Search result for las (161 entries) (0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -las-, *las*.
English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
last will(n ) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., R. testament
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
last but not leastสุดท้าย แต่สำคัญไม่น้อยกว่าคน หรือเรื่อง หรือสิ่ง ที่กล่าวมาแล้ว
last-minute flight (n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ
See also: R. last-minute
last-minute trip (n) การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก
See also: R. last-minute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lash    [VT] กระตุ้น, See also: ยุยง, ส่งเสริม, Syn. drive, incite, encourage
lash    [VT] กระทบอย่างแรง (คลื่น, ฝน), See also: สาด, ซัด, Syn. beat
lash    [N] การกระทบอย่างแรงของคลื่นหรือสายฝน, See also: การซัด, การสาด, Syn. beat, impact
lash    [N] การเฆี่ยน, See also: การโบย, การตี, การหวด, Syn. stroke, blow
lash    [N] ขนตา, Syn. eyelash
lash    [VT] เฆี่ยน, See also: ฟาด, ตี, หวด, โบย, Syn. beat, hit, strike
lash    [VI] ตำหนิ, See also: โจมตี, ว่ากล่าว, ด่าว่า, Syn. attack, reprove, berate
lash    [N] สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน, See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม, Syn. severe scolding, verbal attack
lash    [N] แส้, Syn. whip, thong, strap
lash    [VT] ผูกเชือก, Syn. tie, bind, fasten

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lasciviousเสื่อมเสียทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lascivious cohabitationความผิดฐานอยู่กินด้วยกันโดยมิได้สมรส (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laserเครื่องเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
laser cuttingการตัดด้วยเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
laser discแผ่นเลเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laser discแผ่นเลเซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laser weldingการเชื่อมด้วยเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lash; free play; playระยะว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lasegue's Signอาการแสดงที่ตรวจพบความตึงผิดปกติของเส้นประสาท [การแพทย์]
Laseque Signsท่าแอ่นข้อตะโพก [การแพทย์]
laserเลเซอร์, แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Laser beamsแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser Beamsแสงเลเซอร์ [การแพทย์]
Laser Lightแสงเลเซอร์ [การแพทย์]
Laser printer เครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์]
Laser printersเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser recordingการบันทึกด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser surgeryศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lasMy son grew 5 inches last year.
lasAmy worked in the yard last Saturday.
lasLet's see. I bought it last week.
lasMy uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.
lasI went there with my aunt last month.
lasThe sun at last broke through about noon.
lasLet's begin at the last line but one.
lasWith reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.
lasHe got married to Ann last month.
lasI missed the last bus yesterday.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
las vegas(ลาสเว'กัส) n. ชื่อเมืองพนันในรัฐเนวาดา
lascivious(ละซิฟ'เวียส) adj. เต็มไปด้วยกามตัณหา,ลามก,โป้,กระตุ้นกำหนัด,มีราคะ., See also: lasciviousness n. ดlascivious, Syn. lustful,lewd
laser(เล'เซอะ) n. แสงเลเซอร์,l (ight) a (mplification) s (timulated) e (mission of) r (adiation)
laser beamn. ลำแสงเลเซอร์
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ
laserjet(เลเซอร์เจ็ต) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพ็กการ์ด ใช้ได้กับเครื่องพีซี มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน
laserwriter(เลเซอร์ไรต์เทอร์) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทแอปเปิล ใช้ได้ทั้งกับพีซี และแอปเปิล
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
lashed(แลชทฺ) adj. มีขนตา

