หรือคุณหมายถึง imbüs?
Search result for

imbues

(137 entries)
(0.239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbues-, *imbues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา imbues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *imbues*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbue    [VT] ้ชุ่มโชกด้วย, Syn. saturate, soak
imbue    [VT] ทำให้เต็มไปด้วย, Syn. permeate
nimbus    [N] เมฆฝน
nimbus    [N] วงแหวนเรืองแสงรอบศีรษะของนักบุญหรือผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์, See also: ทรงกลด, รัศมี, Syn. aura, glory, halo
Limburger    [N] ชีสชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นแรง
reimburse    [VT] ใช้เงินคืน, See also: ชำระเงินคืน, Syn. compensate, repay
imbue with    [PHRV] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. penetrate with, permeate with
reimbursable    [ADJ] ซึ่งชำระเงินคืน
reimburse to    [PHRV] ใช้คืน, See also: ชดใช้, Syn. refund to
reimburse for    [PHRV] ใช้คืน, See also: ชำระคืน, ชดใช้, Syn. repay for
reimbursement    [N] การชำระเงินคืน, Syn. compensation, restitution

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reimburseชดใช้ให้, จ่ายคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax reimbursementการคืนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Cumulonimbusเมฆคิวมูโลนิมบัส (คน. - Cb) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulonimbusคิวมูโลนิมบัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่คล้ายภูเขา ที่ก่อตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆมีสีดำคล้ายรูปทั่ง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฟ้าคะนอง ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Limbusลิมบัส [การแพทย์]
Limbus Zoneขอบกระจกตาดำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imbuToday's issue of the Asahi Shimbun.
imbuThe Asahi Shimbun did not carry that news.
imbuHow do I get reimbursed?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน,ชำระเงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense,rebate,remunerate

