Search result for

lapas

(124 entries)
(0.0506 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lapas-, *lapas*, lapa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lapas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lapas*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
laparoscopic splenectomy (n ) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lollapalooza[SL] สิ่งที่ใหญ่มาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparoscope; celioscope; peritoneoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
litholapaxyการขบล้างนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparoscopic cholecystectomyการตัดถุงน้ำดีอาศัยกล้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparoscopyการใช้กล้องส่องตรวจช่องท้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
laparotomaphiliaอาการชอบถูกผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomise; laparotomizeผ่าท้อง, ผ่าหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomize; laparotomiseผ่าท้อง, ผ่าหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomy; celiotomy; section, abdominalการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomyการผ่าท้อง [ดู abdominal section และ celiotomy] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
section, abdominal; celiotomy; laparotomyการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal section; celiotomy; laparotomyการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cholecystectomy, laparoscopicการตัดถุงน้ำดีอาศัยกล้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
celioscope; laparoscope; peritoneoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
celiotomy; laparotomy; section, abdominalการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracolaparotomyการผ่าอกและท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cholecystectomy, Laparoscopicการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดีทัศน์ [TU Subject Heading]
Galapagos Islandsหมู่เกาะกาลาปากอส [TU Subject Heading]
Laparoscopyศัลยกรรมช่องท้องด้วยวิธีส่องกล้อง [TU Subject Heading]
Lapamis Hardwickiiงูอ้ายงั่ว [การแพทย์]
Laparoscope Equipmentเครื่องมือทำหมันแห้ง [การแพทย์]
Laparoscopesกล้องแลปาโรสโคป, กล้องลาพาโรสโคป, กล้องส่องตรวจช่องท้อง, ลาพาโรสโคป [การแพทย์]
Laparoscopyส่องกล้องตรวจในช่องท้อง, กล้องส่องเข้าไปในช่องท้องผ่านทางหน้าท้องขณะนอนร, ส่องกล้องในช่องท้อง, การส่องตรวจช่องท้อง [การแพทย์]
Laparotomyท้อง, การผ่า; ผนังท้อง, ศัลยกรรม; การผ่าหน้าท้อง; การผ่าท้อง; การผ่าทางหน้าท้อง; การเปิดหน้าท้อง; การผ่าตัดเปิดช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Laparotomy Methodวิธีผ่าตัดเข้าไปทางผนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Laparotomy, Exploratoryการผ่าตัดเปิดตรวจช่องท้อง, เปิดหน้าท้องทันที, ศัลยกรรมเปิดช่องท้องตรวจ, ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง, เปิดสำรวจช่องคลอด, การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง [การแพทย์]
Laparotomy, Exploreการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง, การผ่าตัดช่องท้อง [การแพทย์]
Laparotomy, Pre-Stagingวิธีผ่าตัดเปิดลงไปดู [การแพทย์]
Laparotomy, Trans Vaginalการผ่าตัดทางช่องคลอด [การแพทย์]
Laparotomy, Trans-Inguinalการผ่าตัดทำหมันทางขาหนีบ [การแพทย์]
Minilaparotomyเปิดแผลเล็กๆบริเวณหัวเหน่า, การผ่าตัดทางหน้าท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's called Kartapal Birigalapatt. - What's that mean?มันมีชื่อว่า คาร์ทาพอล บิริกาลาพัต แปลว่าอะไรค่ะ The Love Guru (2008)
