ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mage

   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mage-, *mage*
Possible hiragana form: まげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magenta[N] สีแดงม่วง, Syn. vermilion, maroon, fuchsia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mage(เมจ) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ
magenta(มะเจน'ทะ) n. สีม่วงแดง
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brummagemn.,adj. สิ่งที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยมีค่าหรือไร้ค่า
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
fromagen.,Fr. เนยแข็ง
graven imageรูปปั้น,รูปสลัก, Syn. idol
homage(ฮอม'มิจฺ) n. ความเคารพ,ความจงรักภักดี, Syn. obeisance,

English-Thai: Nontri Dictionary
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย
homage(n) ความสักการะ,ความเคารพ,ความจงรักภักดี
image(n) รูป,เงา,รูปแบบ,ภาพ,ภาพพจน์
image(vt) ทำให้มีเงา,วาดภาพ,เป็นรูป,แสดงเครื่องหมาย
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก
plumage(n) ขนนก
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
rummage(vt) คุ้ยหา,รื้อหา,ค้นหา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magentaสีม่วงแดง [การแพทย์]
Magenta Paintมาเจนต้าเพนท์ [การแพทย์]
Magentasสีแดงคล้ำ, สีม่วง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To have their son taken up to the floating city of Dalaran and be trained by the most powerful mages in the land.ที่ยกลูกชายให้แก่เมืองลอยน้ำแห่งดาลาราน และถูกฝึกโดยพ่อมดที่ทรงอำนาจที่สุดในแผ่นดิน Warcraft (2016)
I'm a very, very powerful mage in the game.เป็นพ่อมดที่มีพลังอำนาจมากในเกม LARP and the Real Girl (2013)
A half-elf wizard from the Black Mages Guild of Quilanthium.ตัวช่วยสร้างครึ่งเอลฟ์จากดำ ผู้วิเศษสมาคม Quilanthium. One Chance (2013)
And the Chantry also wishes to express its appreciation... of the heroic Mage that fought beside her, Regalyan d'Marcall.และวิหารศักดิ์สิทธิ์ก็ขอชื่นชมกับ วีรบุรุษจอมเวทย์ที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับนาง, เรกาเลี่ยน เดอ มาคอล Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Cassandra and the Mage have disappeared, Frenic...คาสเซนดร้ากับเจ้าจอมเวทย์ หายไปแล้ว, เฟรนิค... Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
It is true that both Circle and Blood Mages are Mages...มันเป็นความจริงที่ว่า ทั้งภาคีและผู้ใช้มนตราโลหิต ต่างก็เป็นจอมเวทย์... Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
No different from the Mage who murdered my brother...ไม่ต่างจากจอมเวทย์ คนที่ฆ่าพี่ชายข้า... Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
I've hated Mages ever since...ข้าจึงเกลียดพวกจอมเวทย์ นับตั้งแต่นั้นมา... Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
The Blood Mages killed all those who refused them.ผู้ใช้มนตราโลหิตสังหารทุกคนที่ขัดขืน Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
There's been no sign of Cassandra or the Mage in the Igrecia Forest, sir.ไม่พบสัญญานของคาสเซนดร้ากับจอมเวทย์ในป่าอิเกรเซียครับ Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
I'd think it would benefit the Circle to have Mages in power.ข้าคิดว่ามันภาคีจะได้ประโยชน์ ในการที่มีจอมเวทย์ที่แข็งแกร่ง Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Contrary to common belief, not all Mages wish to see the Chantry deposed.อาจะฟังดูขัดๆหน่อย, แต่ไม่ใช่ว่าจอมเวทย์ทั้งหมดต้องการเห็นการล่มสลายของวิหาร Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mageThe magician Sarah. Apparently people call her "The Great Mage" or some such.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
บันทึกภาพ[v. exp.] (bantheuk phāp) FR: enregistrer une image
บุบสลาย[v.] (bupsalāi) EN: damage ; break ; chip   
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ชีส [n.] (chīs) EN: cheese   FR: fromage [m]
ชีสเค้ก[n.] (chītkhēk) EN: cheesecake   FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [f]
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise   FR: rendre hommage ; exalter

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGEE    M AH0 G IY1
MAGER    M EY1 G ER0
MAGER    M AE1 G ER0
MAGES    M EY1 JH IH0 Z
MAGEL    M AE1 G AH0 L
MAGERS    M AE1 G ER0 Z
MAGENTA    M AH0 JH EH1 N T AH0
MAGELLAN    M AH0 JH EH1 L AH0 N
MAGERMAN    M AE1 G ER0 M AH0 N
MAGELLANIC    M AE2 JH AH0 L AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magenta    (n) mˈəʤˈɛntə (m @1 jh e1 n t @)
Magellan    (n) mægˈɛlən (m a g e1 l @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦哲伦[Mài zhé lún, ㄇㄞˋ ㄓㄜˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Magellan (1480-1521), Portuguese explorer, #66,233 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook

German-Thai: Longdo Dictionary
mager(adj) ที่มีไขมันน้อย เกือบไร้ไขมัน, See also: fettarm, dünn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magen {m} [anat.] | Mägen {pl}stomach | stomachs [Add to Longdo]
Magen-Darm-Trakt {m} [anat.]gastro-intestinal tract [Add to Longdo]
Magenbitter {m}bitters [Add to Longdo]
Magenleiden {n}gastric trouble [Add to Longdo]
Magenpförtner {m}; Pylorus {m} [anat.]pylorus [Add to Longdo]
Magensäuremittel {n}antacid [Add to Longdo]
Magenschmerz {m}pain in the stomach [Add to Longdo]
Magentventil {n}solenoid valve [Add to Longdo]
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters [Add to Longdo]
Magerjoghurt {m}; Magerjogurt {m}lowfat plain yogurt [Add to Longdo]
Magerkeit {f}leanness [Add to Longdo]
Magerkeit {f}meagerness [Add to Longdo]
Magerkeit {f}spareness [Add to Longdo]
Magermilch {f}skim milk [Add to Longdo]
Magermilchpulver {n}nonfat dry milk [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
がじゃがじゃ[, gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
ちょんまげ[, chonmage] (aux) (sl) (after the -te form of a verb) (See 頂戴・3) please do (for me) [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージ[いめーじ, ime-ji] image [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
カラーイメージ[からーいめーじ, kara-ime-ji] color image [Add to Longdo]
グリフ像[ぐりふぞう, gurifuzou] glyph image [Add to Longdo]
コード化画像[コードかがぞう, ko-do kagazou] coded image [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
曲げる[まげる, mageru] biegen, verdrehen [Add to Longdo]
[い, i] MAGEN [Add to Longdo]
胃下垂[いかすい, ikasui] Magensenkung [Add to Longdo]
胃弱[いじゃく, ijaku] Magenschwaeche [Add to Longdo]
胃病[いびょう, ibyou] Magenkrankheit [Add to Longdo]
胃癌[いがん, igan] Magenkrebs [Add to Longdo]
胃腸[いちょう, ichou] Magen_und_Darm [Add to Longdo]
胃酸[いちょう, ichou] Magensaeure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Mage \Mage\, n. [F. mage. See {Magi}.]
     A magician. [Archaic] --Spenser. Tennyson.
     [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  mage
   stomach

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top