Search result for

loves

(44 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loves-, *loves*, love
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lovesick[ADJ] เป็นไข้ใจ, See also: ป่วยด้วยโรครัก, Syn. lovelorn, desiring, longing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lovesick(ลัฟว'ซิค) adj. เป็นไข้ใจ,ป่วยด้วยโรครัก., See also: lovesickness n. ดูlovesick, Syn. lovelorn

English-Thai: Nontri Dictionary
lovesick(adj) เป็นไข้ใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wow. someone loves chuck bass.ว้าว มีคนรักชัคแบลส ด้วยแหะ Pret-a-Poor-J (2008)
Blair loves chuck. she's just been too scared to admit it.แบลร์รักชัค เธอเพิ่งจะสารภาพมัน Pret-a-Poor-J (2008)
More than anything, and she loves me.และสำคัญกว่าทุกๆสิ่งเธอก็รักผม Adverse Events (2008)
Wilson loves Mickey's Diner.วิลสันชอบร้านนั้น Lucky Thirteen (2008)
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง Portrait of a Beauty (2008)
I see an animal that believes with every fiber of his being, every fiber that the girl he loves is in mortal danger.อย่างที่เราอยากให้เชื่อ มันคิดว่าเด้กนั่นรักมัน แล้วเด็กนั่นก็ตกอยู่ในอันตราย Bolt (2008)
Bolt loves you very much sweety. And you're here.โบลท์รักหนูมากจะตายไป \ และหนูก็อยู่ที่นี่ Bolt (2008)
She loves Bolt and he is awesome.เธอรักโบลท์ และเขาก็เยี่ยมมาก \ และนาย.. Bolt (2008)
She loves me. No, no Bolt. That's what they do, okay?ไม่ ไม่ โบลท์ \ นั่นล่ะคือสิ่งที่พวกเขาทำ Bolt (2008)
She doesn't want just any dog, she loves you.เธอไม่ต้องการหมาตัวไหน นอกจากนาย \ เธอรักนายนะ Bolt (2008)
She'll learn to accept whatever happens. She loves you.ลูกจะเรียนรู้ยอมรับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ลูกรักคุณน่ััะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Not everyone loves this, Rex.คนไม่ชอบเราก็มีนะเร็กซ์ Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovesA poet whom you love, this very hour, thinks of you, and loves you from far away. [M]
lovesAre you conscious how much she loves you?
lovesAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
lovesCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
lovesDaddy loves to say funny things.
lovesEllie loves that poet. She knows many of his poems by heart.
lovesEverybody loves a winner. [Proverb]
lovesEverybody loves him.
lovesEverybody loves his country.
lovesEverybody loves music.
lovesEveryone loves him.
lovesEveryone loves his country.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
กระเทียมเผา[n. exp.] (krathīem phao) EN: broiled garlic gloves   
นวม[n.] (nūam) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves   FR: gant de boxe [m] ; moufle [f]
สมใจรัก[n. exp.] (somjai rak) EN: one's heart desire ; what one loves   FR: le choix du coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVES    L AH1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loves    (v) (l uh1 v z)
lovesick    (j) (l uh1 v s i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup [Add to Longdo]
ゴム手[ゴムて, gomu te] (n) rubber gloves [Add to Longdo]
ディスポーサブル手袋[ディスポーサブルてぶくろ, deisupo-saburu tebukuro] (n) disposable gloves [Add to Longdo]
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something [Add to Longdo]
愛染[あいぜん, aizen] (n) (1) {Buddh} being drawn to something one loves; amorous passion; (2) (abbr) (See 愛染明王) Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
革手袋[かわてぶくろ, kawatebukuro] (n) leather gloves [Add to Longdo]
軍手[ぐんて, gunte] (n) cotton gloves; working gloves [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top