Search result for

lof

(85 entries)
(0.0729 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lof-, *lof*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loft[N] การตีลูกโด่ง (กอล์ฟ), See also: ยิงโด่ง
loft[VT] เก็บไว้ในห้องเพดาน, Syn. store
loft[VT] ตีลูกโด่ง, Syn. hit
loft[VT] ทำให้เคลื่อนไปในอากาศ, See also: ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, ขับดัน
loft[N] รังนกพิราบ
loft[VT] ร่างแบบในการต่อเรือ
loft[N] ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน
loft[N] ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถง
loft[N] ห้องชั้นบนของโรงนาที่ใช้เก็บฟาง
loft[N] ห้องเพดาน, See also: ห้องใต้หลังคา, Syn. attic, garret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loft(ลอฟทฺ) n. ห้องเพดาน,ห้องบนโรงม้าหรือโรงรถ,ห้องหอ,ห้องระเบียงใกล้เพดานโบสถ์,ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน,รังนกพิราบ,การตีลูกกอล์ฟสูงโด่ง,การยิงโด่ง. vt. เก็บไว้ในห้องเพดานหรือห้องบน,ตีลูกโด่ง,ยิงโด่ง,สร้างห้องเพดานหรือห้องชั้นบน. คำที่มีความหมายเหมือน
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
corn loftn. ฉางข้าว
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา

English-Thai: Nontri Dictionary
loft(n) ห้องเพดาน
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, there's always tomorrow at the loft.ได้ เอาไว้คืนพรุ่งนี้ที่ดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
Which is why you haven't been to the loft since he moved in.แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมเค้าบ้าง ตอนเค้าย้ายมา There Might be Blood (2008)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
England against Springboks, Loftus Stadium.ทีมอังกฤษ กับ ทีมสปริงบอกซ์ ที่สนามกีฬาลอฟตัส Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, it is our pleasure to have with us today at Loftus Versfeld, our newly elected president Mr. Nelson Mandela.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย.. วันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมาก.. ที่สนามกีฬาลอฟตัส จะได้ทำการต้อนรับ.. Invictus (2009)
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท.. Invictus (2009)
- Almost. - Great. I'll meet you back at the loft--เกือบแล้ว / ดีมาก เดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะ Prison Break: The Final Break (2009)
I was thinking a lot. About the photos and the mock-up that you showed me at the loft.ผมคิดมาตลอด เกี่ยวกับรูปภาพพวกนั้น Prison Break: The Final Break (2009)
OZ: Hey, if he catches you, can I have your loft?เขาน่ากลัว นายไม่ทำเองแหล่ะ Some Kinda Love (2009)
Is everything okay? - Did you find something in the loft?ทุกอย่างโอเคไหม คุณเจออะไรในห้องโถงรึป่าว In the Realm of the Basses (2009)
Hey. I just dropped Dan off at the loft if you--เฮ้ ฉันแยกกับแดนที่ร้านค้า ถ้าคุณ.. Gone with the Will (2009)
Well, you could sell the loft and then you'd have enough for Dan's tuition, and then some.เยี่ยม เธอสามารถขายหอเธอได้ และต่อมาเธอจะมี เอ่อ ติวสำหรับแดนพอแล้วหล่ะ Remains of the J (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lofThat's to me like a flower on lofty heights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
ขุนเขา[N] great mountain, See also: lofty mountain, high mountain, big mountain, Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี, Example: เบื้องหน้าของเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนเขาที่สูงเทียมฟ้า, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
สูงตระหง่าน[ADJ] lofty, See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery, Syn. สูงลิ่ว, Example: เขาสำรวจดูภูมิประเทศจากมุมบนของภูเขาสูงตระหง่าน, Thai definition: ที่สูงเด่นเป็นสง่า
ตระหง่าน[ADV] loftily, See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously, Syn. สูงเด่น, Example: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี, Thai definition: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ชะง้ำ[ADJ] projecting, See also: lofty, towering, Syn. ชะง่อน, Thai definition: สูงและยื่นง้ำออกมา
สูง[ADV] high, See also: loftily, Ant. ต่ำ, เตี้ย, Example: มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศในราว พ.ศ. 2326, Thai definition: ไม่ต่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak   FR: pic [m]
ซีเอฟซี[n.] (Sī.Ēf.Sī) EN: CFC ; chlolofluorocarbon   FR: CFC = C.F.C. [mpl] ; chlorofluorocarbure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOFT    L AO1 F T
LOFTY    L AO1 F T IY0
LOFTS    L AO1 F T S
LOFT'S    L AO1 F T S
LOFTIN    L AA1 F T IH2 N
LOFTIS    L AA1 F T IH2 S
LOFLIN    L AA1 F L IH2 N
LOFTUS    L AO1 F T AH0 S
LOFTON    L AA1 F T AH0 N
LOFASO    L OW0 F AA1 S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loft    (v) (l o1 f t)
lofts    (v) (l o1 f t s)
lofty    (j) (l o1 f t ii)
Loftus    (n) (l o1 f t @ s)
lofted    (v) (l o1 f t i d)
loftier    (j) (l o1 f t i@ r)
loftily    (a) (l o1 f t i l ii)
lofting    (v) (l o1 f t i ng)
loftiest    (j) (l o1 f t i i s t)
loftiness    (n) (l o1 f t i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Löffel(n) |der, pl. Löffel| ช้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi) [Add to Longdo]
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax) [Add to Longdo]
ロフト[, rofuto] (n) loft; (P) [Add to Longdo]
ロフトアパート[, rofutoapa-to] (n) loft apartment [Add to Longdo]
ロフトジャズ[, rofutojazu] (n) loft jazz [Add to Longdo]
屋根裏[やねうら, yaneura] (n) attic; loft [Add to Longdo]
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft [Add to Longdo]
高遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) noble; lofty [Add to Longdo]
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] lofty; upright, #5,440 [Add to Longdo]
气概[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit, #20,028 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; Mt Song in Henan, #21,371 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] lofty; name of a mountain, #22,600 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty, #28,874 [Add to Longdo]
高远[gāo yuǎn, ㄍㄠ ㄩㄢˇ, / ] lofty, #31,211 [Add to Longdo]
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, ] loftily; proudly; unyieldingly, #31,837 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] lofty (as of mountain), #33,436 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; name of a mountain in Henan, #40,969 [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, ] lofty (as of mountain), #48,656 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LOF
     Loss of Frame (UNI, ATM, DS3/E3)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lof [lɔf]
   chicory
   fame; glory; renown
   praise
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top