Search result for

magnates

(77 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnates-, *magnates*, magnate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา magnates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *magnates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnate[N] คนสำคัญมาก, See also: ผู้มีอิทธิพลมาก, คนใหญ่คนโต, Syn. baron, big businessman, mogul

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnate(แมก'เนท) n. ผู้มีอิทธิพลมาก,ผู้มีความสำคัญมาก,นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมาก., See also: magnateship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want you to say you're a businessman with visions of being a shipping magnate.ฉันอยากจะบอกว่า คุณเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลของการขนส่งทางเรือ ที่มีอำนาจมาก Episode #1.7 (2008)
What magnate wears fishnet as underwear?คนมีอิทธิพลอะไรใส่ชั้นในที่ทำมาจากแห? Episode #1.8 (2008)
I am not a 185-pound shipping magnate. Oh, relax.ไม่ ฉันไม่ไช่แม่เหล็กเรือหนัก185ปอน Chuck Versus the Suburbs (2009)
Shipping magnate, but that was something I just made up so I could get to do what we did last night.เดินทางเรือนะหรอ นั้นผมแต่งขึ้นมาเอง เพราะว่าเมื่อคืน สิ่งที่พวกเราทำกัน Chuck Versus the Suburbs (2009)
And the death of a steel magnate in America... all have in common?การตายของนักธุระกิจค้าเหล็กในอเมริกา มีอะไรเหมือนๆกัน Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Will Salas, prime suspect in the murder of Henry Hamilton, is believed to be traveling with Sylvia Weis, daughter of finance magnate, Philippe Weis.วิลล์ ซาลาส ผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าตกรรม แฮนรี่ แฮมมิลตัน เชื่อว่าไ้ด้เดินทางไปกับ ซิลเวีย ไวส์ ลูกสาวของฟิลลิป ไวส์ In Time (2011)
The trade magnate, Master Han.เจ้าสัวใหญ่ นายท่านฮัง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Nothing that a trade magnate can't handle.ไม่มีอะไรที่เจ้าสัวใหญ่จัดการไม่ได้ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The trade magnate here...นายสัวใหญ่ที่นี่... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The trade magnate?นายสัวใหญ่? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Trade magnate...ร้านค้าใหญ่... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Yes. Even the great trade magnate, couldn't get that plantation for nothing.ใช่สิ แม้กระทั่งเจ้าสัวใหญ่ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Are you trade magnate's man?เจ้าเป็นคนของร้านค้าใหญ่หรือ? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Minister Lim wasn't deceived since Andrea is really the trade magnate.เสนาอิมไม่ได้ถูกหลอก\ เพราะแอนเดรียคือเจ้าสัวใหญ่ตัวจริง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
And your partner magnate is also dead.และเจ้าสัวใหญ่หุ้นส่วนของเจ้าก็มาตายไป Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
You have quite a burden, trade magnate, sir.ท่านช่างมีภาระหนักยิ่งนัก ท่านเจ้าสัวใหญ่ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Trade magnate?ท่านเจ้าสัวใหญ่? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Peter Williams, U.S. steel magnate.ปีเตอร์ วิลเลี่ยม เจ้าพ่อค้าเหล็ก Veiled Threat (2011)
Polling has me nine points up on my Republican challenger/ pizza magnate,ผลสำรวจบอกว่าฉัน คะแนนเพิ่มขึ้นเก้าจุด จากคู่แข่งจากพรรครีพับลิกัน แล้วก็ เจ้าสัวพิซซ่า I Am Unicorn (2011)
Attorney for shipping magnate, Martin Somers, has confirmed his client has no intention of testifying, maintaining his innocence in the wrongful death of Victor Nocenti.ทนายของผู้ทรงอิทธิพลด้านการขนส่ง มาร์ติน ซอมเมอร์ ได้ยืนยันแล้วว่าลูกความของเขาจะไม่ขึ้นให้การ และยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา ในเรื่องการตายของ วิคเตอร์ โนเซนติ Honor Thy Father (2012)