English-Thai: Nontri Dictionary
lascivious(adj) มีความใคร่,บ้าตัณหา
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย
lass(n) หญิงสาว,หญิงคนรัก,เด็กสาว
lassitude(n) ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า,ความเฉยเมย,ความเหนื่อย
lasso(n) เชือก,บ่วงบาศ
last(adj) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ปลาย,จบ,ตลอดไป,ถาวร,ล่าสุด
last(adv) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ล่าสุด,ในที่สุด
last(vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พึ่งสุดท้าย    [N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
ที่ผ่านมา    [ADV] preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มั่นคงถาวร    [V] last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai definition: อยู่ได้นาน
วันสุดท้าย    [N] last day, Ant. วันแรก, Example: แล้ววันสุดท้ายที่พวกเราทุกคนไม่อยากให้มาถึง ก็มาถึงจนได้, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดขึ้นหลังสุด
สุดท้าย    [ADJ] last, See also: hindmost, Syn. หลังสุด, ทีหลัง, ท้าย, Ant. แรก
แสงเลเซอร์    [N] laser beam, Syn. เลเซอร์
ครั้งสุดท้าย    [ADJ] last, See also: ultimate, final, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว
เมื่อคืน    [N] last night, Syn. เมื่อคืนนี้, Example: เขาตื่นนอนขึ้นมาเมื่อนอกบ้านแดดสายสดใสแล้ว เป็นเพราะเมื่อคืนเขานอนไม่ค่อยหลับ, Thai definition: กลางคืนที่เพิ่งเลยไป
เมื่อคืนนี้    [N] last night, Syn. เมื่อคืน, Example: เขากลับมาเกือบสองยามเมื่อคืนนี้, Thai definition: กลางคืนที่เพิ่งเลยไป
สาด    [V] splash, See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle, Syn. ซัด, Example: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง, Thai definition: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAS    L AA1 S
LAS    EH1 L EY1 EH1 S
LASH    L AE1 SH
LAST    L AE1 S
LASE    L EY1 Z
LAST    L AE1 S T
LASS    L AE1 S
LASK    L AE1 S K
LAST    L AO1 S T
LASKO    L AE1 S K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lash    (v) (l a1 sh)
lass    (n) (l a1 s)
last    (v) (l aa1 s t)
laser    (n) (l ei1 z @ r)
lasso    (v) (l a1 s uu1)
lasts    (v) (l aa1 s t s)
lascar    (n) (l a1 s k @ r)
lasers    (n) (l ei1 z @ z)
lashed    (v) (l a1 sh t)
lashes    (v) (l a1 sh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
lassenยอมให้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาช่วย)
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
lassen|läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูปท้ายประโยค| เป็นกริยาช่วยใช้บ่งว่า กรรมของประโยคถูกกระทำ ซึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งของ Passivbildung เช่น Man ließ drei Häuser bauen. = Es wurden drei Häuser gebaut.
lassen(vt) |läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูป| อนุญาต, ปล่อยให้ทำ เช่น Er läßt mich nicht weiter schlafen. เขาไม่ปล่อยให้ฉันนอนต่อ
läßt, See also: lassen
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
Glas(n) |das, pl. Gläser| แก้วน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Las Vegas (Stadt in USA)Las Vegas (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
A級[エーきゅう, e-kyuu] (adj-f,n) class-A [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上世纪[shàng shì jì, 上世紀] last century [Add to Longdo]
上个星期[shàng gè xīng qī, 上個星期] last week [Add to Longdo]
上个月[shàng gè yuè, 上個月] last month [Add to Longdo]
上周[shàng zhōu, 上周] last week [Add to Longdo]
上星期[shàng xīng qī, 上星期] last week; previous week [Add to Longdo]
上月[shàng yuè, 上月] last month [Add to Longdo]
上次[shàng cì, 上次] last time [Add to Longdo]
下半年[xià bàn nián, 下半年] last-half year [Add to Longdo]
下旬[xià xún, 下旬] last third of the month [Add to Longdo]
中伏[zhōng fú, 中伏] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
サブクラス[さぶくらす, sabukurasu] subclass [Add to Longdo]
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class [Add to Longdo]
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class [Add to Longdo]
ファイル他者クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] file other class [Add to Longdo]
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[に, ni] Last, Fracht, Gepaeck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Las \Las\, n.
   A lace. See {Lace}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Las \Las\, a. & adv.
   Less. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster] lasagna

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plumula \Plu"mu*la\, n.; pl. L. {Plumule}, E.{-las}. [L. See
   {Plumule}.]
   1. (Bot.) A plumule.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A down feather.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 las [la]
   tired
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fistula
 
 1. (çoğ.), las, Iae) (tıb.) fistül.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 las
   the
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top