Search result for

lucres

(89 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucres-, *lucres*, lucre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lucres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lucres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lucre[N] ผลกำไรเป็นเงิน, See also: เงิน
lucrative[ADJ] ที่มีกำไรงาม, Syn. profitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lucrative(ลิว'คระทิฟว) adj. มีกำไรงาม,ให้ผลกำไร,ให้ผลตอบแทน., See also: lucrativeness n. ดูlucrative, Syn. remunerative
lucre(ลู'เคอะ) n. ผลกำไรเป็นเงิน,เงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
lucrative(adj) มีกำไร,ร่ำรวย
lucre(n) กำไร,เงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phyllary; involucreวงใบประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lucrativeที่มีกำไรมาก, ที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lucrative officeตำแหน่งที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involucre; phyllaryวงใบประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
involucrumปลอกหุ้มเศษกระดูกตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involucrumกระดูกสร้างใหม่, อินโวลูครัม, กระดูกใหม่หลังติดเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's your business proposal? It's simple and lucrative, Marcus.ข้อเสนอทางธุรกิจของนายคืออะไร มันง่ายๆและมีกำไรสูง มาคัส Service (2009)
And a lucrative one.และได้ผลกำไรสูง Smite (2009)
Because the international captivity trade is so lucrative, they want to be in on it, and they don't have any dolphins.มันเป็นคืนที่ดี มันเป็นคืนที่ดี มันเป็นอะไรที่ประหลาดนะครับ The Cove (2009)
I'm finding the whole system quite lucrative. - You're a drug dealer?ฉันพบว่าทำแบบนี้ก็รายได้งามนะ Pilot (2009)
Working for k.c. is nowhere near as lucrativeทำงานให้เคซี ไม่ได้มากมายอะไร Rufus Getting Married (2009)
Do you have any idea how lucrative this moon heist could be?แกรู้ไหมว่าการขโมยพระจันทร์มันยิ่งใหญ่แค่ไหน Despicable Me (2010)
If I miss you at the games tomorrow, lucretia...ข้าคงคิดถึงเจ้าในเกมวันพรุ่งนี้ลูเซ็นเทีย The Red Serpent (2010)
Lucretia..ลูครีเทีย... Shadow Games (2010)
Lucretia.ลูเคเธีย. Shadow Games (2010)
Spent too much ... -I paid my worth, Lucretia.ข้าเสียไปอย่างคุ้มข้า Sacramentum Gladiatorum (2010)
There should have been given work, Lucretia.ท่านไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลย ลูครีเทีย Sacramentum Gladiatorum (2010)
A trinket for lucretia's pet, wasn't it?มันก็แค่ของเล่นเล็กๆ น้อยๆ ของลูครีเทียใช่มั้ย The Thing in the Pit (2010)
Lucretia--ลูครีเทีย The Thing in the Pit (2010)
Lucretia!ลูครีเทีย! The Thing in the Pit (2010)
Lucretia--ลูครีเทีย The Thing in the Pit (2010)
Lucretia, the emeralds--ลูครีเทีย มรกต The Thing in the Pit (2010)
[lucretia] those men tried to kill you, an honest man.คนพวกนั้นพยายามจะฆ่าคนซื่อสัตย์อย่างท่าน Delicate Things (2010)
This house, this family, is a business, lucretia.บ้านนี้ ครอบครัวนี้ มันคือธุรกิจ ลูเครเทีย Mark of the Brotherhood (2010)
Well, as lucrative an enterprise as that seems...แหม... ช่างเป็นธุรกิจที่ตู้มต้าม... You Gotta Get a Gimmick (2010)
There seem to be some lucrative opportunities in the pearl-diving trade.ที่โน้นดูเหมือนจะให้กำไรชีวิต อย่างงามทีเดียว The Beginning in the End (2010)
Hopefully this will be more lucrative.หวังว่ามันคงทำให้ร่ำรวยกว่านี้นะ Alexandra (2011)
Lucrative, too.ได้เงินดีด้วย Mea Makamae (2011)
Graduates of this school are guaranteed lucrative employment for their entire lives.ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ ได้รับการการันตีว่ารายได้ดีมีงานทำ ตลอดชีวิต Advanced Gay (2011)
I have been a principal investor in Aurora House for twelve years, it's incredibly lucrative.Βе vеry ѕtіll. Cloud Atlas (2012)
Lucretia.Lucretia Fugitivus (2012)
Lucretia...Lucretia ... Fugitivus (2012)
Escort Lucretia to market at dawn.พรุ่งนี้เช้าพาลูเครเชียไปตลาดหน่อย A Place in This World (2012)
Lucretia?ลูเครเชีย? A Place in This World (2012)
When ritual is ended, see blood cleansed and Lucretia attended.หากพิธีกรรมเสร็จแล้ว จัดการกับเลือดบนพื้นซะ รวมทั้งนางด้วย A Place in This World (2012)
Lucretia to prostrate herself in the market, begging the gods to piss out the flames that yet smolder?Lucretia ไปกราบตัวเอง ในตลาด, ขอพระเจ้าที่จะฉี่ออก เปลวไฟที่ยังคุ? Chosen Path (2012)
My affections and discovery of them by Lucretia.ความรักของฉัน และการค้นพบของพวกเขา โดย Lucretia Chosen Path (2012)
Lucretia?Lucretia? Empty Hands (2012)
When Marcus returns to us with Spartacus as Lucretia --เมื่อมาร์คัสกลับมาให้เรา กับคัสเป็น Lucretia - Empty Hands (2012)
Lucretia continues to prove herself worthy of such estimation.Lucretia อย่างต่อเนื่อง ที่จะพิสูจน์ตัวเอง คุ้มค่าของการประมาณค่าดังกล่าว Empty Hands (2012)
