ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infules

   
224 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infules-, *infules*, infule
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา infules มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *infules*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinful[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ร้าย, มีบาป, มีความผิด, Syn. bad, corrupt, immoral, Ant. pure, moral, pious
gainful[ADJ] มีประโยชน์, See also: มีกำไร, Syn. moneymaking, rewarding
painful[ADJ] เจ็บปวด, See also: เจ็บแสบ, ระบม, Syn. injurious, damaging, sore, aching, Ant. healthy, comfortable, well
painful[ADJ] ทุกข์ทรมาน, See also: ปวดร้าว, Syn. unpleasant, worrying
painful[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ใช้แรงงานมาก
skinful[N] ปริมาณเหล้ามากจนทำให้เมา (คำสแลง)
painfully[ADV] อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างปวดร้าว, อย่างทุกข์ทรมาน, Syn. distressingly
disdainful[ADJ] ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม, See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ, Syn. snobbish, scornful, Ant. respectful
painfulness[N] ความเจ็บปวด, See also: ความรวดร้าว, Syn. distress, Ant. pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
gainful(เกน'ฟูล) adj. มีกำไร,ได้รับประโยชน์,เป็นประโยชน์., See also: gainfully adv. gainfulness n., Syn. lucrative,profitable
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
gainful(adj) มีกำไร,มีภาษีกว่า,เป็นประโยชน์
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
sinful(adj) ชั่วร้าย,บาปหนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gainful activityกิจกรรมที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful employment; gainful occupation๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful occupation; gainful employment๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful workerคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful worker conceptแนวคิดเกี่ยวกับคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainfully occupied populationประชากรผู้ทำงานมีรายได้พอเลี้ยงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bleeding, Painfulตกเลือดทางช่องคลอดพร้อมกับมีอาการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Bleeding, Recurrent, Painfulเลือดออกและไม่เจ็บปวด [การแพทย์]
Myocardial Infarction, Painfulกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยมีความรู้สึกเจ็บหน้าอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ Rebecca (1940)
That's so sweet it's painful.ที่ หวาน มันเจ็บปวด I Spit on Your Grave (1978)
"and painful financial liability.""และหนี้สินทางการเงินที่น่าเจ็บปวด" Clue (1985)
and you will. I don't care how painful it is, you've got to hold them together. you are the circuit bridge.ไม่ว่ายังไง ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน นายต้องเป็นสะพานไฟให้มันนะ Spies Like Us (1985)
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้ The Princess Bride (1987)
Well... it can be painful, but... ..that's what they invented Xanax for, right?มันดูเหมือนอะไรล่ะ แชมพู มีดโกน ยาสีฟัน เน็คไท 2 เส้น เทปฝึกภาษา Big (1988)
You know it's sinful.เธอก็รู้ว่ามันผิด A Short Film About Love (1988)
It must be painful having this IV hooked up.ให้ย่าเข้าเส้นนี่คงเจ็บน่าดูนะ Punchline (1988)
Looks so painful.ท่าทางจะเจ็บนะนั่น Mannequin: On the Move (1991)
That must have been very painful, huh? But enough of this.มันคงจะต้องเจ็บปวดมากๆแน่ แต่พอซะเถอะนะ Mannequin: On the Move (1991)
Nothing was mentioned of the side effects... that are now so obviously, painfully apparent.โดยที่ไม่สนใจในผลกระทบที่มันจะกิดขึ้นเลย ตอนนี้ฉันจึงต้องทนทุกข์ ทรมานกับรูปร่างที่ฉันเป็น Junior (1994)
But painful as it may be, ability... don't last.แต่ความเจ็บปวดในขณะที่มันอาจจะ ความสามารถในการ ... ไม่ได้สุดท้าย Pulp Fiction (1994)
I have no doubt losing a love like this... can be very painful, .... but why lose hope along with life?ผมไม่สงสัยเลยการสูญเสียความรักเช่นนี้ มันสามารถเจ็บปวดมากได้ แต่ทำไมชีวิตต้องหมดสิ้นความหวัง Don Juan DeMarco (1994)
Funny, it didn't seem that painful when you did it to the horse.ตลกนะ ดูคุณไม่เจ็บเลยตอนตีม้า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
There's got to be a less painful way to get my attention.นั่นเจ็บนะ ฉันแค่เตือนน่ะ Toy Story (1995)
It's painful... but it's not important.แต่มันไม่สำคัญ The Birdcage (1996)
Miserably. Painfully.ช้าๆ ทรมาน อย่างเจ็บปวด James and the Giant Peach (1996)