Monday night I was working a swing shift at the homeless shelter in Allapatah hosing piss off the sidewalk from the folks waiting to get inside until 8:00-fucking-A.M.คืนวันจันทร์ ผมทำงานผลัดเปลี่ยนกะ ที่ที่พักคนไร้บ้าน ในอัลลาพาทา ฉีดน้ำราดทางเดินไล่ Remains to Be Seen (2009)
I had to do a laparoscopic bowel repair while the poor thing was awake on the table.ฉันได้ดำเนินการซ่อมแซม ลำไส้ตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน ขณะที่สิ่งแย่ๆ ตื่นอยู่บนโต๊ะ Holidaze (2009)
Hey, if I want to invite the entire lineup of Lollapalooza to sleep in my apartment, I will, and it's none of your business!ถ้าฉันอยากชวนคนทั้งโขยงมานอน ในอพาร์ตเมนต์ ฉันก็จะทำ และไม่ใช่เรื่องของคุณ The Guitarist Amplification (2009)
[Galapagos Islands, which is located far away* in the Pacific Ocean.] [*far place sounds better since the ocean is where you go with big dreams.][ เกาะ Galapagos อยู่ไกลออกไป\ ในมหาสมุทรPacific] [ชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์ที่ถูกตัดเป็นชิ้น สามารถมองเห็นทะเลเป็นสีเลือดได้อย่างชัดเจน] Episode #1.16 (2010)
The incident in Galapagos Islands.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะกาลาปากอส Episode #1.16 (2010)
I can't decide on what to write for my next novel, but I really like this Galapagos Islands idea.ฉันยังหาสิ่งที่จะเขียนนิยายในเรื่องต่อไปของฉัน แต่ฉันชอบมันจริง ๆ นะไอเดีย หมู่เกาะกาลาปากอส Episode #1.16 (2010)
You have to actually go to the Galapagos Islands, and thoroughly research that place.เธอต้องไปที่หมู่เกาะกาลาปากอสจริงๆ และศึกษาสถานที่อย่างละเอียดว่าเป็นยังไง Episode #1.16 (2010)
Do you know where the Galapagos Islands is?เธอรู้เหรอว่าเกาะกาลาปากอสคืออะไร? Episode #1.16 (2010)
The Galapagos idea. Do protect it.ไอเดีย หมู่เกาะ กาลาปากอส เก็บไว้นะ Episode #1.16 (2010)
Oppa My birthday . Galapagosสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ชาย กาลาปากอส Episode #1.17 (2010)
Galapagos.กาลาปากอส Episode #1.17 (2010)
Galapagos.กาลาปากอส Episode #1.17 (2010)
That Galapagos item, protect it no matter what.กาลาปากอสอะไรนั่น รักษามันไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Episode #1.17 (2010)
Galapagos.กาลาปากอส Episode #1.17 (2010)
It'd be better if I had a fresh item like that Galapagos story.มันต้องดีแน่ๆเ ถ้าฉันมีหัวข้อใหม่ๆสักเรื่อง... ...แบบเรื่อง Gallapagos น่ะ Episode #1.18 (2010)
If I had an item, a fresh item, like Galapagos... it would be nice.ถ้าฉันได้หัวข้อมาซักหัวข้อ หัวข้อใหม่ ๆ อย่าง Galapagos.. Episode #1.18 (2010)
If you want to go to the Galapagos, you have to make a stop in the U.S.ถ้าเธอต้องการไป กาลาปากอส เธอต้องไปหยุดอยู่ที่อเมริกา Episode #1.18 (2010)
Galapagos.กาลาปากอส Episode #1.18 (2010)
Galapagos.กาลาปากอส Episode #1.18 (2010)
Galapagos!กาลาปากอส Episode #1.18 (2010)
Galapagos.กาลาปากอส Episode #1.18 (2010)
Galapagos. Don't you know?คุณไม่รู้จักกาลาปากอสเหรอ? Episode #1.18 (2010)
I am headed towards the Galapagos Islands following Sir's order.ฉันกำลังมุ่งหน้าไปสู้เกาะกาลาปากอสตามคำสั่งของเจ้านาย Episode #1.18 (2010)
Um... are you familiar with Darwin's observation of the finches in the Galapagos Islands?เอ่อ เธอคุ้นกับการสังเกตการณ์ของดาร์วิน เกี่ยวกับนกฟินซ์บนเกาะกาลาปากอสไหม The Prestidigitation Approximation (2011)
It's laparoscopic. The scarring is minimal.เป็นการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องเพราะฉะนั้นรอยแผลเป็นจะเล็กมาก Searching (2011)
All were found within a mile of each other in a mostly Latino neighborhood in Miami called Allapattah.ทุกศพถูกพบห่างกันภายใน หนึ่งไมล์ในละแวกลาตินของไมอามี่ ที่เรียกว่าอัลลาพัททา Corazon (2011)
