หรือคุณหมายถึง laßer?
Search result for

lasser

(18 entries)
(1.4114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lasser-, *lasser*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Lasser, you said you walked outside just before it exploded?คุณ ลาสเซอร์ คุณบอกว่าคุณเดินออกมาข้างนอก ก่อนที่มันจะระเบิดหรอ The Three Bad Wolves (2011)
Mr. Lasser, we have a lot of people out here investigating the explosion.คุณ ลาสเซอร์ พวกเรามีคนเยอะแยะที่นี่ กำลังสอบสวนการระเบิด The Three Bad Wolves (2011)
We ran your motorcycle plate, registered to an Angelina Lasser.เราเช็คเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์แล้ว จดทะเบียนในชื่อแองเจลลิน่า ลาสเซอร์ The Three Bad Wolves (2011)
Yes, his brothers were killed two years ago, and we believe Angelina Lasser was responsible.ครับ พี่น้องเขา ถูกฆ่าเมื่อสองปีที่แล้ว และเราคิดว่าแองเจลิน่า แลสเซอร์ เป็นคนทำ The Three Bad Wolves (2011)
I just want to let you know that we are sending your case files on the Lasser arson to a Seattle lab to get a second opinion.ผมแค่อยากบอกให้คุณรู้ไว้ ว่าเรากำลังส่ง แฟ้มคดีลอบวางเพลิงบ้านลาสเซอร์ ไปที่แล็ปซีแอตเทิล เพื่อขอความเห็นที่สอง The Three Bad Wolves (2011)
Angelina Lasser is a monster.แองเจลลิน่า เลสเซอร์เป็นปีศาจ The Three Bad Wolves (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
แจก[v.] (jaēk) EN: classify ; sort   FR: classer
จัดลำดับ[v. exp.] (jat lamdap) EN: rearrange   FR: ordonner ; classer
จัดเรียง[v.] (jatrīeng) EN: sort ; order   FR: trier ; classer
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
คลายเครียด[v. exp.] (khlāi khrīet) EN: relax ; release ; give rest to   FR: détendre son esprit ; se détendre ; se délasser
พักผ่อน[v.] (phakphǿn) EN: rest ; relax   FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
เรียงลำดับ[v. exp.] (rīeng lamdap) EN: sort   FR: classer ; sérier
เรียงตามอักษร[v. exp.] (rīeng tām aksøn) EN: sort   FR: classer par ordre alphabétique ; trier alphabétiquement
หย่อนใจ[v.] (yǿnjai) EN: relax ; recreate ; take recreation   FR: se délasser ; se détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
LASSER    L AE1 S ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  lasser [lase]
     bore
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top