Search result for

malt

(122 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malt-, *malt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malt[N] ข้าวมอลต์ (ใช้ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์), See also: ข้าวหมัก
Malta[N] เกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
malted[ADJ] ซึ่งทำด้วย malt
Maltese[N] คน ภาษาและวัฒนธรรมของ Malta
maltose[N] น้ำตาลมอลโทส, See also: น้ำตาลมอลโตส
maltreat[VT] กระทำทารุณ, See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ (บางคนหรือบางสิ่ง) อย่างโหดร้าย
maltster[N] ผู้ขายข้าวบาร์เล่ย์คั่ว
Malthusian[N] เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกว่าปริมาณอาหาร
malt liquor[N] เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ทำจาก malt, Syn. malt
malt whisky[N] เหล้าวิสกี้ของสก็อตแลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malt(มอลทฺ) n. ข้าวหมัก,ข้าวมอล์ท v. เปลี่ยนให้ (กลาย) เป็นข้าวหมัก,ผสมกับข้าวมอล์ท,ทำเหล้าจากข้าวหมัก
malta(มอ่ล'ทะ) n. ชื่อเกาะ
malta fevern. โรคที่เกิดจากเชื้อBrucella
maltese(มอล'ทิซ) adj. เกี่ยวกับMalta.
maltreat(แมล'ทรีท') vt. กระทำการทารุณ,ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,กระทำผิด., See also: maltreater n. maltreatment n., Syn. mistreat
maltster(มอล'สเทอะ) n. ผู้ทำหรือผู้ค้าข้าวหมัก หรือข้าวมอล์ท
malty(มอล'ที) adj. คล้ายข้างหมัก,คล้ายหรือประกอบด้วยข้าวมอล์ท

English-Thai: Nontri Dictionary
malt(n) ข้าวหมัก,ข้าวมอลต์
maltreat(vt) ทารุณ,ปฏิบัติไม่ดี,กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maltaseมอลเทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian checkการยับยั้งแบบมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian populationประชากรตามกฎมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusian population theoryทฤษฎีประชากรมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Malthusianismลัทธิมัลทัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maltoseมอลโทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
maltreatmentทุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malturned-บิดผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maltมอลท์, ข้าวมอลท์ [การแพทย์]
Malt Agarอาหารแข็งที่มีมอลท์ [การแพทย์]
maltaseมอลเทส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maltasesเอนไซม์มอลเตส, มอลเทส, มอลเตส [การแพทย์]
Malted Riceข้าวมอลท์ [การแพทย์]
maltoseมอลโทส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ กลูโคส 2 โมเลกุลมาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในเมล็ดข้าวบาเลย์ ข้าวโพด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maltoseมัลโตส, มอลโทส; สาร, น้ำตาลมอลโทส, มอลโตส, น้ำตาลมอลโตส, มาลโทส, มอลโทส [การแพทย์]
Maltotrioseมัลโตไทรโอส, มอลโทไตรโอส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maltsterผู้ทำเหล้าจากข้าวมอลต์หมัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roaring fires, malt beer, ripe meat off the bone!กองไฟ, เบียร์, เนื้อย่าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It is our most popular single malt. I knew you'd like it.นี่เป็นเหล้ายอดชั้นเยี่ยมของเราครับ ผมรู้ว่าคุณต้องชอบมัน Hotel Rwanda (2004)
I went once on a tour of the finest single malt distillery in the world.ฉันเคยไปครั้งนึงกับพวกทัวร์ ที่โรงกลั่น เหล้าที่เยี่ยมที่สุดในโลก Hotel Rwanda (2004)
I assume a single malt would've worked just as well.ฉันคิดว่าเหล้ามอล์ทก็คงใช้ได้เหมือนๆกัน The Right Stuff (2007)
You got a nice, uh, 18-year-old single malt?คุณพอมีอะไรดีๆอายุ 18 ปี ซิงเกิ้ลมอลล์ Resurrection (2008)
She's like a single malt scotch,and you're used to beer bongs.เธอมุ่งมั่น ฉลาด ซับซ้อน เธอเหมือนซิงเกิลมอลต์สก็อต ส่วนนายคุ้นเคยกับเบียร์บอง Rise Up (2008)
That woman is not a single malt scotch,my friend.ไม่เอาน่า ผู้หย์งคนนั้นไม่ใช่ซิงเกิลมอลต์สก็อตหรอกเพื่อน Rise Up (2008)
single malt scotch.ซิงเกิลมอลต์สก็อต Rise Up (2008)
Where I first got my taste for single malt.นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ลิ้มรสของแอลกอฮอล์ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Why? Why because you posted this photo of Maltz on facebook?ทำไม หรือเพราะนายเอารูปไอ้มอทส์ไปลงเวป WarGames: The Dead Code (2008)
- Screw you, Maltz.- ไอ้บ้า มอทส์ WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Maltz, I believe you dialed the wrong number.คุณ มอลท์ ครูว่าเธอโทรผิดเบอร์นะ WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maltBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
maltAre you fond of Maltese dogs?
maltBeer is brewed from malt.
maltSoft fire makes sweet malt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
มอลโตส[N] maltose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 160 - 165 ํ ซ. องค์ประกอบเป็นกลูโคส 2 โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่งมีในข้าวมอลต์ ทำปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
ทารุณกรรม[N] ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณ[V] ill treat, See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage, Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ดุร้าย, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม, Ant. เมตตากรุณา, Example: เด็กบางคนถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กดขี่ข่มเหง[V] oppress, See also: maltreat, abuse, Syn. รังแก, ข่มเหงรังแก, Example: ราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตนและใช้กำลังรังแกทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำทารุณ[n. exp.] (kān kratham thārun) EN: abuse   FR: maltraitance [f]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham thārun tø dek) EN: child abuse ; abuse of children   FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การกระทำทารุณต่อสัตว์[n. exp.] (kān kratham thārun tø sat) FR: maltraitance des animaux [f]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
โอวัลติน [TM] (Ōwantin) EN: Ovaltine ; Ovomaltine   FR: Ovaltine ; Ovomaltine
ประเทศมอลต้า[n. prop.] (Prathēt Montā) EN: Malta   FR: Malte [f]
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck   FR: maltraiter ; brimer
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat   FR: maltraiter
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   

