Search result for

lunchs

(229 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lunchs-, *lunchs*, lunch
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lunchs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lunchs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lunch[VT] เตรียมอาหารกลางวันให้
lunch[VI] รับประทานอาหารกลางวัน, See also: ทานอาหารกลางวัน, ทานข้าวเที่ยง
lunch[N] อาหารกลางวัน, See also: ข้าวกลางวัน, ข้าวเที่ยง, มื้อกลางวัน
lunch in[PHRV] เอาอาหารกลางวันไปกิน (ที่บ้าน, ที่ทำงานฯลฯ)
luncheon[N] งานเลี้ยงอาหารกลางวัน
lunch off[PHRV] รับประทาน (บางอย่าง) เป็นอาหารกลางวัน
lunch out[PHRV] ไปทานอาหารกลางวันข้างนอก (ที่ร้าน, โรงแรมฯลฯ)
lunchroom[N] ห้องอาหารมื้อเที่ยง, See also: ห้องอาหารกลางวัน, Syn. luncheonette
free lunch[SL] อิสระ, See also: เสรีภาพ
luncheonette[N] ห้องอาหารมื้อเที่ยง, See also: ห้องอาหารกลางวัน, ร้านอาหารมื้อเบา ๆ, Syn. lunchroom
out to lunch[IDM] ออกไปทานอาหารกลางวันข้างนอกที่ทำงาน
packed lunch[N] อาหารที่เตรียมจากบ้านเพื่อไปรับประทานที่อื่น, Syn. box lunch
spot of lunch[SL] อาหารกลางวัน (จำนวน) ไม่มาก / เล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clunch(คลันชฺ) n. ดินเหนียวทนไฟ,ดินเหนียว
lunch(ลันชฺ) {lunched,lunching,lunches} n. อาหารเที่ยง,อาหารกลางวัน,มื้ออาหารเบา ๆ ,ห้องอาหารมื้อเที่ยง,ห้องอาหารกลางวัน. vi. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้., See also: luncher n. ดูlunch, Syn. luncheon,bite
luncheon(ลัน'เชิน) n. อาหารมื้อเที่ยง,อาหารกลางวัน., Syn. lunch

English-Thai: Nontri Dictionary
lunch(n) อาหารกลางวัน,อาหารเที่ยง
lunch(vi) กินอาหารกลางวัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luncheonsอาหารกลางวัน [TU Subject Heading]
working lunchงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเจรจาทำงาน [การทูต]
Lunch Peroidเวลาในการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Lunch Roomห้องอาหาร [การแพทย์]
Lunch Room Personelห้องผู้ควบคุมการทำอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lunch.LunchThe Ex-Files (2008)
He's been winking nonstop since lunch.เค้ายังไม่หยุดหลิ่วตาเลยตั้งแต่มื้อเที่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
He paid for your lunch, liked monster trucks, And was your conscience.เขาจ่ายมื้อเที่ยงให้คุณ เหมือน Monster Trucks และเป็นด้านที่มีสติของคุณ Not Cancer (2008)
(Kutner) Factory lunch rooms aren't the cleanest places.โรงอาหารของโรงงาน ไม่ได้เป็นที่สะอาดที่สุด Emancipation (2008)
Enjoy your lunch.ทานมื้อเที่ยงของนายให้อร่อย Pilot (2008)
There won't be a lunch break, you can practice on an empty stomach.ไม่ต้องทานอาหารกลางวันกันแล้ว,\ ซ้อมไปทั้งที่ท้องว่างๆ นี่แหละ Beethoven Virus (2008)
Having lunch?ทานข้าวกลางวันหรือยัง Heartbreak Library (2008)
Then, enjoy your lunch stranger.แล้ว ทานข้าวให้อร่อยนะ แปลกหน้า Heartbreak Library (2008)
Just finish your lunch.พึ่งทานกลางวันเสร็จเหรอ Heartbreak Library (2008)
And all that was before lunch.เล่าได้ไม่มีหมด ขอพูดแค่ว่า... Jumper (2008)
I'm almost, like, kind of on an energy drink cleanse, where I do one for breakfast and then, like, two or three for lunch.แม่บอกว่าเครื่องดื่มนี้ดี ตอนมื้อเช้าขวดนึง มื้อเที่ยงซักสองสามขวด Wanted (2008)
