Search result for

lag

(166 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lag-, *lag*
English-Thai: Longdo Dictionary
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lag[VI] ค่อยๆ อ่อนล้าลง, See also: ค่อยๆ อ่อนแรง, Syn. flag
lag[VI] ล้าหลัง, See also: เคลื่อนไหวช้า, พัฒนาอย่างเชื่องช้า, Syn. loiter, linger, delay
lager[N] เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน
lagoon[N] ทะเลสาบ (มักจะเชื่อมกับแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่า), See also: บึงขนาดใหญ่, Syn. laguna
laggard[N] คนที่ชักช้า, See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง, Syn. loiterer, slowcoach
laggard[ADJ] เชื่องช้า, See also: ชักช้า
lagging[N] การหุ้มฉนวนเพื่อกันความร้อน
lag with[PHRV] หุ้มหรือห่อด้วย
lag behind[PHRV] ล้าหลัง, See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า, Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lag(แลก) {lagged,lagging,lags} vi. ล้าหลัง,อยู่หลัง,ล้า,เดินช้า,สูญเสียกำลัง,อ่อนลง. n. ความล้าหลัง,คนที่ล้าหลัง,สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger,delay,tarry
lager(ลา'เกอะ) n. เบียร์คาร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้เวลา6อาทิตย์ถึง6เดือนก่อนนำออกขาย., Syn. lager beer
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง,ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง,เชื่องช้า,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group)
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise

English-Thai: Nontri Dictionary
lag(n) ความล้าหลัง,ความล่าช้า
lag(vi) ล้าหลัง,ล่าช้า,ล้าสมัย,เดินช้า
laggard(n) คนล้าหลัง,คนเถลไถล,สิ่งที่ล้าหลัง
lagoon(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ
lagune(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ
archipelago(n) หมู่เกาะ
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lagช่วงล่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lagan; liganของโยนลงทะเลโดยติดทุ่นไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lageniform-รูปน้ำเต้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lagoonลากูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lagophthalmos; lagophthalmusตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lagophthalmus; lagophthalmosตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lagrange multiplierตัวคูณลากรานจ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lag Periodช่วงรอ, เริ่มมีการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Lag Phase ช่วงแล็ก
ช่วงต้นของ growth succession ที่จุลินทรีย์ยังต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Lag Phaseระยะที่มีการอักเสบ [การแพทย์]
lag timelag time, ระยะแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lag, Auditoryความล่าช้าของระบบประสาทที่จะแปลผลของสิ่งที่ได้ [การแพทย์]
Lagoon ทะเลสาบน้ำเค็ม
เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Lagoon สระ
สระดินสำหรับบำบัดน้ำเสียทั้งในรูปแบบแอโรบิก และแอนแอโรบิก [สิ่งแวดล้อม]
Lagophthalmosขอบตาบวมรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lagerfeld's birthday party. Oh, it--it was fun- โอ้ มันสนุกมากเลยค่ะ There Might be Blood (2008)
Won't that imply our country is lagging?นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศของเราอ่อนแอลงหรือ? Episode #1.5 (2008)
There's a lag from when the powerมันจะมีช่วงว่างระหว่างที่ไฟฟ้าหลัก Under & Out (2008)
Well, how long a lag are we talking about here?โอเค แล้วเรามีเวลาเท่าไร Under & Out (2008)
There's a lag from when the power cuts out to when the generator kicks back in.มันมีช่วงเวลาก่อนที่มันจะทำงาน Hell or High Water (2008)
How long a lag we talking about?นานแค่ไหน Hell or High Water (2008)
The city of Lagos had a population of 700.000 in 1960.เมืองลากอส มีประชากรทั้งสิ้น 700,000 คนในปี1960 Home (2009)
Lagos is one of the fastest growing megalopolises in the world.ลากอสเป็นหนึ่งในมหานคร ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก Home (2009)
Jet lag is brutal.เครื่องเจ็ทสั่นแรงจริงๆ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Don't lag behind. Move it fast!อย่าหันกลับไป ไปเร็วๆ! [Rec] 2 (2009)
Move it fast, don't lag behind!วิ่งไปเร็วๆ อย่าหันไป! [Rec] 2 (2009)
By the time they get to the lagoon, they're totally freaked out, stressed out to the max.พวกมันกำลังว่ายเพื่อเอาชีวิตรอด ว่ายหนีจากกำแพงเสียง The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lagWe should read the newspaper so as not to lag behind the times.
lagEmployment continued to lag.
lagWhenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.
lagI've got a bad case of jet lag.
lagHe, being slow of foot, was already lagging two meters.
lagJet lag is more than just feeling tired - on top of that you just don't feel well.
lagI'm still suffering from jet lag.
lagIt's been a week, but I'm still suffering from jet lag.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยหลัง[V] lag behind, See also: fall behind, recede, Example: เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง, Thai definition: ไม่เจริญก้าวหน้า
เบียร์สด[N] lager, See also: lager beer, Example: ดาราแนะนำให้ใช้เบียร์สด น้ำผึ้ง และไข่ผสมกันแล้วนำไปหมักผม, Thai definition: เบียร์สีอ่อนที่มีปริมาณของฮอบบ์น้อยและนำไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
ใบ[n.] (bai) EN: leaf ; foliage   FR: feuille [f] ; feuillage [m]
บ้าน ...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name)   FR: village de ... (suivi du nom)
บาง [n.] (bāng) EN: village   FR: village [m]
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau

