Search result for

litt

(120 entries)
(0.1058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -litt-, *litt*.
English-Thai: Longdo Dictionary
little cormorant(n name uniq ) นกกาน้ำเล็ก
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
litter    [N] ขยะ, Syn. rubbish, trash
litter    [N] แคร่, See also: เกี้ยว, เสลี่ยง
litter    [VI] ทิ้งของเรี่ยราด, See also: ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด, Syn. clutter, disarrange, derange
litter    [VT] ทิ้งเรี่ยราด, See also: ทิ้งเกลื่อนกลาด, ทิ้งระเกะระกะ, Syn. clutter, disarrange, derange
litter    [VT] บรรจุตัวอย่างของสิ่งเฉพาะมากมาย
litter    [VT] ปูหญ้าหรือฟาง
litter    [N] เปลหาม, See also: เตียงหาม, คานหาม, Syn. stretcher
litter    [N] ฟางสำหรับใช้เป็นที่นอนของสัตว์, See also: หญ้าแห้ง
litter    [N] ลูกสัตว์ครอกหนึ่ง
litter    [N] สารดูดซับความแห้งที่วางในกล่องซึ่งใช้เป็นที่ขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
littoralชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
littoral-ชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
littoral current; longshore currentกระแสน้ำชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
littoral depositสิ่งทับถมตามชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
littoral rightsสิทธิเหนือชายฝั่ง [ดู riparian rights ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
littoral; litoralอยู่ชายฝั่งทะเล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Litter ขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด
1) ขยะใบไม้ คือ เศษขยะจากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งร่วงหล่น บนพื้นดิน แต่ยังไม่ย่อยสลาย หรือสลายเพียงเล็กน้อย 2) ขยะเศษ คือ ขยะชิ้นเล็ก ๆ 3) ขยะเกลื่อนกลาด [สิ่งแวดล้อม]
Litterลิตร [การแพทย์]
Litter Screen ตะแกรงดักขยะเศษ
ตะแกรงที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ใช้ในบริเวณพื้นที่ฝังกลบเพื่อแยกเศษขยะออกมา เพื่อป้องกันการปลิวออกจากพื้นที่ฝังกลบอันทำให้ ไม่น่าดูและสกปรก [สิ่งแวดล้อม]
Little buddha (Motion picture)พระพุทธเจ้ามหาศาสดา--โลกลืมไม่ได้ (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Littler Modified Tendon Revisionการผ่าตัดแก้นิ้วคอห่านโดยวิธีของลิตเลอร์ [การแพทย์]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง
(1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
litt"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.
litt"What is your wish?" asked the little white rabbit.
litt"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.
litt"Forever and always?" asked the little black rabbit.
litt"Forever and always!" replied the little white rabbit.
litt"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.
litt"Then I will be all yours," said the little white rabbit.
litt"I really do," replied the little black rabbit.
litt"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.
litt"What's the matter?" asked the little white rabbit.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
litten(ลิท'เทิน) adj. จุดไฟแล้ว,ลงมาแล้ว
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
little fingerนิ้วก้อย
littoral(ลิท'เทอเริล) adj., n. (เกี่ยวกับ) ฝั่งทะเลสาบ, ฝั่งทะเลหรือฝั่งมหาสมุทร, Syn. litoral
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking)
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
circumlittoraladj. ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
earsplittingadj. ดังมาก,ดังแสบแก้วหู
flitter(ฟลิท'เทอะ) vt.,vi. โฉบ,กระพือปีก,บินไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำ ๆ หยุด ๆ ,เต้น ๆ หยุด ๆ ,สั่นเทา n. ผู้โผ,ผู้โถม,ผู้โฉบ,สิ่งที่บินวับไป,สิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. flutter