- At breakfast, lunch and dinner.เช้า เที่ยง และมื้อค่ำ Wanted (2008)
- Cala, please, we are just having lunch.-คาล่า ขอร้องล่ะ ทานอาหารกันเถอะ Body of Lies (2008)
- Let's have lunch, huh?-ทานอาหารต่อเถอะ Body of Lies (2008)
Let's go have lunch.ไปหาข้าวกลางวันกินกัน New York, I Love You (2008)
I don't know what Grande just said to Roanoke, but he is now out to lunch.ผมไม่รู้ว่ากรานเด้พูดอะไร แต่ดู โรอาโน้คจะไม่มีสมาธิแล้วครับ The Love Guru (2008)
Lunch?มื้อเที่ยง? Marley & Me (2008)
And he read my stuff. And we kind of had lunch.แล้วเค้าก็อ่านงานของผม ตอนเรากินข้าวเที่ยงด้วยกัน Marley & Me (2008)
- How do you kind of have lunch?-กินข้าวเที่ยงด้วยกันเป็นยังไง? Marley & Me (2008)
- Lunch is ready!-เมื้อเที่ยวเสร็จแล้วจ้า! Marley & Me (2008)
NURSE: AII right, michael; Lunchtime?ไมเคิล อาหารกลางวันมั้ย Changeling (2008)
Okay, that's it. I'll see you after lunch.โอเค แค่นี้ เจอกันอีกทีหลังอาหารเที่ยง Frost/Nixon (2008)
Hit the border at lunch time.ไปถึงชายแดนตอนเที่ยง Pilot (2008)
I smoked, like, 10 doobies... and then I went to go visit my girlfriend at lunch.พี้กัญชาไปสิบมวน แล้วก็แวะไปหาแฟนตอนพักเที่ยง Pineapple Express (2008)
You've just had your lunch, haven't you?คุณหนูเพิ่งจะทานอาหารเที่ยงไปเอง ไม่ใช่เหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Tomorrow. After lunch.- พรุ่งนี้ หลังเที่ยง The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Will you join us for lunch?- คุณจะอยู่ทานอาหารเที่ยงด้วยกันไม๊? Taken (2008)
Lunch?มื้อเที่ยง? Taken (2008)
- She wants to have lunch.-เธออยากทานมึ้อเที่ยงด้วยน่ะ Taken (2008)
Listen, I hope you weren't planning on having an early lunch.ฟังฉันหวังว่าคุณไม่ได้วางแผนในการมีอาหารกลางวันในช่วงต้น Revolutionary Road (2008)
Once a year he used to take me into the city for lunch.ปีละครั้งที่เขาใช้ในการพาฉันเข้ามาในเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน Revolutionary Road (2008)
What do you say we get a little lunchsky?จะว่าอะไรไหมถ้าจะออกมาทานอะไรซักกันหน่อย Bedtime Stories (2008)
I'll let you buy me lunch. Somebody stole my wallet,ผมโดนขโมยกระเป๋าตังน่ะ เลยไม่รู้จะเลี้ยงคุณยังไง? Bedtime Stories (2008)
What's the lunch special in the cafeteria?เมนูพิเศษกลางวันนี้ที่โรงอาหารคืออะไร High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Maybe because it's lunch time?เพราะว่ามันเป็นเวลากลางวันไงล่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's lunchtime.พักกลางวัน. High School Musical 3: Senior Year (2008)
Want to go to lunch sometime?อยากไปทานข้าวกลางวันด้วยกันมั๊ย High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Robbie mentioned you at lunch.- ร็อบบี้พูดถึงเธอตอนกินข้าวกลางวันด้วย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He wants me to tell you that he can't come over for lunch today.เขาต้องการให้ฉันบอกคุณว่า เขาวันนี้มากินเที่ยงด้วยไม่ได้ City of Ember (2008)
They've just finished their lunch.นักโทษเพิ่งจะกินมื้อเที่ยงเสร็จ The Reader (2008)