Auction house owner, philanthropist, real estate magnate.เจ้าของระบบประมูล เป็นคนใจบุญ มีอิทธิพลมากในวงการอสังหาริมทรัพย์ Lady Killer (2013)
He's the son of yari demetrios, the shipping magnate.ลูกชายยาริ ดีมิเทรียส เจ้าพ่อของนำเข้า Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
That's the Fridge Magnate. His name's George Merchant.นั่นจอร์จ เมอร์แชนท์ เจ้าของแม่เหล็กติดตู้เย็น Hot Fuzz (2007)
The confectionary magnate and friend of the British Army...สหายของกองทัพอังกฤษ Atonement (2007)
LENNY: "Troubled rock star, Johnny Quid, is missing, presumed dead yesterday when he fell from the side of a yacht thought to be owned by a prominent high-street fashion magnate."ร็อคสตาร์เจ้าปัญหา จอห์นนี่ เควด หายตัวไป สันนิษฐานว่าตายแล้วเมื่อวานนี้ หลังจากที่ตกจากเรือยอชท์ คาดว่าเป็นเรือของ เจ้าพ่อธุรกิจแฟชั่นชื่อดังคนหนึ่ง RocknRolla (2008)
This guy grew up under the tutelage of a business master and real estate magnate.ผู้ชายคนนี้เติบโตภายใต้การสั่งสอน ให้เป็นเจ้าของธุรกิจ และเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ Ghosts (2008)
Real estate magnate and builder rupert chandler Was the undisputed king Of the expanding san fernando valley.ไม่มีข้อโต้แบ้งว่า ผู้ทรงอิทธิพลในวงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมา รูเพิร์ท แชนด์เลอร์ กำลังขยายเขต ซาน เฟอร์นานโด วัลเล่ย์ Self Made Man (2008)
It was the former retreat of a chewing gum magnate... before Ambrose turned it into a Devil's Playground Club.Es gehörte mal einem Kaugummi-Magnaten, bevor Ambrose es zum Devil's Playground Club machte. Steele Trap (1982)
He can't have people thinking that a big tycoon like Warren Teasdale... wasn't going to ransom his daughter back.Die Leute dürfen nicht denken, dass ein Magnat wie Warren Teasdale seine Tochter nicht auslösen würde. Harder Than It Looks (1984)
They protect corporations, shy billionaires... politicians, movie stars and lately... some very important Arab oil magnates.Sie beschützen Unternehmen, schüchterne Milliardäre, Politiker, Schauspieler und nun auch einige sehr wichtige arabische Ölmagnate. The Battle of Bel Air (1984)
Mostly, the part about an aborted attempt to assassinate a wealthy Arab oil magnate.Hauptsächlich über den missglückten Attentatsversuch auf den Ölmagnaten. The Battle of Bel Air (1984)
" Mrs. Charles Dumont, the oil magnate's wife."Mrs. Charles Dumont, Frau des Ölmagnaten. Molten Steele (1984)
He's a British shipping magnate with connections with every deep-water port in the world.Ein britischer Transportmagnat mit Beziehungen zu jedem großen Hafen der Welt. Weekend (1984)
The two magnates product to photographers attracted to the spot by an anonymous phone call.Die beiden Magnaten sind den Fotografen dabei nicht mal aus dem Weg gegangen. Non c'è due senza quattro (1984)
There's a conflict between the Kobe Indians, and some oil man... Over the ownership of the canyon in which Dr. Tanner was last seen.Es herrscht ein Konflikt zwischen den Kobe-Indianern und einem Öl-Magnaten wegen der Eigentumsrechte an dem Canyon, wo Dr. Tanner zuletzt gesehen wurde. Burial Ground (1985)
Police tell us this woman, Barbara Stone, the wife of clothing tycoon, Sam Stone, was abducted earlier today from the couple's estate on Bellagio Drive.Aus Polizeikreisen wird verlautet, dass Barbara Stone, Ehefrau des Kleidungsmagnaten Sam Stone, aus ihrer Residenz entführt wurde. Ruthless People (1986)
Property magnate Tung Tai Ping?Was, der Immobilien-MagnatThe Seventh Curse (1986)
You know, I'm not a tycoon. I'm just an old reporter.Ich bin kein Industriemagnat, sondern bloß Reporter. Superman IV: The Quest for Peace (1987)
"Jeremiah Walters. "Haitian coffee magnate...Jeremia Walters, haitianischer KaffeemagnatThe Voodoo Mambo (1988)