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good.คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน... City of Angels (1998)
And the birth, she said, will be very difficult and painful.เธอบอกว่าตอนคลอดฉันจะลำบากมาก และ เจ็บมากด้วย The Red Violin (1998)
It's too painful for her.มันเจ็บปวดเกินไปสำหรับป้าเขา. Ringu (1998)
That must have been painful.มันจะต้องเจ็บปวดมากๆ แน่. Ringu (1998)
I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the demilitarized zone that we were gonna be okay, that we were still an "us".ผมมักจะผละออกห่างเสมอ ไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไร... ...ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม... ...ถ้าเท้าเราได้สัมผัสกัน ใต้ผ้าห่ม... The Story of Us (1999)
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย? GTO (1999)
Also, our caretaker, Mr. Filch, has asked me to remind you that the third-floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death.อีกอย่างผู้ดูแลของเรา คุณฟิลช์ ฝากฉันให้เตือนพวกเธอด้วยว่า ทางเดินของชั้นที่สามด้านขวา อยู่นอกขอบเขต ของทุกคนที่ไม่ประสงค์จะตาย อย่างเจ็บปวดรวดร้าว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
-lsn't that enough pain for one day? -This isn't painful.เพจ วันนี้ที่ทำงานฉันเขียนบทความ เกี่ยวกับการเช็ดฝุ่นบนจอคอมแหละ Valentine (2001)
Painful is blind dating or meeting someone on the Internet and finding out 6-foot-ish is really---นั่นมันเจ็บปวดไม่พอสำหรับวันวันหนึ่งหรอ? -สิ่งนี้ไม่ทำให้เจ็บปวดหรอก ความเจ็บปวดหนะคือการเดทแบบมั่วๆ... Valentine (2001)
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต Spirited Away (2001)
Sounds painful.เสียงที่เจ็บปวด จากการบันทึก Platonic Sex (2001)
Sounds so painful.เสียงที่เจ็บปวดมาก Platonic Sex (2001)
Sometimes it's painful sometimes it's beautiful.บางครั้งก็ทุกข์บ้าง บางครั้งก็สุขบ้าง บางทีก็ทั้งสองอย่างเลยก็มี Metamorphosis (2001)
Jamie, your behavior's sinful.เจมี่ลูกทำบาปนะ A Walk to Remember (2002)
Was it a painful divorce?คือมันเป็นความเจ็บปวดการหย่าร้าง? Showtime (2002)
I'll be able to, certainly. But it'll be painful.ฉันทำได้แน่อยู่แล้ว แต่ว่ามันจะเจ็บมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I think we should be very painfulI think we should be very painful Sex Is Zero (2002)
It's very painful for me to know how I got this heart.มันทำให้ผมทุกข์ใจมากที่ได้รู้ว่าผมได้หัวใจนี้มาอย่างไร 21 Grams (2003)
Father, please forgive these sinful thoughts.คุณพ่อ,โปรดยกโทษให้ลูกด้วย กับความคิดชั่วร้ายนี้ My Tutor Friend (2003)
Yes, it must be painful for you, after going through all thatมันคงทรมานใจมาก , ที่จะผ่านมันไปได้ Uninvited (2003)
It caused something called mastitis which is a very painful infection of the udders.มันทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ เป็นการติดเชื้อที่เต้านมที่ทำให้เจ็บปวดมาก The Corporation (2003)
-That looks really painful.มันดูเจ็บปวดมาก ท่าทางเจ็บปวด Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
They want to peer under the surface at the big everything, but this can be a very painful process full of surprises.แต่นี่อาจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวด เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ อาจทำให้ความเข้าใจเดิมของคุณ เปลี่ยนไปทั้งหมด I Heart Huckabees (2004)
Because anything else would be too painful?เพราะแบบอื่นมันเจ็บปวดเกินไป เบอร์นาร์ด ขอโทษที ฉันกำลังไปได้สวยอยู่นะ I Heart Huckabees (2004)
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything.ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน I Heart Huckabees (2004)
I don't remember her name. I met her the once. Was there some painful thing about this stranger...เธอมีอะไรเจ็บปวดนักหนา I Heart Huckabees (2004)
It's painful enough to feel sad, but on top of it, to feel embarrassed for feeling, that is the killer.เจ็บปวดพออยู่แล้วที่เศร้า แต่ที่ร้าย คุณขายหน้าที่เศร้า นี่สิแย่ I Heart Huckabees (2004)
It's painful.- รอนี่ I Heart Huckabees (2004)
Do not deny it. The universe is a lonely place, a painful place.จักรวาลคือสถานที่อันว้าเหว่ เต็มไปด้วยความเจ็บปวด I Heart Huckabees (2004)
Painful truth.ฉันเตือนแล้ว วังวนแห่งชีวิต I Heart Huckabees (2004)
isn't it painfully obvious?มันดูเป็นวังน้ำวนนะ Eating Out (2004)
Memories can be painful. To forget may be a blessing!ควาทรงจำสามารถก่อให้เกิดความทุกข์ การทำเป็นลืมๆมันไปนั่นเป็นเรื่องที่ดี Kung Fu Hustle (2004)
Was painful for me.มันก็เป็นสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับฉัน Full House (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infulAny task may become painful.
