Search result for

lofes

(270 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lofes-, *lofes*, lofe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lofes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lofes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loft[N] การตีลูกโด่ง (กอล์ฟ), See also: ยิงโด่ง
loft[VT] เก็บไว้ในห้องเพดาน, Syn. store
loft[VT] ตีลูกโด่ง, Syn. hit
loft[VT] ทำให้เคลื่อนไปในอากาศ, See also: ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, ขับดัน
loft[N] รังนกพิราบ
loft[VT] ร่างแบบในการต่อเรือ
loft[N] ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน
loft[N] ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถง
loft[N] ห้องชั้นบนของโรงนาที่ใช้เก็บฟาง
loft[N] ห้องเพดาน, See also: ห้องใต้หลังคา, Syn. attic, garret
aloft[ADV] สูงขั้นไป, Syn. overhead, over
lofty[ADJ] สูงตระหง่าน, See also: สูง, Syn. high, tall, Ant. low
lofty[ADJ] สูงส่ง, See also: เป็นผู้ดี, ชั้นสูง, Syn. exalted, noble, Ant. ignoble
lofty[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง, Syn. haughty
lofty[ADJ] หรูหรา (คำพูด, งานเขียน)
falloff[N] การลดลง, See also: การลดราคา, การลดปริมาณ
hayloft[N] เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา, Syn. haymow
loftily[ADV] สูงมาก, See also: สูงตระหง่าน
loftily[ADV] หยิ่ง, See also: ยโส, Syn. arrogant, haughty
loftily[ADV] อย่างสูงส่ง, See also: อย่างชั้นสูง
toplofty[ADJ] คุยโว, See also: โอ้อวด, หยิ่ง, Syn. haughty, pompous
organ loft[N] ส่วนวางเครื่องดนตรีออร์แกนในโบสถ์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
corn loftn. ฉางข้าว
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา
loft(ลอฟทฺ) n. ห้องเพดาน,ห้องบนโรงม้าหรือโรงรถ,ห้องหอ,ห้องระเบียงใกล้เพดานโบสถ์,ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน,รังนกพิราบ,การตีลูกกอล์ฟสูงโด่ง,การยิงโด่ง. vt. เก็บไว้ในห้องเพดานหรือห้องบน,ตีลูกโด่ง,ยิงโด่ง,สร้างห้องเพดานหรือห้องชั้นบน. คำที่มีความหมายเหมือน
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant

English-Thai: Nontri Dictionary
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์
loft(n) ห้องเพดาน
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surgery, maxillofacialศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillofacial-ใบหน้าขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillofacial prosthesisสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillofacial prostheticsวิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillofacial surgeryศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diclofenacไดโคลฟีเนค [TU Subject Heading]
Maxillofacial developmentการเจริญเติบโตของขากรรไกรและใบหน้า [TU Subject Heading]
Maxillofacial injuriesขากรรไกรและใบหน้าบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Clofibrateโคลไฟเบรต,ยาคลอไฟเบรท,โคลไฟเบรท,คลอฟิเบรต [การแพทย์]
Endocarditis, Loffler'sเลิฟเลอร์เอนโดคาร์ไดติส [การแพทย์]
Maxillofacial Injuriesหน้าและขากรรไกรบนบาดเจ็บ, การบาดเจ็บที่ทำให้กระดูกบนใบหน้าหัก [การแพทย์]
Maxillofacial Prosthesisหน้าและขากรรไกรบน, อวัยวะเทียม; แมกซิโลเฟเซียล พรอสเทสิส [การแพทย์]
