdo]
一千七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
一千万[yī qiān wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ, / ] ten million [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一块面[yī kuài miàn, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] loaf [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一家[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, ] the whole family [Add to Longdo]
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] household; the whole family [Add to Longdo]
一家子[yī jiā zi, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄗ˙, ] the whole family [Add to Longdo]
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, / ] all-inclusive; undiscriminating [Add to Longdo]
一方面[yī fāng miàn, ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] one aspect is [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一秘[yī mì, ㄧ ㄇㄧˋ, ] first secretary [Add to Longdo]
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese. [Add to Longdo]
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop [Add to Longdo]
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, / ] familiarity at first sight [Add to Longdo]
一视同仁[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people [Add to Longdo]
一言既出,驷马难追[yī yán jì chū, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, si4 ma3 nan2 zhui1, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
一诺千金[yī nuò qiān jīn, ㄧ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept [Add to Longdo]
一面[yī miàn, ㄧ ㄇㄧㄢˋ, ] one side [Add to Longdo]
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, ] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority [Add to Longdo]
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity [Add to Longdo]
丁字步[dīng zì bù, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄅㄨˋ, ] T-step (basic dance position, with the feet forming a T shape) [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
七百万[qī bǎi wàn, ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seven million [Add to Longdo]
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
三井[Sān jǐng, ㄙㄢ ㄐㄧㄥˇ, ] Mitsui (Japanese company) [Add to Longdo]
三伏[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, ] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August) [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三八线[sān bā xiàn, ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thirty eighth parallel, forming the DMZ border between North and South Korea [Add to Longdo]
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked three minutes; rare (of steak) [Add to Longdo]
三叉神经[sān chā shén jīng, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] trigeminal nerve [Add to Longdo]
三合一疫苗[sān hé yī yì miáo, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] DTP vaccination [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, ] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights [Add to Longdo]
三明[Sān míng, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三明市[Sān míng shì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三明治[sān míng zhì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, ] sandwich [Add to Longdo]
三次幂[sān cì mì, ㄙㄢ ㄘˋ ㄇㄧˋ, / ] cube (third power, math.) [Add to Longdo]
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s) [Add to Longdo]
三民区[Sān mín qū, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] (N) Sanmin (area in Taiwan) [Add to Longdo]
三民乡[Sān mín xiāng, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanmin (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三法司[sān fǎ sī, ㄙㄢ ㄈㄚˇ ㄙ, ] Three judicial chief ministries in imperial China [Add to Longdo]
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
三略[Sān, ㄙㄢlu:e4, ] Three strategies, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公; also called 太公兵法 [Add to Longdo]
三菱[Sān líng, ㄙㄢ ㄌㄧㄥˊ, ] Mitsubishi [Add to Longdo]
三角锥[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] triangular pyramid (math.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs) [Add to Longdo]
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クロミナンス[くろみなんす, kurominansu] chrominance [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
コンピューターマインド[こんぴゅーたーまいんど, konpyu-ta-maindo] computer mind [Add to Longdo]
コンピュータマイクログラフィックス[こんぴゅーたまいくろぐらふぃっくす, konpyu-tamaikurogurafikkusu] computer micrographics [Add to Longdo]
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal [Add to Longdo]
ゴミ[ごみ, gomi] garbage [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
サーミスター[さーみすたー, sa-misuta-] thermistor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
三日[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
三木[みき, miki] Miki (Name) [Add to Longdo]
三浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
上高地[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
下剤[げざい, gezai] Abfuehrmittel [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
不死身[ふじみ, fujimi] unverwundbar, unverletzlich [Add to Longdo]
不気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
不眠[ふみん, fumin] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
[なみ, nami] gewoehnlich, durchschnittlich [Add to Longdo]
並木[なみき, namiki] Baumreihe [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
中世[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
中休み[なかやすみ, nakayasumi] -Pause [Add to Longdo]
中央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] Mittelschule [Add to Longdo]
中小[ちゅうしょう, chuushou] mittler_und_klein [Add to Longdo]
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
中庸[ちゅうよう, chuuyou] mittlerer_Weg, goldene_Mitte [Add to Longdo]
中心[ちゅうしん, chuushin] Zentrum, Mittelpunkt [Add to Longdo]
中旬[ちゅうじゅん, chuujun] Mitte_des_Monats [Add to Longdo]
中耳[ちゅうじ, chuuji] Mittelohr [Add to Longdo]
中耳炎[ちゅうじえん, chuujien] Mittelohrentzuendung [Add to Longdo]
中華[ちゅうか, chuuka] das_Reich_der_Mitte [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
中距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]
中間[ちゅうかん, chuukan] Mitte, Zwischen- [Add to Longdo]
乗組員[のりくみいん, norikumiin] Schiffsmannschaft, Mannschaft [Add to Longdo]
乱す[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
乾物[かんぶつ, kanbutsu] (nicht_verderbliche) Lebensmittel [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] Emigration, Exil [Add to Longdo]
交う[かう, kau] verkehren (mit) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top