ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

le

L AH0   
225 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -le-, *le*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lender lender

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
let's see (phrase (spoken) ) Let’s + V, แปลประมาณว่า …..กันเถอะ มาดูกันว่า,เดี๋ยวนะ,คอยดูสิว่า,I am thinking about this,you are not sure what to say next OK. Let's see where we are.มาดูกันว่าถึงไหนแล้้ว Do you know a shop that sells dictionaries?” (ขอโทษครับ) พี่รู้จักร้านหนังสือที่ขายพวกพจนานุกรมไหมครับ? “Let me see” เดี๋ยวนะ ให้ผมคิดก่อน Let’s see what you will get for the New Year. คอยดูสิว่าเธอจะได้อะไรเป็นของขวัญวันปีใหม่ let's see (spoken) I am thinking about this “Do you have any idea how many people will be there?” “Well, let's see – I don't think I could put a number on it.” Let's see how much you want to win this event. Now that we know what your interests are, let's see if we can match you to a job that you'd like.

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
leucinesกรดอะมิโนลิวซีน เป็นกรดอะนิโนชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Leukoplakie {f} [med.]a disorder of a mucous membrane characterized by one or more white patches, occurring most commonly on the cheek, tongue, vulva, or penis: often medically insignificant but sometimes becoming malignant.

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
levure chimique (n ) baking power
See also: R. ผงฟู

English-Thai: Longdo Dictionary
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , S. permission to be absent ,
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
less then(adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
letting(n ) การอนุญาตให้เช่า
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lea[N] ทุ่งหญ้า, See also: สนาม
led[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lead
led[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lead
lee[N] ที่บังลม, See also: ที่หลบลม, Syn. shelter
leg[N] ขา, Syn. lower limb
leg[N] ขากางเกง, Syn. clothing for leg
leg[N] ขาเก้าอี้หรือขาโต๊ะ
leg[VI] เดินหรือวิ่งหนี, Syn. walk/run to escape
leg[N] ผลัดหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬา
leg[N] สาขา, See also: กิ่งก้าน, แขนง, Syn. branch, fork

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leabbr. lupus erythematous,lower extremities
lea(ลี'เล) n. ทุ่ง,ทุ่งหญ้า,สนาม., Syn. ley
leach(ลีชฺ) vt.,vi. กรอง,โกรก,กรองทิ้ง.
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
leadoff(ลีด'ออฟ) n. การตั้งตน,การเริ่มต้น,ผู้เริ่มเล่นตีลูกเบสบอล, Syn. beginning
leaf(ลีฟ) {leafed,leafing,leafs} n. ใบไม้,ใบ,กลีบดอก,หน่วยหน้าหนังสือ2หน้า (หนึ่งแผ่น) ,แผ่นโลหะบาง ๆ ,ชั้น,มีใบ,ปกคลุมด้วยใบ. vi. ผลิใบ,พลิกหน้าหนังสืออย่างรวดเร็ว. vt. พลิกหน้าหนังสือ-Phr. (turn over a new leaf เริ่มใหม่) pl. leaves

