ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interbred

IH2 N T ER0 B R EH1 D   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interbred-, *interbred*, interbr, interbre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา interbred มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *interbred*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interbreed[VT] ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
interbreed[VI] ผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้

English-Thai: Nontri Dictionary
interbreed(vt) เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you delivered to her our decree?Hast du ihr unsern Ratschluss hinterbracht? Romeo and Juliet (1968)
Have you deliver'd to her our decree?"Hast du ihr unseren Ratschluss hinterbracht? Sieben Sommersprossen (1978)
What are you telling me?Wer hat's euch hinterbracht? The Ninja Wars (1982)
Have you delivered to her our decree?Hast du ihr unsern Ratschluss hinterbracht? Romeo + Juliet (1996)
Look, every guy on campus has probably asked, but if you're not going to the Winter Brunch, I'd be honoured, and we'd have fun.Wahrscheinlich haben dich schon alle Jungs gefragt,... ..aber es wäre mir eine Ehre, wenn du mich zum Winterbrunch begleiten würdest. The Wish (1998)
So what's with the Winter Brunch thing?Was soll das mit dem Winterbrunch? The Wish (1998)
That's it.Nimm die Hinterbremse zur Stabilisierung. Genau so. The Snowtown Murders (2011)
Apart from the rear brakes are worn out, the front right tyre is a bit soft, which explains why you're weaving so much.Na ja, die Hinterbremsen sind runter. Das rechte Vorderrad hat zu wenig Luft. Rush (2013)
Or winter gale~ Oder in steifer Winterbrise ~ Inside Llewyn Davis (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERBRED IH2 N T ER0 B R EH1 D
INTERBREW IH1 N T ER2 B R UW2
INTERBREW IH1 N T ER0 B R UW2
INTERBREW'S IH1 N T ER2 B R UW2 Z
INTERBREW'S IH1 N T ER0 B R UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interbred (v) ˌɪntəbrˈɛd (i2 n t @ b r e1 d)
interbreed (v) ˌɪntəbrˈiːd (i2 n t @ b r ii1 d)
interbreeds (v) ˌɪntəbrˈiːdz (i2 n t @ b r ii1 d z)
interbreeding (v) ˌɪntəbrˈiːdɪŋ (i2 n t @ b r ii1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenhirn {n} [anat.]interbrain [Add to Longdo]
kreuzen | kreuzend | kreuzt | kreuzteto interbreed | interbreeding | interbreeds | interbred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間脳[かんのう, kannou] (n,adj-no) the interbrain; the diencephalon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  interbred
      adj 1: bred of closely related parents

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top