The Allapattah neighborhood is named after the native American word for alligator.ละแวกอัลลาพัททาได้ชื่อมาจาก คำอเมริกันพื้นเมืองที่แปลว่าจระเข้ Corazon (2011)
Well, they pump the cavity full of CO2 just like in any other laparoscopic surgery.ก็เพราะเอ่อ พวกเข้าต้องอัด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป เหมือนกับการผ่าตัดผ่านกล้อง Pacific Rim (2013)
It's called a laparoscope,มันเรียกว่า การผ่าตัดผ่านกล้อง We Are Family (2013)
He'll need an exploratory laparotomy.เขาต้องผ่าตัดเพื่อค้นหาดู Route 66 (2013)
We're gonna drive down to Yelapa. We're gonna get ourselves a boat.ขับรถลงไปเยลาปา แล้วหาเรือสักลำ Logan (2017)
You see, detective, the Darwin theory of the evolution, the survival of the more fort, based on his little trip to Galapagos is no longer applied on this planet.คุณเห็น, นักสืบ, ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาวิน, หนทางในการอยู่รอด มันเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ไม่มากไปกว่าทีพวกเขายอมรับมันเอง Saw II (2005)
Minister, the traditional allocationof executive responsabilities has always been so determinedas to liberate the ministerial incumbentfrom the administrative minutiae by devolvingthe managerial functions to those whose qualificationshave betterformed them forthe performance of suchhumble offices, thereby releasing theirpolitical overlordsforthe more onerous dutiesMinister, traditionsgemäß war die Zuweisung von Aufgabenbereichen an leitende Beamte stets in dem Sinne determiniert, den amtierenden Minister a priori von administrativen Lapalien zu entlasten, indem die geschäftsführerischen Belange jenen übertragen wurden, die durch Erfahrung und Qualifikation über günstigere Prämissen für die Verrichtung so niederer Obliegenheiten verfügten. Wodurch ihre politischen Oberherren freigestellt wurden für die schwerwiegen- deren Pflichten und tiefer greifenden The Right to Know (1980)
Take you on a trip to the Galapagos Islands, make you feel like... you're a character in a romantic story.Sie reisen mit dir nicht nach Galapagos. Und nie geben sie dir das Gefühl, der Star eines Fotoromans zu sein! The Umbrella Coup (1980)
I had to tell her he couldn't go to the Galapagos Islands with her any more.Ich sollte ihr erklären, dass er nicht mit ihr zu den Galapagos-lnseln fliegen kann. The Umbrella Coup (1980)
Fiddlesticks!Papperlapapp! The Gold Watch (1981)
I'd like to ask Captain Malaparte a question, if I may.Ich würde gern Captain Malaparte eine Frage stellen, wenn das erlaubt ist. The Skin (1981)
Captain Malaparte?Captain Malaparte? The Skin (1981)
Captain Malaparte, how do you justify your alliance... with the Fifth American Battalion with the fact that... 20 years ago, you were allied with the fascist party?Captain Malaparte, wie bringen Sie ihre Rolle als Verbindungsoffizier zur US-Armee in Einklang mit der Tatsache, dass Sie vor 20 Jahren Mitglied der faschistischen Partei geworden waren? The Skin (1981)
I'd like to say that Captain Malaparte... spent a good portion of those years in fascist prisons... and don't forget that.Und schreiben Sie auch, dass Captain Malaparte einen guten Teil dieser Jahre in faschistischen Gefängnissen zugebracht hat, vergessen Sie es nicht. The Skin (1981)
What a beautiful home you have here, Malaparte.Sie haben es gemütlich hier, Malaparte. The Skin (1981)
Captain Malaparte?Captain Malaparte? Captain Wren? The Skin (1981)
Captain Malaparte, tell him that he's crazy.Captain Malaparte, sagen Sie es ihm, dass er verrückt ist. The Skin (1981)
