Search result for

jug

(138 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jug-, *jug*
English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jug[N] ปริมาณของเหลวที่อยู่ในเหยือก, Syn. jugful
jug[N] เหยือก, See also: เหยือกน้ำ, คนโท, Syn. pitcher, container, ewer
jug[SL] เหยือกเหล้า
jugs[SL] หน้าอก
juggle[VT] จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม, See also: ปรับให้เหมาะสม
juggle[VT] ตบตา, See also: ใช้อุบายหลอกลวง, Syn. manipulate, alter manoeuvre
juggle[VT] โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง, See also: เล่นกล, เล่นปาหี่
juggler[N] ผู้ที่โยนรับสิ่งของหลายชิ้นในมือ, See also: นักเล่นกล, Syn. entertainer
jugular[N] เส้นเลือดใหญ่ช่วงคอที่นำเลือดจากศีรษะไปยังหัวใจ, Syn. jugular vein
jugglery[N] การเล่นกล, See also: การเล่นโยนรับของหลายชิ้นด้วยมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
jugal(จู'กัล) adj. เกี่ยวกับแก้ม,เกี่ยวกับกระดูกแก้ม
juggernaut(จัก'เกอะนอท) n. สิ่งที่ใหญ่โตและมีกำลังมหาศาล,รูปบูชาของพระกฤษณะ
juggins(จัก'กินซ) n. คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่
juggle(จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (การ) เล่นกล,เล่นตบตา,แสดงลวดลาย,หลอกลวง, Syn. deception,manipulate
juggler(จัก'เกลอะ) n. นักเล่นกล,ผู้หลอกลวง,ผู้เล่นตบตา
jugular(จัก'กิวละ) adj. เกี่ยวกับคอ,เกี่ยวกับหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ,จากสมอง. n. หลอดเลือดดังกล่าว
conjugal(คอน'จะเกิล) adj. เกี่ยวกับการสมรส, See also: conjugality n. ดูconjugal, Syn. nuptial,matrimonial ###A. celibate
conjugate(คอน'จะเกท) {conjugated,conjugating,conjugates} vt.,vi. รวม,เชื่อมผนึก,ผัน (กริยา) vi. ร่วม,แต่งงาน,ประสานกัน. adj. ซึ่งร่วมกัน,เป็นคู่,ซึ่งมีใบเล็กเพียงคู่เดียว n. คำผัน (กริยา), See also: conjugable adj. conjugative adj. conjugator n. คำ
conjugation(คอนจะเก'เชิน) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,คำผันของกิริยา, Syn. union,meeting ###A. division