English-Thai: Nontri Dictionary
leach(vt) สระล้าง,ชะ,โกรก,กรองทิ้ง
lead(adj) ทำด้วยตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว
lead(n) ตะกั่ว,ลูกปืน,ตัวอย่าง,การนำ,การเล็งปืน,การโจมตี
lead(vt) นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต,ชักจูง
leaden(adj) ทำด้วยตะกั่ว,เป็นสีตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
leaf(n) ใบไม้,กลีบดอกไม้,แผ่นกระดาษ,บานประตู,ยาสูบ
leaf(vi) มีใบ,ผลิใบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leach hole; sinkholeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leachingการซึมชะละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leadผู้รับประกันภัยนำ มีความหมายเหมือนกับ leading underwriter [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead evidence, toนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead inสายต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead paralysisอัมพาตพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lead poisoning; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอ, หลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leach Rate อัตราการชะละลาย, อัตราการชะซึม
ปริมาณของสารต่าง ๆ ที่ถูกชะละลายออกจากขยะต่อหน่วยเวลาหรือ ต่อหน่วยพื้นที่และเวลา เช่น กรัม/วัน หรือ กรัม/ตร.ชม.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Leach Test Specimen ตัวอย่างทดสอบการชะละลาย, ชะซึม
ตัวอย่างของแข็งซึ่งมีของเสียประกอบอยู่ด้วย นำมาจุ่มแช่ในน้ำหรือกรด เพื่อศึกษาถึงปริมาณของเสียในของแข็งที่ถูกชะละลายออกมาว่า มีมากน้อยเพียงใด [สิ่งแวดล้อม]
Leachability ความสามารถชะละลาย, ชะซึม
ขนาดที่แสดงความสามารถชะละลายออกของสารต่างๆ จากวัตถุใดๆ ภายใต้สภาวะหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Leachability Index ดัชนีความสามารถชะละลาย
ค่าดัชนีความสามารถชะละลายเป็นค่าไม่มีหน่วย โดยเกิดจากการทดสอบ การชะละลายของของแข็งที่มีของเสียประกอบอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Leachateน้ำชะขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leachateน้ำชะมูลฝอย
ของเหลวที่ไหลชะล้างผ่านหรือออกมาจากขยะมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วย สารละลาย สารแขวนลอยผสมอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Leachate น้ำเสียจากกองขยะ, น้ำชะละลาย(ขยะ), น้ำชะชึม(ขยะ)
น้ำเสียที่มีความสกปรกสูง และมีสภาพความเป็นกรด ที่ไหลซึมผ่าน หรือออกมาจากกองฝังกลบ จะมีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรคและโลหะหนักต่างๆ หากน้ำจากขยะรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียงได้ เช่น การรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน : ดู Seepage (Seepage หมายถึง การสูญเสียน้ำในรูปของการซึมออกจากทางน้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Leachate Treatment การบำบัดน้ำชะละลาย (ขยะ), ซึม
การบำบัดของเหลวชะละลายโดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การป้อนกลับน้ำชะละลาย(ขยะ) การฉีดพ่นกระจายบริเวณพื้นที่หญ้าข้างเคียง การบำบัดทางเคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Leachingการละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lead (Marketing ) ผู้สนใจ ที่อาจจะเป็นลูกค้า
Image:
leaf borerหนอนเจาะใบ
lean (n jargon) ศัพท์ธุรกิจ หมายถึง การปรับลดหรือตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองออก เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือสร้างความสามารถทางธุรกิจ เป็นแนวคิดของโตโยต้าที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตของตนเองที่เรียกว่า TPS: Toyota Production System
See also: S. -, A. -,
leaseback[ลิซแบ็ค] (n ) นิติกรรมซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งขายทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้นำทรัพย์สินออกให้ผู้ขายเช่าทันที นิติกรรมเช่นนี้ทำให้ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องมีภาระทางการเงิน ส่วนใหญ่มักทำนิติกรรมนี้กันเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี บางทีก็เรียกว่า sale and leaseback
leasing outให้เช่า
leave (n) ลากิจ
Leave no stone unturned (IDIOMS ) พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ The police left no stone unturned in search for the missing pupil.= ตำรวจพยายามทุกอย่างที่จะค้นหาเด็กนักเรียนที่หายไป ;
leave nothing to chanceto not plan something but just hope that everything will happen as intended
leet (slang ) มาจากคำว่า elite แปลว่า สุดยอด! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
Le Petomane!เลอเพโทเมน Blazing Saddles (1974)
"... the Honorable William J. Le Petomane..."... โดยผู้ว่าฯ วิลเลี่ยม เจ เลอเพโทเมน... Blazing Saddles (1974)
"To the Honorable William J. Le Petomane, Governor."ถึงผู้ว่าฯ เลอเพโทเมน ผู้ทรงเกียรติ์ Blazing Saddles (1974)
Le Petomane Thruway!ทางด่วนไปโลด! Blazing Saddles (1974)
This is just an island at the doorway... where I, Henri Le Pigeon, am putting up my Statue of Liberty.นี่เป็นเพียงเกาะ ตรงทางเข้าเท่านั้น... . ที่ซึ่งฉัน, "อองรี" นกพิราบ An American Tail (1986)
Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.บิ๊กแม็คเป็นบิ๊กแม็ค แต่พวกเขาเรียกมันว่า Le บิ๊กแม็ค Pulp Fiction (1994)
[ Imitating French Accent ] Le Big Mac. [ Laughs ][เลียนแบบสำเนียงฝรั่งเศส] เลอบิ๊กแม็ค [หัวเราะ] Pulp Fiction (1994)
When you're feeling blue, come to Le Moulinเมื่อคุณรู้สึกหมองเศร้า มาที่ Le Moulin Anastasia (1997)
And they called it Le Coeur de la Mer.รู้กันในชื่อ "เลอคูเดอลาแมร์" Titanic (1997)
J'aime le son d'une trombone en sourdine.ฉันชอบเสียงแตรยาวซอร์ดีน Mulholland Dr. (2001)
Señoras y señores... el Club Silencio les presenta... a la Llorona de Los Ángeles...ซินยอร่า ซินโยเร่ส์ ไม่มี ซิเลนซิโอ้คลับ ที่ เปสเซนต้า ไอโลโรนา ในลอสแองเจลิส Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
le5 is less than 8.
leA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
leA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
leA ball hit her on the right leg.
leA band led the parade through the city.
leA bank lends us money at interest.
leA bicycle will rust if you leave it in the rain.
leA blanket of leaves.
leA blister rose on one of her left fingers.
leA book bound in leather.
