ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marqués

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marqués-, *marqués*, marqué
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marquess[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล, Syn. marquis
marquessate[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marquess(มาร์'ควิส) n. marquis (ดู)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARQUES    M AA1 R K S
MARQUESS    M AA1 R K W AH0 S
MARQUEST    M AA1 R K W EH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marques    (n) mˈaːks (m aa1 k s)
marquess    (n) mˈaːkwɪs (m aa1 k w i s)
marquesses    (n) mˈaːkwɪsɪz (m aa1 k w i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルケサスコリス[, marukesasukorisu] (n) Coris marquesensis (type of wrasse species, endemic to Marquesan Islands) [Add to Longdo]
マルケサスバタフライフィッシュ;マルケサンバタフライフィッシュ;ワイルダーズバタフライフィッシュ[, marukesasubatafuraifisshu ; marukesanbatafuraifisshu ; wairuda-zubatafuraifisshu] (n) Marquesas butterflyfish (Chaetodon declivis declivis); Wilder's butterflyfish (Chaetodon declivis wilderi) [Add to Longdo]
侯爵[こうしゃく, koushaku] (n) (See 五等爵) marquis; marquess; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top