infulBecause it is distant, it is painful by bicycle.
infulBee stings can be very painful.
infulBy and by you will forget the painful experience.
infulCatching a cold the head is painful.
infulClutching my painful wound...
infulGoing back to South Africa had stirred up some painful memories for him.
infulHe was painfully thin.
infulI have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril.
infulI have ulcers in my mouth so it's very painful when I eat.
infulIt's painful making love.
infulIt's painful to keep sitting for hours.
infulIt's so painful. Stop it!
infulMany painful memories inhabited her mind.
infulRecently my haemorrhoids, which I've had from before, are painful.
infulThat might be the most painful experience in my life.
infulThe sudden glare impinged painfully on his eyes.
infulThe unconscious person feels no pain, but for the family and friends it can be a long and painful experience.
infulThroughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.
infulWhen I was on the verge of losing you, I saw how sinful my soul was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดร้าว[V] be painful, See also: hurt, Syn. เจ็บปวดรวดร้าว, เจ็บปวด, เจ็บร้าว, Example: เขาคิดถึงความเจ็บปวดตอนซุงทับเท้า มันรวดร้าวจนไม่อยากทำงานนี้อีกต่อไป, Thai definition: เจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่ว, รู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจ
ไว้ตัว[ADJ] conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
อหังการ[V] be self-important, See also: be self-righteous, be haughty, be arrogant, be proud and disdainful, Syn. โอหัง, หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, Example: ขณะนี้สำนักพิมพ์รายใหญ่ๆ ออกอหังการเริ่มสยายปีกขอเป็นผู้กุมวงจรธุรกิจแบบเรียนอย่างเบ็ดเสร็จ
ยโส[ADJ] arrogant, See also: self-important, conceited, haughty, disdainful, overbearing, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, เย่อหยิ่ง, จองหอง, Example: เธอมีท่าทางยโสจนใครๆ ก็พากันหมั่นไส้เธอ, Thai definition: ที่มีนิสัยเย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น
ขื่นขม[V] feel bitter, See also: feel gloomy, feel depressed, feel painful, Syn. ขมขื่น, ระทม, ตรอมตรม, ทุกข์ใจ, Example: เธอรู้สึกขื่นขมอย่างสาหัส แต่ไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้, Thai definition: รู้สึกช้ำใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้
ปึ่ง[ADJ] arrogant, See also: haughty, self-important, imperious, lordly, disdainful, proud, Syn. ปึ่งชา, ปั้นปึ่ง, Ant. นอบน้อม, อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, Example: ใครๆ ก็พากันเบื่อหน่ายท่าทางปึ่งของเขาเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมา, Thai definition: ทำท่าไว้ยศไม่อยากพูดจาด้วย
แปลบ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น
แปล๊บ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Example: ขนของเขาตำๆ ตามผิวหนังของฉันทำให้ฉันเจ็บแปล๊บๆ และจั๊กจี้ชอบกล, Thai definition: เกิดขึ้นแล้วหายไปทันที
อาธรรม[ADJ] iniquitous, See also: sinful, ungodly, wicked, Syn. เลว, อธรรม, Ant. ธรรมะ, Thai definition: ชั่ว, ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
อี๋[ADV] painfully, Thai definition: คำใช้ขยายกริยา คราง ในคำว่า ครางอี๋
หยิ่งผยอง[ADJ] proud, See also: arrogant, haughty, disdainful, supercilious, Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว, Example: ผู้ชายที่บ้าสะสมทองคำหรือผ้าสวมเสื้อผ้าไหม จะกลายเป็นคนหยิ่งผยอง เห็นแก่ตัว โอ้อวดความร่ำรวย