English-Thai: Nontri Dictionary
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส
conjugate(adj) เชื่อมต่อกัน,ผัน
conjugate(vt) ผันคำกริยา,รวมกัน,เชื่อม,ผนึก
conjugation(n) การผันคำกริยา,การเชื่อมต่อกัน,การรวมกัน
subjugate(vt) พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เชื่อฟัง
subjugation(n) การพิชิต,การปราบปราม,การเอาชนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jugal; buccal; genal-แก้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jugate; binate; geminateเป็นคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Jugendstil; art nouveau; modern style; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jugular-คอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jugumคู่ใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
jugum; bone, cheek; bone, zygomatic; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugglersนักมายากล [TU Subject Heading]
Jugglingมายากล [TU Subject Heading]
Jugular Notchรอยบุ๋มบริเวณคออยู่ระหว่างรอยต่อไหปลาร้า 2 ข้าง [การแพทย์]
Jugular Phlebogramหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ [การแพทย์]
Jugular Veinsหลอดเลือดดำคอ, หลอดเลือดดำจูกูลาร์, หลอดเลือดดำจูกูลาร์ที่คอ, หลอดโลหิตดำจุกุล่า [การแพทย์]
Jugular Veins, Collapseหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอแฟบลง [การแพทย์]
Jugular Veins, Distendเส้นโลหิตดำโป่ง [การแพทย์]
Jugular Veins, Engorgedเส้นโลหิตดำโป่ง [การแพทย์]
Jugular Veins, Externalหลอดเลือดดำที่คอ, เส้นเลือดดำที่คอ [การแพทย์]
Jugular Veins, Internalเส้นเลือดที่คอ, หลอดเลือดดำอินเทอร์นาลจูกูลาร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jugglingเล่นกล, เล่นพิเรนทร์, ตบตา, ตอแหล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- His neck. Distended jugular.นั่นอะไีร\ คอเขามีเส้นเลือดใหญ่ขยายตัว Last Resort (2008)
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
Otherwise, I'll be forced to cancel our Juggle Night.ไม่งั้นข้าคงจำเป็นต้องยกเลิกงานเฉลิมฉลอง Inkheart (2008)
You know how much I look forward to Juggle Night. Lock them up.แกก็รู้ว่าข้าตั้งตารองานฉลองนั่นอยู่ เอาพวกมันไปขัง Inkheart (2008)
My jug is getting low. I must say goodbye. Bye-bye.จอกข้าชักจะพร่องแล้ว ข้าต้องกล่าวอำลาละ ลาก่อน The Forbidden Kingdom (2008)
I had no idea you could juggle like that. - Yeah, well...ใช่ ไม่นึกเลยว่า คุณจะเล่นกายกรรมได้ขนาดนั้น Made of Honor (2008)
I'm very comfortable juggling numbers,ฉันคุ้นเคยกับการบริหารตัวเลขคะ Confessions of a Shopaholic (2009)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
Show us your jugs.เอาตู้มออกมาโชว์หน่อยดิ Nowhere Boy (2009)
Juggling.เหมือนเล่นโยนของ House Divided (2009)
You're trouble in a jug.เธออยู่ไหนเป็นมีปัญหาทุกที่ Ben 10: Alien Swarm (2009)
My whole world is about juggling lies.โลกของผมมีแต่เรื่องโกหก Chuck Versus the Broken Heart (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยือก[N] jug, See also: pitcher, ewer, Syn. คนโท, Example: เหยือกและกาน้ำรูปหงส์เป็นฝีมือของช่างชาวสุโขทัย, Count unit: ใบ, Thai definition: หม้อใส่น้ำที่มีหูอยู่ข้างๆ ข้างเดียว
กุณฑี[N] jug, See also: jar, pitcher, ewer, water pot, pot, Syn. คนที, หม้อน้ำ, เต้าน้ำ, Example: รูปทรงของเครื่องเคลือบเขียวที่ผลิตในช่วงนี้ ได้แก่ จาน ชาม กุณฑี และแจกัน, Count unit: ใบ, ลูก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
เล่นกล[V] play tricks, See also: juggle, conjure, play magic, Example: ชายคนนั้นจะมาเล่นกลง่ายๆ ให้เด็กๆ ดูที่หัวมุมถนนเป็นประจำ, Thai definition: เล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริง
กระดูกโหนกแก้ม[N] jugal bone, See also: malar bone, cheek bone, zygomatic bone
คนที[N] jug, Syn. หม้อน้ำ, กุณฑี, Count unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger
ไห[n.] (hai ) EN: earthen jar ; jug   FR: jarre [f] ; cruche [f]
กะดู[X] (ka dū) FR: approximativement ; à vue de nez ; à première vue ; au premier regard ; à peu près ; au jugé ; à l'estime
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter   FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān tatsin) EN: umpire ; referee ; judge   FR: juge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUG    JH AH1 G
JUGS    JH AH1 G Z
JUGE    JH UW1 JH
JUGGLE    JH AH1 G AH0 L
JUGULAR    JH UW1 G Y AH0 L ER0
JUGGLED    JH AH1 G AH0 L D
JUGGLES    JH AH1 G AH0 L Z
JUGGLER    JH AH1 G AH0 L ER0
JUGGLERS    JH AH1 G AH0 L ER0 Z
JUGGLING    JH AH1 G AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jug    (v) (jh uh1 g)
jugs    (v) (jh uh1 g z)
jugful    (n) (jh uh1 g f u l)
jugged    (v) (jh uh1 g d)
juggle    (v) (jh uh1 g l)
jugfuls    (n) (jh uh1 g f u l z)
jugging    (v) (jh uh1 g i ng)
juggled    (v) (jh uh1 g l d)
juggler    (n) (jh uh1 g l @ r)
juggles    (v) (jh uh1 g l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว์
Jugendliche(n) |der, pl. Jugendliche| เด็กวัยรุ่น (สังเกตว่า der Jugendliche แต่ ein Jugendlicher)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendliche {m,f}; Jugendlicher; Teenager {m}teenager [Add to Longdo]
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons [Add to Longdo]
Jugend {f} | in meiner Jugendyouth | in my younger days [Add to Longdo]
Jugend {f}adolescence [Add to Longdo]
Jugend {f}boyhood [Add to Longdo]
Jugend...; jugendlich {adj}adolescent [Add to Longdo]
Jugendalter {n}young age [Add to Longdo]
Jugendamt {n}youth welfare office [Add to Longdo]
Jugendarbeit {f}; Jugendfürsorge {f}youth work [Add to Longdo]
Jugendarbeit {f}youth employment [Add to Longdo]
Jugendarbeitslosigkeit {f}youth unemployment [Add to Longdo]
Jugenderinnerung {f}youthful memory [Add to Longdo]
Jugendfreund {m}school day friend [Add to Longdo]
Jugendfürsorge {f}youth welfare [Add to Longdo]
Jugendgericht {n}juvenile court [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いくない[, ikunai] (exp,adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good [Add to Longdo]
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
カ行変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
カ変[カへん, ka hen] (n) (abbr) (See カ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
クルミ科[クルミか, kurumi ka] (n) (See 胡桃) Juglandaceae (plant family); (common name) the walnut family [Add to Longdo]
クルミ目[クルミもく, kurumi moku] (n) Juglandales (order of plants) [Add to Longdo]
サ行変格活用[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]
サ変[サへん, sa hen] (n) (abbr) (See サ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细颈瓶[xì jǐng píng, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] jug [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
共役[きょうやく, kyouyaku] conjugate [Add to Longdo]
ジャグヘッド[じゃぐへっど, jaguheddo] Jughead [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
儒学[じゅがく, jugaku] Konfuzianismus [Add to Longdo]
儒学者[じゅがくしゃ, jugakusha] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
娘盛り[むすめざかり, musumezakari] Jugendbluete [Add to Longdo]
少年法[しょうねんほう, shounenhou] Jugendgesetz [Add to Longdo]
授業[じゅぎょう, jugyou] Unterricht [Add to Longdo]
青少年[せいしょうねん, seishounen] Jugend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jug \Jug\, v. i. (Zool.)
   1. To utter a sound resembling this word, as certain birds
    do, especially the nightingale.
    [1913 Webster]
 