Myelofibrosisเนื้อเยื่อใยเหนียวแทรกแทนไขกระดูก; มัยอีโลไฟโบรซิส; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไมอีโลไฟโบรซิส, โรค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Solofancyผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ และ DotA ที่ใส่แว่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Olaf?OlofDel V (2015)
Well, there's always tomorrow at the loft.ได้ เอาไว้คืนพรุ่งนี้ที่ดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
Which is why you haven't been to the loft since he moved in.แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมเค้าบ้าง ตอนเค้าย้ายมา There Might be Blood (2008)
I assume you're not holding Cameron aloft in triumph.ฉันเดาเอาเองว่า\ พวกคุณคงไม่คิดจนเกินจริงนะ\ ว่าเป็นชัยชนะของคาเมรอน The Itch (2008)
Snort Zoloft, OK?สูดโซโลฟท์ โอเคนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
Yeah, I don't wanna look like Boris Karloff.ฉันไม่อยากหน้าเหมือนบอริส คาลอฟ Burn After Reading (2008)
- Ted, it's Budlofsky.- เท็ด นี่บัดลอฟสกี้ Pineapple Express (2008)
He sent two guys over here, Budlofsky and Matheson.เขาส่งผู้ชายสองคนมาที่นี่ บัดลอฟสกี้กับแมธธีสัน Pineapple Express (2008)
So, What did Budlofsky and Matheson say?บัดลอฟสกี้กับแมธธีสันว่ายังไงบ้าง Pineapple Express (2008)
Ernst Blofeld in just like every Bond movie.Ernst Blofeld in just like every Bond movie. I Love You, Beth Cooper (2009)
England against Springboks, Loftus Stadium.ทีมอังกฤษ กับ ทีมสปริงบอกซ์ ที่สนามกีฬาลอฟตัส Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, it is our pleasure to have with us today at Loftus Versfeld, our newly elected president Mr. Nelson Mandela.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย.. วันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมาก.. ที่สนามกีฬาลอฟตัส จะได้ทำการต้อนรับ.. Invictus (2009)
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท.. Invictus (2009)
- Almost. - Great. I'll meet you back at the loft--เกือบแล้ว / ดีมาก เดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะ Prison Break: The Final Break (2009)
I was thinking a lot. About the photos and the mock-up that you showed me at the loft.ผมคิดมาตลอด เกี่ยวกับรูปภาพพวกนั้น Prison Break: The Final Break (2009)
OZ: Hey, if he catches you, can I have your loft?เขาน่ากลัว นายไม่ทำเองแหล่ะ Some Kinda Love (2009)
You've been soloflexing with your little slut?นายยังฝึกตัวต่อตัวอยู่กับนังนั่นอยู่ใช่มั๊ย? Death Takes a Holiday (2009)
Is everything okay? - Did you find something in the loft?ทุกอย่างโอเคไหม คุณเจออะไรในห้องโถงรึป่าว In the Realm of the Basses (2009)
Hey. I just dropped Dan off at the loft if you--เฮ้ ฉันแยกกับแดนที่ร้านค้า ถ้าคุณ.. Gone with the Will (2009)
Well, you could sell the loft and then you'd have enough for Dan's tuition, and then some.เยี่ยม เธอสามารถขายหอเธอได้ และต่อมาเธอจะมี เอ่อ ติวสำหรับแดนพอแล้วหล่ะ Remains of the J (2009)
I wanted to schedule a time for our appraiser to come out to your loft.ฉันอยากจะนัดเวลา สำหรับลูกค้าที่จะไปดูห้องของคุณ Remains of the J (2009)
It was a real estate agent. I think Dad might be selling the loft.มันคือ นายหน้าขายที่น่ะ Remains of the J (2009)