หยิ่งยะโส[ADJ] arrogant, See also: haughty, disdainful, supercilious, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน, Example: เขาเป็นคนหยิ่งยะโส แข็งกระด้าง อวดดี ใครๆ ก็เกลียดชังเขาทั้งนั้น, Thai definition: ทะนงว่าตนมีดี
ตะคริว[N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
เจ็บ[V] be pained, See also: hurt, ache, be sore, feel painful, Syn. ปวด, Example: พยาบาลกดท้องเพื่อดูว่าเราเจ็บหรือไม่, Thai definition: รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีหรือเป็นแผลเป็นต้น
เจ็บช้ำ[ADJ] bitter, See also: distressful, painful, Example: เขาไม่อยากพูดถึงประสบการณ์ที่เจ็บช้ำนั้นอีก
เจ็บปวด[ADJ] hurt, See also: offended, bitter, painful, distressful, Syn. ปวดร้าว, Example: คำแถลงการณ์นี้กลั่นออกมาจาก ประสบการณ์ตรงอันเจ็บปวด, Thai definition: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
เจ็บร้าว[V] be in anguish, See also: get hurt, be distressed in mind, be miserable, ache all over, feel a pain, be painful, Syn. ปวดร้าว, เจ็บปวดรวดร้าว, Example: เขาเจ็บร้าวอยู่ลึกๆ เมื่อคนเหล่านั้นไม่ตระหนักถึงคุณค่าของประชาธิปไตย, Thai definition: ทุกข์ทรมานใจ
เจ็บร้าว[V] be painful, See also: ache, be sore, be hurt, feel a pain, Syn. เจ็บ, ปวด, Example: เธอว่ายน้ำไม่เป็นพยายามเกร็งสองแขนต้านน้ำเชี่ยวจนเจ็บร้าวไปทั้งตัว
เจ็บแสบ[ADJ] bitter, See also: painful, sore, Example: เสียงชื่นชมในความมหัศจรรย์แห่งเอเชียกลายเป็นคำกล่าวโทษที่เจ็บแสบไปทั้งภูมิภาค, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
บาปหนา[N] sinfulness, See also: heavy sin, Syn. บาปหนัก, Ant. บุญหนัก, Example: การกระทำของเขาถือเป็นบาปหนาที่ต้องชดใช้ในเร็ววันแน่, Thai definition: บาปหรือกรรมที่มีมาก, บาปที่สั่งสมไว้มาก
บาปหนา[ADJ] sinful, See also: wicked, Syn. บาปหนัก, Example: ดิฉันไม่อยากจะพูดกับคนบาปหนาเช่นคุณ, Thai definition: ที่มีบาปหรือกรรมมาก, มีบาปสั่งสมไว้มาก
กาลี[N] bad, See also: evil, wicked, sinful, devilish, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ต่ำช้า, Ant. ดี, ประเสริฐ, Example: คนที่มีความคิดกาลีอย่างนี้ใครๆ ก็ไม่อยากยุ่งด้วย
ขมขื่น[V] feel bitter, See also: be embittered, be painful, Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม, Example: ฉันรู้ดีว่าแม่ขมขื่นเพียงไรกับการพูดจากระทบกระเทียบเสียดสีของพ่อ
ความเจ็บปวด[N] painful, See also: bitter, pain, ache, sore, Syn. ความเจ็บ, Example: เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อหมอผ่าเอากระสุนออก
ความรวดร้าว[N] agony, See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish, Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: ในใจของเขามีแต่ความรวดร้าวที่คนรักของเขาหยิบยื่นให้
เลว[V] be bad, See also: be sinful, be wicked, Syn. ต่ำ, ทราม, Example: การวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการประเมินค่าพฤติกรรมที่ทำไปแล้วว่าดีหรือเลว พร้อมให้เหตุผลประกอบ
เสียด[V] thrust into painfully, See also: penetrate painfully, Example: หวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่า รถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี, Thai definition: เจ็บแทงเข้าไปในเนื้อ
เหยียดหยัน[ADV] disdainfully, See also: contemptuously, slightly, scornfully, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: อดีตคู่หมั้นชายตามองคนรักเก่าอย่างเหยียดหยัน
อกุศลเจตนา[N] malice, See also: sinful intention, evil intention, ill intent, vicious intent, Example: เพราะเขามีอกุศลเจตนาตลอดเวลา เขาจึงไม่มีความสุข, Count unit: กุศลเจตนา, Thai definition: ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว, เจตนาชั่ว, เจตนาไม่ดี, Notes: (สันสกฤต)
ทุกขเวทนา[N] suffering, See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery, Syn. ทุกข์ทรมาณ, Ant. สุขสบาย, Example: เขาได้รับทุกข์เวทนาจากโรคมะเร็งอยู่หลายเดือนก่อนตาย, Thai definition: ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน, Notes: (บาลี)
