ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marquer

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marquer-, *marquer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung taēm) EN: score a point   FR: marquer un point
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taēm) EN: score ten points   FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taēm) EN: score ... (+ nb) points   FR: marquer ... (+nb) points
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on   FR: marquer d'unecoche ; cocher
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal   FR: marquer un but
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line   FR: tracer ; marquer ; délimiter
เคาะจังหวะ[v. exp.] (khǿ jangwa) EN: beat time   FR: battre la mesure ; marquer la cadence
หมาย[v.] (māi) EN: mark ; check off ; note ; make a sign   FR: marquer ; indiquer au moyen d'un signe ; repérer
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by   FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence

CMU English Pronouncing Dictionary
MARQUERITE    M AA0 R G ER0 IY1 T
MARQUERITE    M AA1 R G R EH0 T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  marquer /maʀke/ 
   mark; indicate; point out; show

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top