English-Thai: Nontri Dictionary
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
reimburse(vt) ชำระเงินคืน,ชดใช้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมฆฝน [N] nimbus, See also: rain cloud, Example: เมฆฝนตั้งเค้าครึ้มทึม และสายลมก็กรรโชกเข้ามาในห้องเป็นครั้งคราว, Thai definition: เมฆลอยต่ำที่จะละลายตัวลงมาเป็นน้ำ
รับใช้    [V] compensate, See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด, Thai definition: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้
อาบเอิบ    [V] be imbued, See also: be saturated, be infused, pervade, Syn. ซึมซาบ, ไหลซาบซึม, ซาบซ่าน, Example: เขาอาบเอิบไปด้วยความรักชาติ, Notes: (กวี)
รัศมี    [N] halo, See also: ring of light, aura, nimbus, radiance, corona, Syn. แสงสว่าง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ, Thai definition: แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตื้นตัน    [V] be delighted, See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful, Syn. ซาบซึ้ง, ตื้นตันใจ, Example: แม่จำปีตกตะลึงแล้วก็ตื้นตันกับคำฝากฝังของคุณนายจนแทบพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
ตื้นตันใจ    [V] be delighted, See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful, Syn. ตื้นตัน, ซาบซึ้ง, Example: แม่ตื้นตันใจที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชาย, Thai definition: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
ทดแทน    [V] compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, Example: ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน, Thai definition: แทนสิ่งที่เสียไป
ประภามณฑล    [N] halo, See also: nimbus, glory, Syn. รัศมี, Example: เมื่อกำลังทรงบำเพ็ญสมาธินั้น พระพุทธองค์ได้ทรงเปล่งประภามณฑลออกมารอบพระวรกาย, Thai definition: รัศมีที่พวยพุ่งขึ้นจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป
ชดเชย    [V] compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ชดใช้, จ่ายคืน, ใช้คืน, Example: บริษัทประกันชีวิตจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกัน
ชดใช้    [V] compensate, See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse, Syn. ใช้, ชำระคืน, Example: หากเกิดอุบัติเหตุกับรถของท่านที่ได้ทำประกันภัยไว้กับทางบริษัท บริษัทยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถ
การทดแทน    [N] returning, See also: reward, compensation, repayment, reimbursement, reciprocation, Syn. การตอบแทน, การชดเชย, Example: การที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้นจะเป็นการทดแทนปัญหาการว่างงานลงได้ระดับหนึ่ง
การทำขวัญ    [N] compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Example: ท่านสนใจชีวิตชาวบ้าน ชีวิตชาวนา ตลอดจนประเพณีพื้นๆ อย่างการทำขวัญหรือการเกิดการตาย, Thai definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การทำขวัญ    [N] compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Syn. การชดใช้ค่าเสียหาย, Thai definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การชำระหนี้    [N] settlement, See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement, Example: ธนาคารได้ผ่อนผันการชำระหนี้แก่ครอบครัวของเขา
ทด    [V] compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. แทน, ทดแทน
ค่าทำขวัญ    [N] indemnity, See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement, Syn. เงินค่าทำขวัญ, Example: ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพนักงานรถไฟ อาจถูกขับไล่ออกจากรถไฟหรือที่ดินรถไฟ โดยมิต้องคิดค่าทำขวัญให้เลย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เพราะอีกฝ่ายเกิดความเสียหาย
จ่ายคืน    [V] compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ใช้คืน, Example: เมื่อฝากเงินครบตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารพาณิชย์จะจ่ายคืนเงินให้
ชำระคืน    [V] compensate, See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse, Syn. จ่ายคืน, Example: เราแน่ใจว่าผู้ที่กู้ยืมเงินไป จะสามารถหารายได้นำเงินมาชำระคืนได้ในอนาคต
ใช้คืน [V] pay back, See also: make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose, Syn. ใช้, ชดใช้, Example: ผมวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับใช้คืนเจ้าหนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement   
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai khāchaijāi) EN: reimburse expenses   
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate   FR: rembourser
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhwan) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement   FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk dāi ) EN: reimbursable expenses ; expense account   
ค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk mai dāi ) EN: non-reimbursable expenses   
ไหลซาบซึม[v. exp.] (lai sāp seum) EN: be imbued   
เมฆฝน[n. exp.] (mēk fon) EN: nimbus ; rain cloud   FR: nuage de pluie [m] ; nimbus [m]
เมฆคิวมูโลนิมบัส[n.] (mēk khiūmūlōnimbas) EN: cumulonimbus   FR: cumulonimbus [m]
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (nangseū rīekrøng khāsīahāi) EN: claim for reimbursement   
ถือตัว[adj.] (theūtūa) EN: haughty ; proud   FR: orgueilleux ; présomptueux ; vaniteux ; prétentieux ; imbu de soi-même
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back   FR: restituer ; redonner
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return   FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer
ไว้ตัว[adj.] (waitūa) EN: aloof ; reserved   FR: imbu ; infatué