CMU English Pronouncing Dictionary
LAG    L AE1 G
LAGE    L EY1 JH
LAGS    L AE1 G Z
LAGO    L AA1 G OW0
LAGER    L AA1 G ER0
LAGOS    L EY1 G AO0 S
LAGLE    L EY1 G AH0 L
LAGAN    L AE1 G AH0 N
LAGOW    L AE1 G OW0
LAGUE    L AA1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lag    (v) (l a1 g)
lags    (v) (l a1 g z)
Lagos    (n) (l ei1 g o s)
lager    (n) (l aa1 g @ r)
lagers    (n) (l aa1 g @ z)
lagged    (v) (l a1 g d)
lagoon    (n) (l @1 g uu1 n)
laggard    (n) (l a1 g @ d)
lagging    (v) (l a1 g i ng)
lagoons    (n) (l @1 g uu1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., See also: S. aufbewahren,
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ , See also: die Heizung
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, See also: S. der Rat,
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Umschlag(n) |der, pl. Umschläge| ซองที่ปิดผนึกได้ เช่น Briefumschlag ซองจดหมาย, See also: Related: Hülle
schlagen(vt) |schlug, hat geschlagen, etw.(A)/jmdn.| ตบตี, ต่อย, ตี(ไข่, ครีม) เช่น Sahne schlagen ตีครีม, Er hat seinen Freund bewusstlos geschlagen. เขาซัดเพื่อนของเขาจนหมดสติ
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lager {n}camp [Add to Longdo]
Lager {n} | Lager {pl}encampment | encampments [Add to Longdo]
Lage {f} | Lagen {pl}site | sites [Add to Longdo]
Lage {f}; Anordnung {f}posture [Add to Longdo]
Lage {f}; Schicht {f}; Windung {f} [techn.]ply [Add to Longdo]
Lage {f}; Situation {f} | Lagen {pl}; Situationen {pl} | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Lage {f}; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden {adj}quire (bookbinding) | in quires [Add to Longdo]
Lagebericht {m}update [Add to Longdo]
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief [Add to Longdo]
Lagedarstellung {f}situation report [Add to Longdo]
Lagemessung {f}position measurement [Add to Longdo]
Lagenschwimmen {n} [sport](individual) medley [Add to Longdo]
Lageplan {m} | Lagepläne {pl}site plan; key plan | site plans [Add to Longdo]
Lageplan {m}position plan [Add to Longdo]
Lager {n} [techn.]bearing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
のろ[, noro] (n) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
はためく[, hatameku] (v5k,vi) to flutter (e.g. a flag) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
アーキペラゴ[, a-kiperago] (n) archipelago [Add to Longdo]
アーバンビレッジ[, a-banbirejji] (n) urban village [Add to Longdo]
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉各斯[Lā gè sī, ㄌㄚ ㄍㄜˋ ㄙ, ] Lagos (Nigerian city) [Add to Longdo]
拉格朗日[Lā gé lǎng rì, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄤˇ ㄖˋ, ] Lagrange (name); Joseph-Louis Lagrange (1735-1813), French mathematician and physicist [Add to Longdo]
泻湖[xiè hú, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨˊ, / ] lagoon [Add to Longdo]
礁湖星云[Jiāo hú xīng yún, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] Lagoon Nebula M8 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag [Add to Longdo]
フラグ[ふらぐ, furagu] flag [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
[はた, hata] flag [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
標識[ひょうしき, hyoushiki] flag [Add to Longdo]
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
在庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
[ふ, fu] LAGER, BEHOERDE, HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[こ, ko] LAGERHAUS [Add to Longdo]
情勢[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
時局[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
[ちょ, cho] LAGERUNG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, v. i. [imp. & p. p. {Lagged}; p. pr. & vb. n.
   {Lagging}.]
   To walk or more slowly; to stay or fall behind; to linger or
   loiter. "I shall not lag behind." --Milton.
 