I came seeking Lucretia's counsel.ฉันมาที่กำลังมองหา ที่ปรึกษาของ Lucretia Empty Hands (2012)
The gods themselves took note of the horrors inflicted upon Lucretia.พระเจ้าตัวเองรับทราบ ของความน่ากลัว บาดแผล Lucretia Empty Hands (2012)
Lucretia was also once thought victim of Spartacus.Lucretia ก็เป็นครั้งเดียว คิดว่าเป็นเหยื่อของคัส Sacramentum (2012)
Lucretia...Lucretia ... Sacramentum (2012)
Lucretia's a dear friend to your wife, yet offers greater comfort to Capua.Lucretiaเป็นเพื่อนรัก กับภรรยาของคุณ ยังมีมากขึ้น ความสะดวกสบายให้ปัว Sacramentum (2012)
Which is a lot more lucrative than the tits and ass business, Nadezhda.ซึ่งมันได้กำไรงาม ยิ่งกว่าธุรกิจเนื้อนมไข่ซะอีกนะ นาเดียซด้า Buck the System (2012)
Except now that she's dead, you get to trade in 4:00 AM shift for the coveted and lucrative evening news spot, right?นอกจากว่าตอนนี้เธอตายแล้ว ทำให้คุณได้ทำข่าวช่วงตี 4 ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่า ข่าวภาคค่ำใช่ไหม Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Which could be lucrative, if you play your cards right.ซึ่งมันจะทำเงินให้คุณได้มาก ถ้าคุณรู้จักเล่น Firewall (2012)
Well, the adoption market for unusual Fae is quite lucrative.ก็ตลาดการรับเลี้ยงเฟแปลกๆ ได้กำไรเยอะนี่ Caged Fae (2013)
- Well, that's just the thing, Mrs. Carter, because it's a bit of a chicken and the egg scenario right now, 'cause the harbour is on the cusp of a very lucrative contract.- ก็นั่นแหละครับ คุณนายคาร์เตอร์ เพราะตอนนี้ สถานการณ์มันเหมือนไก่กับไข่ เพราะท่าเรือกำลังจะได้สัญญา ฉบับงาม The Grand Seduction (2013)
This TV show was their first big shot at a lucrative payday.รายการนี้เป็นโอกาสแรกของพวกเขา ที่จะทำเงินได้มหาศาล The Diamond in the Rough (2013)
And it's always been my experience that the most lucrative charity auctions are the ones that pit two corporate egos against each other.ว่างานประมูลการกุศลที่ร่ำรวยที่สุด ครั้งนี้คืองานที่กระตุ้นให้ ความเป็นตัวตนของทั้งสองต่อสู้กัน Sabotage (2013)
One in particular, I think you'll find very lucrative.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันคิดว่าคุณจะได้พบกับการร่ำรวย Power (2013)
He could have lured Gary with the promise of a lucrative money deal.เขาอาจจะล่อแกรี่ด้วยเงิน Magnum Opus (2013)
Serving myself is a lot more lucrative.ออกมารับใช้ตัวเอง ทำเงินได้มากกว่านั้นเยอะ Hair of the Dog (2013)
Regardless, my client had no way of foreseeing that Mr. Clark... uh, yeah, that man right there... would acquire a stake in Whiting and then discontinue the photopheresis trial in order to protect Hambridge's lucrative chemotherapy protocol.แต่อีกสักวันสองวันน่าจะกลับได้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ศาลที่เคารพ ผมขอถือโอกาส Back from the Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lucrSeveral more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ผลประโยชน์[adj.] (dāi phonprayōt) FR: lucratif
ให้ผลกำไร[v. exp.] (hai phonkamrai) FR: être lucratif ; être productif
ผลประโยชน์[n.] (phonprayōt) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests   FR: avantage [m] ; profit [m] ; intérêt [m] ; gain [m] ; lucre [m] (vx)
อย่างได้ผลประโยชน์[adv.] (yāng dāi phonprayōt) EN: profitably   FR: lucrativement (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
LUCRECIA    L UW0 K R IY1 SH AH0
LUCRETIA    L UW0 K R IY1 SH AH0
LUCRATIVE    L UW1 K R AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lucre    (n) (l uu1 k @ r)
lucrative    (j) (l uu1 k r @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blütenstand {m}involucre [Add to Longdo]
Einträglichkeit {f}lucrativeness [Add to Longdo]
Fruchthülle {f}involucre [Add to Longdo]
Gewinnsucht {f}lucre [Add to Longdo]
schnöder Mammonfilthy lucre [Add to Longdo]
einträglich {adv}lucratively [Add to Longdo]
einträglich; ertragreich; lukrativ {adj}lucrative [Add to Longdo]
lukrativlucrative [Add to Longdo]
lukrativ {adv}lucratively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンカチの木[ハンカチのき;ハンカチノキ, hankachi noki ; hankachinoki] (n) (uk) handkerchief tree (Davidia involucrata); dove tree [Add to Longdo]
総苞;総包[そうほう, souhou] (n) involucre; involucrum [Add to Longdo]
天下り[あまくだり, amakudari] (n,vs) retiring high-ranking government officials taking a lucrative job in a private or semi-private corporation; (P) [Add to Longdo]
儲け役;儲役[もうけやく, moukeyaku] (n) lucrative position [Add to Longdo]
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na,n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation [Add to Longdo]
肥缺[féi quē, ㄈㄟˊ ㄑㄩㄝ, ] lucrative post [Add to Longdo]
雪莲[xuě lián, ㄒㄩㄝˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] snow lotus herb; Saussurea involucrata [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top