   2. To nestle or collect together in a covey; -- said of
    quails and partridges.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jug \Jug\ (j[u^]g), n. [Prob. fr. Jug, a corruption of, or
   nickname for, Joanna; cf. 2d Jack, and Jill. See {Johannes}.]
   [1913 Webster]
   1. A vessel, usually of coarse earthenware, with a swelling
    belly and narrow mouth, and having a handle on one side.
    [1913 Webster]
 
   2. A pitcher; a ewer. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A prison; a jail; a lockup. [Slang] --Gay.
    [1913 Webster]
 
   4. (pl.) A woman's breasts; as, nice jugs. [vulgar slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jug \Jug\ (j[u^]g), v. t. [imp. & p. p. {Jugged} (j[u^]gd); p.
   pr. & vb. n. {Jugging} (j[u^]g"g[i^]ng).]
   [1913 Webster]
   1. To seethe or stew, as in a jug or jar placed in boiling
    water; as, to jug a hare.
    [1913 Webster]
 
   2. To commit to jail; to imprison. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jug
   n 1: a large bottle with a narrow mouth
   2: the quantity contained in a jug [syn: {jug}, {jugful}]
   v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
      imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated
      for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate},
      {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol},
      {put away}, {remand}]
   2: stew in an earthenware jug; "jug the rabbit"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top