Search result for

indenting

(174 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indenting-, *indenting*, indent
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา indenting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *indenting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indent[VT] ทำให้เป็นรอยเว้า, See also: ทำให้เป็นรอยหยัก, Syn. nick, notch
indent[VT] เว้าเข้าไป, See also: ย่อหน้า
indented[ADJ] ซึ่งเว้าแหว่ง, See also: ซึ่งเป็นรอยแบบฟันเลื่อย, Syn. jagged
indention[N] การย่อหน้า, See also: ย่อหน้า, Syn. identation
indention[N] รอยแหว่งแบบฟันเลื่อย, See also: รอยเว้า, Syn. identation
indenture[N] หนังสือสัญญา, See also: ข้อตกลง, สัญญา, Syn. agreement, contract, Ant. emancipate
indent for[PHRV] ออกใบสั่งซื้อสินค้า, See also: สั่งซื้อของด้วยใบสั่งซื้อ
indentation[N] รอยขรุขระแบบฟันเลื่อย, See also: รอยเว้า, Syn. nick, notch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indent(อินเดนทฺ') vt. ทำให้เป็นรอยบาก, ทำให้เป็นรูปฟันเลื่อย, ทำให้เว้า, ทำให้เป็นรอยเว้า, เป็นรอยบาก, กลายเป็นรูปฟันเลื่อย, กลายเป็นรอยเว้าเซ็นสัญญา, ย่อหน้า, รอยบาก, รอยเว้า, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ , การสั่งซื้อสินค้า, สัญญา., See also: indenter, indentor
indentation(อินเดนเท' เชิน) n. รอยตัด, รอยบาก, รอยกด, รอยเว้าคล้ายซี่เลื่อย, การทำให้เพิ่มรอยบาก, รอยกดพิมพ์ ,ร่นเข้าไป, Syn. indenting, notch, cut)
indention(อินเดน' เชิน) n. การทำให้เกิดรอยตัด รอยบาก รอยเว้าหรือรอยกด, การย่อหน้า
indenture(อินเดน' เชอะ) n. สัญญา, ข้อตกลง, สัญญาผูกมัด, เอกสารสิทธิ, เอกสาร, รอยเว้า, รอยบาก, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ -vt. ใช้สัญญาผูกมัด, ทำให้เกิดรอยเว้า รอยบากหรือรอยกด., See also: indentureship n. (written contract)

English-Thai: Nontri Dictionary
indent(vt) ทำให้เป็นจักๆ,ย่อหน้า,ประทับ,ออกใบสั่ง,ตอก
indentation(n) การทำให้เป็นจักๆ,รอยแหว่ง,การประทับ,รอยหยัก,การย่อหน้า
indenture(n) สัญญาจ้าง,ข้อตกลง,ข้อผูกมัด,เอกสารสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indentationรอยบุบ, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indented contourคอนทัวร์เบี่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indentureหนังสือสำคัญที่ทำขึ้นเป็นคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indentionการย่อหน้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indentification cardบัตรประจำตัว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indented Bars เหล็กขวั้น
เหล็กเสริมที่บิดเป็นเกรียว [สิ่งแวดล้อม]
Alternate Indentationวัดความดันลูกตาโดยกดสลับกัน [การแพทย์]
Indentationรอยเว้า [การแพทย์]
Indentedเว้าเล็กน้อย [การแพทย์]
Indentity, Partialคล้ายคลึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I'm so fine, I mean, you know, it's all indented into me and, you know, if I took it off, I wouldn't even know what would possibly happen... and my spine could be like a noodle.ไม่อ่ะ ไม่เป็นไร ฉันหมายถึงว่า คือ มันเป็นส่วนหนึ่งกับตัวฉันไปละ แล้วก็ ถ้าฉันเอามันออก ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมั้ง... . The House Bunny (2008)
The spirit of adventure is something to indentureจิตวิญญาณของการผจญภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจดจำ Up (2009)
Always acting like I'm his indentured servant.ฉันหมายถึงตอนแรกเริ่ม ฉันเป็นคนสอนเขา Phoenix (2009)
You see the indentions on her neck?ลูกเห็นรอยแผลตรงคอมันนี่ไหม Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The doors are still locked, the seatbelt still buckled, the airbags deployed, but there's no indentation which implies no one was behind the wheel at the moment of impact.ประตูรถยังคงปิดล็อคอยู่, สายเข็มขัดยังรัดแน่นอยู่เลย ถุงลมนิรภัย ทำงาน แล้วมันก็ไม่มีร่องรอย ที่จะอธิบาย A New Day in the Old Town (2009)
