Search result for

lisions

(149 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lisions-, *lisions*, lision
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lisions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lisions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elision[N] การตัดออก (คำทางการ), See also: การละ, การลบ, Syn. deletion, amission
elision[N] การละสระ พยัญชนะหรือพยางค์ในการออกเสียงหรือเขียน (ทางภาษาศาสตร์)
collision[N] การขัดแย้ง, Syn. clash, conflict, discord, contention, disagreement, disputation
collision[N] การชนกัน, See also: การปะทะกัน, การประสานงา, Syn. crash, smash, strike, hit, accident, bump, concussion, impact, crackup
be in collision with[IDM] ชนหรือกระแทกเข้ากับ (เรือหรือรถ), Syn. collide with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา

English-Thai: Nontri Dictionary
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anticollision radarเรดาร์เตือนการชน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Both to Blame Collision Clauseข้อกำหนดความรับผิดสองฝ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน (ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
collisionการชน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collisionการชนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collision angle; contact angleมุมปะทะระหว่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
collision clauseข้อกำหนดการชน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collision frontแนวปะทะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
contact angle; collision angleมุมปะทะระหว่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection)ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี (การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
elisionการตัดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collisions at seaเรือชนกันในทะเล [TU Subject Heading]
Collisions with Earthการชนกับโลก [TU Subject Heading]
Collisionการปะทะ [การแพทย์]
Collision Theoryทฤษฎีการปะทะ,ทฤษฎีการชนกัน [การแพทย์]
collisionการชนกัน, การชน, 1. คอมพิวเตอร์ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายที่มีการส่งข้อมูลในจังหวะเวลาและช่องทางเดียวกัน พร้อมกัน ทำให้การรับข้อมูลนั้นมีการตีความผิดพลาด 2. ฟิสิกส์ : การกระทำต่อกันและกันระหว่างวัตถุ อะตอม หรือโมเลกุล เมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้กันหรือกระทบกันในช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inelastic collisionการชนแบบไม่ยืดหยุ่น, การชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนไม่เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุภายหลังการชน (ดู collision ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
elastic collisionการชนแบบยืดหยุ่น, การชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุหลังชน (ดู collision ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
one-dimensional collisionsการชนในหนึ่งมิติ, การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
two-dimensional collisionsการชนในสองมิติ, การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sometimes we are on a collision course and we just don't know it.หลายครั้งพวกเราก็สวนกัน เพียงแต่เราไม่รู้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Man collisional arm are 500 feet.บอกสัญญาณเตือน อีก 500 ฟิต Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Collision imminent.- เตรียมรับแรงกระแทก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Collision pressure just below 80 pascal, captain.แรงปะทะอาจจะขึ้น ถึง 80 ปาสคาล 2012 (2009)
Initial collision was up there?การชนครั้งแรกเกิดขึ้นข้างบนนั้นเหรอครับ Roadkill (2009)
I'm assuming there's a lot of head-on collisions.ผมว่าคงมีการชนประสานงากันบ่อยแน่ Roadkill (2009)