ทุกขารมณ์[N] distress, See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, Syn. ทุกขเวทนา, ทุกขทรมาน, Ant. สุขารมณ์, Thai definition: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
บาป[v.] (bāp) EN: sin ; be sinful   FR: pécher
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked   FR: impie ; mauvais
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful   FR: méchant ; malveillant
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful   FR: taré
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บ[adj.] (jep) EN: painful   FR: douloureux
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
เจ็บแสบ[adj.] (jepsaēp) EN: bitter ; painful ; sore   
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful   FR: être amer
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppūat) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness   FR: douleur [f]
ความรวดร้าว[n.] (khwām rūatrāo) EN: painfulness ; agony   
เลว[v.] (lēo) EN: be bad ; be sinful ; be wicked   FR: être méchant
มีบาป[adj.] (mī bāp) EN: sinful   
ปวด[v.] (pūat) EN: ache ; hurt ; be painful ; be in pain   FR: avoir mal à ; souffrir de
ปวด[adj.] (pūat) EN: painful   FR: douloureux
รวดร้าว[v.] (rūatrāo) EN: be painful ; hurt   
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain   FR: ressentir une douleur aiguë
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
เหยียดหยัน[adv.] (yīet-yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully   FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary
SINFUL    S IH1 N F AH0 L
GAINFUL    G EY1 N F AH0 L
PAINFUL    P EY1 N F AH0 L
GAINFULLY    G EY1 N F AH0 L IY0
PAINFULLY    P EY1 N F AH0 L IY0
DISDAINFUL    D IH2 S D EY1 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinful    (j) sˈɪnfəl (s i1 n f @ l)
gainful    (j) gˈɛɪnfəl (g ei1 n f @ l)
painful    (j) pˈɛɪnfəl (p ei1 n f @ l)
gainfully    (a) gˈɛɪnfəliː (g ei1 n f @ l ii)
painfully    (a) pˈɛɪnfəliː (p ei1 n f @ l ii)
disdainful    (j) dˈɪsdˈɛɪnfəl (d i1 s d ei1 n f @ l)
sinfulness    (n) sˈɪnfəlnəs (s i1 n f @ l n @ s)
disdainfully    (a) dˈɪsdˈɛɪnfəliː (d i1 s d ei1 n f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] bitter; intensely; miserable; painful, #1,718 [Add to Longdo]
痛苦[tòng kǔ, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] pain; suffering; painful, #1,819 [Add to Longdo]
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, / ] bitter; painful; deeply distressed, #21,757 [Add to Longdo]
酸软[suān ruǎn, ㄙㄨㄢ ㄖㄨㄢˇ, / ] limp and painful, #43,796 [Add to Longdo]
凄怆[qī chuàng, ㄑㄧ ㄔㄨㄤˋ, / ] pitiful; painful; heartrending, #102,690 [Add to Longdo]
关格[guān gé, ㄍㄨㄢ ㄍㄜˊ, / ] Chinese medical term for blocked or painful urination, constipation and vomiting, #408,618 [Add to Longdo]
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, ] to look disdainfully out of the corner of one's eye [Add to Longdo]
罪性[zuì xìng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, ] sinfull nature [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwerbsleben {n}gainful activity [Add to Longdo]
Erwerbstätigkeit {f}gainful employment [Add to Longdo]
Peinlichkeit {f}painfulness [Add to Longdo]
Sündhaftigkeit {f}sinfulness [Add to Longdo]
ärgerlichpainful [Add to Longdo]
einträglichgainful [Add to Longdo]
erwerbstätiggainfully employed [Add to Longdo]
gewinnbringend {adv}gainfully [Add to Longdo]
mühsam; schmerzhaft; peinlichpainful [Add to Longdo]
