Search result for

marri

(124 entries)
(0.4614 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marri-, *marri*
Possible hiragana form: まっり
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
married[ADJ] แต่งงานแล้ว, See also: มีครอบครัว, สมรสแล้ว, Syn. wedded, espoused, Ant. single, unwedded
married[ADJ] เกี่ยวกับการแต่งงาน, See also: เกี่ยวกับการสมรส, เกี่ยวกับคนที่แต่งงานแล้ว
married[ADJ] อุทิศตัวให้กับ, See also: แต่งกับงาน
marrier[N] ผู้แต่งงาน
marriage[N] การแต่งงาน, See also: การสมรส, ภาวะที่แต่งงานกัน, Syn. matrimony
marriage[N] พิธีแต่งงาน, See also: พิธีสมรส, Syn. matrimony
marriage[N] การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน, See also: การรวมกันอย่างแนบแน่น
marrieds[N] คนที่แต่งงานแล้ว, Syn. young marrieds
marriageable[ADJ] ซึ่งแต่งงานได้
marriage bureau[N] หน่วยงานจัดหาคู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marriage(แม'ริอิจ) n. การแต่งงาน,การสมรส
marriageable(แม'ริจะเบิล) adj. แต่งงานได้, See also: marriageability n.
married(แม'ริด) adj. แต่งงานแล้ว, Syn. wedded
bread and cheese marriagen. การแต่งงานกับชายที่ยากจน
civil marriagen. การสมรสที่กระทำพิธีโดยข้าราชการ (แทนที่จะเป็นพระ)
communal marriagen. การสมรสหม
intermarriage(อินเทอแม'ริเอจฺ) n. การแต่งงานระหว่างหญิงชายที่มีชนชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ต่างกัน,การแต่งงานระหว่างหญิงชายจากครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน
unmarried(อันแม'ริด) adj. โสด,ไม่ได้แต่งงาน, Syn. single