I would have invited you to the loft,ฉันควรชวนคุณไปที่บ้าน Seder Anything (2009)
We gotta get back to the loft now.ที่โกดังตอนนี้เลย Rates of Exchange (2009)
My brother pushed me out of the loft.พี่ชายผลักผมตกจากโรงนา To Hell... And Back (2009)
There are five stages of grief. Theylookdifferentonallofus,มันดูต่างกัน บนพวกเราทั้งหมด แต่มันจะมี 5 เสมอ... Good Mourning (2009)
So if you see anybody else in the loft besides me,ถ้าเจอใครในนี้นอกจากฉันล่ะก็ เรียกตำรวจเลย นั่นไม่ใช่เชฟแน่ The Freshmen (2009)
"Two bedroom, two bath loft in Oak Square."2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องใต้หลังคาปูไม้โอ๊ค Fracture (2009)
And it was to this family, alof you,และพวกท่านทั้งหลายก็คือครอบครัวของเรา Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Karloff was a genius.คาร์ลอฟเป็นอัจฉริยะมาก A Night at the Bones Museum (2009)
Although I prefer Chaney's Mummy to Karloff's.ถึงแม้ว่าฉันจะชอบมัมมี่ ของชาร์เนย์มากกว่าของคาร์ลอฟ A Night at the Bones Museum (2009)
Lily, where are you? where are you? i'm at the loft.ลิลลี่ คุณอยู่ไหน แล้วคุณอยู่ไหน ฉันอยู่ที่บ้าน Rufus Getting Married (2009)
Abide by my exhortations to joie de vivre, that you may be borne aloft on the trembling wings of giggling angels.ถือหลักตามคำแนะนำของผม ลองชิม จัวร์ เดอ วีเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องนึกไปถึง การขยับปีกของเหล่านางฟ้าเลยทีเดียว The Dwarf in the Dirt (2009)
If you turn these into lofts,ถ้าคุณเปลี่ยนมันเป็นลอฟท์ The Debarted (2009)
You lofastidiaste all!เธอ ทำทุกอย่างพังl! Push (2009)
"Let angels guide thee on thy lofty quest."Vittoria, Philippe ต้องการอะไร? Angels & Demons (2009)
A lofty pyramid.- ทำไมฉัน? Angels & Demons (2009)
"Let angels guide thee on thy lofty quest.".. จริงละเมอ. Angels & Demons (2009)
Maybe there's some hayseeds in the hayloft.บางทีอาจจะมีเมล็ดหญ้าในเพิงเก็บหญ้า The Road (2009)
And yes, Your Honor, I will take this lofty man to be my husband.แน่นอนค่ะ ศาลที่เคารพ ฉันจะรับชายผู้สูงส่งคนนี้เป็นสามี Bride Wars (2009)
Ioffermy flesh, my mind and my will, thegloryof Ludus, andthewillofmymaster, Batiatus.ข้าขอมอบร่างกาย จิตวิญญาณ และอนาคตของข้า แด่เกียรติยศของลูดัสแห่งนี้ คำบัญชาของนายข้า บาเทียทัส Sacramentum Gladiatorum (2010)
Good Solonius was already taken with loftier engagements.ชาวโซโลเนียสดีๆ ก็ไม่ว่าง Legends (2010)
Give it up for Eddie Orlofskyขอเสียงให้เอ๊ดดี้ ออร์ลอฟสกี้หน่อย You Gotta Get a Gimmick (2010)
Back off there, Boris Karloff.ถอยกลับไป บอริส คาร์ลออฟ Blame It on Rio Bravo (2010)
Are they lofts?พวกมันเป็นโกดังเหรอ? Jacksonville (2010)
Lofts have no interior walls.โกดังไม่มีผนังด้านใน Jacksonville (2010)
two receipts for bank accounts, both with a lot of money and a contract for some kind of a loft down at the docks.แล้วฉันก็ค้นเจอใบเสร็จรับเงินบัญชีธนาคาร ทั้งสองบัญชีมีเงินก้อนใหญ่มาก และสัญญาเช่าประเภท เช่าห้องพักที่ท่าเรือ Fírinne (2010)
O'Neill's loft's got to be near the water.ห้องพักโอเนล จะต้องอยู่ใกล้กับน้ำแน่ Fírinne (2010)
Storage loft.ห้องพักในโกดัง Fírinne (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lofI saw a flock of birds flying aloft.