English-Thai: Nontri Dictionary
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
litter(vt) ทำให้เกลื่อน,ทำให้กระจุยกระจาย,ทำให้รก
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย
little(n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น
littleness(n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glitter(vi) ส่องแสงเป็นประกาย,ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเล็ก    [N] little kid, See also: kiddy, kiddie, little child, Syn. เจ้าตัวเล็ก, ลูกเล็ก, Example: แม่ไม่ค่อยอยากไปไหนไกลๆ เพราะเป็นห่วงเจ้าตัวเล็กที่บ้าน, Thai definition: เป็นคำที่เรียกลูกเล็กๆ อย่างเอ็นดู
ไม่เท่าไหร่ [ADV] little, See also: not much, not many, Syn. ไม่มาก, Ant. มาก, Example: มีของเหลืออีกไม่เท่าไหร่ในกล่อง
สักหน่อย    [ADV] little, See also: a little bit, Syn. สักนิด, สักนิดสักหน่อย, Ant. ทั้งหมด, Example: อากาศเย็นๆ แบบนี้ได้กินอาหารประเภทหม้อไฟร้อนๆ สักหน่อยจะช่วยให้ทั้งอิ่มทั้งอุ่นขึ้นมาทันที, Thai definition: เพียงเล็กน้อย
ขลุกขลิก    [ADJ] little, See also: small, Thai definition: ที่มีน้ำน้อย
เล็กๆน้อยๆ [ADJ] small, See also: little, tiny, slight, Syn. นิดๆ หน่อยๆ, Example: เขาทำงานประณีตมาก ให้ความสนใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
ทีละเล็กละน้อย    [ADV] gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
แคร่หาม [N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม
เกี้ยว    [N] cart, See also: litter, palanquin, Syn. คานหาม, Example: อูฐก้าวย่างยาวทำให้เกี้ยวยวบยาบ ตามจังหวะย่างก้าวของอูฐไปด้วย, Count unit: หลัง, Thai definition: คานหามของจีนชนิดหนึ่ง, Notes: (จีน)
คานหาม    [N] litter, See also: stretcher, palanquin, Syn. เกี้ยว, แคร่หาม, Example: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า, Thai definition: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม
ค่อย    [AUX] gradually, See also: little, hardly, rarely, Syn. น้อย, บ้าง, Example: การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little   FR: certain ; quelque ; un peu de
เบื่อโลก[v. exp.] (beūa lōk) FR: languir (vx - litt.)
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ใช้ผิดทาง[v. exp.] (chai phit thāng) FR: mésuser (litt.)
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
เชลยศึก[n. exp.] (chaloēi seuk) EN: prisoner of war   FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LITT    L IH1 T
LITTS    L IH1 T S
LITTY    L IH1 T IY0
LITTIG    L IH1 T IH0 G
LITTON    L IH1 T AH0 N
LITTLE    L IH1 T AH0 L
LITTER    L IH1 T ER0
LITTEN    L IH1 T AH0 N
LITTELL    L IH1 T AH0 L
LITTLES    L IH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
litter    (v) (l i1 t @ r)
little    (n) (l i1 t l)
litters    (v) (l i1 t @ z)
littler    (j) (l i1 t l @ r)
littered    (v) (l i1 t @ d)
littlest    (j) (l i1 t l i s t)
littoral    (n) (l i1 t @ r @ l)
litterbin    (n) (l i1 t @ b i n)
littering    (v) (l i1 t @ r i ng)
littorals    (n) (l i1 t @ r @ l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
schlittschuhlaufen(vi) |lief schlittschuh, ist schlittschuhgelaufen| เล่นสเก็ตน้ำแข็ง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Little Devil (n) ปีศาจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
きつめ[, kitsume] (adj-no,adj-na,n) a little too tight [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P) [Add to Longdo]
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
ちびくろサンボ[, chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title) [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
ちょこっと[, chokotto] (adv,adj-f) (on-mim) (See ちょっと) rather; a little; small [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一点一点[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] little by little; bit by bit; gradually [Add to Longdo]
保洁箱[bǎo jié xiāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ, / ] litter-bin [Add to Longdo]
囡囡[nān nān, ㄋㄢ ㄋㄢ, ] little darling; baby [Add to Longdo]
垫圈[diàn juàn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] litter (animal bedding) [Add to Longdo]
垫脚[diàn jiao, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ˙, / ] litter (animal bedding) [Add to Longdo]
[niū, ㄋㄧㄡ, ] little girl [Add to Longdo]
妮子[nī zi, ㄋㄧ ㄗ˙, ] little girl [Add to Longdo]
小指[xiǎo zhǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄓˇ, ] little finger [Add to Longdo]
小红帽[Xiǎo hóng mào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˋ, / ] Little Red Riding Hood [Add to Longdo]
小绿人[xiǎo lǜ rén, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄩˋ ㄖㄣˊ, 绿 / ] little green men from Mars [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リトルエンディアン式[リトルエンディアンしき, ritoruendeian shiki] little endian (a-no) [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting [Add to Longdo]
分流[ぶんりゅう, bunryuu] splitting [Add to Longdo]
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  litt [lit]
     suffered
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top