Search result for

lilas

(95 entries)
(2.8521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lilas-, *lilas*, lila
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lilas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lilas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lilac[ADJ] ที่มีสีม่วงอ่อน
lilac[N] พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lilac(ไล'แลค) n. พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ (shrub)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palilaliaอาการพูดซ้ำเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lilah.Lilah. Queen of Hearts (2011)
- Lila!- LilaThe Night Lila Died (2015)
Lilah Maria Sucre.ลีอา มาเรีย ซูเคร Scylla (2008)
# And planting lilacs and buttercups ## And planting lilacs and buttercups # 500 Days of Summer (2009)
Lila, you're going to be good, okay? Remember what I told you.ลีล่า เธอจะต้องเป็นเด็กดีนะโอเคไหม จำไว้ให้ดีว่าฉันบอกเธอไว้อย่างไร Fighting (2009)
Be good, Lila.ต้องทำตัวดีๆนะ ไลล่า Fighting (2009)
Lila.ไลล่า Fighting (2009)
Lila? That's a good name.ไลล่าหรือ นั้นเป็นชื่อที่เพราะมากเลย Fighting (2009)
I have to go and check on Lila, so have a seat.ฉันจะต้องไปหาและเช็คไลล่าก่อน งั้นคุณนั่งรอที่นี่ก่อนนะ Fighting (2009)
My grandmother has Lila, so, come in.ยายเลี้ยงไลล่าอยู่ งั้นเข้ามาข้างใน Fighting (2009)
No. For Lila.ไม่ สำหรับ ไลล่า Fighting (2009)
Listen, hold on, hold on. Just for Lila.ฟังนะ เดี๋ยวก่อน นั่นสำหรับไลล่า Fighting (2009)
MeandLila were on the computer, and we just kinda stumbled across...และเราเพียง สะดุดผ่านไป Fighting (2009)
Try Lila.ลอง ชื่อไลล่าดูสิคะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Lila Dash.ไลล่า แดช The Story of Lucy and Jessie (2009)
"Paige Dash, 3 years old, daughter of Lila and David."เพจ แดช อายุสามขวบ ลูกสาวของไลล่ากับเดวิด The Story of Lucy and Jessie (2009)
You're one of Luann's girls. Lila.- เธอเป็นเด็กคนหนึ่งในสังกัดลูแอน Fa Guan (2009)
Thefirstthing Lila Dash thought about that fateful morning was her husband Dave.สิ่งแรกที่ไลลา คิด ในตอนเช้าที่เหมือนฟ้าประทานมาก็คือสามีเธอ เดฟ If It's Only in Your Head (2009)
That evening, Lila once again thought about her husband... and she asked herself what she had done to deserve someone so wonderful.ตอนเย็น ไลล่าก็คิดอีกครั้งเกี่ยวกับสามีของเธอ และเธอก็ถามตัวเอง ว่าเธอทำอะไร ถึงคู่ควรกับคน If It's Only in Your Head (2009)
But there would be no tomorrows for Lila and Paige Dash... because that was the night they crashed... into Susan and Mike Delfino.แต่จะไม่มีวันพรุ่งนี้หรับไลล่า และ เพจ แดช เพราะคืนนั้น คือคืนที่รถพวกเขารถชน กับรถซูซาน กะ ไมค์ เดลฟิโน่ If It's Only in Your Head (2009)
The last thing Lila Dash thought about before she died was her husband Dave.ความคิดสุดท้าย ที่ไลล่าคิดก่อนเธอตาย ก็คือสามีของเธอ เดฟ If It's Only in Your Head (2009)
Luckily for Lila, she would never know.โชคดีสำหรับไลลา เธอจะไม่มีทางรู้ If It's Only in Your Head (2009)
- I thought we were past this. With the drugs and lila.ฉันคิดว่าเราผ่านมันไปแล้ว เธอก็รู้ เรื่องยา เรื่องไลล่า If I Had a Hammer (2009)
- Who's lila?ใครคือไลล่า If I Had a Hammer (2009)
- lila was insane...ไลล่า น่ะ บ้า Road Kill (2009)
Yeah, you ever talk to, um, Lila anymore?ใช่... แล้วคุณได้ติดต่อ กับไลล่าบ้างรึเปล่า The Performer (2009)
# Samson and Delilah ## แซมซั่น และ เดไลลาห์ # Home (2010)
Lawrence Riley, Lila Rafferty,ลอว์เรนซ์ ไรเลย์ ลิลา ราฟเฟอตี้ Lauren (2011)
A telephone call to Chicago P.D. might set you straight. Lila? Lila, please.โทรแจ้งตำรวจซะหน่อย อาจจะทำให้สร่างขึ้นมามั่ง ไลลา ไลลา มานี่หน่อยครับ The End of the Affair (2011)
What the hell are you doing? Thank you so much, Lila.นี่แกทำอะไร ขอบคุณมาก ไลลา The End of the Affair (2011)
Have relations on a dewy meadow of lilac with Taylor Lautner before he gets fat.มีปฏิสัมพันธ์สุดซาบซ่าน กับ เทเลอร์ ลอทเนอร์ ก่อนเขาจะอ้วน The First Time (2011)
Hey, listen, I-I know you wanted to do it in a field of lilacs with Sting playing in the background and all that, but who cares where we are?ฉันรู้นายต้องการทำมันในที่ๆถูกต้อง แต่นั้นแหละ ใครสนกันว่าเราเป็นใคร The First Time (2011)
The owner of the house, Miss Lila Taylor, age 20, lives alone.เจ้าของบ้านคือ น.ส.ไลล่า เทย์เลอร์ อายุ 20 อยู่คนเดียว Time After Time (2012)
"He's banging some chick named Lila Taylor,"เขากำลังปิ๊งสาวคนนึง ชื่อ ไลล่า เทย์เลอร์ Time After Time (2012)
Miss Lila Taylor?คุณไลล่า เทย์เลอร์? Time After Time (2012)
Lila, I'm sorry, but, you just -- everything I said to you is true--ไลล่า ผมขอโทษ แต่ คุณแค่ -- ทุกสิ่งที่ผมบอกคุณเป็นความจริง Time After Time (2012)
It's not like that. I do it for you, Lila.ไม่ใช่อย่างนั้น ผมทำเพื่อคุณ ไลล่า Time After Time (2012)
That's my life, Lila.นี่คือชีวิตผม ไลล่า Time After Time (2012)
Lila here was gonna be victim number three.ไลล่านี่คงเกือบเป็นเหยื่อรายที่ 3 Time After Time (2012)
Lila, please.ไลล่า ได้โปรด Time After Time (2012)
No, Lila, please!ไม่ ไลล่า ได้โปรด Time After Time (2012)
Looks like we got about 12 stops, and then, onto Mililani.ดูเหมือนเราต้อง หยุด 12 แห่ง และจากนั้นไปมาลิลานิ Pu'olo (2012)
She isn't drawn to my darkness like Lila, or blind to it like Rita, and she doesn't need it like Lumen.She isn't drawn to my darkness like Lila, หรือทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนริต้า แล้วเธอก็ไม่ได้ต้องการมันเหมือนลูเม็น Chemistry (2012)
The next song... was requested by the beautiful lady with a lilac scent and wearing a yellow scarf.เพลงต่อไป เป็นคำขอจากสาวสวยในชุดสีม่วงอ่อนปกเหลือง Episode #1.1 (2012)
♪ Delilah♪ DelilaAmerican Hustle (2013)
♪ Delilah?♪ Delilah? American Hustle (2013)
♪ Forgive me, Delilah♪ Forgive me, DelilaAmerican Hustle (2013)
♪ Forgive me, Delilah♪ Forgive me, DelilaAmerican Hustle (2013)
I just doubt suddenly everything's gonna be lilacs and daffodils.ฉัแค่คิดว่าในที่สุดทุกอย่างจะจบลงด้วยดอกไลแลคกับดอกแดฟโฟดีล, Hot Water (2013)
Lila Burrows.ไลล่า เบอร์โรวส์ Cold Turkey (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lilaWe must wait for a few weeks to see the lilacs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะแขว่น = มะแข่น = บ่าแข่น[n.] (makhaen = mākhaen = makhwaen ) EN: zanthoxylum limonella ; mullilam ; Indian prickly ash-tree ; Indian ivy-rue   
มะแว้งเทศ [n. exp.] (mawaēng thēt) EN: Glycine ; Italian jasmine ; St. vincent lilac   
ผีเสื้อตาลพุ่มเหลือบม่วง[n. exp.] (phīseūa tān phum leūap muang) EN: Lilacine Bushbrown   
ยี่เข่ง[n.] (yīkheng) EN: Crape myrtle ; Indian lilac ; Crape flower   

