Search result for

illégales

(143 entries)
(4.8786 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illégales-, *illégales*, illégale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา illégales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *illégales*)
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illegal[ADJ] ผิดกฎหมาย, See also: นอกกฎหมาย, Syn. illicit, prohibited, unlawful, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit

English-Thai: Nontri Dictionary
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consideration, illegalการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrupt and illegal practiceการทุจริตในการเลือกตั้ง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, illegally obtainedพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit trade; illegal tradeการค้าที่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegalityความไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal abortionการทำให้แท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegal confinementการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal considerationการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal contractสัญญาที่ขัดต่อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal entryการเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal interestดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal per seผิดกฎหมายอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal practiceการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal trade; illicit tradeการค้าที่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegal aliensคนต่างด้าวนอกกฎหมาย [TU Subject Heading]
Abortion, Illegal Inducedการทำแท้งโดยผิดกฎหมาย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดกฎหมาย[V] be illegal, See also: be against the law, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: กสท. ยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตฟรีของทศท. นั้นผิดกฎหมาย, Thai definition: ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้
หวยใต้ดิน[N] illegal lottery, Syn. หวย, Example: ชาวบ้านมักจะเล่นการพนันเช่น ถั่วโป ชนไก่ กัดปลา หวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อหวังรวยทางลัด, Thai definition: การเล่นการพนันที่ใช้เลขรางวัลจากสลากกินแบ่งในการพนัน
นอกสมรส[ADJ] unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
ฟอกเงิน[V] launder, See also: transfer illegal money into legal money, Example: ผู้บริหารไฟแนนซ์ฉ้อฉลบริษัทโดยฟอกเงินจากกิจการที่ตัวเองบริหารด้วยการสร้างลูกหนี้ปลอมในบัญชีรายชื่อลูกหนี้, Thai definition: ทำเงินที่ได้มาโดยทุจริตให้เป็นเงินที่เสมือนได้มาโดยสุจริต
ภรรยานอกสมรส[N] illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count unit: คน
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)
เถื่อน[ADJ] illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หวยเถื่อน[N] illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ
เงินร้อน[N] money earned from illegal business, See also: ill-gotten gains, Syn. เงินทุจริต, Ant. เงินเย็น, Example: เงินก้อนนี้เป็นเงินร้อนเพราะได้จากการค้าของเถื่อน, Thai definition: เงินที่ได้จากการทุจริตหรือไม่บริสุทธิ์
ประชาทัณฑ์[N] lynch law, See also: punishment by the people, illegal punishment, punishment without legal trial, Syn. รุมทำร้าย, Example: ฝูงชนเข้าประชาทัณฑ์ผู้ต้องหาที่ตำรวจนำตัวมาทำแผน, Thai definition: การที่ฝูงชนกลุ้มรุมทำร้าย เป็นการลงโทษบุคคลที่ตนเข้าใจหรือนึกว่ามีความผิด โดยไม่ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
คนเถื่อน[N] illegal, See also: unlicensed person, outlawed person, unlawful person, Example: ยายบอกมันว่ามันเป็นคนเถื่อนไม่ได้ตีทะเบียนก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: คนนอกกฎหมาย
นอกกฎหมาย[V] be illegitimate, See also: be contraband, be wrong, be illicit, be irregular, be illegal, be unlawful, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมาย[N] contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
นอกกฎหมาย[ADJ] illegitimate, See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful, Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด, Thai definition: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สิ่งผิดกฎหมาย[N] contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