Indents like stab wounds. What are they?รอยเว้าเหมือนถูกทำให้บาดเจ็บ มันคืออะไรกันรึ? A New Day in the Old Town (2009)
So, what, that makes me your indentured servant for the rest of my life?แล้วไง นั่นทำให้ชั้นถูกผูกมัดให้เป็นคนใช้เธอ ไปตลอดชีวิตรึไง? Pilot (2009)
We've got some indentations here.เรามีรอยประทับจาง ๆ ที่ตรงนี้ In Plane Sight (2009)
I've got triangular indentations on this rim.ฉันเห็นรอยฟันปลา บนขอบยางนี้ Bone Voyage (2009)
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน Iron Man 2 (2010)
- He can't. - Indentured servitude?โอเค งั้นพาตัวซะมีคุณมาที่นี่ The King's Speech (2010)
In this town, Fundraising is like indentured servitude.ในเมืองนี้ การวบรวมกองทุนสำคัญพอๆกับสัญญาทาส A Few Good Men (2010)
And there's a clean-edged indentation of the spinous processes,และที่ตรงขอบนี้ รอยขรุขระที่ส่วนยื่นของกระดูกสันหลัง The Witch in the Wardrobe (2010)
Rather enjoyed your indentured servitude.ที่จริงอยากเก็บไว้เป็นทาสพันธสัญญามากกว่า Caged Heat (2010)
I watched Which side of the fin tracks are more indented.ข้าสังเกตว่าครีบข้างไหนที่เป็นรอยลึกกว่า The Last Airbender (2010)
Not sign up for indentured servitude.ไม่ได้จะมาเป็นทาสในเรือนเบี้ย While You Weren't Sleeping (2011)
As severe as five years of indentured servitude?โหดร้ายเท่าเป็นทาสห้าปีหรือเปล่า Masks (2011)
Oh, that almost sounds sounds so tedious and indentured.ฟังดูเป็นข้อผูกมัดที่น่าเบื่อจริงๆ The Birthday (2011)
You can see the hieroglyphics indented in the mold.คุณจะเห็นอักษรเฮียโรกลิฟฟิก มันเว้าเข้าไปในเบ้า On the Fence (2011)
When Alison DiLaurentis was murdered, she was hit so hard, it made an indentation to her skull.ตอนที่อลิสัน ดิลอเรนทิสถูกฆ่า เธอถูกตีอย่างแรง ทำให้เป็นรอยกระแทกบนหัวกะโหลก Over My Dead Body (2011)
Looks like the fatal blow left an indentation on the victim's skull.ดูเหมือนการทุบจะทิ้งรอยบางอย่าง ไว้ที่กะโหลกของเหยื่อ Mea Makamae (2011)
And since they're indentured to Sadtech for 20 years of service, we have many eager volunteers.และเนื่องจากพวกเขา มีข้อผูกมัด กับทาง Sadtech ตลอดเวลา 20 ปีที่เข้าทำงานมา เรามี อาสาสมัครที่ กระตือรือร้น จำนวนมาก Playtime (2012)
You couldn't have a seat for my boyfriend next to me because you had to save it for one of your indentured minions.เธอไม่มีที่นั่งสำหรับแฟนฉันให้ถัดจากฉันหรอกหรือ เพราะ Dirty Rotten Scandals (2012)
Uh, I'm gonna filter out that big stuff and indentify it, but it looks to me like it's... wood splinters.ผมจะกรองมันออกมาจากสิ่งนั้น แล้วค่อยระบุชนิด แต่มันดูเหมือน เศษไม้ The Bod in the Pod (2012)
We're indentifying human remains.เรากำลังยืนยันศพ The Bod in the Pod (2012)
Which caused this indentation here.ซึ่งทำให้เกิดรอยเว้าตรงนี่ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
This is a likely match for the indentation on the posterior surface of Sutton's scapula.มันตรงกับรอยเว้า บนพื้นผิวด้านหลัง กระดูกสะบักของซัตตันเลย The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Can you indentify anything around there?นายสามารถทะลุรอบๆ ได้มั้ย? Ladder 49 (2004)
He would see every curve, every line, every indentation, and love them because they were part of the beauty that made her unique.ได้เห็นทุกสัดส่วน รอยเว้า รอยโค้ง และรักมันเพราะว่ามันเป็น ส่วนหนึ่งของความงามที่ทำให้เธอพิเศษ Cashback (2006)
A stupid cow called Lotte Lindenthal.Ein blöde Kuh namens Lotte Lindenthal. Mephisto (1981)
I'm only moderately inter ested in the names and titles of her lovers.Das interessiert mich nur mäßig. Titel und Namen der Liebhaber der Lindenthal zu erfahren. Mephisto (1981)
During the shoot I met the actr ess Lotte Lindenthal.Bei den Aufnahmen zum Film wurde ich mit der Kollegin Lindenthal bekannt. Mephisto (1981)
She's wonderful.Lotte Lindenthal ist eine großartige Frau. Mephisto (1981)