CMU English Pronouncing Dictionary
LILA    L IY1 L AH0
LILAH    L IH1 L AH0
LILAC    L AY1 L AE2 K
DALILA    D AH0 L AY1 L AH0
DELILA    D EH0 L IY1 L AH0
OLLILA    AA1 L AH0 L AH0
LILACS    L AY1 L AE2 K S
BALILAN    B AH0 L IH1 L AH0 N
DELILAH    D AH0 L AY1 L AH0
GILLILAN    G IH1 L AH0 L AH0 N
GILLILAND    G IH1 L AH0 L AH0 N D
SOMALILAND    S AH0 M AA1 L IY0 L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lilac    (n) (l ai1 l @ k)
lilacs    (n) (l ai1 l @ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flieder {m} [bot.]lilac [Add to Longdo]
Kalilauge {f} [chem.]potash [Add to Longdo]
fliederfarben; fliederfarbig {adj}lilac [Add to Longdo]
lila; violett {adj}purple [Add to Longdo]
Palila [ornith.]Palila [Add to Longdo]
Neuseeländische Graspflanze {f} (Lilaeopsis novae-zelandiae)micro sword [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハシドイ;はしどい[, hashidoi ; hashidoi] (n) Japanese tree lilac (Syringa reticulata) [Add to Longdo]
ライラック[, rairakku] (n) lilac [Add to Longdo]
ライラック色[ライラックいろ, rairakku iro] (n) lilac [Add to Longdo]
リラ[, rira] (n) (1) (See ライラック) lilac (fre [Add to Longdo]
淡紫色[たんししょく, tanshishoku] (n) lilac (colour); mauve; light purple [Add to Longdo]
藤紫[ふじむらさき, fujimurasaki] (n) dark lilac (color); royal blue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica) [Add to Longdo]
[lī, ㄌㄧ, ] (onomat.); see 哩哩羅羅|哩哩罗罗 lililuoluo endless mumbling noise; see 哩哩啦啦 lililala, scattered or intermittent [Add to Longdo]
大利拉[Dà lì lā, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄌㄚ, ] Delilah (person name) [Add to Longdo]
紫丁香[zǐ dīng xiāng, ㄗˇ ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine [Add to Longdo]
芫花[yuán huā, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] lilac daphne; Daphne genkwa [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むらさき, murasaki] purpurfarben, violett, -lila [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  lilas [lila]
     lilac
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top