Alice, can you join us for lunch?อลิซ ทานข้าวกลางวันด้วยกันไหมคะ Loyal and True (2008)
I know you had lunch with her this afternoon.ฉันรู้ว่าคุณไปกินข้าวกับเขามา เมื่อตอนบ่าย Loyal and True (2008)
What I'll do is grant a recess for lunch,ศาลขอหยุดการพิจารณาคดี ช่วงพักกลางวัน Eggtown (2008)
Now I gotta go, I've got a lunch,ตอนนี้ฉันต้องไปแล้ว ต้องไปกินอาหารกลางวัน Shut Down (2008)
We're gonna have lunch.เราจะไปกินข้าวกลางวันกัน Safe and Sound (2008)
I-i thought we were going out for lunch.อ้าว ฉันนึกว่าเราจะไปกินข้าวข้างนอกซะอีก Safe and Sound (2008)
I'm heading out for lunch.ผมจะออกไปกินข้าวข้างนอก Safe and Sound (2008)
But when my boss gets back from lunch,แต่เมื่อไหร่ที่เจ้านายฉันกลับมาจากทานกลางวัน Safe and Sound (2008)
It's not even lunchtime.ลืมเวลาพักเที่ยงได้เลย Blow Out (2008)
After we eat lunch.หลังพวกเรากินข้าวเที่ยง Boxed In (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lunchAfter lunch, set out for the next destination.
lunchAfter lunch we have two more classes.
lunchAfter she had a lunch, she got ready to go out.
lunchAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
lunchAre you eating lunch?
lunchA short lunch at MacD's, a coffee at 'bucks, then drank together while having shabu-shabu - that's the way it went.
lunchAs I was having lunch, the phone rang.
lunchAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
lunchAt noon I have lunch with my classmates.
lunchBecause I live near the school, I come home for lunch.
lunchBring a lunch for our day of hiking.
lunchBring in lunch for the children.
lunchCan we make a lunch date?
lunchCan you do with a light meal for lunch?
lunchCan you do with sandwiches for lunch?
lunchDid he have sandwiches for lunch?
lunchDid Ken and Joe eat lunch about noon?
lunchDon't bother about my lunch. I'll eat out.
lunchDon't forget to bring your lunch on Saturday.
lunchDon't go out now. We're about to have lunch.
lunchDo you have a school lunch at school?
lunchDo you have bread for lunch?
lunchDo you know a good place to have lunch?
lunchDo you remember buying me lunch?
lunchDo you think you could make it before lunch?
lunchDuring lunch in the hotel dining-room the girl called Stella collapsed, and when Dr. Stewart examined the body he said...
lunchEveryone in the girls' class brought her lunch.
lunchEvery person is expected to bring their own lunch.
lunchFinishing lunch, he played tennis.
lunchHave you eaten lunch yet?
lunchHave you eaten your lunch yet?
lunchHave you finished eating your lunch?
lunchHave you finished your lunch yet?
lunchHaving finished lunch, we went skating.
lunchHe began to eat lunch.
lunchHe brought his lunch today.
lunchHe cannot be hungry; he has just had lunch.
lunchHe eats lunch at a cafeteria.
lunchHe had lunch all alone.
lunchHe has already had lunch.
lunchHe has a lunch.
lunchHe has gone out for lunch already.
lunchHe has since taken to drinking at lunch.
lunchHe hit on the answer to the problem as he was having lunch.
lunchHe is having lunch.
