หรือคุณหมายถึง jusqü?
Search result for

jusque

(3 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jusque-, *jusque*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jusque มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jusque*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who come at arm's length ♪ Qui viennent jusque dans vos bras To slit the throats of your children and wives! ♪ Egorger vos fils vos compagnes!# Qui viennent jusque dans vos bras, # égorger vos fils, vos compagnes! Serial (Bad) Weddings (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jusque

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
bisque, risque, Josue, Basque, basque, masque, mosque, jussive, Josie, judge, juster, Jase, Jose, Jacques, just, Gussie, Jacquie, Jessie, cirque, Gustie, claque, junkie, miscue, muskie, Jesse, Josee, juice, Jasun, Jesus, usage, Jacqui, Jessee, clique, rescue, Josue's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Jesu, just, Jesus

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top