ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lernen

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lernen-, *lernen*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lernende {m,f}; Lernenderlearner [Add to Longdo]
lernento learn {learned, learnt; learned, learnt} [Add to Longdo]
lernen; sich aneignen; aufschnappento pick up [Add to Longdo]
lernendlearning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まなぶ, manabu] lernen [Add to Longdo]
教わる[おそわる, osowaru] lernen [Add to Longdo]
習う[ならう, narau] lernen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  lernen /lɛrnən/
   learned; learnt; to learn {learnt, learned}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Lernen /lɛrnən/ 
   study

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top