lunchHe is having lunch now.
lunchHe left after he had lunch.
lunchHe left a note to the effect that he was going out for lunch.
lunchHe'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.
lunchHe proposed asking her to lunch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารกลางวัน[N] luncheon, See also: lunch, Syn. ข้าวกลางวัน, มื้อกลางวัน, อาหารเที่ยง, Example: โรงเรียนประถมศึกษาของญี่ปุ่นทุกโรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานอาหารร่วมกันกับครู, Thai definition: อาหารมื้อกลางวัน
พักกลางวัน[V] take lunch break, See also: knock off at noon, rest at noon, leave off work at noon, Syn. พักเที่ยง, Example: เจ้าหน้าที่พักกลางวันกันอยู่ ให้มาติดต่ออีกครั้งตอนบ่าย, Thai definition: หยุดพักเวลาเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น
พักกลางวัน[N] lunch break, Syn. พักเที่ยง, Example: เขาโทรนัดแฟนกินข้าวด้วยกันก่อนจะถึงพักกลางวันทุกวัน, Thai definition: เวลาหยุดพักตอนเที่ยง
ข้าวกลางวัน[N] lunch, See also: luncheon, Syn. อาหารกลางวัน, ข้าวเที่ยง, มื้อกลางวัน, Example: วันนี้ฉันขอไปกินข้าวกลางวันข้างนอกกับกลุ่มเธอด้วยนะ, Count unit: มื้อ, Thai definition: อาหารที่ทานตอนมื้อกลางวัน
ก่อนอาหาร[ADV] before meals, See also: before breakfast/lunch/supper or dinner, before eating, Ant. หลังอาหาร, Example: หมอสั่งให้กินยานี้ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงถึงจะได้ผลดี, Thai definition: ช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m]
ข้าวกลางวัน[n. exp.] (khāo klāngwan) EN: lunch ; luncheon   
พักกลางวัน[n. exp.] (phak klāngwan) EN: breaktime ; lunch break ; lunchtime   FR: pause de midi [f] ; heure de table [f]
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngwan) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNCH    L AH1 N CH
LUNCHED    L AH1 N CH T
LUNCHES    L AH1 N CH AH0 Z
LUNCHEON    L AH1 N CH AH0 N
LUNCHING    L AH1 N CH IH0 NG
LUNCHEONS    L AH1 N CH AH0 N Z
LUNCHROOM    L AH1 N CH R UW2 M
LUNCHTIME    L AH1 N CH T AY2 M
LUNCHEONETTE    L AH2 N CH AH0 N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lunch    (v) (l uh1 n ch)
lunched    (v) (l uh1 n ch t)
lunches    (v) (l uh1 n ch i z)
luncheon    (n) (l uh1 n ch @ n)
lunching    (v) (l uh1 n ch i ng)
luncheons    (n) (l uh1 n ch @ n z)
lunchtime    (n) (l uh1 n ch t ai m)
lunchtimes    (n) (l uh1 n ch t ai m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsessen {n}working lunch [Add to Longdo]
Essenmarke {f}; Essensmarke {f}; Essensbon {m}; Essenscoupon {m}; Essensgutschein {m}luncheon voucher; meal ticket [Add to Longdo]
Frühstücksfleisch {n} [cook.]luncheon meat [Add to Longdo]
Gabelfrühstück {n}lunch; tiffin; brunch [Add to Longdo]
Lunch {n}; Mittagessen {n}lunch; luncheon [Add to Longdo]
Mittagessen {n} | Mittagessen {pl}lunch | lunches [Add to Longdo]
Mittagspause {f}; Mittagszeit {f}lunchtime [Add to Longdo]
