ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lof

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lof-, *lof*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loft[N] การตีลูกโด่ง (กอล์ฟ), See also: ยิงโด่ง
loft[VT] เก็บไว้ในห้องเพดาน, Syn. store
loft[VT] ตีลูกโด่ง, Syn. hit
loft[VT] ทำให้เคลื่อนไปในอากาศ, See also: ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, ขับดัน
loft[N] รังนกพิราบ
loft[VT] ร่างแบบในการต่อเรือ
loft[N] ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน
loft[N] ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถง
loft[N] ห้องชั้นบนของโรงนาที่ใช้เก็บฟาง
loft[N] ห้องเพดาน, See also: ห้องใต้หลังคา, Syn. attic, garret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loft(ลอฟทฺ) n. ห้องเพดาน,ห้องบนโรงม้าหรือโรงรถ,ห้องหอ,ห้องระเบียงใกล้เพดานโบสถ์,ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน,รังนกพิราบ,การตีลูกกอล์ฟสูงโด่ง,การยิงโด่ง. vt. เก็บไว้ในห้องเพดานหรือห้องบน,ตีลูกโด่ง,ยิงโด่ง,สร้างห้องเพดานหรือห้องชั้นบน. คำที่มีความหมายเหมือน
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
corn loftn. ฉางข้าว
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา

English-Thai: Nontri Dictionary
loft(n) ห้องเพดาน
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lofThat's to me like a flower on lofty heights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
ขุนเขา[N] great mountain, See also: lofty mountain, high mountain, big mountain, Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี, Example: เบื้องหน้าของเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนเขาที่สูงเทียมฟ้า, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
สูงตระหง่าน[ADJ] lofty, See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery, Syn. สูงลิ่ว, Example: เขาสำรวจดูภูมิประเทศจากมุมบนของภูเขาสูงตระหง่าน, Thai definition: ที่สูงเด่นเป็นสง่า
ตระหง่าน[ADV] loftily, See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously, Syn. สูงเด่น, Example: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี, Thai definition: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ชะง้ำ[ADJ] projecting, See also: lofty, towering, Syn. ชะง่อน, Thai definition: สูงและยื่นง้ำออกมา
สูง[ADV] high, See also: loftily, Ant. ต่ำ, เตี้ย, Example: มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศในราว พ.ศ. 2326, Thai definition: ไม่ต่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak   FR: pic [m]
ซีเอฟซี[n.] (Sī.Ēf.Sī) EN: CFC ; chlolofluorocarbon   FR: CFC = C.F.C. [mpl] ; chlorofluorocarbure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOFT L AO1 F T
LOFTS L AO1 F T S
LOFTY L AO1 F T IY0
LOFARO L OW0 F AA1 R OW0
LOFT'S L AO1 F T S
LOFTIN L AA1 F T IH0 N
LOFTIS L AA1 F T IH0 S
LOFLIN L AA1 F L IH0 N
LOFTON L AA1 F T AH0 N
LOFASO L OW0 F AA1 S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loft (v) lˈɒft (l o1 f t)
lofts (v) lˈɒfts (l o1 f t s)
lofty (j) lˈɒftiː (l o1 f t ii)
Loftus (n) lˈɒftəs (l o1 f t @ s)
lofted (v) lˈɒftɪd (l o1 f t i d)
loftier (j) lˈɒftɪəʳr (l o1 f t i@ r)
loftily (a) lˈɒftɪliː (l o1 f t i l ii)
lofting (v) lˈɒftɪŋ (l o1 f t i ng)
loftiest (j) lˈɒftɪɪst (l o1 f t i i s t)
loftiness (n) lˈɒftɪnəs (l o1 f t i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] lofty; upright, #5,440 [Add to Longdo]
气概[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit, #20,028 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; Mt Song in Henan, #21,371 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] lofty; name of a mountain, #22,600 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty, #28,874 [Add to Longdo]
高远[gāo yuǎn, ㄍㄠ ㄩㄢˇ, / ] lofty, #31,211 [Add to Longdo]
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, ] loftily; proudly; unyieldingly, #31,837 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] lofty (as of mountain), #33,436 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; name of a mountain in Henan, #40,969 [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, ] lofty (as of mountain), #48,656 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Löffel(n) |der, pl. Löffel| ช้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi) [Add to Longdo]
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax) [Add to Longdo]
ロフト[, rofuto] (n) loft; (P) [Add to Longdo]
ロフトアパート[, rofutoapa-to] (n) loft apartment [Add to Longdo]
ロフトジャズ[, rofutojazu] (n) loft jazz [Add to Longdo]
屋根裏[やねうら, yaneura] (n) attic; loft [Add to Longdo]
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft [Add to Longdo]
高遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) noble; lofty [Add to Longdo]
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LOF
     Loss of Frame (UNI, ATM, DS3/E3)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lof /lɔf/
  1. chicory
  2. fame; glory; renown
  3. praise

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top