CMU English Pronouncing Dictionary
IMBUE    IH2 M B Y UW1
IMBUED    IH2 M B Y UW1 D
NIMBUS    N IH1 M B AH0 S
WIMBUSH    W IH1 M B UH2 SH
SHIMBUN    SH IH1 M B UW2 N
LIMBURG    L IH1 M B ER0 G
SHIMBUN    SH IH1 M B AH2 N
TIMBUKTU    T IH2 M B AH0 K T UW1
HEIMBUCH    HH AY1 M B AH0 K
IMBURGIA    IH1 M B ER0 G IY0 AH0
REIMBURSE    R IY2 AH0 M B ER1 S
REIMBURSED    R IY2 AH0 M B ER1 S T
REIMBURSES    R IY2 AH0 M B ER1 S AH0 Z
HEIMBURGER    HH AY1 M B ER0 G ER0
REIMBURSING    R IY2 AH0 M B ER1 S IH0 NG
UNREIMBURSED    AH0 N R IY0 IH2 M B ER1 S T
REIMBURSEMENT    R IY2 AH0 M B ER1 S M AH0 N T
REIMBURSEMENTS    R IY2 AH0 M B ER1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imbue    (v) (i1 m b y uu1)
imbued    (v) (i1 m b y uu1 d)
imbues    (v) (i1 m b y uu1 z)
nimbus    (n) (n i1 m b @ s)
imbuing    (v) (i1 m b y uu1 i ng)
nimbuses    (n) (n i1 m b @ s i z)
reimburse    (v) (r ii2 i m b @@1 s)
reimbursed    (v) (r ii2 i m b @@1 s t)
reimburses    (v) (r ii2 i m b @@1 s i z)
reimbursing    (v) (r ii2 i m b @@1 s i ng)
reimbursement    (n) (r ii2 i m b @@1 s m @ n t)
reimbursements    (n) (r ii2 i m b @@1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimbund {m} | Geheimbünde {pl}secret society | secret societies [Add to Longdo]
Gewitterwolke {f}cumulonimbus [Add to Longdo]
Heiligenschein {m} | Heiligenscheine {pl}nimbus; glory; halo; aura | halos [Add to Longdo]
Inbusschlüssel {m} [tm]; Sechskant-Schraubendreher {m}; Sechskant-Stiftschlüssel [techn.] <Imbusschlüssel>allen wrench [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Einkaufspreis {m}; Preis {m} | Kosten {pl}; Preise {pl} | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [econ.]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
Rückvergütung {f}; Entschädigung {f}; Erstattung {f}reimbursement [Add to Longdo]
Vorhölle {f}; Limbus {m} [relig.]limbo [Add to Longdo]
durchdringen | durchdringen | durchdrungen ( von)to imbue | imbuing | imbued (with) [Add to Longdo]
durchfeuchten; durchfärben; färbento imbue [Add to Longdo]
entschädigen; erstatten; zurückerstatten | entschädigend; erstattend; zurückerstattend | entschädigt; erstattet; zurückerstattet | entschädigt | entschädigteto reimburse | reimbursing | reimbursed | reimburses | reimbursed [Add to Longdo]
erfüllendimbuing [Add to Longdo]
erfülltimbues [Add to Longdo]
erfüllteimbued [Add to Longdo]
getränktimbued [Add to Longdo]
rückerstatten | jdm. die Reisekosten rückerstattento reimburse; to repay | to repay/reimburse sb. his/her travelling expenses [Add to Longdo]
rückzahlbar; erstattbar {adj}reimbursable [Add to Longdo]
tränken | tränktto imbue | imbues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニンバスグレー[, ninbasugure-] (n) nimbus gray; nimbus grey [Add to Longdo]
リインバースメント[, riinba-sumento] (n,adj-f) reimbursement [Add to Longdo]
リンバーガー[, rinba-ga-] (n) Limburger [Add to Longdo]
後光;御光[ごこう, gokou] (n) (1) (後光 only) halo; aureole; aureola; nimbus; (2) (esp. 御光) halo (optical phenomenon); glory [Add to Longdo]
光輪[こうりん, kourin] (n) (See 頭光) halo (esp. in Christian art); nimbus [Add to Longdo]
積乱雲[せきらんうん, sekiran'un] (n) cumulonimbus cloud [Add to Longdo]
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]
頭光[ずこう, zukou] (n) (See 光輪) halo (of a Buddhist statue); nimbus [Add to Longdo]
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead [Add to Longdo]
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement) [Add to Longdo]
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) [Add to Longdo]
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P) [Add to Longdo]
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement [Add to Longdo]
和魂漢才[わこんかんさい, wakonkansai] (n) the Japanese spirit imbued with Chinese learning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偿还[cháng huán, ㄔㄤˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] to repay; to reimburse [Add to Longdo]
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, / ] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement [Add to Longdo]
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, / ] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out [Add to Longdo]
廷巴克图[Tíng bā kè tú, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄊㄨˊ, / ] Timbuktoo (town and historical cultural center in Mali, a World Heritage site) [Add to Longdo]
日本经济新闻[Rì běn Jīng jì Xīn wén, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Nikkei Shimbun, Japanese equivalent of Financial Times [Add to Longdo]
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Asahi Shimbun (Japanese newspaper) [Add to Longdo]
林堡[lín bǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄠˇ, ] Limburg [Add to Longdo]
每日新闻[Měi rì Xīn wén, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Mainichi Shimbun, a Japanese daily newspaper [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] imbue [Add to Longdo]
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, / ] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart [Add to Longdo]
积雨云[jī yǔ yún, ㄐㄧ ㄩˇ ㄩㄣˊ, / ] cumulonimbus (cloud) [Add to Longdo]
读卖新闻[Dú mài xīn wén, ㄉㄨˊ ㄇㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Yomiuri Shimbun (Japanese newspaper) [Add to Longdo]
通布图[Tōng bù tú, ㄊㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] Timbuctoo (town and historical cultural center in Mali, a World Heritage site) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top