We interrupt this program for the latest news on the health of tycoon and financier, J.P. Cubish.Schockierend. Wir unterbrechen mit einer Nachricht zum Zustand von Magnat und Financier J.P. Cubish. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
We're profiling the new tycoons.Die neuen Industriemagnaten sind das Thema. The Bonfire of the Vanities (1990)
New tycoons.Neue Industriemagnaten. The Bonfire of the Vanities (1990)
The manhunt funded in part by her newspaper magnate grandfather.Die Suche wird teilweise finanziert vom Großvater, dem Zeitungsmagnaten. Deadly Nightshade (1991)
The place railroad tycoons and robber barons would hang out eat roast beef, hire the occasional whore and discuss how much they stole that day.Der Ort, an dem Eisenbahnmagnate und Kapitalisten herumhängen, Roastbeef essen, hin und wieder eine Hure mieten und diskutieren, was sie heute gestohlen haben. Memoirs of an Invisible Man (1992)
I would become the invisible tycoon, and then...Ich wäre der unsichtbare Magnat und dann... Memoirs of an Invisible Man (1992)
big industrialist over there at Daimatsu.Industriemagnat dort bei Daimatsu. Rising Sun (1993)
We're turnin' into regular tycoons.Wir werden zu richtigen Magnaten. Tombstone (1993)
Some nerds of note include popcorn magnate Orville Redenbacher... rock star David Byrne and Supreme CourtJustice David Souter.Wichtige Streber sind: Popcorn-Magnat OrviIIe Redenbacher, Rockstar David Byrne... und der Oberste Richter David Souter. Homer Goes to College (1993)
Escobedo, like every drug lord here, also had legitimate businesses.Escobedo, wie jeder Drogenmagnat hier hat auch legitime Unternehmen. Clear and Present Danger (1994)
So, the old lemonade tycoon. What are you doing?Also, alter Limonaden-MagnatBorland Ambition (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official   FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate   FR: magnat de la finance [m]
ราชาน้ำมัน[n. exp.] (rāchā nāmman) EN: oil magnate ; oil king   FR: magnat du pétrole [m]
ยักษ์[n.] (yak) EN: baron ; magnate ; tycoon   FR: baron [m] ; magnat [m]
ยักษ์ใหญ่[n.] (yak-yai) EN: magnate ; baron   FR: magnat [m] ; roi [m] ; baron [m]
ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมัน[n. exp.] (yak-yai nai wongkān nām man) EN: oil baron   FR: magnat du pétrole [m]
ยักษ์ใหญ่ในวงการเงิน[n. exp.] (yak-yai nai wongkān ngoen) EN: financial magnate   FR: baron de la finance []

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNATE    M AE1 G N AH0 T
MAGNATE    M AE1 G N EY2 T
MAGNATES    M AE1 G N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnate    (n) (m a1 g n ei t)
magnates    (n) (m a1 g n ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großindustrielle {m,f}; Großindustriellerindustrial magnate [Add to Longdo]
Magnat {n} | Magnaten {pl}magnate | tycoons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨頭[きょとう, kyotou] (n,adj-no) (1) leader; magnate; (2) big head [Add to Longdo]
石油王[せきゆおう, sekiyuou] (n) oil magnate [Add to Longdo]
大地主[おおじぬし, oojinushi] (n) big landowner; great landowner; land baron; landed magnate; large landowner; territorial magnate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨头[jù tóu, ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ, / ] tycoon; magnate; big shot [Add to Longdo]
泰斗[tài dǒu, ㄊㄞˋ ㄉㄡˇ, ] leading scholar of his time; magnate [Add to Longdo]
财阀[cái fá, ㄘㄞˊ ㄈㄚˊ, / ] financial magnate; plutocrat; tycoon [Add to Longdo]
郑梦准[Zhèng Mèng zhǔn, ㄓㄥˋ ㄇㄥˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] Chung Mongjoon (1951-), Korean magnate and the founder of Hyundai 現代 [Add to Longdo]
默多克[Mò duō kè, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄎㄜˋ, ] Murdoch (name); Rupert Murdoch (1931-), media magnate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top