But Lotte Lindenthal wants you as her partner in her comedy debut her e.Aber Fräulein Lindenthal wünscht Sie als Partner. In einem kleinen Lustspiel, mit dem Sie hier debütiert. Mephisto (1981)
THANK Y OU! Please give these flowers to Miss Lindenthal.Seien Sie so freundlich und geben Sie die Blumen Frau Lindenthal. Mephisto (1981)
Lotte Lindenthal.Lotte Lindenthal! Mephisto (1981)
I also liked you in the play with Lotte Lindenthal.Sie waren auch mit Lotte Lindenthal gut. Mephisto (1981)
Child thief?Kindentführer! Kindentführer? Lovelorn (2005)
You're the child thief.Du bist doch Kindentführer. Lovelorn (2005)
Developing news in weather today, there's new activity in the tropics.dasEntwickelnvonNachrichten inWetterheute, esgibtneueAktivitätindenTropen . Miami Vice (2006)
# Calculated in my mind's eye# # In prison I'm even preeminent#SelbstindentristenMauernhier, dagehtes mirnochprächtig. The Robber Hotzenplotz (2006)
# Calculated in my mind's eye# # In prison I'm even preeminent#SelbstindentristenMauernhier, dagehtes mirnochprächtig. The Robber Hotzenplotz (2006)
# Calculated in my mind's eye# # In prison I'm even preeminent# Subitles by Theriot@2014SelbstindentristenMauernhier, dagehtes mirnochprächtig! The Robber Hotzenplotz (2006)
In additional to our field training, Dalton and I are trained in infant development, including emergency care.Agent Dalton und ich haben ein Training in Kleinkindentwicklung absolviert, inklusive Notfallpflege. There's Only One Sydney Bristow (2006)
Oh, a genetically encoded marker, usually used for tracking or identification.Eine genetisch codierte Markierung. Wird meistens eingesetzt zur Verfolgung oder Indentifkation. Blink (2006)
I have some linden tea boiling, would you like some?Ich habe Lindentee gekocht,möchten sie? Sis ve Gece (2007)
We've uh, got his birthday, his home address and his government I.D. number.Wir haben sein Geburtsdatum, seine Privatadresse und seine Indentifizierungsnummer. The First Day of School (2010)
The victim positively I.D.'d him in a lineup...Das Opfer hat ihn bei einer Gegenüberstellung eindeutig indentifiziert... Innocence (2011)
When the CIA recruited me, I was on the run with Dad, and we changed our identities so much that they never knew you existed.Als die CIA mich rekrutierte, war ich auf der Flucht mit Dad. Wir wechselten unsere Indentitäten so oft, sie wussten nicht von deiner Existenz. Chuck Versus the Baby (2011)
- You ID'd them?- Haben Sie sie indentifiziert? Dredd (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indentThe sea indented the coastline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
ย่อหน้า[V] indent, See also: begin a new paragraph, Example: นักเขียนบางคนไม่ยอมย่อหน้าด้วยคำว่าแต่, Thai definition: เขียนหรือพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
ย่อหน้า[N] indentation, See also: new paragraph, Syn. ตอน, ข้อความย่อย, บท, ตอนย่อย, Example: ผู้เขียนกล่าวคำขอบคุณถึงผู้อ่านในย่อหน้าแรก, Thai definition: ข้อความตอนย่อยๆ ที่แยกออกจากกันด้วยวิธีเขียนย่อหน้า
หยัก[V] notch, See also: indent, cut notches, curve, curl, bend, be crooked, Example: เขาหยักหัวไม้เท้าให้เป็นปุ่ม, Thai definition: เฉือนหรือควั่นให้เป็นรอยคอด, ทำให้เป็นรอยเป็นแง่
เว้า[ADJ] concave, See also: indented, curving inward, Example: เขาหวังที่จะได้เห็นเห็นส่วนโค้ง ส่วนเว้าของผู้เข้าประกวด, Thai definition: ที่มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบโค้งหรือบุ๋มเข้าไป
เว้าแหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: คนไม่ค่อยซื้อหอมจีนเว้าแหว่งไปกิน เพราะเขาอาจรังเกียจว่าเป็นของเหลือเดน, Thai definition: ที่เว้าและวิ่นออกไป