lofThat's to me like a flower on lofty heights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง[V] be lofty, See also: be elevated, be noble, be sublime, Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย
สูงส่ง[V] be lofty, See also: be high, be sublime, be superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, Ant. ต่ำต้อย, Example: เสรีภาพที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์สามารถทำให้มนุษย์สูงส่งก็ได้ต่ำต้อยก็ได้
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
ขุนเขา[N] great mountain, See also: lofty mountain, high mountain, big mountain, Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี, Example: เบื้องหน้าของเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนเขาที่สูงเทียมฟ้า, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
สูงตระหง่าน[ADJ] lofty, See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery, Syn. สูงลิ่ว, Example: เขาสำรวจดูภูมิประเทศจากมุมบนของภูเขาสูงตระหง่าน, Thai definition: ที่สูงเด่นเป็นสง่า
ตระหง่าน[ADV] loftily, See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously, Syn. สูงเด่น, Example: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี, Thai definition: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
เถิน[ADJ] high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน
ทระนง[V] to be arrogant, See also: to be conceited, proud, to be lofty, to be haughty, Syn. ทะนง, ถือดี, เย่อหยิ่ง, ไว้ตัว, ถือตัว, หยิ่ง, ทระนง, Example: ก้านแก้วสามารถยืดคอทระนง ปิดบังเบื้องหลังของตนไว้ ไม่แพร่งพราย, Thai definition: หยิ่งในเกียรติของตัว, Notes: (กวี)
ยรรยง[ADJ] majestic, See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august, Syn. งามสง่า, กล้าหาญ
ชะง้ำ[ADJ] projecting, See also: lofty, towering, Syn. ชะง่อน, Thai definition: สูงและยื่นง้ำออกมา
สูง[ADV] high, See also: loftily, Ant. ต่ำ, เตี้ย, Example: มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศในราว พ.ศ. 2326, Thai definition: ไม่ต่ำ
สูงศักดิ์[ADJ] noble, See also: high rank, lofty, Syn. สูงส่ง, Ant. ต่ำต้อย, Example: ระหว่างที่อยู่ในลอนดอน เขาได้พบสตรีสูงศักดิ์คนหนึ่งกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะ, Thai definition: มีเกียรติ, มีเชื้อสายผู้ดี, มีสกุลรุนชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak   FR: pic [m]
ซีเอฟซี[n.] (Sī.Ēf.Sī) EN: CFC ; chlolofluorocarbon   FR: CFC = C.F.C. [mpl] ; chlorofluorocarbure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OLOF    OW1 L AO0 F
LOFT    L AO1 F T
LOFTS    L AO1 F T S
LOFTY    L AO1 F T IY0
ALOFT    AH0 L AO1 F T
ZOLOFT    Z OW1 L AA0 F T
LOFASO    L OW0 F AA1 S OW0
LOFARO    L OW0 F AA1 R OW0
LOFTUS    L AO1 F T AH0 S
LOFLIN    L AA1 F L IH2 N
ZOLOFT    Z AA1 L AA0 F T
BELOFF    B EH1 L AO2 F
ORLOFF    AO1 R L AO0 F
LOFTON    L AA1 F T AH0 N
SOLOFF    S AA1 L AO0 F
LOFT'S    L AO1 F T S
LOFTIS    L AA1 F T IH2 S
EGLOFF    EH1 G L AO0 F
ROLOFF    R AA1 L AO0 F
LOFTIN    L AA1 F T IH2 N
RUBLOFF    R AH1 B L AO0 F
RUDLOFF    R AH1 D L AO0 F
SELLOFF    S EH1 L AO2 F
STELOFF    S T EH1 L AO0 F
OLOFSON    AA1 L AH0 F S AH0 N
ORTLOFF    AO1 R T L AO0 F
RADLOFF    R AE1 D L AO0 F
ROELOFS    R OW1 L AH0 F S
ROHLOFF    R OW1 L AO0 F
LOFTIER    L AO1 F T IY0 ER0
LOFTHUS    L AA1 F TH AH0 S
STALOFF    S T AE1 L AO0 F
DETLOFF    D EH1 T L AO0 F
DOLLOFF    D AA1 L AO2 F
FALLOFF    F AO1 L AO2 F
FILOFAX    F IH1 L OW0 F AE2 K S
FILOFAX    F AY1 L OW0 F AE2 K S
GERLOFF    G ER1 L AO0 F
HARLOFF    HH AA1 R L AO0 F
HAYLOFT    HH EY1 L AO2 F T
SCHULOF    SH UW1 L AO0 F
SIELOFF    S IY1 L AO0 F
SATLOFF    S AE1 T L AO2 F
LOFLAND    L AA1 F L AH0 N D
LOFGREN    L AA1 F G R EH0 N
KOZLOFF    K AA1 Z L AO0 F
DETTLOFF    D EH1 T L AO0 F
LOFQUIST    L AA1 F K W IH2 S T
GANGLOFF    G AE1 NG G L AO0 F