Malaparte, you're a genius!Malaparte, du bist ein Genie! The Skin (1981)
This is Captain Malaparte, our liason with the Italians.Darf ich vorstellen, Captain Malaparte, The Skin (1981)
General Cork has directed Captain Malaparte... to help you, Mrs. Wyatt.General Cork hat Ihnen Captain Malaparte zur Seite gestellt, damit er Ihnen die Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, Mrs. Wyatt. The Skin (1981)
Obviously, you'll have to cooperate with the population... and Malaparte will be very useful.Es ist klar, dass Sie im Einklang mit der Bevölkerung vorgehen müssen. Malaparte ist Ihr Mann. The Skin (1981)
- I expect Malaparte knows for sure...Hoffen wir, dass Malaparte Recht hatte. The Skin (1981)
Captain Malaparte knows all the princesses in Europe.Ah, Captain Malaparte kennt alle Prinzessinnen Europas. The Skin (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
หมู่เกาะกาลาปากอส[n. prop.] (Mūkǿ Kālāpākøs) FR: îles Galápagos [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAPAN    L AH0 P AE1 N
LAPAGE    L AA1 P IH0 JH
DELAPAZ    D EY0 L AA1 P AA0 Z
WILLAPA    W AH0 L AA1 P AH0
LAPALME    L AA0 P AA1 L M IY0
LAPAGLIA    L AA0 P AA1 G L IY0 AH0
WILLAPA'S    W AH0 L AA1 P AH0 Z
GALAPAGOS    G AH0 L AA1 P AH0 G OW0 Z
LAPAROSCOPY    L AE2 P ER0 AA1 S K AH0 P IY0
LAPAROSCOPIC    L AE2 P R AH0 S K AA1 P IH0 K
LOLLAPALOOZA    L AA2 L AH0 P AH0 L UW1 Z AH0
LAPAROSCOPIC    L AE2 P ER0 AA1 S K AH0 P IH0 K
LOLLAPALOOZAS    L AA2 L AH0 P AH0 L UW1 Z AH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galapagospinguin {m} [ornith.]Galapagos Penguin [Add to Longdo]
Galapagosalbatros {m} [ornith.]Waved Albatross [Add to Longdo]
Galapagoswellenläufer {m} [ornith.]Galapagos Storm Petrel [Add to Longdo]
Galapagosscharbe {f} [ornith.]Flithtless Cormorant [Add to Longdo]
Galapagosbussard {m} [ornith.]Galapagos Hawk [Add to Longdo]
Galapagosralle {f} [ornith.]Galapagos Rail [Add to Longdo]
Galapagostaube {f} [ornith.]Galapagos Dove [Add to Longdo]
Galapagostyrann {m} [ornith.]Galapagos Flycatcher [Add to Longdo]
Galapagosspottdrossel {f} [ornith.]Galapagos Mockingbird [Add to Longdo]
Manilapapageiamadine {f} [ornith.]Green-faced Parrot Finch [Add to Longdo]
Carolaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Carola's Parotia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]
ガラパゴス象亀[ガラパゴスぞうがめ;ガラパゴスゾウガメ, garapagosu zougame ; garapagosuzougame] (n) (uk) Galápagos tortoise (Geochelone nigra) [Add to Longdo]
ガラパゴス陸イグアナ[ガラパゴスりくイグアナ;ガラパゴスリクイグアナ, garapagosu riku iguana ; garapagosurikuiguana] (n) (uk) Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus) [Add to Longdo]
開腹手術[かいふくしゅじゅつ, kaifukushujutsu] (n) laparotomy (abdominal surgery) [Add to Longdo]
開腹術[かいふくじゅつ, kaifukujutsu] (n) laparotomy [Add to Longdo]
白粉花[おしろいばな, oshiroibana] (n) marvel-of-Peru; four-o'clock; Mirabilis jalapa [Add to Longdo]
腹腔鏡[ふっこうきょう, fukkoukyou] (n) laparoscope [Add to Longdo]
腹腔鏡手術[ふっこうきょうしゅじゅつ, fukkoukyoushujutsu] (n) laparoscopic surgery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加拉巴哥斯[jiā lā bā gē sī, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄍㄜ ㄙ, ] Galapagos [Add to Longdo]
加拉巴哥斯群岛[jiā lā bā gē sī qún dǎo, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Galapagos islands [Add to Longdo]
加拉帕戈斯群岛[Jiā lā pà gē sī qún dǎo, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄆㄚˋ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] the Galapagos Islands (Ecuador) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top