Search result for

joshed

(123 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joshed-, *joshed*, josh, joshe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา joshed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *joshed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
josh[VI] พูดเล่น, See also: เย้าแหย่, ล้อเล่น, หยอกเล่น, Syn. chaff, banter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
josh(จอช) {joshed,joshing,joshes} vt.,vi.,n. (การ) หยอกเย้า,หยอกล้อ,ล้อเล่น., See also: josher n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Josh?Josh! JoshBig (1988)
Josh...จอช Addicted to Love (2012)
Josh!จอร์ช Insidious: Chapter 2 (2013)
Josh...Josh... The Tell-Tale Heart (2009)
Josh!JoshGenesis: Part 1 (2011)
Josh.- Josh. - JoshAll In (2012)
Josh.JoshCry Luison (2014)
- Josh.- JoshKina Hora (2015)
I'm Josh.Ich bin JoshHow to Be Single (2016)
Josh!JoshOffice Christmas Party (2016)
Josh?JoshOffice Christmas Party (2016)
Josh?JoshWoody (2017)
- Josh!รอบ ๆตัวเจ้าคือซากศพ คนเเคระเย็นเยือกที่ถูกฆ่าตาย Big (1988)
Joshua Baskin!-ใช้ที่พ่นความร้อน -จอช ไม่ได้ยินที่เเม่บอกหรือไง Big (1988)
Come on! Josh, it's starting to stink up the place!เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคฑาน้ำเเข็ง Big (1988)
Josh?ดูป้ายนี่ นายต้องตัวโตอย่างน้อยเท่านี้ถึงจะขึ้นได้ Big (1988)
- Josh Baskin. - How're you doin'? - This is Derek.อธิษฐาน Big (1988)
See you, Josh.ลูกจ๊ะ Big (1988)
Josh!เอาราเชลลงมาด้วยนะจ๊ะ Big (1988)
Josh!โอเคฮะ Big (1988)
- Josh!มาม๊ะ ๆ Big (1988)
- Are you getting a cold, Josh?ไป ไปให้พ้น Big (1988)
- Breakfast is ready, Josh!ผมเป็นทําไอ้นี่ให้แม่ แม่จะโทรหาใครฮะ Big (1988)
Josh! Hurry up! Your eggs are getting cold.ก็ผมลูกแม่ไงล่ะครับ Big (1988)
- No, don't! - Mom, it's me. It's Josh.จอชไง Big (1988)
It's Josh. - Coach Barnes!ในลิ้นชักถุงเท้าพ่อฉัน Big (1988)
Josh?พักผ่อนให้สบายนะครับ Big (1988)
- St James, Josh.-มีอะไรให้ช่วยครับ Big (1988)
- I can't help it, Josh. I gotta be home by ten.เราต้องหาทางดู Big (1988)
- Uh, I'm... I'm Josh Baskin.ฉันต้องพิสูจน์ก่อนว่าเขาไม่เป็นไร Big (1988)
Josh is all right. I mean, he's OK and everything.จริงด้วย Big (1988)
- Let me talk to Josh.หมายความว่าไง Big (1988)
- Joey. What's yours? - My name's Josh.ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ คาบเกี่ยวกันถึง 8 กลุ่ม Big (1988)
- I'm gonna blow you away, Josh.การสุ่มตัวอย่าง Big (1988)
What? - What don't you get, Josh?แล้วก็วนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำอีก Big (1988)
- Well done, Josh. Well done.-เปล่า Big (1988)
"Your son,... ..Joshua."ไม่ละค่ะ ขอบคุณ โอเค Big (1988)
Josh! Glad you could make it.พร้อมนะ กระโดดเลย เห็นมั้ย Big (1988)
Happy birthday, dear Joshนายคิดว่านายเป็นใครกันแน่วะ Big (1988)
- Hi, everybody. - Hi, Josh.เขาจะกลับมาเร็ว ๆนี้ล่ะฮะ Big (1988)
Josh, my man!ทุกอย่างจะเรียบร้อยเอง Big (1988)
Josh?Josh, what's wrong? Big (1988)
Jo... Josh, what are...Josh, what are you talking about? Big (1988)
Fine, Josh.Fine, Josh. You're a kid. Big (1988)
Josh?JoshBig (1988)
Josh!JoshBig (1988)
Josh!-Not so fast. Big (1988)
Josh!JoshBig (1988)
Josh!BlLLY: Big (1988)
You know Josh?-Yeah. Big (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดล้อ[V] tease, See also: josh, mock, Syn. พูดล้อเล่น, พูดหยอกล้อ, กระเซ้า, พูดหยอกเย้า, พูดเย้าแหย่, Example: เขาพูดล้อแค่นี้ทำเป็นโกรธเป็นจริงเป็นจังไปได้
พูดเล่น[V] joke, See also: josh, jest, Syn. พูดล้อเล่น, พูดเล่นๆ, Example: ฉันก็แค่พูดเล่นไปอย่างนั้นเอง ไม่ได้ตั้งใจะทำให้เขาเสียใจเลย, Thai definition: ไม่ได้หมายความจริงจังอย่างที่พูด
สัพยอก[V] banter, See also: chaff, josh, kid, rag, razz, rib, Syn. เย้า, หยอก, เย้าหยอก, หยอกเย้า, หยอกล้อ, Example: เขาชอบสัพยอกเธอ เพราะเธอไม่โกรธเขาอย่างจริงจังเหมือนคนอื่น, Thai definition: เล่นหรือล้ออย่างไม่ได้คิดจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดล้อ[v. exp.] (phūt-lø) EN: tease ; josh ; mock   
สัพยอก[v.] (sapphayøk) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib   FR: taquiner ; cajoler

