Search result for

lysas

(96 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lysas-, *lysas*, lysa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lysas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lysas*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralysant; paralyzant๑. -ทำให้เป็นอัมพาต๒. สารทำให้เป็นอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralyzant; paralysant๑. -ทำให้เป็นอัมพาต๒. สารทำให้เป็นอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polysaccharideพอลิแซ็กคาไรด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spasmolysant; spasmolytic๑. -บรรเทาการหดเกร็ง๒. ยาบรรเทาการหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasmolytic; spasmolysant๑. -บรรเทาการหดเกร็ง๒. ยาบรรเทาการหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polysaccharidesโปลีแซคคาไรด์ [TU Subject Heading]
Protein hydrolysatesโปรตีน ไฮโดรไลเซท [TU Subject Heading]
Amebocyte Lysateอะมีโบไซต์ลัยเสต [การแพทย์]
polysaccharideพอลิแซ็กคาไรด์, สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมาเรียงต่อกันมากกว่า 2 โมเลกุลขึ้นไป เช่น แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lipopolysaccharidesลิโปโพลีแซ็กคาไรด์, ไลโปโปลีแซคคาไรด์ [การแพทย์]
Lipopolysaccharidesลิโปโปลิย์ซัคคาไรด์ [การแพทย์]
Mucopolysaccharide-Protein Fibersมิวโคโพลีแซคคาไรท์โปรเทอีนไฟเบอร์ [การแพทย์]
Mucopolysaccharidesมิวโคโปลีแซคคาไรด์, มิวโคโพลีแซคคาไรด์, มิวโคโพลิซัคคาไรด์, มิวโคพอลีแซ็กคาไรด์, เซลล์ชนิดหลั่งเมือกใส, กรดมูโคโพลีซัคคาไรด์, เซลล์ไม่บ่งรูปร่าง, มิวโคโพลีแซคคาไรด์, มิวโคโพลีแซคคาไรด์ [การแพทย์]
Mucopolysaccharides, Acidส่วนที่เป็นกรดของเซล [การแพทย์]
Mucopolysaccharides, Acidicมิวโคโพลิแซ็คคาไรด์มีฤทธิ์เป็นกรด [การแพทย์]
Mucopolysaccharidosisมิวโคโพลีแซคคาไรโดซิส; มิวโคโปลีแซกคาริโดซิส, โรค; มูโคโปลิย์ซัคคาริโดซิส [การแพทย์]
Mucopolysaccharidosis 4มูโคโปลิย์ซัคคาริโดซิส 4, กลุ่มอาการของมอร์ควิโอ, กลุ่มอาการมอร์ควิโอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lysander.ลีแซนเดอร์.. Immortals (2011)
- I said fall in, Lysander! - We stand no chance!เราต้านไม่อยู่ ไม่มีโอกาสหรอก Immortals (2011)
Lysander.ลีแซนเดอร์... Immortals (2011)
Lysa's head would be on a spike right now if the wrong people had found that letter.ลีซ่าอาจจะถูก\ ตัดคอเสียบประจานแล้ว ถ้าจดหมายตก ไปอยู่กับมือคนผิด Winter Is Coming (2011)
Lysa, you wrote me about the Lannisters,ไลซ่า เจ้าเขียนจดหมายมาหาข้า เรื่องเลนนิสเตอร์ The Wolf and the Lion (2011)
He's little. (Lysa) He's Tyrion the Imp, of House Lannister.เขาคือเทียรอน เดอะอิมพ์ ของตระกูลเลนนิสเตอร์ The Wolf and the Lion (2011)
Lysandros!Lysandros! Fugitivus (2012)
Lysa is not fond of me.ลีซ่าไม่ชอบใจข้าเท่าใดนัก What Is Dead May Never Die (2012)
Yes, I could sing this song to Lysa, if I cared to.ก็ใช่ ข้าอาจเอาเรื่องนี้ ไปเป่าหูลีซ่า หากว่าข้าสนใจจะทำ What Is Dead May Never Die (2012)
I need you to deliver Lysa Arryn.ข้าต้องการท่าน ในการเจรจากับลีซ่า แอริน What Is Dead May Never Die (2012)
You'll leave for the Eyrie as soon as possible and bring Lysa Arryn into the fold.จงออกเดินทางไปปราสาทเอียรีโดยเร็วที่สุด ให้ไลซาร่วมมือกับเราให้ได้ Walk of Punishment (2013)
The Lysa Arryn of chairs.เก้าอี้ไลซา อาร์ริน The Climb (2013)
It's wonderful to meet you, Aunt Lysa.ดีใจเหลือเกินที่ได้เจอท่าน น้าไลซ่า Internment (2013)
Through the Moon Door. (giggles) Lysa:ผ่านทางประตูจันทรา แต่แย่ที่สุด Internment (2013)