peinlich {adj}painful [Add to Longdo]
qualvoll {adj} | qualvoller | am qualvollstenpainful; very painful | more painful | most painful [Add to Longdo]
schmerzhaft; schmerzlich {adj}painful [Add to Longdo]
schmerzlich {adv}painfully [Add to Longdo]
schnöde; verachtungsvoll {adj}disdainful [Add to Longdo]
sündhaftsinful [Add to Longdo]
sündhaft {adv}sinfully [Add to Longdo]
verachtungsvoll {adv}disdainfully [Add to Longdo]
Dysurie {f}; schmerzhafter Harndrang [med.]dysuria; painful urination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
スミツキイソハゼ[, sumitsukiisohaze] (n) infulata pygmy goby (Eviota infulata); shoulder-mark pygmy goby [Add to Longdo]
阿鼻地獄[あびじごく, abijigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
胸が痛む様な出来事[むねがいたむようなできごと, munegaitamuyounadekigoto] (exp) painful incident [Add to Longdo]
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp,adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful [Add to Longdo]
業の深い[ぎょうのふかい, gyounofukai] (adj-i) (See 業が深い) sinful [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
苦土[くど, kudo] (n) this painful world; magnesia [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
見づらい;見辛い[みづらい, midurai] (adj-i) (1) hard to see; (2) painful to look at [Add to Longdo]
見るに堪えない[みるにたえない, mirunitaenai] (exp) (id) so miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch [Add to Longdo]
見るに忍びない[みるにしのびない, mirunishinobinai] (exp) (id) So miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch [Add to Longdo]
後ろ髪を引かれる[うしろがみをひかれる, ushirogamiwohikareru] (exp,v1) (id) to do something with painful reluctance; to pull the hairs on one's back [Add to Longdo]
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na,n) sinfulness; cruelty [Add to Longdo]
罪深い[つみぶかい, tsumibukai] (adj-i) sinful [Add to Longdo]
耳が痛い[みみがいたい, mimigaitai] (exp,adj-i) (See 耳の痛い真実) (e.g. of a reprimand) being painfully-true; striking home [Add to Longdo]
耳の痛い真実[みみのいたいしんじつ, miminoitaishinjitsu] (exp) home truth; truth that is painful to accept [Add to Longdo]
渋り腹[しぶりばら, shiburibara] (n) bowel pains; painful loose bowels [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
心苦しい[こころぐるしい, kokorogurushii] (adj-i) painful; being sorry; feeling sorry [Add to Longdo]
辛い[づらい, durai] (adj-i) painful; bitter; heart-breaking; (P) [Add to Longdo]
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful [Add to Longdo]
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P) [Add to Longdo]
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp) [Add to Longdo]
痛々しい;痛痛しい;傷々しい(iK);傷傷しい(iK)[いたいたしい, itaitashii] (adj-i) pitiful; pathetic; painful to look at (e.g. painfully thin, painful-looking scars) [Add to Longdo]
痛い(P);甚い[いたい, itai] (adj-i) (1) painful; sore; (adj-i,suf) (2) (esp. 甚い) (See 甚く) exceeding; (P) [Add to Longdo]
痛い損失[いたいそんしつ, itaisonshitsu] (n) painful loss [Add to Longdo]
痛い目[いたいめ, itaime] (n) painful experience [Add to Longdo]
破戒僧[はかいそう, hakaisou] (n) depraved monk; sinful priest [Add to Longdo]
排尿障害[はいにょうしょうがい, hainyoushougai] (n,adj-no) dysuria; painful urination [Add to Longdo]
無間地獄[むげんじごく;むけんじごく, mugenjigoku ; mukenjigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism; Buddhist hell of uninterrupted suffering [Add to Longdo]
無間奈落[むげんならく;むけんならく, mugennaraku ; mukennaraku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism [Add to Longdo]
涙ぐましい[なみだぐましい, namidagumashii] (adj-i) touching; moving; painful; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top