leA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
leA bulldozer was employed for leveling the lane.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำลามก[N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
จัดเก็บ[V] levy, Syn. เรียกเก็บ, Example: รัฐบาลจัดเก็บภาษีศุลกากรกล้องถ่ายรูป 37 เปอร์เซ็นต์
ช่างมันเถอะ[INT] Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
ผู้ชักนำ[N] guide, See also: leader, Syn. ผู้ชักจูง, คนชักนำ, Example: อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม
ผู้เรียนรู้[N] learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
มือซ้าย[N] left hand, See also: left, Ant. มือขวา, Example: ลูกเสือทำความเคารพโดยใช้มือซ้ายจับมือกัน, Thai definition: มือที่อยู่ด้านซ้ายของลำตัว
วงการกฎหมาย[N] legal profession, Syn. แวดวงกฎหมาย, Example: พวกที่อยู่ในวงการกฎหมายรู้ดีว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไร, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ใช้กฎหมาย
เปิดช่อง[V] let someone/something enter, Syn. เปิดทาง, เปิดโอกาส, Example: การขาดธาตุอาหารทำให้พืชอ่อนแอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เปิดช่องให้แมลงวัชพืชและเชื้อโรคเข้ามาทำลายผล
เปิดทาง[V] let someone have a chance, Syn. เปิดช่อง, เปิดโอกาส, Example: พรรคการเมืองควรจะเปิดทางให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประการสำคัญ
คอหนัง[N] leatherneck, Syn. ทหารนาวิกโยธิน, Count unit: นาย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอปเปิล[n.] (aeppoēn) EN: apple   FR: pomme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LE L AH0
LEM L EH1 M
LEN L EH1 N
LEH L EH1
LEK L EH1 K
LED L EH1 D
LEI L EY1
LEE L IY1
LEA L IY1
LEG L EH1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Le (dt) (l @)
LEA (n) ˌɛlˌiːˈɛɪ (e2 l ii2 ei1)
Len (n) lˈɛn (l e1 n)
Leo (n) lˈiːou (l ii1 ou)
Les (n) lˈɛz (l e1 z)
lea (n) lˈiː (l ii1)
led (v) lˈɛd (l e1 d)
lee (n) lˈiː (l ii1)
leg (n) lˈɛg (l e1 g)
lei (n) lˈɛɪiː (l ei1 ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker), #3 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] length; long; forever; always; constantly, #200 [Add to Longdo]
领导[lǐng dǎo, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ, / ] lead; leading; to lead; leadership; leader, #358 [Add to Longdo]
[bié, ㄅㄧㄝˊ, / ] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin, #367 [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence, #390 [Add to Longdo]
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] level (of achievement etc); standard; horizontal, #420 [Add to Longdo]
[, ㄐㄧˊ, / ] level; grade; rank; step, #479 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, / ] learn; study; science; -ology, #508 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] kind; type; class; category; similar; like; to resemble, #662 [Add to Longdo]
[, ㄗˋ, ] letter; symbol; character; word, #690 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
lebenใช้ชีวิตอยู่, มีชีวิต
Leben(n) |das, pl. Leben| ชีวิต
lebendig(adj) มีชีวิตอยู่ เช่น Der gefangene Fisch ist noch lebendig. ปลาที่จับมาได้ยังมีชีวิตอยู่เลย, See also: S. am Leben,
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต , See also: A. lebensfreundlich
lebenslang(adj) ตลอดชีวิต ชั่วชีวิต
Lebenslauf(n) |der, pl. Lebenläufe| ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต
Lebewesen(n) |das| สิ่งมีชีวิต, See also: die Kreatur
lecken(vt) |leckte, hat geleckt, etw.(A)| เลีย(ด้วยลิ้น) เช่น Mein Hund leckt gern die Hand. สุนัขของฉันชอบเลียมือ, See also: S. schlecken,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leistetrends [Add to Longdo]
leertdepletes [Add to Longdo]
Leichtsinn {m}levity [Add to Longdo]
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable [Add to Longdo]
lebendes Bild | lebendige Bildertableau | tableaus [Add to Longdo]
leichter Brandschadensinge [Add to Longdo]
Lehrsches Dämpfungsmaßdamping factor [Add to Longdo]
Leiter {m} der Finanzabteilung; Leiterin {f} der Finanzabteilungtreasurer [Add to Longdo]
leeres Geschwätzhot air [Add to Longdo]
Leben {n} | einmal im Lebenlifetime | once-in-a-lifetime [Add to Longdo]
Leben {n}livings [Add to Longdo]
Leadwood-Baum {m} [bot.]leadwood [Add to Longdo]
Leasing {n} [econ.]leasing [Add to Longdo]
Leasinggeber {m}; Leasinggeberin {f}; Leasingfirma {f}lessor [Add to Longdo]
Leasingnehmer {m}; Leasingnehmerin {f}lessee [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี
lesคำนำหน้านามพหูพจน์ที่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น les salles, les boissons
lettre d'amour(n) |f| จดหมายรัก
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
learn (vt) เรียน
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
levure (n ) yeast

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
人々[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
人びと[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] Leibeserziehung, Sport, Gymnastik [Add to Longdo]
侍医[じい, jii] Leibarzt, Hofarzt [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]
先週[せんしゅう, senshuu] letzte_Woche [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] Leistung, Verdienst [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] Leiter, Vorsitzender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 LE
   n 1: a chronic inflammatory collagen disease affecting
      connective tissue (skin or joints) [syn: {lupus
      erythematosus}, {LE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LE
     LAN Emulation (LANE, ATM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 le /lə/ 
  the; him; it

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 le
  excuse me

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 le
  the

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 le
  smile

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 le
  1. scythe
  2. laugh

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top