January 3rd, there's a 2-car collision,3 มกราคม รถ 2 คันชนกัน Faceless, Nameless (2009)
The collision lacerated his kidney.ปอดฉีก Faceless, Nameless (2009)
When Dr. Bell realized the existence of the other side, the thing he dreaded most was the inevitable collision... if our two universes ever came together.เมื่อ ดร. เบลล์ตระหนักถึงสิ่งที่มีชีวิต ที่อยู่อีกโลกหนึ่ง สิ่งซึ่งเขากลัวที่สุด Momentum Deferred (2009)
Collision?เกิดการปะทะกันรึ? Momentum Deferred (2009)
Dude suffers a head-on collision in a parked car? - I'd say it's worth checking out.ถูก, ใช่ , แต่, ฉันหมายถึง Fallen Idols (2009)
I hope everyone's policies are paid up, because it looks like we're on a collision course.หวังว่าแผนการของทุกคนจะจบสิ้นซักที เพราะดูเหมือนจะเราจะถูกแผนการเล่นงานเอาซะเองแล้ว The Lost Boy (2009)
Resulting from dark matter collisions in space.ที่เกิดจากสสารมือดุ่งชนกันในอวกาศ The Pirate Solution (2009)
From what we'd expect from this collision.จากการพุ่งชนนี่ The Pirate Solution (2009)
Ambassador Spock, you are on a collision course.ท่านราชทูตสป็อค คุณกำลังอยู่ในเส้นทางการชน Star Trek (2009)
Start the collision sequence.เริ่มต้นการทดสอบ. ที่นี่เราไป. Angels & Demons (2009)
Trigger is set. Collision is imminent.-กระบวนการในเส้นทางการชน Angels & Demons (2009)
Collisions are fixed and running.collisions มีความมั่นคงและความก้าวหน้าใน. Angels & Demons (2009)
This mid-air collision has left many wondering how such an accident could take place in a system with so many safeguards.สาเหตุเครื่องบินการชนกันกลางอากาศ ถูกตั้งข้อสงสัยไว้หลายข้อ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่น่าสะเทือนใจเช่นนี้ ด้วยระบบที่มีการป้องกันมาตรฐานสูง No Más (2010)
Allegations continue that the collision which brought down Flight 5 was caused by improper air traffic control.มีการตั้งข้อกล่าวหา เครื่องบินชนกันกลางอากาศ ซึ่งมีเครื่องบินลงจอด 5 เที่ยวบิน เกิดจากสาเหตุการควบคุมจราจรทางอากาศ ไม่มีประสิทธิภาพ No Más (2010)
For instance, there's some sort of collision radar on the jet that may not have been working properly.เป็นต้นว่า เรดาร์เส้นทางการบินที่ทำให้ชนกัน เครื่องบินเจ็ทเกิดปัญหาขัดข้อง ของระบบที่ไม่ทำงาน No Más (2010)
According to his memory logs, he fired the emergency thrusters on the escape pod to avoid a mid-air collision.ตามบันทึกความทรงจำของเขา เขายิงทรัสเตอร์ฉุกเฉินบนยานลี้ภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันในอากาศ Grievous Intrigue (2010)
- Collision with what?- ชนกับอะไร? Grievous Intrigue (2010)
In the resulting particle collision, how much collision energy was geneted?จากผลการชนกัน ของอนุภาค ใช้พลังงานกระตุ้นให้อนุภาค ชนกันไปที่ระดับเท่าไร? Revelation Zero: Part 1 (2010)
Almost certainly indicating our victim was involved in a high-speed collision while wearing a helmet.แทบจะแน่ใจได้ว่าเหยื่อของเราเกี่ยวข้อง ในการชนกันด้วยความเร็วสูงตอนที่ใส่หมวกกันน็อก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It's subatomic particles in endless, aimless collision.กฏธรรมชาติที่หมุนเวียนอย่างไม่สิ้นสุด ความขัดแย้งไร้ที่สิ้นสุด Fly (2010)
So if you managed to find this tape in Somalia, it would seem our fates are on a collision course, and the possible outcomes of the game are rapidly narrowing.ถ้าคุณได้เจอเทปม้วนนี้ ในประเทศโซมาเลีย ดูเหมือนว่าโชคชะตาของ เราผสานสัมพันธ์กัน และมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ว่า เกมจะไปไวและชัดเจนขึ้น Queen Sacrifice (2010)
Maybe that's the collision course he's talking about.ในบางทีนั่นคือเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นผสา่นสัมพันธ์กัน ไปอย่างที่เขาพูดถึง Queen Sacrifice (2010)
It would seem our fates are on a collision course.ดูเหมือนว่าโชคชะตา ของเราจะสมพงษ์กัน Let No Man Put Asunder (2010)
We're on a collision course.เราอยู่บนเส้นทางที่ชนกัน Awakening (2010)