เว้าแหว่ง[V] indent, See also: be dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: พระจันทร์ค่อยๆ เว้าแหว่งลดลงเป็นเสี้ยวซีกลงไป, Thai definition: เว้าและวิ่นออกไป
การย่อหน้า[N] indentation, See also: new paragraph, Example: การย่อหน้าในหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่นๆ, Thai definition: การเขียนหรือการพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
แหว่ง[ADJ] indented, See also: dented, nicked, chipped, incomplete, Syn. วิ่น, เว้าแหว่ง, Example: บัตรประจำตัวของเขามีรอยแหว่งอยู่นิดหนึ่ง, Thai definition: ไม่เต็มตามที่ควรมี, พร่องไปบางส่วน
แหว่ง[V] be indented, See also: be nicked, be chipped, be incomplete, be dented, Syn. วิ่น, Example: หน้าปกหนังสือแหว่งไปนิดนึงเอาไปใส่ปกใหม่ดีกว่า, Thai definition: วิ่นเข้าไป, ไม่เต็มตามที่ควรมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
ข้อความย่อย[n. exp.] (khøkhwām yǿi) EN: indentation   
มหรรถสัญญา[n. exp.] (mahora rot sanyā) EN: indentation ; new paragraph   FR: alinéa [m]
แหว่ง[adj.] (waeng) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete   FR: ébréché ; dentelé
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked   FR: denteler ; cranter
ย่อหน้า[n.] (yønā) EN: indentation ; indent ; new paragraph ; paragraph   FR: alinéa [m]
ย่อหน้า[v.] (yønā) EN: indent ; begin a new paragraph ; indent   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDENT    IH2 N D EH1 N T
INDENTURE    IH2 N D EH1 N CH ER0
INDENTURED    IH2 N D EH1 N CH ER0 D
INDENTURES    IH2 N D EH1 N CH ER0 Z
INDENTATION    IH2 N D EH2 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indent    (n) (i1 n d e n t)
indent    (v) (i1 n d e1 n t)
indents    (n) (i1 n d e n t s)
indents    (v) (i1 n d e1 n t s)
indented    (v) (i1 n d e1 n t i d)
indenting    (v) (i1 n d e1 n t i ng)
indenture    (v) (i1 n d e1 n ch @ r)
indentured    (v) (i1 n d e1 n ch @ d)
indentures    (v) (i1 n d e1 n ch @ z)
indentation    (n) (i2 n d e n t ei1 sh @ n)
indenturing    (v) (i1 n d e1 n ch @ r i ng)
indentations    (n) (i2 n d e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beule {f}; Einbeulung {f}; Delle {f}; Kerbe {f}dent; indent [Add to Longdo]
Delle {f}; Vertiefung {f}; Abdruck {m}indentation [Add to Longdo]
Einbuchtung {f}indentation; inlet; bay [Add to Longdo]
Einkerbung {f}; Kerbe {f}indent [Add to Longdo]
Einrücken {n}indention [Add to Longdo]
Einrückung {f}; Einzug {m} (Text)indentation; indent [Add to Longdo]
Einschnitt {m}; Kerbe {f}indentation [Add to Longdo]
Hinterschneidung {f}; Hinterschnitt {m}indentation [Add to Longdo]
Identifizierung {f}; Indentifikation {f}identification [Add to Longdo]
Markierung {f} | Markierungen {pl}indentation | indentations [Add to Longdo]
Prüfstempel {m} (für Härteprüfung)indenter [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl}indenture | indentures [Add to Longdo]
einbeulento indent [Add to Longdo]
einkerben | einkerbendto intend | indenting [Add to Longdo]
einrücken; einziehen (Text)to indent (text) [Add to Longdo]
kennzeichnetindents [Add to Longdo]
etw. bei jdm. ordernto indent on sb. for sth. [Br.] [Add to Longdo]
persönliche Geheimzahl {f}; persönliche Indentifikationsnummer {f}; PIN {f}personal identification number; PIN [Add to Longdo]
verpflichtet vertraglichindentures [Add to Longdo]
verpflichtete vertraglichindentured [Add to Longdo]
vertraglich verpflichtendindenturing [Add to Longdo]
zerklüften; einbuchtento indent [Add to Longdo]
Bindentaucher {m} [ornith.]Pied-billed Grebe (Podilymbus podiceps) [Add to Longdo]
Bindentinamu {m} [ornith.]Barred Tinamou [Add to Longdo]
Purpurbindentäubchen {n} [ornith.]Purple-barred Ground Dove [Add to Longdo]
Bindentöpfer {m} [ornith.]White-banded Hornero [Add to Longdo]