CMU English Pronouncing Dictionary
MALT    M AO1 L T
MALTA    M AO1 L T AH0
MALTS    M AO1 L T S
MALTZ    M AE1 L T S
MALTER    M AO1 L T ER0
MALTED    M AO1 L T AH0 D
MALTBY    M AE1 L T B IY0
MALTBIE    M AE1 L T B IY0
MALTESE    M AO0 L T IY1 Z
MALTING    M AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malt    (v) (m oo1 l t)
Malta    (n) (m oo1 l t @)
malts    (v) (m oo1 l t s)
Maltby    (n) (m o1 l t b ii)
malted    (v) (m oo1 l t i d)
Maltese    (n) (m oo1 l t ii1 z)
malting    (v) (m oo1 l t i ng)
maltreat    (v) (m a2 l t r ii1 t)
maltster    (n) (m oo1 l t s t @ r)
maltreats    (v) (m a2 l t r ii1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, / ] malt-sugar; molasses, #29,288 [Add to Longdo]
麦芽[mài yá, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ, / ] malt, #32,502 [Add to Longdo]
马耳他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta, #41,996 [Add to Longdo]
麦芽糖[mài yá táng, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ ㄊㄤˊ, / ] maltose (sweet syrup), #50,617 [Add to Longdo]
糖瓜[táng guā, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄚ, ] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神, #90,959 [Add to Longdo]
麦乳精[mài rǔ jīng, ㄇㄞˋ ㄖㄨˇ ㄐㄧㄥ, / ] malt milk extract, #94,613 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] maltreat (as prisoners), #163,853 [Add to Longdo]
马尔他[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta, #193,201 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malterserkreuz {n}Maltese cross [Add to Longdo]
Malteserorden {m}Order of the Knights of St John [Add to Longdo]
Maltose {f} [biochem.]maltose [Add to Longdo]
Malzbier {n}malt beer; brown ale [Add to Longdo]
Malzextrakt {m}malt extract [Add to Longdo]
Malzschrot {m}malt grind; grist [Add to Longdo]
Malta [geogr.]Malta (mt) [Add to Longdo]
Malteser {m}; Maltese {f}Maltese [Add to Longdo]
maltesich {adj}Maltese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピュアモルト[, pyuamoruto] (n) pure malt [Add to Longdo]
マルサス主義[マルサスしゅぎ, marusasu shugi] (n) Malthusianism [Add to Longdo]
マルタ[, maruta] (n) Malta [Add to Longdo]
マルターゼ[, maruta-ze] (n) maltase (ger [Add to Longdo]
マルタ語[マルタご, maruta go] (n) Maltese (language) [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
マルチーズ[, maruchi-zu] (n) Maltese (small white dog race) [Add to Longdo]
マルツ[, marutsu] (n) malt (ger [Add to Longdo]
マルトース[, maruto-su] (n) (See 麦芽糖) maltose [Add to Longdo]
モルト[, moruto] (n) malt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, v. t. [imp. & p. p. {Malted}: p. pr. & vb. n.
   {Malting}.]
   To make into malt; as, to malt barley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, v. i.
   To become malt; also, to make grain into malt. --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\ (m[add]lt), n. [AS. mealt; akin to D. mout, G. malz,
   Icel., Sw., & Dan. malt, and E. melt. [root]108. See {Melt}.]
   Barley or other grain, steeped in water and dried in a kiln,
   thus forcing germination until the saccharine principle has
   been evolved. It is used in brewing and in the distillation
   of whisky.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malt \Malt\, a.
   Relating to, containing, or made with, malt.
   [1913 Webster]
 
   {Malt liquor}, an alcoholic liquor, as beer, ale, porter,
    etc., prepared by fermenting an infusion of malt.
 
   {Malt dust}, fine particles of malt, or of the grain used in
    making malt; -- used as a fertilizer. " Malt dust consists
    chiefly of the infant radicle separated from the grain."
    --Sir H. Davy.
 
   {Malt floor}, a floor for drying malt.
 
   {Malt house}, or {Malthouse}, a house in which malt is made.
    
 
   {Malt kiln}, a heated chamber for drying malt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malt
   n 1: a milkshake made with malt powder [syn: {malted}, {malt},
      {malted milk}]
   2: a lager of high alcohol content; by law it is considered too
     alcoholic to be sold as lager or beer [syn: {malt}, {malt
     liquor}]
   3: a cereal grain (usually barley) that is kiln-dried after
     having been germinated by soaking in water; used especially
     in brewing and distilling
   v 1: treat with malt or malt extract; "malt beer"
   2: turn into malt, become malt
   3: convert grain into malt
   4: convert into malt

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 malt
  malt

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 malt /maːlt/
  paints

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top