LOFSTROM    L AA1 F S T R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loft    (v) (l o1 f t)
aloft    (a) (@1 l o1 f t)
lofts    (v) (l o1 f t s)
lofty    (j) (l o1 f t ii)
Loftus    (n) (l o1 f t @ s)
lofted    (v) (l o1 f t i d)
Schulof    (n) (sh u1 l o f)
falloff    (n) (f oo1 l o v)
loftier    (j) (l o1 f t i@ r)
loftily    (a) (l o1 f t i l ii)
lofting    (v) (l o1 f t i ng)
loftiest    (j) (l o1 f t i i s t)
loftiness    (n) (l o1 f t i n @ s)
organ-loft    (n) - (oo1 g @ n - l o f t)
organ-lofts    (n) - (oo1 g @ n - l o f t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Löffel(n) |der, pl. Löffel| ช้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachboden {m}; Boden {m}loft [Add to Longdo]
Dachgeschoss {n} | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof [Add to Longdo]
Erhabenheit {f}loftiness [Add to Longdo]
Geigenharz {n}; Harz {n}; Kolofonium {n}; Kolophonium {n} | mit Kolofonium behandelnrosin | to rosin [Add to Longdo]
Heuboden {m}hayloft [Add to Longdo]
Kachelofen {m} | Kachelöfen {pl}tiled stove | tiled stoves [Add to Longdo]
Muffelofen {m}muffle kiln [Add to Longdo]
Silofutter {n}; Silage {f}; Gärfutter {n} [agro.]silage [Add to Longdo]
Speicher {m} (Dachboden) | Speicher {pl}loft; attic | lofts; attics [Add to Longdo]
Taubenschlag {m} | Taubenschläge {pl}pigeonry; pigeon loft | pigeonries [Add to Longdo]
Trockenboden {m}drying loft; attic drying-room [Add to Longdo]
Ziegelofen {m} | Ziegelöfen {pl}brickkiln | brickkilns [Add to Longdo]
ausklopfen; klopfen | ausklopfend; klofend | ausgeklopft; geklopftto beat {beat; beaten} | beating | beaten [Add to Longdo]
erhaben; pathetisch; hochfliegend; hochmütig {adj} | erhabender; pathetischer | am erhabendsten; am pathetischstenlofty | loftier | loftiest [Add to Longdo]
erhaben {adv}loftily [Add to Longdo]
hochlofty [Add to Longdo]
hoch {adv}loftily [Add to Longdo]
(hoch) oben; droben; empor; in der Höhe; über Deckaloft [Add to Longdo]
Alofi (Hauptstadt von Niue)Alofi (capital of Niue) [Add to Longdo]
Nuku'alofa (Hauptstadt von Tonga)Nuku'alofa (capital of Tonga) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi) [Add to Longdo]
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax) [Add to Longdo]
ロフト[, rofuto] (n) loft; (P) [Add to Longdo]
ロフトアパート[, rofutoapa-to] (n) loft apartment [Add to Longdo]
ロフトジャズ[, rofutojazu] (n) loft jazz [Add to Longdo]
屋根裏[やねうら, yaneura] (n) attic; loft [Add to Longdo]
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft [Add to Longdo]
高遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) noble; lofty [Add to Longdo]
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse [Add to Longdo]
高峰[こうほう, kouhou] (n) high mountain; lofty peak; (P) [Add to Longdo]
高峰八座[こうほうはちざ, kouhouhachiza] (n) eight lofty peaks [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
高邁[こうまい, koumai] (adj-na,n) noble; lofty; high-minded [Add to Longdo]
骨髄線維症[こつずいせんいしょう, kotsuzuisen'ishou] (n) myelofibrosis [Add to Longdo]
上層風[じょうそうふう, jousoufuu] (n) winds aloft [Add to Longdo]
振りかぶる;振り被る[ふりかぶる, furikaburu] (v5r,vi) to hold aloft (e.g. a sword); to brandish [Add to Longdo]
崇高[すうこう, suukou] (n,adj-na) loftiness; sublimity; nobility; (P) [Add to Longdo]
嵩高[すうこう, suukou] (adj-na) (arch) lofty (of a mountain); tall [Add to Longdo]
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint [Add to Longdo]
聖人賢者[せいじんけんじゃ, seijinkenja] (n) person of lofty virtue and great wisdom [Add to Longdo]
青雲の志[せいうんのこころざし, seiunnokokorozashi] (n) high (lofty) ambition [Add to Longdo]
大廈高楼[たいかこうろう, taikakourou] (n) large building and lofty tower; splendid (magnificent, palatial) structure [Add to Longdo]
亭亭;亭々[ていてい, teitei] (adj-t,adv-to) lofty (tree) [Add to Longdo]