CMU English Pronouncing Dictionary
JOSH    JH AA1 SH
JOSHI    JH OW1 SH IY0
JOSHUA    JH AA1 SH UW0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Josh    (n) (jh o1 sh)
Joshua    (n) (jh o1 sh u@)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ulk {m}josh; hoax [Add to Longdo]
gespasstjoshed [Add to Longdo]
hänseln | hänseltto josh | joshes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヨシュア記[ヨシュアき, yoshua ki] (n) Joshua (book of the Bible) [Add to Longdo]
医療補助者[いりょうほじょしゃ, iryouhojosha] (n) paramedic [Add to Longdo]
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
加除式[かじょしき, kajoshiki] (n) looseleaf [Add to Longdo]
外国語指導助手[がいこくごしどうじょしゅ, gaikokugoshidoujoshu] (n) assistant language teacher; ALT [Add to Longdo]
格助詞[かくじょし, kakujoshi] (n) {ling} case-marking particle [Add to Longdo]
間投助詞[かんとうじょし, kantoujoshi] (n) interjectory particle (e.g. "yo") [Add to Longdo]
京女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle [Add to Longdo]
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement [Add to Longdo]
削除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] (n) {comp} file undeletion [Add to Longdo]
終助詞[しゅうじょし, shuujoshi] (n) sentence-ending particle (yo, ne, kashi, etc.) [Add to Longdo]
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase [Add to Longdo]
助詞[じょし, joshi] (n) {ling} particle; postposition; (P) [Add to Longdo]
助手[じょしゅ(P);すけて, joshu (P); sukete] (n) helper; helpmeet; assistant; tutor; (P) [Add to Longdo]
助手席[じょしゅせき, joshuseki] (n) passenger seat; assistant driver's seat [Add to Longdo]
叙賜[じょし, joshi] (n,vs) distributing ranks, rewards and pensions [Add to Longdo]
叙爵[じょしゃく, joshaku] (n) conferring a peerage [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]
女子アナ[じょしアナ, joshi ana] (n) (abbr) female TV announcer [Add to Longdo]
女子飲み[じょしのみ, joshinomi] (n) girls-only drinking party [Add to Longdo]
女子会[じょしかい, joshikai] (n) girls-only gathering [Add to Longdo]
女子学生[じょしがくせい, joshigakusei] (n) female student [Add to Longdo]
女子割礼[じょしかつれい, joshikatsurei] (n) female genital cutting; female genital mutilation; female circumcision [Add to Longdo]
女子校[じょしこう, joshikou] (n) girls' school [Add to Longdo]
女子高[じょしこう, joshikou] (n) girls' high school [Add to Longdo]
女子高校[じょしこうこう, joshikoukou] (n) (See 女子高) girls' high school [Add to Longdo]
女子高生[じょしこうせい, joshikousei] (n) female high-school student [Add to Longdo]
女子高等学校[じょしこうとうがっこう, joshikoutougakkou] (n) girls' high school [Add to Longdo]
女子専用[じょしせんよう, joshisenyou] (adj-no) for the use of women only [Add to Longdo]
女子大[じょしだい, joshidai] (n) (abbr) (See 女子大学) women's college; women's university; (P) [Add to Longdo]
女子大学[じょしだいがく, joshidaigaku] (n) women's college [Add to Longdo]
女子大生[じょしだいせい, joshidaisei] (n) female college student [Add to Longdo]
女子短期大学[じょしたんきだいがく, joshitankidaigaku] (n) women's junior college [Add to Longdo]
女子短大[じょしたんだい, joshitandai] (n) women's junior college [Add to Longdo]
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women) [Add to Longdo]
女子部[じょしぶ, joshibu] (n) girls' or women's division or section [Add to Longdo]
女子用[じょしよう, joshiyou] (n,adj-no) for women [Add to Longdo]
女子寮[じょしりょう, joshiryou] (n) women's dormitory [Add to Longdo]
女囚[じょしゅう, joshuu] (n) female prisoner [Add to Longdo]
女将[おかみ;じょしょう, okami ; joshou] (n) mistress; landlady; hostess; proprietress [Add to Longdo]
女色[じょしょく;にょしょく;じょしき, joshoku ; nyoshoku ; joshiki] (n) woman's beauty or charms; love affair with a woman; lust for women [Add to Longdo]
女神[めがみ(P);じょしん, megami (P); joshin] (n) goddess; (P) [Add to Longdo]
序詞[じょし;じょことば, joshi ; jokotoba] (n) (1) (じょし only) foreword; preface; introduction; (2) prefatory modifying statement (of a waka, etc.) [Add to Longdo]
序歯[じょし, joshi] (n) (arch) arranging seats by seniority [Add to Longdo]
序章[じょしょう, joshou] (n) prologue; preface [Add to Longdo]
除湿[じょしつ, joshitsu] (n,vs) dehumidification [Add to Longdo]
除湿器[じょしつき, joshitsuki] (n) a dehumidifier [Add to Longdo]
除湿機[じょしつき, joshitsuki] (n) dehumidifier; dehumidification machine [Add to Longdo]
少女小説[しょうじょしょうせつ, shoujoshousetsu] (n) story for young girls [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约书亚[Yuē shū yà, ㄩㄝ ㄕㄨ ㄧㄚˋ, / ] Joshua (name, biblical prophet) [Add to Longdo]
约书亚记[Yuē shū yà jì, ㄩㄝ ㄕㄨ ㄧㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] Book of Joshua [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
削除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] file undeletion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助手[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
女囚[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
女子[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]
婦女子[ふじょし, fujoshi] Frau, Weib [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top