ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpréta

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpréta-, *interpréta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpretation[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, Syn. translation, rendition
interpretative[ADJ] เกี่ยวกับการแปลความหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpretation(อินเทอพรีทเท'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,การแปล,การล่าม,การแสดงดนตรีเพื่อแสดงความหมายที่แฝงอยู่, Syn. clarification

English-Thai: Nontri Dictionary
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ
misinterpretation(n) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretationแปลความ, การตีความ, การแปลผล, การตีความหมาย, แปลความหมาย, การแปลความหมาย [การแพทย์]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Interpretation, Consciousการแปลผล [การแพทย์]
Interpretative Functionหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแปลความหมาย[N] interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้และการตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān chai lae kān tīkhwām kotmāi) EN: application and interpretation of law   
การแปล[n.] (kān plaē) EN: translation ; traduction ; interpretation   FR: traduction [f] ; interprétation [f]
การแปลแบบฉับพลัน[n. exp.] (kān plaē baēp chapphlan) EN: simultaneous interpretation   FR: traduction simultanée [f]
การแปลแบบกระซิบ[n. exp.] (kān plaē baēp krasip) EN: whispering interpretation   
การแปลแบบล่าม[n. exp.] (kān plaē baēp lām) EN: interpretation   FR: interprétation [f]
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē khwāmmāi) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation   FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]
การตีความความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwām khwām fan) FR: interprétation des rêves [f]
การตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān tīkhwām kotmāi) EN: interpretation of law   FR: interprétation de la loi [f]
การตีความหมาย[n.] (kān tīkhwāmmāi) EN: interpretation   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPRETATION    IH2 N T ER2 P R IH0 T EY1 SH AH0 N
INTERPRETATIONS    IH2 N T ER2 P R IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpretation    (n) ˈɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃən (i1 n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
interpretative    (j) ˈɪntˈɜːʳprɪtətɪv (i1 n t @@1 p r i t @ t i v)
interpretations    (n) ˈɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃənz (i1 n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] interpretations of the trigrams, #52,939 [Add to Longdo]
卦义[guà yì, ㄍㄨㄚˋ ㄧˋ, / ] interpretation of the divinatory trigrams [Add to Longdo]
病机[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] interpretation of the cause; onset and process of an illness; pathogenesis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field [Add to Longdo]
解釈[かいしゃく, kaishaku] (n,vs) explanation; interpretation; (P) [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] (n,vs) {comp} interpretation [Add to Longdo]
拡大解釈[かくだいかいしゃく, kakudaikaishaku] (n,vs) broad interpretation [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解釈[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
解釈[かいしゃく, kaishaku] Interpretation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top