Kopfbindentyrann {m} [ornith.]White-ringed Flycatcher [Add to Longdo]
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet [Add to Longdo]
Rostbindentyrann {m} [ornith.]Rufous-bellied Bush-Tyrant [Add to Longdo]
Flügelbindentangare {f} [ornith.]White-banded Tanager [Add to Longdo]
Weißbindentangare {f} [ornith.]White-winged Tanager [Add to Longdo]
Bindentrupial [ornith.]Bar-winged Oriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] (n) {comp} hanging indent [Add to Longdo]
インデンテーション;インデンテイション[, indente-shon ; indenteishon] (n) indentation [Add to Longdo]
インデント[, indento] (n) indent [Add to Longdo]
オートインデント[, o-toindento] (n) {comp} auto indent [Add to Longdo]
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]
圧痕[あっこん, akkon] (n) impression; indentation [Add to Longdo]
圧入[あつにゅう, atsunyuu] (n,vs) indentation [Add to Longdo]
浦回;浦廻;浦曲[うらみ;うらわ;うらま(浦曲)(ok), urami ; urawa ; urama ( ura kyoku )(ok)] (n) (arch) coastal indentations [Add to Longdo]
凹ます[へこます, hekomasu] (v5s,vt) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
凹ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation [Add to Longdo]
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation) [Add to Longdo]
字下げ[じさげ, jisage] (n) {comp} indentation [Add to Longdo]
女木;雌木[めぎ, megi] (n) (1) (See 男木・おぎ・1) female plant (esp. a woody plant); gynoecious plant; (2) (See 男木・おぎ・2) indented part of a wooden joint (in construction) [Add to Longdo]
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period [Add to Longdo]
年季奉公;年期奉公[ねんきぼうこう, nenkiboukou] (n) apprenticeship; indentureship; indenture [Add to Longdo]
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] (n) {comp} mean transinformation (content); average transinformation (content) [Add to Longdo]
岬湾[こうわん, kouwan] (n) indentations; capes [Add to Longdo]
湾入;彎入[わんにゅう, wannyuu] (n,vs) embayment; gulf; indentation [Add to Longdo]
弯入[わんにゅう, wannyuu] (n) curved indentation (esp. in stomach) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āo, , ] a depression; indentation; concave; hollow [Add to Longdo]
包身工[bāo shēn gōng, ㄅㄠ ㄕㄣ ㄍㄨㄥ, ] indentured laborer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
字下げ[じさげ, jisage] indentation [Add to Longdo]
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content) [Add to Longdo]
インデント[いんでんと, indento] indent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indent \In*dent"\, v. t. [imp. & p. p. {Indented}; p. pr. & vb.
   n. {Indenting}.] [OE. endenten to notch, fit in, OF.
   endenter, LL. indentare, fr. L. in + dens, dentis, tooth. See
   {Tooth}, and cf. {Indenture}.]
   [1913 Webster]
   1. To notch; to jag; to cut into points like a row of teeth;
    as, to indent the edge of paper.
    [1913 Webster]
 
   2. To dent; to stamp or to press in; to impress; as, indent a
    smooth surface with a hammer; to indent wax with a stamp.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Indenture}.] To bind out by indenture or contract;
    to indenture; to apprentice; as, to indent a young man to
    a shoemaker; to indent a servant.
    [1913 Webster]
 
   4. (Print.) To begin (a line or lines) at a greater or less
    distance from the margin; as, to indent the first line of
    a paragraph one em; to indent the second paragraph two ems
    more than the first. See {Indentation}, and {Indention}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) To make an order upon; to draw upon, as for
    military stores. [India] --Wilhelm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indenting \In*dent"ing\, n.
   Indentation; an impression like that made by a tooth.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top