Mittagspause {f}lunch break [Add to Longdo]
Mittagszeit {f}; Mittagspause {f}lunchhour [Add to Longdo]
Schnellgericht {n} [cook.]quick lunch [Add to Longdo]
Schulspeisung {f}school lunch [Add to Longdo]
Spam (Frühstücksfleisch)spam (spiced pork and ham; luncheon meat) [Add to Longdo]
Tischgespräch {n} | Tischgespräche {pl}table talk; breakfast/dlunch/dinner conversation | table talks [Add to Longdo]
über {prp; +Akkusativ} (zeitlich) | über Mittag | über Wochen | über Weihnachten | übers (= über das) Wochenende nach Hause fahrenover; for | over lunchtime | for weeks | over Christmas | to go home for the weekend [Add to Longdo]
für nichts gibt's nichtsTANSTAAFL : there ain't no such thing as a free lunch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お昼;御昼[おひる, ohiru] (n-adv,n) (pol) (See 昼) lunch; noon [Add to Longdo]
お弁当[おべんとう, obentou] (n) (See 弁当) bento (Japanese box lunch) [Add to Longdo]
クイックランチ[, kuikkuranchi] (n) quick lunch [Add to Longdo]
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu [Add to Longdo]
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
パワーランチ[, pawa-ranchi] (n) power lunch [Add to Longdo]
ビジネスランチ[, bijinesuranchi] (n) business lunch [Add to Longdo]
ライトランチ[, raitoranchi] (n) light lunch [Add to Longdo]
ランコン[, rankon] (n) (abbr) lunchtime concert [Add to Longdo]
ランチ[, ranchi] (n,vs) (1) lunch; (2) (See ローンチ) launch; (3) ranch; (P) [Add to Longdo]
ランチセット[, ranchisetto] (n) lunch set [Add to Longdo]
ランチタイム[, ranchitaimu] (n) lunchtime [Add to Longdo]
ランチボックス[, ranchibokkusu] (n) lunch box [Add to Longdo]
ランチョン[, ranchon] (n) luncheon [Add to Longdo]
ワーキングランチ[, wa-kinguranchi] (n) working lunch [Add to Longdo]
愛妻弁当[あいさいべんとう, aisaibentou] (n) lunchbox made with loving care by one's wife [Add to Longdo]
一膳飯屋[いちぜんめしや, ichizenmeshiya] (n) quick lunch [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P) [Add to Longdo]
学校給食[がっこうきゅうしょく, gakkoukyuushoku] (n) school lunch [Add to Longdo]
簡易食堂[かんいしょくどう, kan'ishokudou] (n) cafeteria; snack bar; lunch counter [Add to Longdo]
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n,vs) school lunch; providing a meal; (P) [Add to Longdo]
給食室[きゅうしょくしつ, kyuushokushitsu] (n) (See 給食) Japanese (school) lunchroom; Japanese (school) cafeteria [Add to Longdo]
欠食児童[けっしょくじどう, kesshokujidou] (n) schoolchild without lunch [Add to Longdo]
午餐[ごさん, gosan] (n,vs) lunch; dinner [Add to Longdo]
午餐会[ごさんかい, gosankai] (n) luncheon party [Add to Longdo]
午飯[ごはん, gohan] (n) (See 昼飯) lunch [Add to Longdo]
腰弁[こしべん, koshiben] (n) lunchbox hanging from one's waist; low-paid office worker [Add to Longdo]
腰弁当[こしべんとう, koshibentou] (n) lunchbox hanging from one's waist; low-paid office worker [Add to Longdo]
仕出し弁当[しだしべんとう, shidashibentou] (n) box lunches for delivery; catering meal [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) [Add to Longdo]
