ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malen

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malen-, *malen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maleness[N] ความเป็นชาย
maleness[N] ความเป็นผู้ชาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
malen | malend | gemalt | malt | malte (n vi vt name ) มอลต์สกัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนชมยักษ์[n. exp.] (chūanchom yak) EN: Adenium Somalense   
หูตึง[adj.] (hūteung) EN: hard of earing ; stone deaf   FR: malentendant ; dur d'oreille ; dur de la feuille (fam.) ; sourdingue (fam., péj.)
คนหูหนวก[n.] (khon hūnūak) EN: deaf person ; deaf   FR: sourd [m] ; sourde [f] ; malentendant [m] ; malentendante [f]
โรงเรียนสอนคนหูหนวก[n. exp.] (rōngrīen søn khon hūnūak) EN: school for the Deaf   FR: école pour sourds [f] ; école pour malentendants [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALENA M AE1 L IH0 N AH0
MALENFANT M AA0 L EY1 N F AH0 N T

German-Thai: Longdo Dictionary
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
malen | malend | gemalt | malt | malteto paint | painting | painted | paints | painted [Add to Longdo]
malento portray [Add to Longdo]
Malen Sie nicht den Teufel an die Wand! [übtr.]Don't meet trouble halfway! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  malen /maːlən/
   to paint; to portray

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  malen /malən/
   1. bedelirious
   2. grind; pulverize

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top