Search result for

journalismes

(95 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journalismes-, *journalismes*, journalisme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา journalismes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *journalismes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journalism[N] วารสารศาสตร์, See also: การสื่อสารมวลชน, วิชาว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์และวารสาร
gonzo journalism[N] รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journalism(เจอร์'นัลลิสซึม) n. วารสารศาสตร์,การหนังสือพิมพ์,การเขียนข่าว,หนังสือพิมพ์, Syn. news medium
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journalismการหนังสือพิมพ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalismวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism teachersครูวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Journalism, Commercialข่าวธุรกิจ [TU Subject Heading]
Journalismภาพข่าว [TU Subject Heading]
Journalism, Ruralข่าวท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Motion picture journalismวารสารศาสตร์การภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Online journalismข่าวออนไลน์ [TU Subject Heading]
Photojournalismการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Radio journalismข่าววิทยุ [TU Subject Heading]
Specialized journalismข่าวเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]
Sports journalismข่าวกีฬา [TU Subject Heading]
Women and journalismสตรีกับวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Women in journalismสตรีในวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You think you're better... than the six journalism school graduates that came here looking for work this morning?-คุณว่าคุณเจ๋งกว่า พวกเด็กที่จบวารสาร 6 คนที่มาสมัครงานเมื่อเช้าอีกงั้นเหรอ? Marley & Me (2008)
They're already sounding off about checkbook journalism.พวกเขาอ่านสัญญาณ\ นักจัดรายการออก Frost/Nixon (2008)
Successful Saving is currently the People magazine of financial journalism, and this is where that ends.นิตยสาร ซัคเซสฟูลเซฟวิ่ง เปรียบได้กับ นิตยสาร พีเพิล ของฝั่งการเงิน และมันจะพอแค่นั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
Because so much financial journalism is really...เพราะนักเขียนทางการเงินส่วนใหญ่มักจะ.. Confessions of a Shopaholic (2009)
Broadcast journalism?นักสื่อสารมวลชน? The Turning Point (2009)
Broadcast journalism.นักข่าวโทรทัศน์ The Turning Point (2009)
'Cause I'm interested in broadcast journalism.เพราะว่าฉันกำลังสนใจ อาชีพนักข่าวโทรทัศน์อยู่สิ The Turning Point (2009)
Your daughter has expressed an interest in journalism.ลูกสาวของคุณแสดงท่าที ว่าสนใจในงานนักข่าว The Turning Point (2009)
Yes, it's crossed my mind some of my old colleagues might see it that way just as you're clearly aware that biased journalism sells more magazines....ต้องมีพรรคพวกบางคน ที่คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน... ...เหมือนที่คุณเอง ก็รู้แก่ใจว่าสื่อที่เลือกข้าง... จะทำยอดขายได้มากกว่า Watchmen (2009)
I believe it's called journalism. Both sides deserve a voice, geoff.เค้าเรียกว่าสื่อสารมวลชนไง ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์พูดนะเจฟฟ์ You Don't Know Jack (2010)
Journalism can not make you a rich man.นักหนังสือไม่ทำให้คุณรวย The American (2010)
I can apply for journalism scholarships.ฉันก็สามารถไปสมัครชิงทุนวารสารศาสตร์ Investigative Journalism (2010)
This is ambush journalism.มันก็เป็นแค่การโจมตีทางสื่อน่ะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Well, hard-hitting journalism is about asking the questions that people really want to know.นักข่าวไฟแรงคือถามคำถาม ที่คนอื่นอยากจะรู้ Rumours (2011)