กินรวบ[N] illegal lottery, Syn. สลากกินรวบ, หวยเถื่อน, Example: รายชื่อเจ้ามือสลากกินรวบที่หน่วยข่าวกรองรวบรวมไว้ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีเป็นร้อยคน, Thai definition: เรียกหวยใต้ดินซึ่งอาศัยเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเป็นรางวัล
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย[ADV] unlawfully, See also: illegally, wrongfully, Example: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยผิดกฎหมาย[adv.] (dōi phit kotmāi) FR: illégalement
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย[n. exp.] (khao meūang dōi phit kotmāi) FR: entrer illégalement
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
กินรวบ[n.] (kinrūap) EN: illegal lottery   
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotmāi) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit   FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
เหล้าเถื่อน[n. exp.] (lao theūoen) EN: home-made liquor ; illegal liquor   
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mai chøp dūay kotmāi) EN: illegal   
มิชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (michøp dūay kotmāi) EN: illegal ; unlawful   
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nøk somrot) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife   FR: maîtresse [f]
ผิดกฎหมาย[v. exp.] (phit kotmāi) EN: be illegal ; be against the law   
ผิดกฎหมาย[adj.] (phit kotmāi) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful   FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
ร้านขายเหล้าที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (rān khāi lao thī phit kot māi) EN: speakeasy   FR: lieu de vente d'alcool illégal
ใต้โต๊ะ[n. exp.] (tāi to) EN: bribery ; illegal payment   FR: pot-de-vin [m] ; dessous de table [m]
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: illicit   FR: illégal ; illicite

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLEGAL    IH2 L IY1 G AH0 L
ILLEGALS    IH2 L IY1 G AH0 L Z
ILLEGALLY    IH2 L IY1 G AH0 L IY0
ILLEGALITY    IH2 L IY0 G AE1 L AH0 T IY0
ILLEGALITIES    IH2 L IY0 G AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegal    (j) (i1 l ii1 g l)
illegally    (a) (i1 l ii1 g @ l ii)
illegality    (n) (i2 l i g a1 l i t ii)
illegalities    (n) (i2 l i g a1 l i t i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
非合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
イリーガル[, iri-garu] (n) {comp} illegal [Add to Longdo]
イリガリティー[, irigaritei-] (n) illegality [Add to Longdo]
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) [Add to Longdo]
ヤミ金;闇金[ヤミきん(ヤミ金);やみきん(闇金), yami kin ( yami kin ); yamikin ( yami kin )] (n) (abbr) (See 闇金融) black-market lending; illegal loan [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
闇価格協定[やみかかくきょうてい, yamikakakukyoutei] (n) illegal price-fixing agreement [Add to Longdo]
闇金融;ヤミ金融[やみきんゆう(闇金融);ヤミきんゆう(ヤミ金融), yamikinyuu ( yami kinyuu ); yami kinyuu ( yami kinyuu )] (n) black-market lending; illegal loan [Add to Longdo]
闇取引;闇取り引き[やみとりひき, yamitorihiki] (n,vs) illegal or black-market transaction; secret deal [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] (n) {comp} illegal copy; pirate copy [Add to Longdo]
違法行為[いほうこうい, ihoukoui] (n) illegal act [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
違法性[いほうせい, ihousei] (n) illegality [Add to Longdo]
違法薬物[いほうやくぶつ, ihouyakubutsu] (n) illegal drug [Add to Longdo]
隠れ蓑;隠れみの[かくれみの, kakuremino] (n) (1) cover; front (e.g. for illegal activities); magic cloak of invisibility; (2) (uk) Dendropanax trifidus (species of flowering plant) [Add to Longdo]
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
横流し[よこながし, yokonagashi] (n,vs) diversion into illegal channels; putting on the black market; selling through illegal channels [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair [Add to Longdo]
十一[といち;トイチ, toichi ; toichi] (n) (uk) type of illegal loan charging 10% interest every 10 days [Add to Longdo]
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones) [Add to Longdo]
堕胎罪[だたいざい, dataizai] (n) an illegal abortion [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]
盗掘[とうくつ, toukutsu] (n,vs) illegal digging; illegal mining; grave robbing; tomb robbing [Add to Longdo]
盗撮カメラ[とうさつカメラ, tousatsu kamera] (n) (See 盗撮) hidden camera (for illegal and immoral purposes) [Add to Longdo]
非違[ひい, hii] (n) illegality [Add to Longdo]