Oh, my God. I need a traffic car To banner and spring for a single-car collision.มีเหตุรถชนที่ ถ.แบนเนอร์ ตัด สปริง Bullet Proof (2010)
AND GIVES THE EVENT ITS NAME -- THE BULLET CLUSTER COLLISION.และเราได้เรียนรู้สิ่ง ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสสารมืด Beyond the Darkness (2010)
FROM THE POINT OF COLLISION THAN THE ORDINARY MATERIAL. Freeman:แต่ถึงแม้จะน่าตื่นเต้นมากขึ้น ก็แสดงให้เห็นว่าสสารมืด Beyond the Darkness (2010)
WE NEED A CRASH COURSE IN GALACTIC COLLISIONS.กลุ่มกระสุนเป็นจริง Beyond the Darkness (2010)
DURING A COLLISION.วัสดุสามัญชะลอตัวลง Beyond the Darkness (2010)
Behind me is an event display of a proton-antiproton collision occurring inside the CDF detector.ที่เกิดขึ้นภายในเครื่อง ตรวจจับ สืดีเอฟ What Are We Really Made Of? (2010)
Rob Roser runs the giant detector th takes pictures of matter and antimatter collisions inside the Tevatron.ใช้ภาพของสสารและ ปฏิสสารชนกัน ภายใน เทวะทรอน อยู่ข้างหลังผมเป็นจอแสดงผลกรณี ที่มีการปะทะกันโปรตอนโปรตอน What Are We Really Made Of? (2010)
The higher energy levels of the LHC produced bigger collisions that spurt out more massive particles.นี้ทำให้เกิดการต่อรอง ที่ออกมาจากพันล้านของการ ชนการผลิตในแต่ละครั้งที่สอง เอลแอชสี จะได้พบกับ มนุษย์สิ่งที่ได้เคยเห็นมาก่อน What Are We Really Made Of? (2010)
This raises the odds that out of the billions of collisions produced each second, the LHC will find things humans have never seen before -- things like the Higgs.สิ่งที่ชอบฮิกส์ แต่ เอลแอชสี จะทำมากขึ้น กว่าที่พบอนุภาคเล็ก ๆ เพราะสิ่งที่พวกเขา ได้สร้างจริงๆที่เซิร์น What Are We Really Made Of? (2010)
So, what we're doing is re-creating in the lab the first moments of the Universe, and then by surrounding the site of the collisions with these special cameras, detectors, we can record what happened.เราสามารถบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เรามีการจำลอง หลังจากบิ๊กแบง, ทำให้เรียบขนาดเล็กหากคุณ ต้องการในห้องปฏิบัติการ What Are We Really Made Of? (2010)
The LHC creates the primordial explosions, then four enormous detectors along the accelerator ring take pictures of the collisions.สองเครื่องตรวจจับที่ใหญ่ที่สุดจะ เรียกว่า แอทแลส และ สีเอมเอส เอมไอที สตีฟ นาน นำทีม ที่ช่วยให้การออกแบบและตอน นี้ทำงานตรวจจับ สีเอมเอส What Are We Really Made Of? (2010)
Our onboard sensors report you've had a collision.เซนเซอร์ตรวจพบว่ารถคุณถูกชน Horrible Bosses (2011)
Collision alarms, we're about to hit!จับไว้! Gauntlet (2011)
Head-on collision.บูม! พุ่งชนเข้าอย่างจัง Face Off (2011)
Call 911. Tell them we have a bus collision with possible injuries.โทรหา 911 บอกเขาว่า ที่นี่มีรถบัสชนกัน Traffic (2011)
Some astrological lore about the two of us on some collision course of destiny.ทางโหรศาสตร์ที่สืบทอดมา เกี่ยวกับ 2 ตระกูลเรา การมาบรรจบ ตามที่ชะตาได้ลิขิตไว้ Bound (2011)
Through this gallery, which put him on a collision course with Hayes.ผ่านทางแกเลอรี่นี้ ดังนั้นเจ้าโจรจึงเผชิญหน้ากับเฮยส์อย่างเสียไม่ได้ Eye of the Beholder (2011)
Fire department--they got multiple vehicle collisions, a lot more than usual.หน่วยดับเพลิง ได้รับแจ้งเหตุรถชนกันขนานใหญ่ มากกว่าปรกติ Silent Night (2011)
That's a collision course! Are you clear on that'?เรือจะพุ่งเข้าชนนะครับ ท่านแน่ใจนะครับ Battleship (2012)
Unfortunately, they're on a collision course.โชคไม่ดีที่พวกเขา กำลังจะถังแตก Root Cause (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lisionHe recalled that a collision had been avoided by sheer luck.
lisionHis story of the collision agrees with mine.
lisionIn the collision with a Volvo, our car naturally got the worse of it.
lisionThe Aegis collision - why couldn't it have been avoided?
lisionThe bike was mangled in its collision with the truck.