English-Thai: Nontri Dictionary
marriage(n) การสมรส,การแต่งงาน,การวิวาห์
marriageable(adj) ควรจะสมรสได้แล้ว,แต่งงานได้
married(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,แต่งงานแล้ว,สมรสแล้ว
intermarriage(n) การแต่งงานระหว่าง 2 ตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marriageการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriageการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage articlesข้อสัญญาสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage brokageสัญญานายหน้าจัดหาคู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage brokage contractสัญญาสื่อสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage certificateใบสำคัญการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage customประเพณีสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage dissolution probabilityโอกาสที่การสมรสจะสิ้นสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage duration specific fertility rateอัตราเจริญพันธุ์จำเพาะช่วงเวลาสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage frequencyความถี่ของการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marriageการสมรส [TU Subject Heading]
Marriageการสมรส, การแต่งงาน [การแพทย์]
Marriage (Islamic law)การสมรส (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Marriage Cohortแต่งงานใกล้เคียงกัน [การแพทย์]
Marriage counselorsผู้ให้คำปรึกษาในการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage customs and ritesประเพณีการแต่งงาน [TU Subject Heading]
Marriage lawกฎหมายการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage licensesใบสำคัญการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage recordsทะเบียนการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage serviceบริการการสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They would end up married.มันจะต้องลงเอยด้วยการแต่งงานเสมอ Chuck in Real Life (2008)
I can't ever remember which ones she actually marriedฉันหละจำไม่ได้จริงๆว่าเธอแต่งกับคนไหน Chuck in Real Life (2008)
No, it was--it was much more than just camp. we got married.เปล่า มันมากกว่าไปแคมป์ด้วยกัน แต่เราแต่งงานกันแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
We got married.- แล้วเราก็เคยแต่งงานกัน There Might be Blood (2008)
We got married and exchanged licorice rings.- เราแต่งงานกัน แล้วก็ยังแลกแหวนชะเอมกันอีกด้วย There Might be Blood (2008)
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)
Not everyone is meant to be married.มันไม่ใช่การทรมาน. ผมกำลังช่วยพวกคุณต่างหาก. Committed (2008)
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
Lois and I are we're getting married.บอกเขาสิ, เค้กถ้วย. โลอีสกับฉัน... Committed (2008)
High school sweetheart is married to his best friend.เธอแต่งงานกับเพื่อนสนิทของเขา ฉันรู้ Not Cancer (2008)
He left his last job to save his marriage.เค้าสละงานก่อนหน้านี้ของเค้า\ เพื่อรักษาชีวิตแต่งงาน Adverse Events (2008)
If his marriage falls apart,ถ้าชีวิตแต่งงานเค้าพังลงไป Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marriAccording to Tom, Jane got married last month.
marriA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
marriAfter getting married, my wife put on five pounds.
marriAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
marriA married couple should form a union.
marriAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
marriAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
marriAnna married without the knowledge of her parents.
marriApparently, they're trying to patch up their marriage.
marriAre you married or are you single?
marriAre you proposing, knowing that this won't be my first marriage?
marriAs he is a married man, he has to think of the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ทุกข์คู่ยาก[N] married couple in adversity, See also: husband and wife, Syn. คู่บุญคู่กรรม, Example: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี
งานแต่งงาน[N] wedding ceremony, See also: marriage ceremony, wedding, marriage, Syn. งานมงคลสมรส, งานสมรส, Example: งานแต่งงานเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่มีการทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
วิวาหมงคล[N] wedding ceremony, See also: marriage ceremony, matrimony, wedding, Syn. งานมงคลสมรส, งานแต่งงาน, งานสมรส, พิธีแต่งงาน, Thai definition: พิธีแต่งงานอันเป็นมงคล
สถานภาพสมรส[N] marriage status, Example: ขณะที่เขาอยู่ในสถานภาพสมรส เขาควรต้องให้เกียรติภรรยาเขา
อาวาหมงคล[N] marriage which the bride move into groom's house, Ant. วิวาหมงคล, Thai definition: การสมรสโดยการนำเจ้าสาวมาอยู่บ้านเจ้าบ่าว
อาวาหะ[N] marriage which the wife moves into husband's house, Thai definition: การแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชายจะนำหญิงที่ตนแต่งงานด้วยมาอยู่ที่บ้านของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สินสมรส[N] marriage property, Example: หล่อนขอฟ้องเรียกสินสมรสหลังจากการหย่าเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท, Thai definition: ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส หรือที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว, Notes: (กฎ)
ทะเบียนสมรส[N] marriage license, See also: marriage registration, Ant. ทะเบียนหย่า, ใบหย่า, Example: ทะเบียนสมรสเป็นสถาบันทางสังคม ที่มีไว้เพื่อให้สังคมยอมรับ, Count unit: ใบ, Thai definition: หลักฐานบันทึกความตกลงใจในการเป็นสามีภรรยา, Notes: (กฎหมาย)
ชีวิตคู่[N] married life, See also: family life, wedlock, matrimony, Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การมีคู่ครอง, การเป็นสามีภรรยา, Example: สิ่งที่เธอเรียนรู้จากชีวิตคู่คือต้องมีความอดทน
ชีวิตสมรส[N] married life, See also: family life, wedlock, matrimony, Syn. ชีวิตแต่งงาน, ชีวิตคู่, ชีวิตครอบครัว, การเป็นสามีภรรยา, Example: ความขัดแย้งในชีวิตสมรสมีผลให้เด็กมีปัญหาในการปรับตัวทางด้านอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบทะเบียนสมรส[n. exp.] (bai thabīen somrot) EN: marriage certificate   FR: certificat de mariage [m]
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taeng-ngān) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony   FR: vie de famille [f]
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
จดทะเบียนสมรส[n. exp.] (jotthabīen somrot) EN: register a marriage certificate   
การขาดจากการสมรส[n. exp.] (kān khāt jāk kān somrot) EN: dissolution of marriage   
การสมรส[n.] (kān somrot) EN: marriage   FR: mariage [m]
การแต่งงาน[n.] (kān taeng-ngān) EN: marriage   FR: mariage [m] ; épousailles [fpl]
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARRIS    M AE1 R IH2 S
MARRIN    M AE1 R IH2 N
MARRIED    M EH1 R IY0 D
MARRIES    M EH1 R IY0 Z
MARRING    M AA1 R IH0 NG
MARRIOTT    M EH1 R IY0 AH0 T
MARRINER    M EH1 R AH0 N ER0
MARRIAGE    M EH1 R IH0 JH
MARRIAGES    M EH1 R IH0 JH AH0 Z
MARRIOTT'S    M EH1 R IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
married    (v) (m a1 r i d)
marries    (v) (m a1 r i z)
marring    (v) (m aa1 r i ng)
marriage    (n) (m a1 r i jh)
marriages    (n) (m a1 r i jh i z)
marriageable    (j) (m a1 r i jh @ b l)
marriageability    (n) (m a2 r i jh @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30
Go to Top