非合法[ひごうほう, higouhou] (adj-na,n,adj-no) illegal; unlawful; (P) [Add to Longdo]
非合法化[ひごうほうか, higouhouka] (n,vs) banning (e.g. an organization); making something illegal [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不正コピー[ふせいコピー, fusei kopi-] (n) {comp} illegal copy [Add to Longdo]
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement) [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] (n) {comp} illegal character [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
不法コピー[ふほうコピー, fuhou kopi-] (n) {comp} illegal copy [Add to Longdo]
不法移民[ふほういみん, fuhouimin] (n) (1) illegal immigration; (2) illegal immigrant [Add to Longdo]
不法行為[ふほうこうい, fuhoukoui] (n) tort; illegal act; illegal activity; offence; offense [Add to Longdo]
不法就労[ふほうしゅうろう, fuhoushuurou] (n) illegal employment; illegal work; unauthorized labor [Add to Longdo]
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
不法滞在[ふほうたいざい, fuhoutaizai] (n,adj-no) illegal overstaying (in a country) [Add to Longdo]
不法滞在者[ふほうたいざいしゃ, fuhoutaizaisha] (n) illegal overstayers (in a country) [Add to Longdo]
不法入国[ふほうにゅうごく;ふほうにゅうこく, fuhounyuugoku ; fuhounyuukoku] (n) illegal entry; illegal immigration [Add to Longdo]
不法入国者[ふほうにゅうこくしゃ, fuhounyuukokusha] (n) illegal immigrant [Add to Longdo]
浮き貸し[うきがし, ukigashi] (n) illegal loan [Add to Longdo]
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text [Add to Longdo]
麻薬密売[まやくみつばい, mayakumitsubai] (n) drug trafficking; dealing in illegal drugs [Add to Longdo]
密入国[みつにゅうこく(P);みつにゅうごく, mitsunyuukoku (P); mitsunyuugoku] (n,vs) smuggling oneself into a country; illegal immigration; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
违法[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ, / ] illegal; to break the law, #1,906 [Add to Longdo]
非法[fēi fǎ, ㄈㄟ ㄈㄚˇ, ] illegal, #2,452 [Add to Longdo]
违规[wéi guī, ㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ, / ] to violate (rules); irregular; illegal; corrupt, #3,767 [Add to Longdo]
犯规[fàn guī, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄟ, / ] to break the rules; an illegality; a foul, #5,950 [Add to Longdo]
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, / ] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy, #8,013 [Add to Longdo]
收缴[shōu jiǎo, ㄕㄡ ㄐㄧㄠˇ, / ] to recover (illegally obtained property); to seize; to capture; to force sb to hand over sth; to levy, #13,195 [Add to Longdo]
不法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, ] lawless; illegal; unlawful, #13,649 [Add to Longdo]
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, ] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions, #26,028 [Add to Longdo]
钱庄[qián zhuāng, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄤ, / ] money farm (dealing in illegal foreign currency of money laundering), #27,424 [Add to Longdo]
盘踞[pán jù, ㄆㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] to occupy illegally; to seize (territory); to entrench (oneself), #27,670 [Add to Longdo]
套取[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to acquire fraudulently; an illegal exchange, #33,447 [Add to Longdo]
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, / ] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit, #46,885 [Add to Longdo]
套购[tào gòu, ㄊㄠˋ ㄍㄡˋ, ] a fraudulent purchase; to buy up sth illegally, #62,212 [Add to Longdo]
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum), #90,750 [Add to Longdo]
赌窝[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ, / ] gamblers' den; illegal casino, #104,772 [Add to Longdo]
套换[tào huàn, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to change (currency) illegally; fraudulent exchange, #144,334 [Add to Longdo]
不合法[bù hé fǎ, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] illegal [Add to Longdo]
两着儿[liǎng zhāo r, ㄌㄧㄤˇ ㄓㄠ ㄖ˙, / ] the same old trick; illegal device [Add to Longdo]
歪点子[wāi diǎn zi, ㄨㄞ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] illegal device; devious; crooked [Add to Longdo]
犯毒[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, ] illegal drug; narcotic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
違法[いほう, ihou] ungesetzlich, illegal [Add to Longdo]
非合法[ひごうほう, higouhou] ungesetzlich, illegal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top