   Syn: To loiter; linger; saunter; delay; be tardy.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, v. t.
   1. To cause to lag; to slacken. [Obs.] "To lag his flight."
    --Heywood.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) To cover, as the cylinder of a steam engine, with
    lags. See {Lag}, n., 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, n.
   1. One who lags; that which comes in last. [Obs.] "The lag of
    all the flock." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The fag-end; the rump; hence, the lowest class.
    [1913 Webster]
 
       The common lag of people.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The amount of retardation of anything, as of a valve in a
    steam engine, in opening or closing.
    [1913 Webster]
 
   4. A stave of a cask, drum, etc.; especially: (Mach.), one of
    the narrow boards or staves forming the covering of a
    cylindrical object, as a boiler, or the cylinder of a
    carding machine or a steam engine.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) See {Graylag}.
    [1913 Webster]
 
   6. The failing behind or retardation of one phenomenon with
    respect to another to which it is closely related; as, the
    lag of magnetization compared with the magnetizing force
    (hysteresis); the lag of the current in an alternating
    circuit behind the impressed electro-motive force which
    produced it.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Lag of the tide}, the interval by which the time of high
    water falls behind the mean time, in the first and third
    quarters of the moon; -- opposed to {priming} of the tide,
    or the acceleration of the time of high water, in the
    second and fourth quarters; depending on the relative
    positions of the sun and moon.
 
   {Lag screw}, an iron bolt with a square head, a sharp-edged
    thread, and a sharp point, adapted for screwing into wood;
    a screw for fastening lags.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, a. [Of Celtic origin: cf. Gael. & Ir. lagweak,
   feeble, faint, W. llag, llac, slack, loose, remiss, sluggish;
   prob. akin to E. lax, languid.]
   1. Coming tardily after or behind; slow; tardy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Came too lag to see him buried.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Last; long-delayed; -- obsolete, except in the phrase lag
    end. "The lag end of my life." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Last made; hence, made of refuse; inferior. [Obs.] "Lag
    souls." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, n.
   One transported for a crime. [Slang, Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lag \Lag\, v. t.
   To transport for crime. [Slang, Eng.]
   [1913 Webster]
 
      She lags us if we poach.         --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lag
   n 1: the act of slowing down or falling behind [syn: {slowdown},
      {lag}, {retardation}]
   2: the time between one event, process, or period and another;
     "meanwhile the socialists are running the government" [syn:
     {interim}, {meantime}, {meanwhile}, {lag}]
   3: one of several thin slats of wood forming the sides of a
     barrel or bucket [syn: {stave}, {lag}]
   v 1: hang (back) or fall (behind) in movement, progress,
      development, etc. [syn: {lag}, {dawdle}, {fall back}, {fall
      behind}]
   2: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
     imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated for
     the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate}, {lag},
     {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol}, {put
     away}, {remand}]
   3: throw or pitch at a mark, as with coins
   4: cover with lagging to prevent heat loss; "lag pipes"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 lag
  n.
 
   [MUD, IRC; very common] When used without qualification this is synonymous
   with {netlag}. Curiously, people will often complain ?I'm really lagged?
   when in fact it is their server or network connection that is lagging.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LAG
     Logical Address Group (ION)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lag
   law
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top