That's the whole point of yellow journalism-- turning rumor into fact.นี่แหละประเด็น ของนักข่าว\ แปลงข่าวลือให้เป็นเรื่องจริง Rumours (2011)
I thought you might enjoy working in journalism.ฉันคิดว่าเธอจะสนุกกับการทำงานเป็นนักข่าว Riding in Town Cars with Boys (2011)
I doubt it makes for riveting journalism.ความสงสัยของฉันมีไว้ให้กับนักหนังสือพิมพ์ที่ดี The Fasting and the Furious (2011)
Wow. State of journalism in our culture.เป็นนักข่าวมันก็ดีอย่างนี้หล่ะว้า Knightfall (2011)
I studied journalism. I have a minor in criminology.ฉันจบวารสารศาสตร์ โทอาชญวิทยา The Green Hornet (2011)
- ... about journalism.- การทำหนังสือพิมพ์เลย The Green Hornet (2011)
Tell him that you wanna meet him. This is journalism.บอกเขาไปว่าอยากเจอเขา นี่คืองานข่าว The Green Hornet (2011)
It can't be for a love of journalism.มันไม่สามารถเป็นความรักของสื่อสารมวลชน It Girl, Interrupted (2012)
We liked animal dissection and Roman history and crime journalism--เราชอบชำแหละสัตว์ ประวัติศาสตร์โรมัน และวารสารด้านอาชญากรรม-- True Genius (2012)
"There can be no higher law in journalism than to tell the truth and to shame the devil.""ไม่มีกฎใดในการสื่อสารมวลชน ที่สูงไปกว่า การเปิดเผยความจริง และทำให้ปีศาจอับอาย" Legacy (2012)
But her, with her east coast journalism degree--แต่เธอแค่มีปริญญานักข่าวจากอีสโคสท์ If It Bleeds, It Leads (2012)
There she was, worrying about journalism, while you were throwing yourself at Hunt and Kasmir, and she is the one that ends up with the anchor chair.นี่ไง เธอให้ความสำคัญกับการข่าว ระหว่างที่คุณเสนอตัวให้ แนท ฮันท์ และ แคสเมอร์ เธอกลับได้เก้าอี้ผู้ประกาศข่าวไป If It Bleeds, It Leads (2012)
Cassie and I went to journalism school together.แคสซี่กับผมเรียนที่เดียวกัน If It Bleeds, It Leads (2012)
She's a Columbia journalism student.เจอเป็นนักเรียนวารสารที่โคลัมเบีย High Infidelity (2012)
35 years on this rag, it's still the best piece of journalism we ever ran.35ปี บนเศษกระดาษนี่มันก็ยังเป็นส่วนที่ดีที่สุด ของการเขียนข่าวที่เราเคยทำ The Road Not Taken (2012)
Plus Professor Peiser taught my favorite journalism class at Columbia.รวมทั้งที่ ศ.พีเซอร์ ที่สอน ชั้นเรียนวารสารสุดโปรดของผมที่ม.โคลัมเบีย Gone Maybe Gone (2012)
No, this goes against every rule of broadcast journalism I know.ไม่นี้ไปกับทุกกฎ ของหนังสือพิมพ์ออกอากาศฉันรู้ว่า Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
And after I received my Masters in Journalism from Columbia,และหลังจากที่ผมได้รับปริญญาโทของฉัน วารสารศาสตร์จากโคลัมเบีย Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
What about honest journalism?เรื่องยิ้มนี่สำคัญกับนิตรสารมากเลยหรอ Tracks (2013)
Four years of journalism school so that I can do that.เรียนทำข่าวตั้ง 4 ปี เพื่อทำท่ากระพือปีก Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
She forged a successful career in journalism.เธอทำให้หารสื่อสารมวลชน กลายเป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จ Gone Girl (2014)
So I called up this professor that worked at the Columbia School of Journalism that I...คือ ผมเคยโทรไปหา ศาสตราจารย์ คนหนึ่ง ที่อยู่ที่ โคลอมเบีย สคูล ของวารสารศาสตร์ The Interview (2014)
It's the first rule of journalism.มันเป็นกฏข้อแรกของนักข่าวเลย The Interview (2014)
That's not the first rule of journalism.นั่นไม่ใช่กฏข้อแรกของนักข่าวเลย The Interview (2014)
I see, so you're studying journalism as well?หรอครับ งั้นคุณคงเรียนเอกวารสารเหมือนกัน Fifty Shades of Grey (2015)
"Yo, I'm like a boss in the world of guerrilla journalism,'โธ่ หนูน่ะตัวแม่วงการข่าวเลย' Ant-Man (2015)
While I'm touched by that Hallmark moment you don't get points for subtlety in journalism.ตอนนี้ ฉันเริ่มรู้สึกเข้าใจช่วงเวลาดีๆ นั้นของนายแล้ว แต่นายก็ยังไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนในการเป็นนักข่าวหรอก Hothead (2001)