lisionThere was a multiple collision on the highway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีพิพาท[N] conflict, See also: fight, battle, dispute, collision, Example: มีการปลูกยูคาลิปตัสรุกเข้าไปในที่ที่ชาวบ้านทำกินอยู่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเป็นประจำ, Count unit: เรื่อง, เหตุ
กร้วม[ADV] sound of chewing, See also: collision sound, Example: หล่อนกัดขนมปังกรอบเสียงดังกร้วม
การชน[N] collision, See also: bumping, running into, hitting, striking, hitting, Example: การชนกันของรถบรรทุกทำให้คนขับเสียชีวิตคาที่, Thai definition: การโดน หรือกระแทกแรงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
การชนกัน[n. exp.] (kān chon kan) EN: collision   FR: collision [f]
การชนกันของอะตอม[n. exp.] (kān chon kan khøng atǿm) FR: collision atomique []f]
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: collisionj   FR: collision [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng kap kotmāi) EN: come into collision with the law ; be against the law   
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with   FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
รถชนกัน[n. exp.] (rot chon kan) EN: car crash ; car accident   FR: accident (de voiture) [m] ; collision [f]
ทฤษฎีการชนกัน[n. exp.] (thritsadī kān chon kan) EN: Collision theory   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLISION    K AH0 L IH1 ZH AH0 N
COLLISIONS    K AH0 L IH1 ZH AH0 N Z
COLLISIONAL    K AH0 L IH1 ZH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elision    (n) (i1 l i1 zh n)
elisions    (n) (i1 l i1 zh n z)
collision    (n) (k @1 l i1 zh n)
collisions    (n) (k @1 l i1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autokollisions-Verfahren {n}autocollision process [Add to Longdo]
Autounfall {m}; kleine Kollision mit geringem Schadenfender-bender [Am.] [Add to Longdo]
Elision {f}; Auslassung {f}; Weglassung {f} (von unbetonten Vokalen)elision [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Karambolage {f}; Kollision {f}collision [Add to Longdo]
Kollision {f} | Kollisionen {pl} | in Kollision geraten (mit)collision | collisions | to come into collision (with) [Add to Longdo]
Kollisionserkennung {f} (Netzwerk)collision detection [Add to Longdo]
Kollisionsschaden {m}collision waiver [Add to Longdo]
Teilkaskoversicherung {f}; Teilkasko {f} [auto]third party, fire and theft insurance; collision damage waiver (CDW) [Add to Longdo]
verheddert; verwirrt {adj}; in Kollisionafoul [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]
コリジョン[, korijon] (n) collision [Add to Longdo]
海上衝突予防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892) [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement [Add to Longdo]
玉突き;玉突(io)[たまつき, tamatsuki] (n) (1) billiards; pool; (2) serial collisions (of cars) [Add to Longdo]
空中衝突[くうちゅうしょうとつ, kuuchuushoutotsu] (n) midair collision [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] (n,vs) collision; conflict; (P) [Add to Longdo]
衝突検出[しょうとつけんしゅつ, shoutotsukenshutsu] (n) {comp} collision detection; CD [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] (n,vs,adj-no) head-on collision [Add to Longdo]
接触事故[せっしょくじこ, sesshokujiko] (n) minor collision; (have) a scrape (with another vehicle); fender bender [Add to Longdo]
遭遇説[そうぐうせつ, souguusetsu] (n) tidal hypothesis (of the origin of the solar system); near-collision hypothesis [Add to Longdo]
追突[ついとつ, tsuitotsu] (n,vs) rear-end collision; (P) [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) [Add to Longdo]
転音[てんおん, ten'on] (n) euphonic change of pronunciation; elision [Add to Longdo]
当たり判定[あたりはんてい, atarihantei] (n) {comp} collision detection; CD [Add to Longdo]
二重衝突;2重衝突[にじゅうしょうとつ, nijuushoutotsu] (n) double collision [Add to Longdo]
非弾性衝突[ひだんせいしょうとつ, hidanseishoutotsu] (n) inelastic collision [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (n) {comp} collision congestion control [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对撞[duì zhuàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] to collide; a collision [Add to Longdo]
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, ] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into [Add to Longdo]
碰撞[pèng zhuàng, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, ] to collide; collision [Add to Longdo]
碰撞造山[pèng zhuàng zào shān, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄕㄢ, ] collisional orogeny; mountain building as a result of continents colliding [Add to Longdo]
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention [Add to Longdo]
迎面[yíng miàn, ˊ ㄇㄧㄢˋ, ] directly; head-on (collision); in one's face (of wind) [Add to Longdo]
迎面而来[yíng miàn ér lái, ˊ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, / ] directly; head-on (collision); in one's face (of wind) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] collision [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top