手弁当[てべんとう, tebentou] (n) bringing one's own lunch; without pay [Add to Longdo]
食事会[しょくじかい, shokujikai] (n) (1) dinner party; ceremonial dinner; (2) dinner meeting (or lunch, breakfast) [Add to Longdo]
摂る[とる, toru] (v5r,vt) (See 取る・3) to have (lunch, etc.); to take (vitamins, etc.) [Add to Longdo]
早弁[はやべん, hayaben] (n) eating one's bento before lunchtime (e.g. of a student) [Add to Longdo]
卓上演説[たくじょうえんぜつ, takujouenzetsu] (n) after-dinner speech; speech made at a dinner (luncheon) [Add to Longdo]
昼(P);午;晝(oK)[ひる, hiru] (n-adv,n-t) (1) (See 御昼) noon; midday; (2) (昼, 晝 only) daytime; (3) (昼, 晝 only) lunch; (P) [Add to Longdo]
昼ご飯;昼御飯;昼ごはん[ひるごはん, hirugohan] (n) lunch; midday meal [Add to Longdo]
昼休み[ひるやすみ, hiruyasumi] (n-adv,n-t) lunch break; noon recess; noon rest period; (P) [Add to Longdo]
昼餐[ちゅうさん, chuusan] (n) luncheon [Add to Longdo]
昼時[ひるどき, hirudoki] (n-t) noon; lunch time [Add to Longdo]
昼食(P);中食;昼餉[ちゅうしょく(昼食)(P);ちゅうじき(昼食;中食);ひるげ(昼食;昼餉), chuushoku ( chuushoku )(P); chuujiki ( chuushoku ; naka shoku ); hiruge ( chuushoku] (n) (1) lunch; midday meal; (2) (usu. 中食) food served at a tea party (tea ceremony); (P) [Add to Longdo]
昼食会[ちゅうしょくかい, chuushokukai] (n) luncheon meeting [Add to Longdo]
昼食後[ちゅうしょくご, chuushokugo] (n-adv,n-t) after lunch [Add to Longdo]
昼食時[ちゅうしょくじ, chuushokuji] (n) lunch time [Add to Longdo]
昼食代[ちゅうしょくだい, chuushokudai] (n) lunch price [Add to Longdo]
昼飯(P);昼めし[ひるめし(P);ちゅうはん(昼飯);ひるはん(昼飯), hirumeshi (P); chuuhan ( hirumeshi ); hiruhan ( hirumeshi )] (n) lunch; midday meal; (P) [Add to Longdo]
天重[てんじゅう, tenjuu] (n) box lunch with tempura [Add to Longdo]
日替り定食[ひがわりていしょく, higawariteishoku] (n) daily lunch or dinner special [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中饭[zhōng fàn, ㄓㄨㄥ ㄈㄢˋ, / ] lunch [Add to Longdo]
午宴[wǔ yàn, ˇ ㄧㄢˋ, ] lunch banquet [Add to Longdo]
午饭[wǔ fàn, ˇ ㄈㄢˋ, / ] lunch [Add to Longdo]
午餐[wǔ cān, ˇ ㄘㄢ, ] lunch; luncheon [Add to Longdo]
午餐会[wǔ cān huì, ˇ ㄘㄢ ㄏㄨㄟˋ, / ] luncheon [Add to Longdo]
小吃店[xiǎo chī diàn, ㄒㄧㄠˇ ㄔ ㄉㄧㄢˋ, ] snack bar; lunch room [Add to Longdo]
提盒[tí hé, ㄊㄧˊ ㄏㄜˊ, ] box with tiered compartments and a handle; lunch box [Add to Longdo]
盒饭[hé fàn, ㄏㄜˊ ㄈㄢˋ, / ] box meal; packed lunch; take-away food [Add to Longdo]
茶点[chá diǎn, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] tea and cake; refreshments; tea and dimsun 點心|点心, traditional Hong Kong lunch [Add to Longdo]
茶点时间[chá diǎn shí jiān, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] tea break; tea and dimsun 點心|点心, traditional Hong Kong lunch [Add to Longdo]
鄂伦春自治旗[È lún chūn zì zhì qí, ㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Elunchun zizhiqi (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
饮茶[yǐn chá, ˇ ㄔㄚˊ, / ] to have tea and refreshments; dimsum lunch (Cantonese: yam cha) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top