ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liners

L AY1 N ER0 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liners-, *liners*, liner
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Linersแผ่นปะหน้า, ไลเนอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bin liners?ถุงขยะหรอ ? Visitor Q (2001)
I'm better at the enigmatic one- liners, Katherine.ผมดีกว่าที่จะเป็นคนเข้าใจยาก แคทธารีน The Return (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
LINERS    L AY1 N ER0 Z
LINERS'    L AY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liners    (n) lˈaɪnəz (l ai1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top