突兀[とっこつ, tokkotsu] (adj-t,adv-to) lofty; soaring; towering; precipitous; high and steep; sharply sticking out; jutting upward [Add to Longdo]
品性高潔[ひんせいこうけつ, hinseikouketsu] (n,adj-na) of lofty (noble, virtuous) character [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]
翳す[かざす, kazasu] (v5s,vt) (1) to hold up over one's head; to hold aloft; (2) to hold one's hands out (e.g. towards a fire); (3) to shade one's eyes, face, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, ] loftily; proudly; unyieldingly [Add to Longdo]
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, ] lofty and unyielding character [Add to Longdo]
在高处[zài gāo chù, ㄗㄞˋ ㄍㄠ ㄔㄨˋ, / ] aloft [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] lofty peak; perilous [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, ] lofty peak [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] lofty; name of a mountain [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] high; dignified; lofty; to honor [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, ] stony mound; rocky mountain; lofty; towering [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] lofty (as of mountain) [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] excel; lofty [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; name of a mountain in Henan [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, ] lofty [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] high, lofty; precipitous [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; Mt Song in Henan [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, ] lofty (as of mountain) [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] lofty; precipitous [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, ] loftiness (of mountain) [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] elevated, lofty [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] high; lofty; towering; majestic [Add to Longdo]
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer [Add to Longdo]
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, / ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林 [Add to Longdo]
楼厢[lóu xiāng, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄤ, / ] loft [Add to Longdo]
气概[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit [Add to Longdo]
浅希近求[qiǎn xī jìn qiú, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] to aim low; to aim to get by; without lofy ambition [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] lofty; upright [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] arch; a dome; a vault; lofty; vast [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, / ] to excite; to raise up; to shrug; high; lofty; towering [Add to Longdo]
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, / ] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine [Add to Longdo]
阁楼[gé lóu, ㄍㄜˊ ㄌㄡˊ, / ] garret; loft; attic [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] surname Wei; eminent; lofty [Add to Longdo]
险峰[xiǎn fēng, ㄒㄧㄢˇ ㄈㄥ, / ] perilous peak; the lofty heights [Add to Longdo]
雄心[xióng xīn, ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] great ambition; lofty aspiration [Add to Longdo]
双氯灭痛[shuāng lǜ miè tòng, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄇㄧㄝˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] diclofenac pain-killer; also called 扶他林 [Add to Longdo]
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
高大[gāo dà, ㄍㄠ ㄉㄚˋ, ] tall; lofty [Add to Longdo]
高尚[gāo shàng, ㄍㄠ ㄕㄤˋ, ] nobly; lofty [Add to Longdo]
高远[gāo yuǎn, ㄍㄠ ㄩㄢˇ, / ] lofty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top