Lysa: I don't believe that for a moment.ข้าไม่เชื่อเลย Internment (2013)
- We never-- - Lysa: Good.เราไม่ได้ ดี ดีแล้ว Internment (2013)
(Lysa screaming) (grunting, moaning) (screaming)พวกเขาจะได้ยินอย่างชัดเจน จนถึงอีกฝั่งของทะเลแคบเลยหล่ะ เจ้าคิดว่างานอภิเษกจะจัดเมื่อไหร่? Internment (2013)
He loves you, Aunt Lysa. He's married to you.เขารักท่าน ท่านน้าไลซ่า เขาแต่งงานกับท่านนะ Internment (2013)
- Aunt Lysa, no, I--- น้าลิซ่า ไม่ ข้า-- Internment (2013)
He loves you, Aunt Lysa.เขารักท่าน ท่านน้าไลซ่า Internment (2013)
Your rich Aunt Lysa.น้าไลซาผู้มั่งคั่ง พอขายเจ้าได้แล้ว Two Swords (2014)
He knew I'd be safe here in the Eyrie with my own blood, my Aunt Lysa.ҢҨлʹ q The Mountain and the Viper (2014)
For Lysa, no. But for her son?Ѻūҹ s The Mountain and the Viper (2014)
No? Catelyn Stark begged her sister for support and Lysa refused. षԹ ʵͧ m The Mountain and the Viper (2014)
I adored Lysa with all my heart.ѡū q The Mountain and the Viper (2014)
And his... traveling companion Arya Stark, niece of your lady Lysa Arryn.ǡ... l The Mountain and the Viper (2014)
It's wonderful to meet you, Aunt Lysa.ข้าดีใจมากที่ได้ พบท่าน ท่านน้าไลซ่า First of His Name (2014)
He loves you, Aunt Lysa.เขารักท่าน น้าไลซ่า เขาแต่งงานกับท่าน First of His Name (2014)
- Aunt Lysa, no, I--- ท่านน้าไลซ่า ไม่นะ ข้า... First of His Name (2014)
He loves you, Aunt Lysa.เขารักท่าน ท่านน้าไลซ่า First of His Name (2014)
I thought you still mourned the death of my beloved Aunt Lysa.ข้าคิดว่าท่านยังไว้ทุกข์ การเสียชีวิตของน้าไลซ่าท The House of Black and White (2015)
I married her Aunt Lysa shortly before my beloved's untimely death.ข้าแต่งงานกับน้าไลซ่าของนางไม่นาน ก่อนที่รักของข้ The House of Black and White (2015)
Lysa Arryn, for instance.เช่น ไลซา อาริน Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Lysa was a good woman.ไลซาเป็นคนดี Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Adam Hunter's Lysander was shot to pieces three hours ago.เครื่องที่ฮันเตอร์บิน ถูกยิงกระจุย สามช.ม.ก่อน Allied (2016)
Just put it in your analyzer.Stecken sie es in ihren Analysator. The Super Scouts: Part 1 (1980)
What analyzer?In den Analysator? The Super Scouts: Part 1 (1980)
A model made before catalytic converters... so it'll run good on regular gas.Ein Modell, das vor der Zeit der Katalysatoren gebaut wurde. Es läuft also gut mit Normalbenzin. The Blues Brothers (1980)
Obviously, April has over-programmed you with that new ultra-phonic analyzer.Verdichtungsverhältnis 18 zu 1 und 18 Liter Hubraum. April hat dich wohl überprogrammiert mit dem neuen ultraphonischen Analysator. Big Iron (1984)
The ultra-phonic analyzer indicates there's absolutely nothing unusual about your bones.Der ultraphonische Analysator zeigt an, dass an deinen Knochen nichts ungewöhnlich ist. Big Iron (1984)
KITT, remind me to talk to April about your ultra-phonic analyzer.Ich muss mit April über deinen ultraphonischen Analysator reden. Big Iron (1984)
Michael, my ultra-phonic analyzer is detecting an extraordinary amount of iron with small amounts of carbon, manganese, coal...Mein ultraphonischer Analysator erkennt eine große Menge an Eisen mit kleinen Mengen von Kohlenstoff, Mangan, Kohle... Big Iron (1984)
When it comes to human emotions, my ultra-phonic analyzer can be quite confusing.Bezüglich menschlicher Emotionen kann mein ultraphonischer Analysator recht verwirrend sein. Big Iron (1984)