Stanford. I majored in journalism.แสตนฟอร์ดค่ะ ฉันจบบรรณาธิการวารสารศาสตร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Trudy majored in journalism.- ทรูดี้ก็จบบรรณาธิการวารสารศาสตร์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Our once great paper had become riddled with tabloid journalism.เราเคยมีหนังสือพิมพ์ชั้นดี แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งพิมพ์สวะ Hot Fuzz (2007)
Two months ago, she was happy, well-adjusted, journalism major, lots of friends --2เดือนก่อน เธอก็มีความสุขดี เรียนเอกนิเทศศาสตร์ มีเพื่อนเยอะ I Know What You Did Last Summer (2008)
At investigative journalism?ในการเป็นสื่อสอดแนมของแกหรอ? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I haven't got time to exchange our philosophies of journalism.Ich habe keine Zeit für Diskussionen über Journalismus. Spaceball (1980)
The communication blockade and publication ban... have had a dire effect and made it impossible to do our jobs honestly.Die Verbindungsblokade und Unmöglichkeit, ehrliches Material zu publizieren... trifft uns schmerzhaft und macht ehrliches Journalismus unmöglich. Man of Iron (1981)
- But that's checkbook journalism!- Das ist Scheckbuch-Journalismus! Wrong Is Right (1982)
Do you call that journalism?Nennst du das Journalismus? Wrong Is Right (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journalismHe is a big man in journalism.
journalismI'd like to get into journalism in the future.
journalismWhat is political science? From the "political" people will probably first associate it with the political incidents that enliven journalism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะวารสารศาสตร์[N] Faculty of Journalism, Count unit: คณะ
วารสารศาสตร์[N] journalism, See also: newspaper, Syn. วิชาวารสารศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ การพิมพ์ประเภทอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วารสารศาสตร์[n.] (wārasānsāt) EN: journalism   FR: journalisme [m]
วิชาวารสารศาสตร์[n. exp.] (wichā wārasānsāt) EN: journalism   FR: journalisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNALISM    JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
JOURNALISM'S    JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journalism    (n) (jh @@1 n @ l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journalismus {m}journalism [Add to Longdo]
Zeitungswissenschaft {f} | Zeitungswissenschaften {pl}science of journalism | sciences of journalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロージャーナリズム[, iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism [Add to Longdo]
キーホールジャーナリズム[, ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism [Add to Longdo]
ジャーナリズム[, ja-narizumu] (n) journalism; (P) [Add to Longdo]
ニュージャーナリズム[, nyu-ja-narizumu] (n) new journalism [Add to Longdo]
フォトジャーナリズム[, fotoja-narizumu] (n) photojournalism [Add to Longdo]
ブラックジャーナリズム[, burakkuja-narizumu] (n) black journalism [Add to Longdo]
言論界[げんろんかい, genronkai] (n) the press; journalism; fourth estate [Add to Longdo]
報道[ほうどう, houdou] (n) (1) information; report; journalism; news; (vs) (2) to report; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, / ] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部 [Add to Longdo]
新闻学[xīn wén xué, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] journalism [Add to Longdo]
邵飄萍[Shào Piāo píng, ㄕㄠˋ ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄥˊ, ] Shao Piaoping (1884-1926), pioneer of journalism and founder of newspaper Beijing Press 京報|京报, executed in 1926 by warlord Zhang Zuolin 張作霖|张作霖 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top