This is my self-analyzing probe.Das ist der verbesserte Selbst-Analysator. Knight of the Drones (1984)
A catalyst that neutralizes the nitrogen in the soil, controls growth...Ein Katalysator neutralisiert den Stickstoff im Boden, kontrolliert das Wachstum Charity Begins at Home (1984)
And if that voice analyzer's telling you that I'm a little stressed out, it's right.Wenn der Stimmanalysator Ihnen sagt, dass ich gestresst bin, hat er recht. We're Off to See the Wizard (1985)
Well, he's working with synthetic enzymes specifically utilizing the organic catalysts as a way of uniting various molecules.Er experimentiert mit synthetischen Enzymen und nutzt organische Katalysatoren, um Moleküle zu vereinen. It's in the Water (1986)
"Design me a molecular analyzer", and they do.Ich sage: "Baut mir einen Molekülanalysator." The Fly (1986)
I say: "Design me a molecular analyzer", and they do.Ich bestelle Teile bei viel intelligenteren Leuten. Ich sage: "Baut mir einen Molekülanalysator." The Fly (1986)
Of course, the charge is the catalyst.Klar, die Ladung ist der Katalysator. One Flew East (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
LYSAGHT    L AY1 S AA0 T
POLYSAR    P AA1 L AH0 S AA0 R
LYSANDER    L AY2 S AE1 N D ER0
LYSANDRA    L AY2 S AE1 N D R AH0
POLYSAR'S    P AA1 L AH0 S AA0 R Z
POLYSACCHARIDE    P AA2 L AH0 S AE1 K ER0 AY2 D
POLYSACCHARIDES    P AA2 L AH0 S AE1 K ER0 AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lysander    (n) (l ai s a1 n d @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Analysator {m} | Analysator für Einschwingungsvorgängeanalyzer [Am.]; analyser [Br.] | transient network analyzer/analyser [Add to Longdo]
Analysator {m}analogue [Add to Longdo]
Beschleuniger {m}; Katalysator {m} | Beschleuniger {pl}; Katalysatoren {pl}catalyst | catalysts [Add to Longdo]
Katalysator {m}; Organisator {m}; Beförderer {m}promoter [Add to Longdo]
Katalysator-Rückwirkung {f}catalytic converter feedback effect [Add to Longdo]
Katalysator {m}catalytic converter [Add to Longdo]
Lahmlegung {f}paralysation [Add to Longdo]
Logik-Analysator {m}logic analyser [Add to Longdo]
Mischkatalysator {m}mixed catalyst [Add to Longdo]
Netzwerkanalysator {m}network analyser [Add to Longdo]
Spektrum-Analysator {m} [phys.]spectrum analyser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
ムコ多糖類[ムコたとうるい, muko tatourui] (n) mucopolysaccharide [Add to Longdo]
リポ多糖[リポたとう, ripo tatou] (n) lipopolysaccharide; LPS; lipoglycans [Add to Longdo]
多糖類[たとうるい, tatourui] (n) (See 少糖類) polysaccharide (sugar polymer containg multiple (many) component simple sugars) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多糖[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, ] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素) [Add to Longdo]
多醣[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, ] polysaccharide [Add to Longdo]
黄原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, / ] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener) [Add to Longdo]
黄胶[huáng jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄠ, / ] yellow gum; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
触媒[しょくばい, shokubai] Katalysator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top